جانوران مهره‌دار - پرندگان: گونه‌های خانواده‌ی بازان (بخش پنجم)

جانوران مهره‌دار - پرندگان: گونه‌های خانواده‌ی بازان (بخش پنجم)

خانواده‌ی بازان Accipitridae، خانواده‌ای از راسته‌ی بازسانان و از رده‌ی پرندگان هستند. در این نوشته که به بخش پنجم خانواده‌ی بازان می‌پردازد با ۳۴ گونه (از ۲۰۸ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی سارگپه‌ایان Buteoninae
دنباله‌ی سرده‌ی سارگپه‌ها Buteo

 

باز گالاپاگوس

نام: باز گالاپاگوس Galapagos hawk
نام علمی: Buteo galapagoensis
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های گروه‌جزیره‌ی گالاپاگوس وابسته به کشور اکوادور در شرق اقیانوس آرام و در غرب آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۹۶۳ گرم برای نرها و ۱۲۹۵ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۴۵ تا ۵۸ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۱۶ تا ۱۴۰ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با باز گالاپاگوس)

 

باز خط‌خاکستری

نام: باز خط‌خاکستری Gray-lined hawk
نام علمی: Buteo nitidus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های باز و لبه‌ی جنگل‌های شمال آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۳۵۰ تا ۴۹۷ گرم برای نرها و ۳۲۰ تا ۵۹۲ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۳۸ تا ۴۶ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۷۵ تا ۹۴ سانتی‌متر

 

باز خاکستری

نام: باز خاکستری Gray hawk
نام علمی: Buteo plagiatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: لبه‌ی جنگل‌ها، کرانه‌های رودخانه‌ها، گرم‌دشت‌ها و کشت‌زارهای جنوب کشورهای آمریکا و مکزیک در آمریکای شمالی و کشورهای گواتمالا، بلیز، السالوادور، هندوراس، نیکاراگوئه و کاستاریکا در آمریکای مرکزی
اندازه: وزن ۴۷۵ گرم، بدن به درازای ۴۶ تا ۶۱ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۸۱ تا ۹۷ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با باز خاکستری)

 

باز دُم‌نواری

نام: باز دُم‌نواری Zone-tailed hawk
نام علمی: Buteo albonotatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، درخت‌زارها و درختچه‌زارهای باز جنوب غربی کشور آمریکا، سراسر مکزیک و آمریکای مرکزی و شمال آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۵۶۵ تا ۱۰۸۰ گرم، بدن به درازای ۴۶ تا ۵۶ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۱۷ تا ۱۴۰ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با باز دم‌نواری)

 

باز هاوایی

نام: باز هاوایی Hawaiian hawk
نام علمی: Buteo solitarius
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جزیره‌ی هاوایی وابسته به ایالت هاوایی کشور آمریکا در اقیانوس آرام
اندازه: وزن ۴۴۱ گرم برای نرها و ۶۰۵ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۴۰ تا ۴۶ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۸۷ تا ۱۰۱ سانتی‌متر

 

باز دُم‌حنایی

نام: باز دُم‌حنایی Rufous-tailed hawk
نام علمی: Buteo ventralis
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و چمن‌زارهای معتدل، درختچه‌زارهای خشک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری و درختچه‌زارهای کوهستانی نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری جنوب کشورهای آرژانتین و شیلی در جنوب آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۹۵۰ گرم برای نرها و ۱۱۴۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۴۰ تا ۶۰ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۱۹ تا ۱۳۹ سانتی‌متر

 

سارگپه‌ی کوهی

نام: سارگپه‌ی کوهی Mountain buzzard
نام علمی: Buteo oreophilus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستان‌های شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۴۱ تا ۴۸ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۰۲ تا ۱۱۷ سانتی‌متر

 

سارگپه‌ی جنگلی

نام: سارگپه‌ی جنگلی Forest buzzard
نام علمی: Buteo trizonatus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای آفریقای جنوبی، لسوتو و سوازیلند در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۷۰۰ گرم، بدن به درازای ۴۸ تا ۴۱ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۰۲ تا ۱۱۷ سانتی‌متر

 

سارگپه‌ی ماداگاسکار

نام: سارگپه‌ی ماداگاسکار Madagascar buzzard
نام علمی: Buteo brachypterus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و درخت‌زارهای باز کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در غرب اقیانوس هند و در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۳۴۲ تا ۶۸۰ گرم، بدن به درازای ۴۰ تا ۴۸ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۹۳ تا ۱۱۱ سانتی‌متر

 

سارگپه‌ی بلندا

نام: سارگپه‌ی بلندا Upland buzzard
نام علمی: Buteo hemilasius
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارهای کوهستانی، منطقه‌های سنگی، سبزدشت‌های بلند، فلات‌ها، بیابان‌های معتدل و کشت‌زارهای آسیای مرکزی، شمال جنوب آسیا و شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۹۵۰ تا ۱۴۰۰ گرم برای نرها و ۹۷۰ تا ۲۰۵۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۵۷ تا ۷۲ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۴۳ تا ۱۶۱ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با سارگپه‌ی بلندا)

 

سارگپه‌ی گردن‌سرخ

نام: سارگپه‌ی گردن‌سرخ Red-necked buzzard
نام علمی: Buteo auguralis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری، گرم‌دشت‌های خشک و کشت‌زارهای غرب و مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۵۲۵ تا ۶۲۰ گرم برای نرها و ۵۸۰ تا ۸۹۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۳۵ تا ۴۰ سانتی‌متر

 

سارگپه‌ی شغالی

نام: سارگپه‌ی شغالی Jackal buzzard
نام علمی: Buteo rufofuscus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: کوهستان‌ها، گرم‌دشت‌ها و چمن‌زارهای کشورهای آفریقای جنوبی، نامیبیا، لسوتو و اِسواتینی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۸۶۰ تا  ۱۰۸۰ گرم برای نرها و ۱۱۵۰ تا ۱۷۰۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۴۴ تا ۶۰ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۲۷ تا ۱۴۳ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با سارگپه‌ی شغالی)

 

سارگپه‌ی فال‌بین

نام: سارگپه‌ی فال‌بین Augur buzzard
نام علمی: Buteo augur
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارها، درختچه‌زارها، چمن‌زارها، گرم‌دشت‌ها، بیابان‌ها و منطقه‌های کوهستانی شرق و جنوب غربی قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۸۸۰ تا  ۱۱۶۰ گرم برای نرها و ۱۱۰۰ تا ۱۳۳۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۴۸ تا ۶۰ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۲۰ تا ۱۴۹ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با سارگپه‌ی فال‌بین)

 

سرده‌ی سارگپه‌های خروسی Buteogallus

 

باز توسی‌رنگ

نام: باز توسی‌رنگ Slate-colored hawk
نام علمی: Buteogallus schistaceus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های باتلاقی گرمسیری و نیمه‌گرمسیری کشورهای برزیل، بولیوی، پرو، اکوادور، کلمبیا، ونزوئلا و گویان فرانسه در شمال آمریکای جنوبی 
اندازه: وزن ۴۵۵ گرم، بدن به درازای ۴۱ تا ۴۶ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۸۵ تا ۹۶ سانتی‌متر

 

باز گردن‌سفید

نام: باز گردن‌سفید White-necked hawk
نام علمی: Buteogallus lacernulatus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک نیمه‌گرمسیری و گرمسیری، جنگل‌های کوهستانی نمناک نیمه‌گرمسیری و گرمسیری و کشت‌زارهای کرانه‌های شرقی کشور برزیل در شرق آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴۳ تا ۵۲ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۹۰ تا ۹۶ سانتی‌متر

 

باز خرچنگ‌خوار حنایی

نام: باز خرچنگ‌خوار حنایی Rufous crab hawk
نام علمی: Buteogallus aequinoctialis
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری و جنگل‌های مانگرو نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری کرانه‌های شرقی آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۵۹۵ تا ۷۹۶ گرم، بدن به درازای ۴۲ تا ۴۷ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۹۰ تا ۱۰۶ سانتی‌متر

 

باز سیاه معمولی

نام: باز سیاه معمولی Common black hawk
نام علمی: Buteogallus anthracinus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های مانگرو، خورها و درخت‌زارهای باز خشک جنوب غربی کشور آمریکا، شرق، غرب و جنوب مکزیک، بخش‌هایی از آمریکای مرکزی و شمال آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۷۹۰ گرم برای نرها و ۱۲۰۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۴۳ تا ۵۳ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۰۶ تا ۱۲۸ سانتی‌متر

 

باز سیاه کوبایی

نام: باز سیاه کوبایی Cuban black hawk
نام علمی: Buteogallus gundlachii
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های مانگرو و تالاب‌های کشور جزیره‌ای کوبا در دریای کارائیب و در آمریکای مرکزی
اندازه: وزن ۶۵۰ گرم، بدن به درازای ۴۳ تا ۵۲ سانتی‌متر، بال‌ها به درازای ۳۵ تا ۴۰ سانتی‌متر

 

باز سیاه بزرگ

نام: باز سیاه بزرگ Great black hawk
نام علمی: Buteogallus urubitinga
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و درخت‌زارهای باز نزدیک به آب، گرم‌دشت‌های خشک، درختچه‌زارهای خشک، کشت‌زارها و چراگاه‌های کشور مکزیک، بخش‌هایی از آمریکای مرکزی و شمال آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۱۱۳۵ گرم برای نرها و ۱۴۵۷ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۵۱ تا ۶۴ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۲۰ تا ۱۳۷ سانتی‌متر

 

باز گرم‌دشت

نام: باز گرم‌دشت Savanna hawk
نام علمی: Buteogallus meridionalis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های مانگرو، گرم‌دشت‌های خشک، چمن‌زارها، تالاب‌ها، کشت‌زارها و چراگاه‌های شمال و شرق آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۷۴۰ تا ۱۱۳۴ گرم، بدن به درازای ۴۶ تا ۶۴ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۲۱ تا ۱۴۰ سانتی‌متر

 

عقاب تک‌زی تاج‌دار

نام: عقاب تک‌زی تاج‌دار Crowned solitary eagle
نام علمی: Buteogallus coronatus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارها، بوته‌زارها، گرم‌دشت‌ها، مرداب‌ها و درخت‌زارهای باز شرق و مرکز آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۳ کیلوگرم، بدن به درازای ۷۳ تا ۷۹ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۷۰ تا ۱۸۳ سانتی‌متر

 

سرده‌ی سارگپه‌بازها Butastur

 

سارگپه‌ی بال‌حنایی

نام: سارگپه‌ی بال‌حنایی Rufous-winged buzzard
نام علمی: Butastur liventer
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌ها، درختچه‌زارها و تالاب‌های کشورهای میانمار، تایلند، لائوس، کامبوج و ویتنام و جزیره‌های جاوه و سولاوِسی کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۳۳۶ تا ۳۴۰ گرم، بدن به درازای ۳۵ تا ۴۱ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۸۴ تا ۹۱ سانتی‌متر

 

سارگپه‌ی ملخ‌خوار

نام: سارگپه‌ی ملخ‌خوار Grasshopper buzzard
نام علمی: Butastur rufipennis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارها، لبه‌ی جنگل‌ها، گرم‌دشت‌های خشک، درختچه‌زارها، چمن‌زارها و کشت‌زارهای شرق، مرکز و غرب قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۳۱۰ تا ۳۴۰ گرم برای نرها و ۳۰۰ تا ۳۸۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۳۰ تا ۳۵ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۹۰ سانتی‌متر

 

سارگپه‌ی چشم‌سفید

نام: سارگپه‌ی چشم‌سفید White-eyed buzzard
نام علمی: Butastur teesa
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های باز و خشک و کشت‌زارهای کشورهای هند، ایران، پاکستان، نپال، بنگلادش و میانمار در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۳۲۵ گرم، بدن به درازای ۳۶ تا ۴۳ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۸۶ تا ۱۰۰ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با سارگپه‌ی چشم‌سفید)

 

سارگپه‌ی رُخ‌خاکستری

نام: سارگپه‌ی رُخ‌خاکستری Grey-faced buzzard
نام علمی: Butastur indicus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارها، لبه‌ی جنگل‌ها، تالاب‌ها و کشت‌زارهای کشور ژاپن، جزیره‌مانند کره، جنوب شرقی روسیه و شمال شرقی چین در شرق قاره‌ی آسیا (زمستان‌ها جنوب شرقی قاره‌ی آسیا)
اندازه: وزن ۳۷۵ تا ۴۳۳ گرم، بدن به درازای ۴۱ تا ۴۸ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۰۱ تا ۱۱۰ سانتی‌متر

 

سرده‌ی بازعقاب‌های درنایی Geranoaetus

 

باز دُم‌سفید

نام: باز دُم‌سفید White-tailed hawk
نام علمی: Geranoaetus albicaudatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های خشک، درخت‌زارها، درختچه‌زارها و چمن‌زارهای جنوب شرقی کشور آمریکا، بخش‌هایی از مکزیک و آمریکای مرکزی و شمال و شرق آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۸۸۰ تا ۱۲۴۰ گرم، بدن به درازای ۴۴ تا ۶۰ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۱۸ تا ۱۴۳ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با باز دم‌سفید)

 

باز گونه‌گون

نام: باز گونه‌گون Variable hawk
نام علمی: Geranoaetus polyosoma
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های باز، درخت‌زارها، درختچه‌زارها، چمن‌زارها، منطقه‌های سنگی و کشت‌زارهای کشورهای کلمبیا، اکوادور، پرو، بولیوی، پاراگوئه، اروگوئه، آرژانتین و شیلی در غرب و جنوب آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۸۰۰ تا ۱۸۰۰ گرم، بدن به درازای ۴۵ تا ۶۲ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۱۳ تا ۱۵۱ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با باز گونه‌گون)

 

عقاب‌سارگپه‌ی سینه‌سیاه

نام: عقاب‌سارگپه‌ی سینه‌سیاه Black-chested buzzard-eagle
نام علمی: Geranoaetus melanoleucus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌ها، سبزدشت‌ها، منطقه‌های سنگی، درخت‌زارها، دره‌ها و بیابان‌های غرب، شرق و جنوب آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۲/۱ کیلوگرم برای نرها و ۲/۷ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۶۲ تا ۷۶ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱/۵ تا ۲ متر (آشنایی بیشتر با عقاب‌سارگپه‌ی سینه‌سیاه)

 

سرده‌ی سفیدبازها Leucopternis

 

باز نیمه‌سربی

نام: باز نیمه‌سربی Semiplumbeous hawk
نام علمی: Leucopternis semiplumbeus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک نیمه‌گرمسیری و گرمسیری و کشت‌زارهای کشورهای کاستاریکا، هندوراس، پاناما، کلمبیا و اکوادور در آمریکای مرکزی و شمال آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۲۵۰ گرم برای نرها و ۳۲۵ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۳۱ تا ۳۶ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۵۱ تا ۶۴ سانتی‌متر

 

باز رُخ‌سیاه

نام: باز رُخ‌سیاه Black-faced hawk
نام علمی: Leucopternis melanops
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک نیمه‌گرمسیری و گرمسیری، جنگل‌های مانگرو و تالاب‌های شمال آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۲۹۷ تا ۳۱۷ گرم برای نرها و ۳۲۹ تا ۳۸۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۳۷ تا ۴۲ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۶۵ تا ۷۸ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با باز رخ‌سیاه)

 

باز ابروسفید

نام: باز ابروسفید White-browed hawk
نام علمی: Leucopternis kuhli
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری شمال برزیل و بولیوی و شرق پرو در شمال آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳۷ تا ۴۰ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۶۵ تا ۷۶ سانتی‌متر

 

سرده‌ی بازنماها Pseudastur

 

باز قباپوش

نام: باز قباپوش Mantled hawk
نام علمی: Pseudastur polionotus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری و کشت‌زارهای شرق کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴۷ تا ۵۱ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۱۸ تا ۱۲۹ سانتی‌متر

 

باز سفید

نام: باز سفید White hawk
نام علمی: Pseudastur albicollis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، درخت‌زارها و کشت‌زارهای جنوب کشور مکزیک، بخش‌هایی از آمریکای مرکزی و شمال آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۶۰۰ تا ۶۷۰ گرم برای نرها و ۷۸۰ تا ۸۵۵ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۴۶ تا ۵۸ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۹۸ تا ۱۱۷ سانتی‌متر

 

باز پشت‌خاکستری

نام: باز پشت‌خاکستری Grey-backed hawk
نام علمی: Pseudastur occidentalis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری و جنگل‌های دشت نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری اکوادور و شمال پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴۵ تا ۵۲ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۰۴ تا ۱۱۶ سانتی‌متر

 

گونه‌های خانواده‌ی بازان (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم) - (بخش ششم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده