جانوران مهره‌دار - پرندگان: گونه‌های خانواده‌ی بازان (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - پرندگان: گونه‌های خانواده‌ی بازان (بخش دوم)

خانواده‌ی بازان Accipitridae، خانواده‌ای از راسته‌ی بازسانان و از رده‌ی پرندگان هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی بازان می‌پردازد با ۳۰ گونه (از ۲۰۸ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی عقابیان مارخور Circaetinae
دنباله‌ی سرده‌ی عقاب‌های مارگیر Spilornis

 

عقاب مارخور فیلیپین

نام: عقاب مارخور فیلیپین Philippine serpent eagle
نام علمی: Spilornis holospilus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: زمین‌های بی‌درخت جنگل‌ها و درخت‌زارهای باز کشور فیلیپین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۶۰۰ تا ۶۷۰ گرم برای نرها و ۶۹۰ تا ۱۶۰۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۴۷ تا ۵۳ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۰۵ تا ۱۲۰ سانتی‌متر
نگاره: Stephen Albano

 

عقاب مارخور آندامان

نام: عقاب مارخور آندامان Andaman serpent eagle
نام علمی: Spilornis elgini
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های همیشه‌سبز، زمین‌های کشاوری و مرداب‌های مانگرو گروه‌جزیره‌ی آندامان وابسته به کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۷۹۰ تا ۱۰۰۰ گرم، بدن به درازای ۵۱ تا ۵۹ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۱۵ تا ۱۳۵ سانتی‌متر
نگاره: Snehasis Sinha

 

سرده‌ی Terathopius

 

عقاب بندباز

نام: عقاب بندباز Bateleur
نام علمی: Terathopius ecaudatus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌ها، درخت‌زارهای باز، دشت‌های کرانه‌ای و منطقه‌های نیمه‌بیابانی زیر صحرای بزرگ آفریقا
اندازه: وزن ۱/۸ تا ۳ کیلوگرم، بدن به درازای ۵۵ تا ۷۰ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۶۸ تا ۱۹۰ سانتی‌متر
نگاره: Terry Carew
(آشنایی بیشتر با عقاب بندباز)

 

سرده‌ی Pithecophaga

 

عقاب فیلیپینی

نام: عقاب فیلیپینی Philippine eagle
نام علمی: Pithecophaga jefferyi
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ۴ جزیره‌ی لوزون، سامار، لیته و میندانائو وابسته به کشور فیلیپین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۴/۷ تا ۸ کیلوگرم، بدن به درازای ۸۶ تا ۱۰۲ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۸۴ تا ۲۲۰ سانتی‌متر
نگاره: Wallpaperaccess
(آشنایی بیشتر با عقاب فیلیپینی)

 

زیرخانواده‌ی کرکس‌های جهان دیرین Aegypiinae
سرده‌ی دال‌ها Gyps

 

دال معمولی

نام: دال معمولی Griffon vulture
نام علمی: Gyps fulvus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: سبزدشت‌ها، منطقه‌های کوهستانی، فلات‌ها، درختچه‌زارها، چمن‌زارها و منطقه‌های نیمه‌بیابانی جزیره‌مانند ایبری و شرق بالکان در قاره‌ی اروپا، شمال و شمال شرقی آفریقا، غرب و جنوب آسیا و آسیای مرکزی
اندازه: وزن ۶/۲ تا ۱۰/۵ کیلوگرم برای نرها و ۶/۵ تا ۱۰/۵ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۹۳ تا ۱۲۲ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۲۳۰ تا ۲۸۰ سانتی‌متر
نگاره: -
(آشنایی بیشتر با دال معمولی)

 

دال دُم‌گاه‌سفید

نام: دال دُم‌گاه‌سفید White-rumped vulture
نام علمی: Gyps bengalensis
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های باز، منطقه‌های تپه‌ای، دشت‌ها، کشت‌زارها، روستاها و منطقه‌های شهری کشورهای افغانستان، پاکستان، هند، بنگلادش، نپال، بوتان، میانمار، تایلند، لائوس، کامبوج و ویتنام در جنوب و جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۳/۵ تا ۷/۵ کیلوگرم، بدن به درازای ۷۵ تا ۹۳ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۹۰ تا ۲۶۰ سانتی‌متر
نگاره: Chris Bowden
(آشنایی بیشتر با دال دُم‌گاه‌سفید)

 

دال روپل

نام: دال روپل Ruppell's vulture
نام علمی: Gyps rueppelli
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارها، چمن‌زارها و کوه‌های شرق قاره‌ی آفریقا و منطقه‌ی ساحل صحرای آفریقا
اندازه: وزن ۶/۴ تا ۹ کیلوگرم، بدن به درازای ۸۵ تا ۱۰۳ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۲۲۰ تا ۲۶۰ سانتی‌متر
نگاره: John Grearson
(آشنایی بیشتر با دال روپل)

 

دال هندی

نام: دال هندی Indian vulture
نام علمی: Gyps indicus
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های باز، گرم‌دشت‌ها، کشت‌زارها و پیرامون روستاها و شهرهای کشورهای هند، پاکستان و نپال در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۵/۵ تا ۶/۳ کیلوگرم، بدن به درازای ۸۱ تا ۱۰۳ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۲۰۰ تا ۲۴۰ سانتی‌متر
نگاره: Siddharthsinh Sisodiya

 

دال نوک‌باریک

نام: دال نوک‌باریک Slender-billed vulture
نام علمی: Gyps tenuirostris
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌ها، منطقه‌های باز خشک و کشت‌زارهای کشورهای هند، بنگلادش، نپال، ویتنام و کامبوج در جنوب و جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۴ تا ۷ کیلوگرم، بدن به درازای ۷۷ تا ۱۰۳ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۲۰۰ تا ۲۶۰ سانتی‌متر
نگاره: Andy Yoak

 

دال هیمالیایی

نام: دال هیمالیایی Himalayan vulture
نام علمی: Gyps himalayensis
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: رشته‌کوه هیمالیا، منطقه‌های کوهستانی فلات تبت و منطقه‌های کوهستانی بخش‌هایی از کشورهای قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان، ایران، پاکستان، هند، نپال، بوتان، مغولستان و غرب چین در قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۸ تا ۱۲ کیلوگرم، بدن به درازای ۹۵ تا ۱۳۰ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۲۵۶ تا ۳۱۰ سانتی‌متر
نگاره: Jon Irvine
(آشنایی بیشتر با دال هیمالیایی)

 

دال پشت‌سفید

نام: دال پشت‌سفید White-backed vulture
نام علمی: Gyps africanus
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌ها، چمن‌زارها، باتلاق‌ها و درخت‌زارهای باز زیر صحرای بزرگ آفریقا
اندازه: وزن ۴/۲ تا ۷/۲ کیلوگرم، بدن به درازای ۷۸ تا ۹۸ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۹۶ تا ۲۲۵ سانتی‌متر
نگاره: Lars Tjusberg
(آشنایی بیشتر با دال پشت‌سفید)

 

دال دماغه

نام: دال دماغه Cape vulture
نام علمی: Gyps coprotheres
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: کوه‌ها، چمن‌زارهای باز، گرم‌دشت‌های خشک و سبزدشت‌های کشورهای آفریقای جنوبی، لسوتو، بوتسوانا، شمال نامیبیا و جنوب زیمبابوه در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۷ تا ۱۱ کیلوگرم، بدن به درازای ۹۶ تا ۱۱۵ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۲۲۶ تا ۲۶۰ سانتی‌متر
نگاره: Alexandre Hespanhol Leitao

 

سرده‌ی سیاه‌دال‌ها Aegypius

 

دال سیاه

نام: دال سیاه Cinereous vulture
نام علمی: Aegypius monachus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های کوهستانی، منطقه‌های نیمه‌باز خشک، منطقه‌های نیمه‌بیابانی، درخت‌زارهای باز، سبزدشت‌ها و چمن‌زارهای قاره‌ی آسیا و جنوب غربی و جنوب شرقی قاره‌ی اروپا
اندازه: وزن ۶/۳ تا ۱۱/۵ کیلوگرم برای نرها و ۷/۵ تا ۱۴ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۹۰ تا ۱۲۸ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۲۵۰ تا ۳۱۰ سانتی‌متر
نگاره: Aravind V
(آشنایی بیشتر با دال سیاه)

 

سرده‌ی مرده‌کِش‌ها Necrosyrtes

 

کرکس کلاه‌پوش

نام: کرکس کلاه‌پوش Hooded vulture
نام علمی: Necrosyrtes monachus
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارهای باز، بیابان‌ها، گرم‌دشت‌های درختی، لبه‌ی جنگل‌ها و کرانه‌های کشورهای سنگال، موریتانی، گینه‌ی بیسائو، گامبیا، نیجر، نیجریه، چاد، سودان، سودان جنوبی، اتیوپی، سومالی، شمال نامیبیا، بوتسوانا، زیمبابوه، موزامبیک و آفریقای جنوبی در غرب، شرق و جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۱/۵ تا ۲/۶ کیلوگرم، بدن به درازای ۶۲ تا ۷۲ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۵۰ تا ۱۸۰ سانتی‌متر
نگاره: Antony Steele
(آشنایی بیشتر با کرکس کلاه‌پوش)

 

سرده‌ی سرسرخ‌ها Sarcogyps

 

کرکس سرسرخ

نام: کرکس سرسرخ Red-headed vulture
نام علمی: Sarcogyps calvus
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های باز و نیمه‌بیابانی، جنگل‌های برگ‌ریز، کوه‌پایه‌ها و دره‌های رودخانه‌ای قاره‌مانند هند و بخش‌هایی از جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۳/۵ تا ۶/۳ کیلوگرم، بدن به درازای ۷۶ تا ۸۶ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۲۰۰ تا ۲۶۰ سانتی‌متر
نگاره: Angus McNab
(آشنایی بیشتر با کرکس سرسرخ)

 

سرده‌ی غبغب‌دارها Torgos

 

کرکس غبغب‌دار

نام: کرکس غبغب‌دار Lappet-faced vulture
نام علمی: Torgos tracheliotos
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های خشک، بوته‌خارها، دشت‌های خشک، بیابان‌ها و دامنه‌های کوهستانی باز زیر صحرای بزرگ آفریقا و جزیره‌مانند عربستان در غرب قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۴/۴ تا ۹/۴ کیلوگرم، بدن به درازای ۹۵ تا ۱۱۵ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۲۵۰ تا ۲۹۰ سانتی‌متر
نگاره: Rosemary Locock
(آشنایی بیشتر با کرکس غبغب‌دار)

 

سرده‌ی سه‌گوش‌سرها Trigonoceps

 

کرکس سرسفید

نام: کرکس سرسفید White-headed vulture
نام علمی: Trigonoceps occipitalis
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌ها، درخت‌زارها، چمن‌زارها و منطقه‌های نیمه‌بیابانی زیر صحرای بزرگ آفریقا
اندازه: وزن ۴ کیلوگرم برای نرها و ۴/۷ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۷۲ تا ۸۵ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۲۱۰ تا ۲۳۰ سانتی‌متر
نگاره: -
(آشنایی بیشتر با کرکس سرسفید)

 

زیرخانواده‌ی عقابان هارپی Harpiinae
سرده‌ی بازهای خفاشی Macheiramphus

 

باز خفاشی

نام: باز خفاشی Bat hawk
نام علمی: Macheiramphus alcinus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های انبوه گرمسیری، جنگل‌های برگریز، جنگل‌های همیشه‌سبز، درخت‌زارها، چمن‌زارها، گرم‌دشت‌ها و منطقه‌های نیمه‌خشک. دارای ۳ زیرگونه: زیرگونه‌ی نخست در جنوب کشور میانمار، غرب تایلند، جزیره‌مانند مالایی و جزیره‌های بورنئو، سوماترا و سولاوسی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا، زیرگونه‌ی دوم در جنوب جزیره‌ی گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه و زیرگونه‌ی سوم در زیر صحرای بزرگ آفریقا
اندازه: وزن ۶۰۰ تا ۶۵۰ گرم، بدن به درازای ۴۱ تا ۵۱ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۹۵ تا ۱۲۰ سانتی‌متر
نگاره: Zak Pohlen

 

سرده‌ی Morphnus

 

عقاب کاکلی

نام: عقاب کاکلی Crested eagle
نام علمی: Morphnus guianensis
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری در سراسر آمریکای مرکزی و بخش‌هایی از کشور کلمبیا، شمال شرقی ونزوئلا، گویان، سورینام، گویان فرانسه، برزیل، شرق اکوادور، جنوب شرقی پرو، پاراگوئه و شرق بولیوی تا شمال آرژانتین در شمال آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۱/۲ تا ۳ کیلوگرم، بدن به درازای ۷۱ تا ۸۹ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۳۸ تا ۱۷۶ سانتی‌متر
نگاره: Carlos Bethancourt

 

سرده‌ی عقاب‌های هارپی Harpia

 

عقاب هارپی

نام: عقاب هارپی Harpy eagle
نام علمی: Harpia harpyja
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی دشت گرمسیری جنوب کشور مکزیک در جنوب آمریکای شمالی، بخش‌هایی از آمریکای مرکزی و شمال آمریکای جنوبی (تا شمال آرژانتین)
اندازه: وزن ۴ تا ۶ کیلوگرم برای نرها و ۶ تا ۱۰ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۸۶/۵ تا ۱۰۷ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۷۶ تا ۲۲۴ سانتی‌متر
نگاره: -
(آشنایی بیشتر با عقاب هارپی)

 

سرده‌ی Harpyopsis

 

عقاب پاپوآیی

نام: عقاب پاپوآیی Papuan eagle
نام علمی: Harpyopsis novaeguineae
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی گرمسیری جزیره‌ی گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: وزن ۱/۶ تا ۲/۴ کیلوگرم، بدن به درازای ۷۵ تا ۹۰ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۲۱ تا ۱۵۷ سانتی‌متر
نگاره: -

 

زیرخانواده‌ی عقابیان Aquilinae
سرده‌ی عقاب‌ها Aquila

 

عقاب دوبرادر

نام: عقاب دوبرادر Bonelli's eagle
نام علمی: Aquila fasciata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های کوهستانی و تپه‌ای، دره‌ها و دره‌های رودخانه‌ای، دشت‌های جنگلی و درختی، درختچه‌زارها و بوته‌زارهای جنوب اروپا، شمال آفریقا، منطقه‌ی خاورمیانه و جنوب و جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۱/۴ تا ۲/۲ کیلوگرم برای نرها و ۲/۱ تا ۳ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۵۵ تا ۷۴ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۴۳ تا ۱۶۳ سانتی‌متر برای نرها و ۱۵۶ تا ۱۸۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها
نگاره: Ana Mendes do Carmo
(آشنایی بیشتر با عقاب دوبرادر)

 

بازعقاب کاسین

نام: بازعقاب کاسین Cassin's hawk-eagle
نام علمی: Aquila africana
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی گرمسیری غرب، مرکز و شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۰/۹ تا ۱/۲ کیلوگرم، بدن به درازای ۵۰ تا ۵۶ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۰۳ تا ۱۱۳ سانتی‌متر
نگاره: Nick Trent

 

بازعقاب آفریقایی

نام: بازعقاب آفریقایی African hawk-eagle
نام علمی: Aquila spilogaster
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای گرم‌دشت، درخت‌زارهای تپه‌ای و درخت‌زارهای منطقه‌های کم‌وبیش خشک زیر صحرای بزرگ آفریقا
اندازه: وزن ۱/۲ تا ۱/۷ کیلوگرم برای نرها و ۱/۴ تا ۲/۵ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۵۵ تا ۶۵ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۳۰ تا ۱۶۰ سانتی‌متر
نگاره: -

 

عقاب طلایی

نام: عقاب طلایی Golden eagle
نام علمی: Aquila chrysaetos
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های کوهستانی و منطقه‌های باز و نیمه‌باز همچون سرددشت‌ها، درختچه‌زارها، چمن‌زارها، بوته‌زارها، درخت‌زارها، جنگل‌های مخروطی، تالاب‌ها، کرانه‌ی رودها و پای‌رودهای قاره‌های آسیا و اروپا، شمال آفریقا و آمریکای شمالی در نیمکره‌ی شمالی زمین
اندازه: وزن ۴ کیلوگرم برای نرها و ۶/۳ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۶۶ تا ۱۰۲ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۸۰ تا ۲۳۴ سانتی‌متر (ماده‌ها ۳۷ درصد سنگین‌ترند.)
نگاره: Klaus Günther
(آشنایی بیشتر با عقاب طلایی)

 

عقاب شاهی

نام: عقاب شاهی Eastern imperial eagle
نام علمی: Aquila heliaca
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، جنگل‌های کوهستانی و تپه‌ای، جنگل‌های کرانه‌های رودها، سبزدشت‌ها، منطقه‌های باز، منطقه‌های نیمه‌بیابانی و کشت‌زارهای جنوب‌شرقی قاره‌ی اروپا، آسیای میانه و غرب آسیا (زمستان‌ها شمال شرقی قاره‌ی آفریقا، منطقه‌ی خاورمیانه، جنوب و شرق آسیا)
اندازه: وزن ۲/۶۲ کیلوگرم برای نرها و ۳/۹ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۶۸ تا ۹۰ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۷۶ تا ۲۲۰ سانتی‌متر
نگاره: Marton Arvay
(آشنایی بیشتر با عقاب شاهی)

 

عقاب شاهی اسپانیایی

نام: عقاب شاهی اسپانیایی Spanish imperial eagle
نام علمی: Aquila adalberti
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: دشت‌ها، تپه‌ها، کشت‌زارها، سبزدشت‌ها و مرداب‌های مرکز و جنوب غربی کشور اسپانیا و جنوب غربی پرتغال در جزیره‌مانند ایبری در جنوب غربی قاره‌ی اروپا
اندازه: وزن ۲/۵ تا ۴/۸ کیلوگرم، بدن به درازای ۷۲ تا ۸۵ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۷۷ تا ۲۲۰ سانتی‌متر
نگاره: Henrique Oliveira Pires
(آشنایی بیشتر با عقاب شاهی اسپانیایی)

 

عقاب استپ

نام: عقاب استپ Steppe eagle
نام علمی: Aquila nipalensis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: سبزدشت‌ها، گرم‌دشت‌ها، دشت‌های هموار، چمن‌زارهای خشک، منطقه‌های نیمه‌بیابانی و لبه‌ی بیابان‌های کشورهای روسیه، قزاقستان، مغولستان و چین در قاره‌ی آسیا (زمستان‌ها در منطقه‌ی خاورمیانه، جنوب قاره‌ی آسیا، شرق و جنوب آفریقا)
اندازه: وزن ۲/۵ تا ۳/۵ کیلوگرم برای نرها و ۳/۲ تا ۴/۹ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۶۰ تا ۸۹ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۲۵۰ تا ۲۶۲ سانتی‌متر
نگاره: Phil Roberts
(آشنایی بیشتر با عقاب استپ)

 

عقاب خاکی

نام: عقاب خاکی Tawny eagle
نام علمی: Aquila rapax
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: بیابان‌ها، سبزدشت‌ها، گرم‌دشت‌های باز، چمن‌زارهای باز، منطقه‌های کوهستانی و سبزدشت‌های کشت شده‌ی زیر صحرای بزرگ آفریقا، شمال غربی آفریقا، قاره‌مانند هند، جنوب غربی جزیره‌مانند عربستان و جنوب ایران در قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۱/۵ تا ۳/۱ کیلوگرم، بدن به درازای ۵۸ تا ۷۵ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۵۷ تا ۱۹۰ سانتی‌متر
نگاره: -
(آشنایی بیشتر با عقاب خاکی)

 

عقاب وِرو

نام: عقاب وِرو Verreaux's eagle
نام علمی: Aquila verreauxii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های کوهستانی و تپه‌ای بیابان‌ها و گرم‌دشت‌های خشک کشورهای اتیوپی، سودان، اریتره، سومالی، مالاوی، زامبیا، زیمبابوه، موزامبیک، سوازیلند، لسوتو، آفریقای جنوبی، بوتسوانا، نامیبیا، آنگولا، مالی، چاد، نیجر، کامرون در زیر صحرای بزرگ آفریقا و جنوب شرقی منطقه‌ی خاورمیانه
اندازه: وزن ۳ تا ۴/۲ کیلوگرم برای نرها و ۳/۱ تا ۷ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۷۵ تا ۹۶ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۸۱ تا ۲۳۰ سانتی‌متر
نگاره: Susanne Nilsson
(آشنایی بیشتر با عقاب ورو)

 

گونه‌های خانواده‌ی بازان (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم) - (بخش ششم) - (بخش هفتم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده