جانوران مهره‌دار - پرندگان: گونه‌های خانواده‌ی بازان (بخش هفتم)

جانوران مهره‌دار - پرندگان: گونه‌های خانواده‌ی بازان (بخش هفتم)

خانواده‌ی بازان Accipitridae، خانواده‌ای از راسته‌ی بازسانان و از رده‌ی پرندگان هستند. در این نوشته که به بخش هفتم خانواده‌ی بازان می‌پردازد با ۳۰ گونه (از ۲۰۸ گونه) آشنا می‌شویم.

 

زیرخانواده‌ی سُنقُریان Circinae
سرده‌ی سُنقُرها Circus

 

سُنقُر گندم‌زار

نام: سُنقُر گندم‌زار Montagu's harrier
نام علمی: Circus pygargus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: سبزه‌زارها، چمن‌زارها، کشت‌زارها، خلنگزارها، تپه‌ماهورها، مرداب‌ها و منطقه‌های نمناک نزدیک آبگیرها و دریاچه‌های قاره‌ی اروپا، بخش‌هایی از شمال آفریقا و غرب آسیا (زمستان‌ها زیر صحرای بزرگ آفریقا و قاره‌مانند هند)
اندازه: وزن ۲۶۵ گرم برای نرها و ۳۴۵ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۴۳ تا ۴۷ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۹۷ تا ۱۱۵ سانتی‌متر
نگاره: Pepe Moscoso
(آشنایی بیشتر با سنقر گندم‌زار)

 

سُنقُر خاکستری

نام: سُنقُر خاکستری Hen harrier
نام علمی: Circus cyaneus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌ها، کشت‌زارها، چمن‌زارها، مرداب‌ها و سبزدشت‌های بیابانی شمال قاره‌های اروپا و آسیا (زمستان‌ها در منطقه‌های جنوبی‌تر همچون جنوب اروپا و غرب، مرکز و شرق آسیا)
اندازه: وزن ۲۹۰ تا ۴۰۰ گرم برای نرها و ۳۹۰ تا ۷۵۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۴۱ تا ۵۲ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۹۷ تا ۱۱۲ سانتی‌متر
نگاره: Davide Viani - Mike Ohurtsov
(آشنایی بیشتر با سنقر خاکستری)

 

سُنقُر شمالی

نام: سُنقُر شمالی Northern harrier
نام علمی: Circus hudsonius
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: تپه‌ماهورها، باتلاق‌ها، چمن‌زارها، مرداب‌ها، سبزه‌زارها، باتلاق‌ها و دیگر منطقه‌های باز آمریکای شمالی و آمریکای مرکزی
اندازه: وزن ۲۹۰ تا ۴۰۰ گرم برای نرها و ۳۹۰ تا ۷۵۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۵۱ تا ۴۲ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۹۷ تا ۱۲۲ سانتی‌متر
نگاره: Sandy Cameron

 

سُنقُر تالابی غربی

نام: سُنقُر تالابی غربی Western marsh harrier
نام علمی: Circus aeruginosus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: نیزارهای مردابی، چمن‌زارها، دشت‌ها، مرداب‌ها و لبه‌ی دریاچه‌ها و جویبارهای قاره‌ی اروپا، شمال غربی آفریقا، آسیای میانه و بخش‌هایی از غرب آسیا (زمستان‌ها در قاره‌مانند هند و زیر صحرای بزرگ آفریقا)
اندازه: وزن ۴۰۰ تا ۶۵۰ گرم برای نرها و ۵۰۰ تا ۸۰۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۴۳ تا ۵۴ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۱۵ تا ۱۳۰ سانتی‌متر
نگاره: Lukasz Prajzner
(آشنایی بیشتر با سنقر تالابی غربی)

 

سُنقُر تالابی شرقی

نام: سُنقُر تالابی شرقی Eastern marsh harrier
نام علمی: Circus spilonotus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های باز همچون زمین‌های مردابی، شالیزارها و سبزه‌زارهای شمال شرقی کشور چین، مغولستان، جنوب شرقی روسیه و جزیره‌ی هوکایدو و شمال جزیره‌ی هونشو در شمال ژاپن (زمستان‌ها جنوب چین، جزیره‌ی تایوان، جزیره‌مانندکره، جنوب ژاپن، شمال شرقی هند، کشور بنگلادش و آسیای جنوب شرقی تا فیلیپین، همچنین جزیره‌های بورنئو و سوماترا)
اندازه: وزن ۳۷۰ تا ۷۸۰ گرم، بدن به درازای ۴۸ تا ۵۸ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۱۳ تا ۱۳۷ سانتی‌متر
نگاره: Zhongying Koay

 

سُنقُر تالابی آفریقایی

نام: سُنقُر تالابی آفریقایی African marsh harrier
نام علمی: Circus ranivorus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: مرداب‌ها، نیزارها، سبزه‌زارها و کشت‌زارهای شرق و جنوب شرقی قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۳۸۲ تا ۵۹۰ گرم، بدن به درازای ۴۴ تا ۵۹ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۰۵ تا ۱۲۵ سانتی‌متر
نگاره: Ik_kil

 

سُنقُر تالابی

نام: سُنقُر تالابی Swamp harrier
نام علمی: Circus approximans
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: تالاب‌ها و منطقه‌های باز پُرآب کشورهای استرالیا، نیوزیلند، فیجی و وانواتو و جزیره‌های کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: وزن ۵۸۰ تا ۱۱۰۰ گرم، بدن به درازای ۴۸ تا ۶۲ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۱۸ تا ۱۴۵ سانتی‌متر
نگاره: Rob Drummond

 

سُنقُر بال‌دراز

نام: سُنقُر بال‌دراز Long-winged harrier
نام علمی: Circus buffoni
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: سبزه‌زارها، کشت‌زارها، گرم‌دشت‌ها، مرداب‌ها و تالاب‌های بخش‌هایی از شرق و شمال آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۳۹۰ تا ۴۶۴ گرم برای نرها و ۴۰۰ تا ۶۴۵ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۴۶ تا ۶۰ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۲۰ تا ۱۵۵ سانتی‌متر
نگاره: -

 

سُنقُر خال‌دار

نام: سُنقُر خال‌دار Spotted harrier
نام علمی: Circus assimilis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارهای باز، درخت‌زارهای باز، درخت‌زارهای کرانه‌ی رودها، درختچه‌زارها، کشت‌زارها و تالاب‌های کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه و جزیره‌های سولاوسی، تیمور و سومبا و گروه‌جزیره‌ی سوندای کوچک وابسته به کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۴۰۷ تا ۵۳۷ گرم برای نرها و ۵۳۰ تا ۷۴۵ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۵۰ تا ۶۱ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۲۱ تا ۱۴۷ سانتی‌متر
نگاره: -

 

سُنقُر خاکسترگون

نام: سُنقُر خاکسترگون Cinereous harrier
نام علمی: Circus cinereus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های باز، چمن‌زارها، تپه‌ماهورها، مرداب‌ها و چراگاه‌های بخش‌هایی از کشورهای کلمبیا، اکوادور، پرو، بولیوی، شیلی، آرژانتین، پاراگوئه، اروگوئه و جنوب برزیل در غرب و جنوب آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۳۱۵ تا ۴۰۷ گرم برای نرها و ۴۲۷ تا ۵۱۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۳۹ تا ۴۸ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۹۰ تا ۱۱۵ سانتی‌متر
نگاره: Daniel Sziklai

 

سُنقُر سفید

نام: سُنقُر سفید Pallid harrier
نام علمی: Circus macrourus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: سبزه‌زارهای نزدیک آب، زمین‌های مردابی، دشت‌های سبز، سبزدشت‌های خشک و کشت‌زارهای جنوب و شرق قاره‌ی اروپا، شمال آفریقا، آسیای میانه و غرب آسیا همچون ایران (زمستان‌ها قاره‌مانند هند و زیر صحرای بزرگ آفریقا)
اندازه: وزن ۳۱۵ گرم برای نرها و ۴۴۵ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۴۰ تا ۴۸ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۹۵ تا ۱۲۰ سانتی‌متر
نگاره: Anil
(آشنایی بیشتر با سنقر سفید)

 

سُنقُر پیسه

نام: سُنقُر پیسه Pied harrier
نام علمی: Circus melanoleucos
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: تالاب‌ها، سبز‌دشت‌ها و کشت‌زارهای شمال شرقی چین، جنوب شرقی روسیه، شرق مغولستان و کره‌ی شمالی در شرق قاره‌ی آسیا (زمستان‌ها جنوب و جنوب شرقی قاره‌ی آسیا)
اندازه: وزن ۲۵۴ تا ۳۲۵ گرم برای نرها و ۳۹۰ تا ۴۵۵ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۴۳ تا ۵۰ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۱۰ تا ۱۲۵ سانتی‌متر
نگاره: Weng Keong Liew

 

زیرخانواده‌ی عقابیان دریایی Haliaeetinae
سرده‌ی عقاب‌های دریایی Haliaeetus

 

عقاب سرسفید

نام: عقاب سرسفید Bald eagle
نام علمی: Haliaeetus leucocephalus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای نزدیک دریاها، رودها، دریاچه‌ها و مرداب‌های ایالت آلاسکا، کانادا، کشور آمریکا و شمال مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۳ تا ۶/۳ کیلوگرم، بدن به درازای ۷۰ تا ۱۰۲ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۸۰ تا ۲۳۰ سانتی‌متر (ماده‌ها ۲۵ درصد بزرگ‌ترند.)
نگاره: -
(آشنایی بیشتر با عقاب سرسفید)

 

عقاب دریایی شکم‌سفید

نام: عقاب دریایی شکم‌سفید White-bellied sea eagle
نام علمی: Haliaeetus leucogaster
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: کرانه‌ی اقیانوس‌ها، دریاها، پای‌رودها و جزیره‌ها، همچنین کرانه‌های رودها، دریاچه‌ها و آبگیرهای جنگل‌های قاره‌مانند هند، جنوب شرقی قاره‌ی آسیا و کشور استرالیا و جزیره‌ی گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: وزن ۱/۸ تا ۳ کیلوگرم برای نرها و ۲/۵ تا ۴/۵ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۶۶ تا ۸۰ سانتی‌متر برای نرها و ۸۰ تا ۹۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۷۸ تا ۲۲۰ سانتی‌متر
نگاره: Mick
(آشنایی بیشتر با عقاب دریایی شکم‌سفید)

 

عقاب ماهی‌گیر آفریقایی

نام: عقاب ماهی‌گیر آفریقایی African fish eagle
نام علمی: Haliaeetus vocifer
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای نزدیک رودها، دریاچه‌ها، دشت‌های تندابی، کرانه‌ها، پای‌رودها، کولاب‌های مانگرو و باتلاق‌های زیر صحرای بزرگ آفریقا
اندازه: وزن ۲ تا ۲/۵ کیلوگرم برای نرها و ۳/۲ تا ۳/۶ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۶۳ تا ۷۵ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۲۰۰ سانتی‌متر برای نرها و ۲۴۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها
نگاره: Marc Van Daele
(آشنایی بیشتر با عقاب ماهی‌گیر آفریقایی)

 

عقاب ماهی‌گیر پالاس

نام: عقاب ماهی‌گیر پالاس Pallas's fish eagle
نام علمی: Haliaeetus leucoryphus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای نزدیک رودها و دریاچه‌های کشورهای روسیه، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان، مغولستان، چین، هند، نپال، بنگلادش، میانمار و بوتان در آسیای میانه، شرق و جنوب قاره‌ی آسیا (زمستان‌ها افغانستان، ایران و عراق)
اندازه: وزن ۲ تا ۳/۳ کیلوگرم برای نرها و ۲/۱ تا ۳/۷ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۷۲ تا ۸۵ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۸۰ تا ۲۱۵ سانتی‌متر
نگاره: Otgonbayar Baatargal
(آشنایی بیشتر با عقاب ماهی‌گیر پالاس)

 

عقاب دُم‌سفید

نام: عقاب دُم‌سفید White-tailed eagle
نام علمی: Haliaeetus albicilla
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارها، چمن‌زارها و دشت‌های کرانه‌های دریاها، دریاچه‌ها، رودها، خلاش‌ها و تالاب‌های شمال قاره‌ی آسیا و شمال و شرق اروپا (زمستان‌ها بخش‌هایی از جنوب و شرق آسیا همچون ایران)
اندازه: وزن ۳/۱ تا ۵/۴ کیلوگرم برای نرها و ۴ تا ۶/۹ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۶۶ تا ۹۴ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۷۸ تا ۲۴۵ سانتی‌متر
نگاره: Mike Barth
(آشنایی بیشتر با عقاب دم‌سفید)

 

عقاب دریایی اِستِلِر

نام: عقاب دریایی اِستِلِر Steller's sea eagle
نام علمی: Haliaeetus pelagicus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای کرانه‌های جزیره‌مانند کامچاتکا، جزیره‌ی ساخالین، دریای اوخوتسک و رود آمور در شرق کشور روسیه در شمال شرقی قاره‌ی آسیا (زمستان‌ها کرانه‌های کشورهای ژاپن، کره‌ی شمالی، کره‌ی جنوبی و شرق چین در شرق قاره‌ی آسیا)
اندازه: وزن ۴/۹ تا ۶/۸ کیلوگرم برای نرها و ۶/۲ تا ۹/۵ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۸۵ تا ۱۰۵ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۹۰ تا ۲۵۰ سانتی‌متر
نگاره: Odd Steinveg
(آشنایی بیشتر با عقاب دریایی استلر)

 

عقاب ماهی‌گیر کوچک

نام: عقاب ماهی‌گیر کوچک Lesser fish eagle
نام علمی: Haliaeetus humilis
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای نزدیک رودها، دریاچه‌ها، آبشارها، مرداب‌ها و باتلاق‌های کشورهای هند، نپال، بوتان، چین، لائوس، مالزی، برمه، تایلند، ویتنام، اندونزی و برونئی در قاره‌مانند هند به‌ویژه دامنه‌های رشته‌کوه هیمالیا و جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۷۸۰ تا ۷۸۵ گرم، بدن به درازای ۵۱ تا ۶۸ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۲۰ تا ۱۶۵ سانتی‌متر
نگاره: Mike Nelson-Birdtour ASIA
(آشنایی بیشتر با عقاب ماهی‌گیر کوچک)

 

عقاب ماهی‌گیر سرخاکستری

نام: عقاب ماهی‌گیر سرخاکستری Grey-headed fish eagle
نام علمی: Haliaeetus ichthyaetus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نزدیک رودها، جویبارها، دریاچه‌ها، کولاب‌ها، مخزن‌ها، مرداب‌ها، باتلاق‌ها، کولاب‌های کرانه‌ای و پای‌رودهای جنوب شرقی قاره‌ی آسیا و بخش‌هایی از کشورهای هند و سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۱/۶ کیلوگرم برای نرها و ۲/۳ تا ۲/۷ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۶۱ تا ۷۵ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۵۰ تا ۱۷۰ سانتی‌متر
نگاره: Kannan AS
(آشنایی بیشتر با عقاب ماهی‌گیر سرخاکستری)

 

زیرخانواده‌ی کورکوریان Milvinae
سرده‌ی کورکورها Milvus

 

کورکور سرخ

نام: کورکور سرخ Red kite
نام علمی: Milvus milvus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارها، درختچه‌زارها، چمن‌زارها، کشت‌زارها و لبه‌ی دره‌ها و تالاب‌های قاره‌ی اروپا و شمال غربی قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ گرم برای نرها و ۱۰۰۰ تا ۱۳۰۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۶۰ تا ۷۰ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۷۵ تا ۱۷۹ سانتی‌متر
نگاره: Svitlana Tkach
(آشنایی بیشتر با کورکور سرخ)

 

کورکور سیاه

نام: کورکور سیاه Black kite
نام علمی: Milvus migrans
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های باز نزدیک رودها، دریاچه‌ها، آبگیرها و تالاب‌های منطقه‌های گرمسیری، همچنین درخت‌زارها، گرم‌دشت‌های باز و شهرهای قاره‌های اروپا، آسیا و آفریقا و بخش‌هایی از کشور استرالیا
اندازه: وزن ۵۶۰ گرم، بدن به درازای ۴۷ تا ۶۰ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۴۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر
نگاره: Isidro Vera
(آشنایی بیشتر با کورکور سیاه)

 

کورکور نوک‌زرد

نام: کورکور نوک‌زرد Yellow-billed kite
نام علمی: Milvus aegyptius
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای منطقه‌های نیمه‌بیابانی و گرم‌دشت‌های زیر صحرای بزرگ آفریقا و جنوب غربی جزیره‌مانند عربستان
اندازه: وزن ۵۴۰ گرم، بدن به درازای ۵۰ تا ۵۵ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۲۵ تا ۱۳۵ سانتی‌متر
نگاره: Kevin Agar

 

سرده‌ی کورکورهای سربی Ictinia

 

کورکور می‌سی‌سی‌پی

نام: کورکور می‌سی‌سی‌پی Mississippi kite
نام علمی: Ictinia mississippiensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و درخت‌زارهای نزدیک به منطقه‌های باز همچون چراگاه‌ها و کشت‌زارهای مرکز و جنوب کشور آمریکا، شرق مکزیک، سراسر آمریکای مرکزی و بخش‌هایی از شمال و مرکز آمریکای جنوبی (زمستان‌ها جنوب آمریکای جنوبی و بیشتر کشورهای آرژانتین و برزیل)
اندازه: وزن ۲۱۶ تا ۲۶۹ گرم برای نرها و ۲۷۸ تا ۳۳۹ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۳۳ تا ۳۷ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۷۵ تا ۸۳ سانتی‌متر
نگاره: John Frisch

 

کورکور سربی

نام: کورکور سربی Plumbeous kite
نام علمی: Ictinia plumbea
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، درخت‌زارها و گرم‌دشت‌های شرق کشور مکزیک، بخش‌هایی از آمریکای مرکزی و شمال آمریکای جنوبی (تا شمال کشور آرژانتین)
اندازه: وزن ۱۹۰ تا ۲۶۷ گرم برای نرها و ۲۳۲ تا ۲۸۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۲۹ تا ۳۸ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۷۰ تا ۸۵ سانتی‌متر
نگاره: Ictinia plumbea

 

سرده‌ی کورکورهای دریایی Haliastur

 

کورکور برهمایی

نام: کورکور برهمایی Brahminy kite
نام علمی: Haliastur indus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای نزدیک دریاچه‌ها، رودها و تالاب‌ها و جنگل‌های مانگرو قاره‌مانند هند و جنوب شرقی قاره‌ی آسیا و جزیره‌ی گینه‌ی نو و شمال و شرق کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: وزن ۴۱۰ تا ۶۱۰ گرم برای نرها و ۴۳۴ تا ۶۷۳ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۴۴ تا ۵۲ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۱۰ تا ۱۲۵ سانتی‌متر
نگاره: Daniel M Shih
(آشنایی بیشتر با کورکور برهمایی)

 

کوکور سوت‌زن

نام: کورکور سوت‌زن Whistling kite
نام علمی: Haliastur sphenurus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های باز، درخت‌زارها، آبراه‌ها و کرانه‌های دریاچه‌ها، رودها و تالاب‌های کشور استرالیا، جزیره‌ی گینه‌ی نو و جزیره‌های کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: وزن ۶۰۰ تا ۷۵۰ گرم برای نرها و ۷۵۰ تا ۱۰۰۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۵۰ تا ۶۰ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۲۳ تا ۱۴۶ سانتی‌متر
نگاره: Rob Drummond
(آشنایی بیشتر با کورکور سوت‌زن)

 

سرده‌ی کورکورهای حلزونی Rostrhamus

 

کورکور حلزونی

نام: کورکور حلزونی Snail kite
نام علمی: Rostrhamus sociabilis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های گرمسیری نزدیک به آب همچون کرانه‌های دریاچه‌ها و تالاب‌های ایالت فلوریدای کشور آمریکا، جنوب کشور مکزیک، بخش‌هایی از آمریکایی مرکزی و شمال، شرق و مرکز آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۳۰۰ تا ۵۷۰ گرم، بدن به درازای ۳۶ تا ۴۸ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۹۹ تا ۱۲۰ سانتی‌متر
نگاره: -

 

سرده‌ی کورکورهای نوک‌باریک Helicolestes

 

کورکور نوک‌باریک

نام: کورکور نوک‌باریک Slender-billed kite
نام علمی: Helicolestes hamatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های باتلاقی، مرداب‌های آب شیرین، کولاب‌های کم‌ژرف راکد، آبگیرهای خشک و جنگل‌های دشت تندابی موسمی شرق کشور پاناما، بخش‌هایی از کلمبیا، شمال شرقی اکوادور، غرب، شمال و جنوب شرقی ونزوئلا، گویان، سورینام و گویان فرانسه، شمال مرکز برزیل، شمال بولیوی و شرق پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۳۷۷ تا ۴۴۸ گرم برای نرها و ۳۶۷ تا ۴۸۵ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۳۶ تا ۴۱ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۸۰ تا ۹۰ سانتی‌متر
نگاره: Michel GIRAUD-AUDINE

 

سرده‌ی سارگپه‌های سینه‌سیاه Hamirostra

 

سارگپه‌ی سینه‌سیاه

نام: سارگپه‌ی سینه‌سیاه Black-breasted buzzard
نام علمی: Hamirostra melanosternon
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های باز و درختی شمال شرقی ایالت استرالیای جنوبی، شمال غربی نیو ساوت ولز، شمال کوئینزلند، سرزمین شمالی و شمال غربی استرالیای غربی در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: وزن ۱۱۹۶ گرم برای نرها و ۱۳۳۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۵۱ تا ۶۱ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۴۱ تا ۱۵۶ سانتی‌متر
نگاره: Steve

 

گونه‌های خانواده‌ی بازان (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم) - (بخش ششم) - (بخش هفتم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده