جانوران مهره‌دار - پرندگان: گونه‌های خانواده‌ی بازان (بخش چهارم)

جانوران مهره‌دار - پرندگان: گونه‌های خانواده‌ی بازان (بخش چهارم)

خانواده‌ی بازان Accipitridae، خانواده‌ای از راسته‌ی بازسانان و از رده‌ی پرندگان هستند. در این نوشته که به بخش چهارم خانواده‌ی بازان می‌پردازد با ۳۴ گونه (از ۲۰۸ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی بازیان Accipitrinae
دنباله‌ی سرده‌ی بازها Accipiter

 

شهباز فیجی

نام: شهباز فیجی Fiji goshawk
نام علمی: Accipiter rufitorques
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی، کشت‌زارهای نارگیل، باغ‌ها و پارک‌های شهری کشور جزیره‌ای فیجی در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: وزن ۱۹۰ تا ۲۰۹ گرم برای نرها و ۲۸۱ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۳۰ تا ۴۲ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۵۸ تا ۷۳ سانتی‌متر

 

بازگنجشک کوچک

نام: بازگنجشک کوچک Little sparrowhawk
نام علمی: Accipiter minullus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارها، درختچه‌زارها، چمن‌زارها، دره‌های رودخانه‌ای و باغ‌های پیرامون شهرهای زیر صحرای بزرگ آفریقا
اندازه: وزن ۷۴ تا ۸۵ گرم برای نرها و ۶۸ تا ۱۰۵ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۲۳ تا ۲۷ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۳۹ تا ۵۰ سانتی‌متر

 

بازگنجشک ژاپنی

نام: بازگنجشک ژاپنی Japanese sparrowhawk
نام علمی: Accipiter gularis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهاا، درختچه‌زارها، تالاب‌ها، کشت‌زارها، باغ‌های روستایی و شهرهای منطقه‌ی سیبری، کشورهای چین و ژاپن و جزیره‌مانند کره در شرق قاره‌ی آسیا (زمستان‌ها جنوب شرقی قاره‌ی آسیا)
اندازه: وزن ۸۵ تا ۱۴۲ گرم برای نرها و ۱۱۱ تا ۱۹۳ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۲۳ تا ۳۰ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۴۶ تا ۵۸ سانتی‌متر

 

بازگنجشک بسرا

نام: بازگنجشک بسرا Besra sparrowhawk
نام علمی: Accipiter virgatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، درخت‌زارها و کشت‌زارهای جنوب، جنوب شرقی و شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۸۳ تا ۱۴۰ گرم برای نرها و ۱۳۱ تا ۲۱۵ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۲۴ تا ۳۶ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۵۰ تا ۶۵ سانتی‌متر

 

بازگنجشک کوتوله

نام: بازگنجشک کوتوله Dwarf sparrowhawk
نام علمی: Accipiter nanus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری و جنگل‌های کوهستانی نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری جزیره‌های سولاوِسی و بوتون وابسته به کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲۳ تا ۲۸ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۴۴ تا ۵۴ سانتی‌متر

 

بازگنجشک طوق‌دار

نام: بازگنجشک طوق‌دار Collared sparrowhawk
نام علمی: Accipiter cirrocephalus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، گرم‌دشت‌ها، درختچه‌زارها، چمن‌زارها، تالاب‌ها، کشت‌زارها و شهرهای کشور استرالیا، جزیره‌ی گینه‌ی نو و جزیره‌های پیرامون آن در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: وزن ۱۰۰ تا ۱۵۶ گرم برای نرها و ۱۶۲ تا ۳۰۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۲۷ تا ۳۸ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۵۳ تا ۷۷ سانتی‌متر

 

بازگنجشک ماداگاسکاری

نام: بازگنجشک ماداگاسکاری Madagascar sparrowhawk
نام علمی: Accipiter madagascariensis
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، گرم‌دشت‌های خشک و درختچه‌زارهای خشک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در غرب اقیانوس هند و در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۲۸۵ تا ۳۴۸ گرم، بدن به درازای ۲۹ تا ۴۲ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۵۰ تا ۶۹ سانتی‌متر

 

قرقی

نام: قرقی Eurasian sparrowhawk
نام علمی: Accipiter nisus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، درخت‌زارها، منطقه‌های باز، کشت‌زارها، پارک‌ها و باغ‌های شهری منطقه‌های معتدل و گرمسیری قاره‌های اروپا و آسیا (قرقی‌های شمال اروپا و آسیا در زمستان به جنوب آسیا و شمال شرقی قاره‌ی آفریقا کوچ می‌کنند.)
اندازه: وزن ۱۱۰ تا ۱۹۶ گرم برای نرها و ۱۸۵ تا ۳۴۲ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۲۹ تا ۳۴ سانتی‌متر برای نرها و ۳۵ تا ۴۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۵۹ تا ۶۴ سانتی‌متر برای نرها و ۶۷ تا ۸۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها (آشنایی بیشتر با قرقی)

 

بازگنجشک سینه‌حنایی

نام: بازگنجشک سینه‌حنایی Rufous-breasted sparrowhawk
نام علمی: Accipiter rufiventris
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، درختچه‌زارها، چمن‌زارها، کشت‌زارها و باغ‌های روستایی شرق و جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۱۰۵ تا ۲۱۰ گرم، بدن به درازای ۲۹ تا ۴۰ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۵۸ تا ۷۲ سانتی‌متر

 

باز ساق‌تیز

نام: باز ساق‌تیز Sharp-shinned hawk
نام علمی: Accipiter striatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، درخت‌زارها، گرم‌دشت‌های خشک، درختچه‌زارها و شهرهای آمریکای شمالی، آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی و آنتیل بزرگ در دریای کارائیب
اندازه: وزن ۸۲ تا ۱۱۵ گرم برای نرها و ۱۵۰ تا ۲۱۹ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۲۳ تا ۳۷ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۴۲ تا ۶۸ سانتی‌متر

 

باز سینه‌سفید

نام: باز سینه‌سفید White-breasted hawk
نام علمی: Accipiter chionogaster
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و کشت‌زارهای کشورهای هندوراس، گواتمالا، السالوادور و نیکاراگوئه در آمریکای مرکزی و جنوب مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۹۴ تا ۱۱۴ گرم برای نرها و ۱۶۵ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۲۷ تا ۳۷ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۴۲ تا ۶۸ سانتی‌متر

 

باز ران‌حنایی

نام: باز ران‌حنایی Rufous-thighed hawk
نام علمی: Accipiter erythronemius
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری و جنگل‌های کوهستانی نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری کشورهای اروگوئه، پاراگوئه، شمال شرقی آرژانتین و جنوب شرقی بولیوی در آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۸۷ تا ۱۱۴ گرم برای نرها و ۱۵۰ تا ۲۱۸ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۲۴ تا ۳۷ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۵۲ تا ۶۸ سانتی‌متر

 

باز کوپر

نام: باز کوپر Cooper's hawk
نام علمی: Accipiter cooperii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های برگریز، جنگل‌های مخلوط، درخت‌زارهای باز، درخت‌زارهای کرانه‌ی رودها و درخت‌زارهای نیمه خشک جنوب کشور کانادا و سراسر کشورهای آمریکا و مکزیک در آمریکای شمالی و همچنین بخش‌هایی از آمریکای مرکزی
اندازه: وزن ۲۸۰ تا ۳۵۰ گرم برای نرها و ۴۴۰ تا ۵۶۶ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۳۵ تا ۴۶ سانتی‌متر برای نرها و ۴۲ تا ۵۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۷۵ تا ۹۴ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با باز کوپر)

 

باز دورنگ

نام: باز دورنگ Bicolored hawk
نام علمی: Accipiter bicolor
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، درخت‌زارها و گرم‌دشت‌های جنوب شرقی مکزیک، بخش‌هایی از آمریکای مرکزی و شمال و جنوب آمریکای جنوبی 
اندازه: وزن ۱۹۰ تا ۲۷۳ گرم برای نرها و ۳۴۲ تا ۵۸۴ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۳۱ تا ۴۵ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۵۸ تا ۸۳ سانتی‌متر

 

بازگنجشک سیاه

نام: بازگنجشک سیاه Black sparrowhawk
نام علمی: Accipiter melanoleucus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، درخت‌زارها، درختچه‌زارها، تالاب‌ها و منطقه‌های شهری زیر صحرای بزرگ آفریقا
اندازه: وزن ۴۳۰ تا ۴۹۰ گرم برای نرها و ۶۵۰ تا ۹۸۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۴۰ تا ۵۸ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۷۷ تا ۱۰۵ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با بازگنجشک سیاه)

 

شهباز هنست

نام: شهباز هنست Henst's goshawk
نام علمی: Accipiter henstii
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و کشت‌زارهای کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در غرب اقیانوس هند و در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۶۰۹ گرم برای نرها و ۹۶۰ تا ۱۱۴۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۵۲ تا ۶۲ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۸۶ تا ۱۰۰ سانتی‌متر

 

شهباز شمالی

نام: شهباز شمالی Northern goshawk
نام علمی: Accipiter gentilis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های برگریز و جنگل‌های سوزنی‌برگ آمریکای شمالی، قاره‌ی اروپا، شمال آسیا و بخش‌هایی از شرق آسیا
اندازه: وزن ۷۶۲ گرم برای نرها و ۱۱۵۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۴۶ تا ۶۱ سانتی‌متر برای نرها و ۵۸ تا ۶۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۸۹ تا ۱۰۵ سانتی‌متر برای نرها و ۱۰۸ تا ۱۲۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها (آشنایی بیشتر با شهباز شمالی)

 

سرده‌ی شهبازهای سرخ Erythrotriorchis

 

شهباز سرخ

نام: شهباز سرخ Red goshawk
نام علمی: Erythrotriorchis radiatus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، درخت‌زارها و گرم‌دشت‌های خشک شمال، شمال شرقی و شرق کشور استرالیا
اندازه: وزن ۶۳۵ گرم برای نرها و ۱۱۰۰ تا ۱۴۰۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۴۵ تا ۶۰ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۱۰ تا ۱۳۵ سانتی‌متر

 

سرده‌ی Micronisus

 

شهباز گبر

نام: شهباز گبر Gabar goshawk
نام علمی: Micronisus gabar
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌ها، درخت‌زارها و درختچه‌زارهای نیمه‌خشک زیر صحرای بزرگ آفریقا و جنوب غربی جزیره‌مانند عربستان
اندازه: وزن ۹۰ تا ۱۷۳ گرم برای نرها و ۱۶۷ تا ۲۴۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۲۸ تا ۳۶ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۶۳ سانتی‌متر

 

سرده‌ی بازهای دُم‌دراز Urotriorchis

 

باز دُم‌دراز

نام: باز دُم‌دراز Long-tailed hawk
نام علمی: Urotriorchis macrourus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی گرمسیری غرب و مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۴۹۲ گرم، سر و بدن به درازای ۲۶ تا ۲۸ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۰ تا ۳۷ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۸۱ تا ۹۰ سانتی‌متر

 

زیرخانواده‌ی سارگپه‌ایان Buteoninae
سرده‌ی سارگپه‌ها Buteo

 

سارگپه‌ی معمولی

نام: سارگپه‌ی معمولی Common buzzard
نام علمی: Buteo buteo
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های باز، درخت‌زارها، درختچه‌زارها، مرداب‌ها، کشت‌زارها و پیرامون شهرهای قاره‌ی اروپا و بخش‌هایی از کشورهای روسیه، چین، هند، مغولستان و ایران در قاره‌ی آسیا (زمستان‌ها جنوب قاره‌ی آفریقا)
اندازه: وزن ۴۲۷ تا ۱۱۸۳ گرم برای نرها و ۴۸۶ تا ۱۳۷۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۴۰ تا ۵۸ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۰۹ تا ۱۴۰ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با سارگپه‌ی معمولی)

 

سارگپه‌ی شرقی (سارگپه‌ی ژاپنی)

نام: سارگپه‌ی شرقی (سارگپه‌ی ژاپنی) Eastern buzzard
نام علمی: Buteo japonicus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارها، درختچه‌زارها، چمن‌زارها، تالاب‌ها، کشت‌زارها و چراگاه‌های کشورهای چین، مغولستان، ژاپن و برخی جزیره‌های فراکرانه‌ای در شرق قاره‌ی آسیا (زمستان‌ها جنوب شرقی قاره‌ی آسیا)
اندازه: وزن ۶۳۰ تا ۸۱۰ گرم برای نرها و ۵۱۵ تا ۹۷۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۴۲ تا ۵۴ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۲۲ تا ۱۳۷ سانتی‌متر

 

سارگپه‌ی هیمالیایی

نام: سارگپه‌ی هیمالیایی Himalayan buzzard
نام علمی: Buteo refectus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: زیستگاه: درخت‌زارها، درختچه‌زارها، چمن‌زارها، کشت‌زارها و چراگاه‌های پیرامون رشته‌کوه هیمالیا در کشورهای نپال، هند و چین در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۴۲۸ تا ۱۳۹۷ گرم، بدن به درازای ۴۵ تا ۵۳ سانتی‌متر، بال‌ها به درازای ۳۸ تا ۴۰ سانتی‌متر

 

سارگپه‌ی سُکوترا

نام: سارگپه‌ی سُکوترا Socotra buzzard
نام علمی: Buteo socotraensis
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌ها، درختچه‌زارها، کوه‌پایه‌ها و منطقه‌های سنگی جزیره‌ی سُکوترا وابسته به کشور یمن در خلیج عدن و در غرب قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم، بدن به درازای ۴۵ تا ۵۰ سانتی‌متر، بال‌ها به درازای ۳۶ سانتی‌متر

 

باز دُم‌سرخ

نام: باز دُم‌سرخ Red-tailed hawk
نام علمی: Buteo jamaicensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، درخت‌زارها، درختچه‌زارها، چمن‌زارها، بیابان‌ها، کشت‌زارها، چراگاه‌ها و پارک‌های شهری آمریکای شمالی و بخش‌هایی از آمریکای مرکزی
اندازه: وزن ۶۹۰ تا ۱۳۰۰ گرم برای نرها و ۸۰۰ تا ۱۷۲۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۴۵ تا ۶۵ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۰۵ تا ۱۴۱ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با باز دُم‌سرخ)

 

سارگپه‌ی پابلند

نام: سارگپه‌ی پابلند Long-legged buzzard
نام علمی: Buteo rufinus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: سبزدشت‌ها، منطقه‌های نیمه‌بیابانی، لبه‌ی بیابان‌ها و درختچه‌زارهای خشک غرب و جنوب آسیا، آسیای میانه، جنوب شرقی اروپا و شمال و شرق آفریقا
اندازه: وزن ۵۹۰ تا ۱۲۸۱ گرم برای نرها و ۹۴۵ تا ۱۷۶۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۵۰ تا ۶۶ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۱۲ تا ۱۶۳ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با سارگپه‌ی پابلند)

 

سارگپه‌ی پَرپا

نام: سارگپه‌ی پَرپا Rough-legged buzzard
نام علمی: Buteo lagopus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: زمین‌های باز، کشت‌زارها، دشت‌ها، چمن‌زارها و درختچه‌زارهای شمالگان و زیرشمالگان (زمستان‌ها اروپا، شمال آسیا و جنوب آمریکای شمالی)
اندازه: وزن ۶۰۰ تا  ۱۶۶۰ گرم، بدن به درازای ۴۶ تا ۶۰ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۲۰ تا ۱۵۳ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با سارگپه‌ی پَرپا)

 

باز آهنی‌رنگ

نام: باز آهنی‌رنگ Ferruginous hawk
نام علمی: Buteo regalis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارهای خشک و نیمه‌خشک، فلات‌ها، دشت‌ها، دره‌ها، لبه‌ی بیابان‌ها و کشت‌زارهای غرب آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۹۰۰ تا ۲۲۶۸ گرم، بدن به درازای ۵۱ تا ۶۹ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۲۲ تا ۱۵۲ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با باز آهنی‌رنگ)

 

باز شانه‌سرخ

نام: باز شانه‌سرخ Red-shouldered hawk
نام علمی: Buteo lineatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و باتلاق‌های جنوب شرقی کشور کانادا، شرق کشور آمریکا و شرق مکزیک در شرق آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۵۵۰ گرم برای نرها و ۷۰۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۳۸ تا ۵۸ سانتی‌متر برای نرها و ۴۷ تا ۶۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۹۰ تا ۱۲۷ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با باز شانه‌سرخ)

 

باز بال‌پهن

نام: باز بال‌پهن Broad-winged hawk
نام علمی: Buteo platypterus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شرق کشور آمریکا و جنوب کانادا در آمریکای شمالی (زمستان‌ها جنوب مکزیک، آمریکای مرکزی و شمال آمریکای جنوبی)
اندازه: وزن ۲۶۵ تا ۵۶۰ گرم، بدن به درازای ۳۲ تا ۴۴ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۷۴ تا ۱۰۰ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با باز بال‌پهن)

 

باز سوینسون

نام: باز سوینسون Swainson's hawk
نام علمی: Buteo swainsoni
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارهای باز خشک و بیابان‌های غرب آمریکای شمالی (زمستان‌ها کشورهای آرژانتین، اروگوئه و جنوب برزیل در آمریکای جنوبی)
اندازه: وزن ۵۰۰ تا ۱۷۰۰ گرم، بدن به درازای ۴۳ تا ۵۶ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۱۷ تا ۱۳۷ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با باز سوینسون)

 

Ridgway's hawk

نام: باز ریج‌وی Ridgway's hawk
نام علمی: Buteo ridgwayi
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و کشت‌زارهای کشورهای هائیتی و دومینیکن در جزیره‌ی هیسپانیولا در دریای کارائیب و در آمریکای مرکزی
اندازه: وزن ۳۳۰ تا ۳۵۰ گرم برای نرها و ۳۶۰ تا ۴۲۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۳۶ تا ۴۱ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۶۹ تا ۸۱ سانتی‌متر

 

باز دُم‌کوتاه

نام: باز دُم‌کوتاه Short-tailed hawk
نام علمی: Buteo brachyurus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های درختی، درخت‌زارهای نزدیک آب، درخت‌زارهای بلوط-کاج، باتلاق‌های سرو و باتلاق‌های مانگرو جنوب ایالت فلوریدای کشور آمریکا و بخش‌هایی از مکزیک در جنوب آمریکای شمالی، سراسر آمریکای مرکزی و شمال آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۳۹۲ گرم برای نرها و ۵۱۵ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۳۹ تا ۴۴ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۸۳ تا ۱۰۳ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با باز دم‌کوتاه)

 

باز گلوسفید

نام: باز گلوسفید White-throated hawk
نام علمی: Buteo albigula
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای دامنه‌های رشته‌کوه آند و کرانه‌های غرب آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۴۳۳ گرم برای نرها و ۵۸۳ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۳۸ تا ۴۸ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۸۴ تا ۱۰۲ سانتی‌متر

 

گونه‌های خانواده‌ی بازان (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم) - (بخش ششم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده