جانوران مهره‌دار - پرندگان: گونه‌های خانواده‌ی بازان (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - پرندگان: گونه‌های خانواده‌ی بازان (بخش دوم)

خانواده‌ی بازان Accipitridae، خانواده‌ای از راسته‌ی بازسانان و از رده‌ی پرندگان هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی بازان می‌پردازد با ۳۶ گونه (از ۲۰۸ گونه) آشنا می‌شویم.

 

زیرخانواده‌ی کرکس‌های جهان دیرین Gypinae
سرده‌ی دال‌ها Gyps

 

دال معمولی

نام: دال معمولی Griffon vulture
نام علمی: Gyps fulvus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: سبزدشت‌ها، منطقه‌های کوهستانی، فلات‌ها، درختچه‌زارها، چمن‌زارها و منطقه‌های نیمه‌بیابانی جزیره‌مانند ایبری و شرق بالکان در قاره‌ی اروپا، شمال و شمال شرقی آفریقا، غرب و جنوب آسیا و آسیای مرکزی
اندازه: وزن ۶/۲ تا ۱۰/۵ کیلوگرم برای نرها و ۶/۵ تا ۱۰/۵ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۹۳ تا ۱۲۲ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۲/۳ تا ۲/۸ متر (آشنایی بیشتر با دال معمولی)

 

دال دُم‌گاه‌سفید

نام: دال دُم‌گاه‌سفید White-rumped vulture
نام علمی: Gyps bengalensis
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های باز، دشت‌ها، کشتزارها و پیرامون شهرها و روستاهای کشورهای پاکستان، هند، بنگلادش، نپال، بوتان، میانمار، تایلند، لائوس، کامبوج و ویتنام در جنوب و جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۳/۵ تا ۷/۵ کیلوگرم، بدن به درازای ۷۵ تا ۹۳ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱/۹ تا ۲/۶ متر (آشنایی بیشتر با دال دُم‌گاه‌سفید)

 

دال روپل

نام: دال روپل Ruppell's vulture
نام علمی: Gyps rueppelli
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارها، چمن‌زارها و کوه‌های شرق قاره‌ی آفریقا و منطقه‌ی ساحل صحرای آفریقا
اندازه: وزن ۶/۴ تا ۹ کیلوگرم، بدن به درازای ۸۵ تا ۱۰۳ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۲/۲ تا ۲/۶ متر (آشنایی بیشتر با دال روپل)

 

دال هندی

نام: دال هندی Indian vulture
نام علمی: Gyps indicus
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های باز، گرم‌دشت‌ها، کشتزارها و پیرامون روستاها و شهرهای کشورهای هند، پاکستان و نپال هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۵/۵ تا ۶/۳ کیلوگرم، بدن به درازای ۸۱ تا ۱۰۳ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۲ تا ۲/۴ متر

 

دال نوک‌باریک

نام: دال نوک‌باریک Slender-billed vulture
نام علمی: Gyps tenuirostris
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌ها، منطقه‌های باز خشک و کشتزارهای شمال و شمال غربی کشور هند، شمال و مرکز بنگلادش، جنوب نپال، ویتنام و کامبوج در جنوب و جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۴ تا ۷ کیلوگرم، بدن به درازای ۷۷ تا ۱۰۳ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۲ تا ۲/۶ متر

 

دال هیمالیایی

نام: دال هیمالیایی Himalayan vulture
نام علمی: Gyps himalayensis
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: فلات تبت و بلندی‌های رشته‌کوه هیمالیا در قاره‌ی آسیا (بخش‌هایی از کشورهای قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان، ایران، پاکستان، هند، نپال، بوتان، مغولستان و غرب چین)
اندازه: وزن ۸ تا ۱۲ کیلوگرم، بدن به درازای ۹۵ تا ۱۳۰ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۲/۶ تا ۳/۱ متر (آشنایی بیشتر با دال هیمالیایی)

 

دال پشت‌سفید

نام: دال پشت‌سفید White-backed vulture
نام علمی: Gyps africanus
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌ها و درخت‌زارهای باز زیر صحرای بزرگ آفریقا
اندازه: وزن ۴/۲ تا ۷/۲ کیلوگرم، بدن به درازای ۷۸ تا ۹۸ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱/۹۶ تا ۲/۲۵ متر (آشنایی بیشتر با دال پشت‌سفید)

 

دال دماغه

نام: دال دماغه Cape vulture
نام علمی: Gyps coprotheres
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: کوه‌ها، چمن‌زارهای باز، گرم‌دشت‌های خشک و سبزدشت‌های کشورهای آفریقای جنوبی، لسوتو، بوتسوانا، شمال نامیبیا و جنوب زیمبابوه در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۷ تا ۱۱ کیلوگرم، بدن به درازای ۹۶ تا ۱۱۵ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۲/۲۶ تا ۲/۶ متر

 

سرده‌ی سیاه‌دال‌ها Aegypius

 

دال سیاه

نام: دال سیاه Cinereous vulture
نام علمی: Aegypius monachus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: کوهستان‌ها، جنگل‌ها، دشت‌ها و منطقه‌های نیمه‌بیابانی قاره‌های اروپا و آسیا
اندازه: وزن ۶/۳ تا ۱۱/۵ کیلوگرم برای نرها و ۷/۵ تا ۱۴ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۹۰ تا ۱۲۸ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۲/۵ تا ۳/۱ متر (آشنایی بیشتر با دال سیاه)

 

سرده‌ی مرده‌کِش‌ها Necrosyrtes

 

کرکس کلاه‌پوش

نام: کرکس کلاه‌پوش Hooded vulture
نام علمی: Necrosyrtes monachus
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، درخت‌زارهای باز، منطقه‌های نیمه‌بیابانی، گرم‌دشت‌ها و چمن‌زارهای زیر صحرای بزرگ آفریقا
اندازه: وزن ۱/۵ تا ۲/۶ کیلوگرم، بدن به درازای ۶۲ تا ۷۲ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱/۵ تا ۱/۸ متر (آشنایی بیشتر با کرکس کلاه‌پوش)

 

سرده‌ی سرسرخ‌ها Sarcogyps

 

کرکس سرسرخ

نام: کرکس سرسرخ Red-headed vulture
نام علمی: Sarcogyps calvus
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های باز و نیمه‌بیابانی، جنگل‌های برگ‌ریز، کوه‌پایه‌ها و دره‌های رودخانه‌ای قاره‌مانند هند و بخش‌هایی از جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۳/۵ تا ۶/۳ کیلوگرم، بدن به درازای ۷۶ تا ۸۶ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۲ تا ۲/۶ متر (آشنایی بیشتر با کرکس سرسرخ)

 

سرده‌ی غبغب‌دارها Torgos

 

کرکس غبغب‌دار

نام: کرکس غبغب‌دار Lappet-faced vulture
نام علمی: Torgos tracheliotos
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های خشک، بیابان‌ها و دامنه‌های باز کوهستان‌های زیر صحرای بزرگ آفریقا و جزیره‌مانند عربستان در غرب قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۴/۴ تا ۹/۴ کیلوگرم، بدن به درازای ۹۵ تا ۱۱۵ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۲/۵ تا ۲/۹ متر (آشنایی بیشتر با کرکس غبغب‌دار)

 

سرده‌ی سه‌گوش‌سرها Trigonoceps

 

کرکس سرسفید

نام: کرکس سرسفید White-headed vulture
نام علمی: Trigonoceps occipitalis
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌ها، درخت‌زارها و چمن‌زارهای زیر صحرای بزرگ آفریقا
اندازه: وزن ۴/۷ کیلوگرم، بدن به درازای ۷۲ تا ۸۵ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۲/۱ تا ۲/۳ متر (آشنایی بیشتر با کرکس سرسفید)

 

زیرخانواده‌ی عقابان هارپی Harpiinae
سرده‌ی بازهای خفاشی Macheiramphus

 

باز خفاشی

نام: باز خفاشی Bat hawk
نام علمی: Macheiramphus alcinus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای گرم‌دشت‌های زیر صحرای بزرگ آفریقا و جنگل‌های جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۶۰۰ تا ۶۵۰ گرم، بدن به درازای ۴۱ تا ۵۱ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۹۵ تا ۱۲۰ سانتی‌متر

 

سرده‌ی Morphnus

 

عقاب کاکلی

نام: عقاب کاکلی Crested eagle
نام علمی: Morphnus guianensis
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری آمریکای مرکزی و شمال آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۱/۲ تا ۳ کیلوگرم، بدن به درازای ۷۱ تا ۸۹ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۳۸ تا ۱۷۶ سانتی‌متر

 

سرده‌ی عقاب‌های هارپی Harpia

 

عقاب هارپی

نام: عقاب هارپی Harpy eagle
نام علمی: Harpia harpyja
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی دشت گرمسیری شمال آمریکای جنوبی، بخش‌هایی از آمریکای مرکزی و بخش‌هایی از جنوب کشور مکزیک
اندازه: وزن ۴ تا ۶ کیلوگرم برای نرها و ۶ تا ۱۰ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۸۶/۵ تا ۱۰۷ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۷۶ تا ۲۲۴ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با عقاب هارپی)

 

سرده‌ی Harpyopsis

 

عقاب پاپوآیی

نام: عقاب پاپوآیی Papuan eagle
نام علمی: Harpyopsis novaeguineae
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جزیره‌ی گینه‌ی نو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۱/۶ تا ۲/۴ کیلوگرم، بدن به درازای ۷۵ تا ۹۰ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۲۱ تا ۱۵۷ سانتی‌متر

 

زیرخانواده‌ی عقابیان Aquilinae
سرده‌ی عقاب‌ها Aquila

 

عقاب دوبرادر

نام: عقاب دوبرادر Bonelli's eagle
نام علمی: Aquila fasciata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های کوهستانی و تپه‌ای و دشت‌های جنگلی و درختی جنوب اروپا، شمال آفریقا، منطقه‌ی خاورمیانه و جنوب و جنوب شرقی آسیا
اندازه: وزن ۱/۴ تا ۲/۲ کیلوگرم برای نرها و ۲/۱ تا ۳ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۵۵ تا ۷۴ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۴۳ تا ۱۶۳ سانتی‌متر برای نرها و ۱۵۶ تا ۱۸۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها (آشنایی بیشتر با عقاب دوبرادر)

 

بازعقاب کاسین

نام: بازعقاب کاسین Cassin's hawk-eagle
نام علمی: Aquila africana
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های غرب و مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۰/۹ تا ۱/۲ کیلوگرم، بدن به درازای ۵۰ تا ۵۶ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۰۳ تا ۱۱۳ سانتی‌متر

 

بازعقاب آفریقایی

نام: بازعقاب آفریقایی African hawk-eagle
نام علمی: Aquila spilogaster
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختستان‌های ساوانا یا گرم‌دشت‌های زیر صحرای بزرگ آفریقا
اندازه: وزن ۱/۲ تا ۱/۷ کیلوگرم برای نرها و ۱/۴ تا ۲/۵ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۵۵ تا ۶۵ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۳۰ تا ۱۶۰ سانتی‌متر

 

عقاب طلایی

نام: عقاب طلایی Golden eagle
نام علمی: Aquila chrysaetos
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های کوهستانی و منطقه‌های باز و نیمه‌باز قاره‌های آسیا، اروپا، شمال آفریقا و آمریکای شمالی در نیمکره‌ی شمالی زمین
اندازه: وزن ۴ کیلوگرم برای نرها و ۶/۳ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۶۶ تا ۱۰۲ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱/۸ تا ۲/۳۴ متر (آشنایی بیشتر با عقاب طلایی)

 

عقاب شاهی

نام: عقاب شاهی Eastern imperial eagle
نام علمی: Aquila heliaca
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و دشت‌های باز جنوب‌شرقی اروپا، آسیای میانه و غرب آسیا (زمستان‌ها شمال شرقی آفریقا، منطقه‌ی خاورمیانه، جنوب و شرق آسیا)
اندازه: وزن ۲/۶۲ کیلوگرم برای نرها و ۳/۹ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۶۸ تا ۹۰ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱/۷۶ تا ۲/۲ متر (آشنایی بیشتر با عقاب شاهی)

 

عقاب شاهی اسپانیایی

نام: عقاب شاهی اسپانیایی Spanish imperial eagle
نام علمی: Aquila adalberti
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارها، دشت‌ها و مرداب‌های مرکز و جنوب غربی کشور اسپانیا و جنوب غربی کشور پرتغال در جزیره‌مانند ایبری در جنوب شرقی قاره‌ی اروپا
اندازه: وزن ۲/۵ تا ۴/۸ کیلوگرم، بدن به درازای ۷۲ تا ۸۵ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۷۷ تا ۲۲۰ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با عقاب شاهی اسپانیایی)

 

عقاب استپ

نام: عقاب استپ Steppe eagle
نام علمی: Aquila nipalensis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های باز اِستِپ یا سبزدشت‌های کشورهای روسیه، قزاقستان، مغولستان و چین (زمستان‌ها در خاورمیانه، جنوب آسیا، شرق و جنوب آفریقا)
اندازه: وزن ۲/۵ تا ۳/۵ کیلوگرم برای نرها و ۳/۲ تا ۴/۹ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۶۰ تا ۸۹ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۲۵۰ تا ۲۶۲ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با عقاب استپ)

 

عقاب خاکی

نام: عقاب خاکی Tawny eagle
نام علمی: Aquila rapax
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های نیمه‌بیابانی، سبزدشت‌ها و گرم‌دشت‌های زیر صحرای بزرگ آفریقا، شمال آفریقا، قاره‌مانند هند، جنوب غربی جزیره‌مانند عربستان و جنوب ایران در قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۱/۵ تا ۳/۱ کیلوگرم، بدن به درازای ۵۸ تا ۷۵ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۵۷ تا ۱۹۰ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با عقاب خاکی)

 

Verreaux's eagle

نام: عقاب وِرو Verreaux's eagle
نام علمی: Aquila verreauxii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های خشک کوهستانی و تپه‌ای جنوب و شرق قاره‌ی آفریقا و جنوب شرقی منطقه‌ی خاورمیانه
اندازه: وزن ۳ تا ۴/۲ کیلوگرم برای نرها و ۳/۱ تا ۷ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۷۵ تا ۹۶ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۸۱ تا ۲۳۰ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با عقاب ورو)

 

عقاب دُم‌گوه‌ای

نام: عقاب دُم‌گوه‌ای Wedge-tailed eagle
نام علمی: Aquila audax
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای باز، گرم‌دشت‌ها، خلنگ‌زارها، چمن‌زارها، لبه‌ی منطقه‌های بیابانی و نیمه‌بیابانی و منطقه‌های کوهستانی کشور استرالیا و جنوب جزیره‌ی گینه‌ی نو
اندازه: وزن ۲ تا ۴ کیلوگرم برای نرها و ۳ تا ۵/۸ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۸۱ تا ۱۰۶ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۸۲ تا ۲۳۲ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با عقاب دُم‌گوه‌ای)

 

سرده‌ی بازعقاب‌های کاکلی Nisaetus

 

بازعقاب خاوری

نام: بازعقاب خاوری Blyth's hawk-eagle
نام علمی: Nisaetus alboniger
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای باز جزیره‌مانند مالایی، جزیره‌ی سوماترا اندونزی، جزیره‌ی بورنئو و کشور سنگاپور در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۸۳۰ گرم، بدن به درازای ۵۰ تا ۵۸ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۰۰ تا ۱۱۵ سانتی‌متر

 

بازعقاب جاوه‌ای

نام: بازعقاب جاوه‌ای Javan hawk-eagle
نام علمی: Nisaetus bartelsi
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک گرمسیری جزیره‌ی جاوه وابسته به کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۵۶ تا ۶۰ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۱۰ تا ۱۳۰ سانتی‌متر

 

بازعقاب گونه‌گون

نام: بازعقاب گونه‌گون Changeable hawk-eagle
نام علمی: Nisaetus cirrhatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارها، گرم‌دشت‌ها، کشت‌زارها، دهکده‌های جنگلی و پیرامون شهرهای قاره‌مانند هند و جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۱/۲ تا ۱/۹ کیلوگرم، بدن به درازای ۵۱ تا ۸۲ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱ تا ۱/۶ متر (آشنایی بیشتر با بازعقاب گونه‌گون)

 

بازعقاب فلورس

نام: بازعقاب فلورس Flores hawk-eagle
نام علمی: Nisaetus floris
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی گرمسیری جزیره‌های سوندای کوچک وابسته به کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۷۵ تا ۷۹ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۴۰ تا ۱۶۰ سانتی‌متر

 

بازعقاب سولاوسی

نام: بازعقاب سولاوسی Sulawesi hawk-eagle
نام علمی: Nisaetus lanceolatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی جزیره‌ی سولاوِسی وابسته به کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۵۶ تا ۶۴ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۱۰ تا ۱۳۵ سانتی‌متر

 

بازعقاب والاس

نام: بازعقاب والاس Wallace's hawk-eagle
نام علمی: Nisaetus nanus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری جزیره‌مانند مالایی، جزیره‌ی سوماترا و جزیره‌ی بورنئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۵۰۰ تا ۶۱۰ گرم، بدن به درازای ۴۳ تا ۵۸ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۹۵ تا ۱۰۵ سانتی‌متر

 

بازعقاب کوهستانی

نام: بازعقاب کوهستانی Mountain hawk-eagle
نام علمی: Nisaetus nipalensis
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی شمال و جنوب قاره‌مانند هند و شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۲/۵ کیلوگرم برای نرها و ۳ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۶۹ تا ۸۴ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۳۴ تا ۱۷۵ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با بازعقاب کوهستانی)

 

بازعقاب لِگ (کرالا)

نام: بازعقاب لِگ (کرالا) Legge's hawk-eagle
نام علمی: Nisaetus kelaarti
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی قاره‌مانند هند و کشور سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۱/۹ کیلوگرم، بدن به درازای ۷۰ تا ۷۶ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۳۴ تا ۱۷۵ سانتی‌متر

 

بازعقاب فیلیپینی

نام: بازعقاب فیلیپینی Philippine hawk-eagle
نام علمی: Nisaetus philippensis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشور فیلیپین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۱/۱ تا ۱/۳ کیلوگرم، بدن به درازای ۵۶ تا ۶۹ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۰۵ تا ۱۲۵ سانتی‌متر

 

گونه‌های خانواده‌ی بازان (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم) - (بخش ششم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱ مشارکت کننده