جانوران مهره‌دار - پرندگان: گونه‌های خانواده‌ی بازان (بخش سوم)

جانوران مهره‌دار - پرندگان: گونه‌های خانواده‌ی بازان (بخش سوم)

خانواده‌ی بازان Accipitridae، خانواده‌ای از راسته‌ی بازسانان و از رده‌ی پرندگان هستند. در این نوشته که به بخش سوم خانواده‌ی بازان می‌پردازد با ۳۴ گونه (از ۲۰۸ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی عقابیان Aquilinae
سرده‌ی بازعقاب‌های بنیادین Spizaetus

 

بازعقاب سیاه

نام: بازعقاب سیاه Black hawk-eagle
نام علمی: Spizaetus tyrannus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک نزدیک رودخانه‌ها در مرکز کشور مکزیک، سراسر آمریکای مرکزی و شمال آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۸۷۵ تا ۹۵۵ گرم برای نرها و ۱۰۹۰ تا ۱۱۵۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۵۸ تا ۷۱ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۱۵ تا ۱۴۸ سانتی‌متر

 

بازعقاب سیاه و سفید

نام: بازعقاب سیاه و سفید Black-and-white hawk-eagle
نام علمی: Spizaetus melanoleucus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های منطقه‌های گرمسیری جنوب کشور مکزیک، سراسر آمریکای مرکزی و شمال آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۷۵۰ تا ۷۸۰ گرم، بدن به درازای ۵۱ تا ۶۱ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۱۰ تا ۱۳۵ سانتی‌متر

 

بازعقاب آراسته

نام: بازعقاب آراسته Ornate hawk-eagle
نام علمی: Spizaetus ornatus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های منطقه‌های گرمسیری جنوب کشور مکزیک، سراسر آمریکای مرکزی و شمال آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۸۳۵ تا ۱۲۱۵ گرم برای نرها و ۹۵۰ تا ۱۷۶۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۵۶ تا ۶۸/۵ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۱۷ تا ۱۴۲ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با بازعقاب آراسته)

 

عقاب سیاه و بلوطی

نام: عقاب سیاه و بلوطی Black-and-chestnut eagle
نام علمی: Spizaetus isidori
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک در رشته‌کوه آند در شمال، شمال غربی و غرب آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۱/۵ تا ۳/۵ کیلوگرم، بدن به درازای ۶۰ تا ۸۰ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۴۷ تا ۱۸۰ سانتی‌متر

 

سرده‌ی بازعقاب‌های کوچک Hieraaetus

 

بازعقاب آیرز

نام: بازعقاب آیرز Ayres's hawk-eagle
نام علمی: Hieraaetus ayresii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، گرم‌دشت‌ها، کشتزارها و پیرامون شهرهای زیر صحرای بزرگ آفریقا
اندازه: وزن ۶۱۵ تا ۷۱۴ گرم برای نرها و ۸۷۹ تا ۱۱۵۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۴۴ تا ۵۷ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۰۶ تا ۱۳۷ سانتی‌متر

 

عقاب پَرپا

نام: عقاب پَرپا Booted eagle
نام علمی: Hieraaetus pennatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های باز و منطقه‌های کوهستانی غرب و جنوب آسیا، جنوب اروپا و شمال غربی و جنوب آفریقا (زمستان‌ها قاره‌مانند هند و زیر صحرای بزرگ آفریقا)
اندازه: وزن ۵۱۰ تا ۷۷۰ گرم برای نرها و ۸۴۰ تا ۱۰۲۵ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۴۰ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۱۳ تا ۱۳۲ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با عقاب پرپا)

 

عقاب کوچک

نام: عقاب کوچک Little eagle
نام علمی: Hieraaetus morphnoides
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای باز، چمن‌زارها و منطقه‌های خشک کشور استرالیا
اندازه: وزن ۷۴۵ تا ۱۲۵۰ گرم، بدن به درازای ۳۵ تا ۵۵ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۰۱ تا ۱۳۶ سانتی‌متر

 

عقاب والبرگ

نام: عقاب والبرگ Wahlberg's eagle
نام علمی: Hieraaetus wahlbergi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌ها و درخت‌زارهای زیر صحرای بزرگ آفریقا
اندازه: وزن ۴۳۷ تا ۸۴۵ گرم برای نرها و ۶۷۰ تا ۱۴۰۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۵۳ تا ۶۱ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۳۰ تا ۱۴۶ سانتی‌متر

 

سرده‌ی عقاب‌های خال‌دار Clanga

 

عقاب خال‌دار بزرگ

نام: عقاب خال‌دار بزرگ Greater spotted eagle
نام علمی: Clanga clanga
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های جنگلی و تالاب‌ها همچون جنگل‌های معتدل و شمالی، درختچه‌زارهای معتدل، جنگل‌های مانگرو گرمسیری و نیمه‌گرمسیری، همچنین نزدیک مرداب‌ها، باتلاق‌ها و دریاچه‌های آب شیرین کشور روسیه، شرق اروپا، شمال شرقی آفریقا، غرب، جنوب و جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۱۵۳۷ تا ۲۰۰۰ گرم برای نرها و ۱۸۲۰ تا ۳۲۵۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۵۹ تا ۷۴ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۵۵ تا ۱۷۷ سانتی‌متر برای نرها و ۱۶۷ تا ۱۸۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها (آشنایی بیشتر با عقاب خال‌دار بزرگ)

 

عقاب خال‌دار کوچک

نام: عقاب خال‌دار کوچک Lesser spotted eagle
نام علمی: Clanga pomarina
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارها، لبه‌ی جنگل‌ها، چمن‌زارها و کشت‌زارهای مرکز، شرق و جنوب شرقی قاره‌ی اروپا (زمستان‌ها بخش‌هایی از منطقه‌ی خاورمیانه و شرق قاره‌ی آفریقا)
اندازه: وزن ۱ تا ۱/۴ کیلوگرم برای نرها و ۱/۳ تا ۲/۲ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۵۵ تا ۶۷ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۴۶ تا ۱۶۸ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با عقاب خال‌دار کوچک)

 

عقاب خال‌دار هندی

نام: عقاب خال‌دار هندی Indian spotted eagle
نام علمی: Clanga hastata
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری و نیمه‌گرمسیری کشورهای هند، بنگلادش، نپال و میانمار در جنوب و جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۱/۱ تا ۲ کیلوگرم، بدن به درازای ۶۰ تا ۶۵ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۳۵ تا ۱۶۰ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با عقاب خال‌دار هندی)

 

سرده‌ی عقاب‌های تاج‌دار Stephanoaetus

 

عقاب تاج‌دار

نام: عقاب تاج‌دار Crowned eagle
نام علمی: Stephanoaetus coronatus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، درخت‌زارهای انبوه، درخت‌زارهای کرانه‌ی رودخانه‌ها، تپه‌های سنگی و کشت‌زارهای زیر صحرای بزرگ آفریقا
اندازه: وزن ۲/۵ تا ۴/۱ کیلوگرم برای نرها و ۳/۲ تا ۴/۷ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۸۰ تا ۹۹ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱/۵ تا ۱/۸ متر (آشنایی بیشتر با عقاب تاج‌دار)

 

سرده‌ی Polemaetus

 

عقاب جنگی

نام: عقاب جنگی Martial eagle
نام علمی: Polemaetus bellicosus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای باز، لبه‌ی درخت‌زارها، گرم‌دشت‌های درختی و بوته‌خارهای زیر صحرای بزرگ آفریقا
اندازه: وزن ۲/۲ تا ۳/۸ کیلوگرم برای نرها و ۴/۴ تا ۶/۵ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۷۸ تا ۹۶ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۸۸ تا ۲۴۰ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با عقاب جنگی)

 

سرده‌ی Lophaetus

 

عقاب کاکل‌دراز

نام: عقاب کاکل‌دراز Long-crested eagle
نام علمی: Lophaetus occipitalis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: لبه‌ی جنگل‌ها، درخت‌زارهای نمناک، چراگاه‌ها، کشتزارها و باغ‌های زیر صحرای بزرگ آفریقا
اندازه: وزن ۹۱۲ تا ۱۳۰۰ گرم برای نرها و ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۵۳ تا ۵۸ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۱۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با عقاب کاکل‌دراز)

 

زیرخانواده‌ی بازهارپیان Harpaginae
سرده‌ی بازهارپی‌ها Harpagus

 

کورکور دودندانه

نام: کورکور دودندانه Double-toothed kite
نام علمی: Harpagus bidentatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری و جنگل‌های کوهستانی نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری جنوب کشور مکزیک، سراسر آمریکای مرکزی و شمال آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۱۶۱ تا ۱۸۵ گرم برای نرها و ۱۹۶ تا ۲۰۷ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۲۹ تا ۳۵ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۶۰ تا ۷۲ سانتی‌متر

 

کورکور ساق‌حنایی

نام: کورکور ساق‌حنایی Rufous-thighed kite
نام علمی: Harpagus diodon
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری، جنگل‌های دشت نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری و جنگل‌های کوهستانی نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری جنوب برزیل، شرق و شمال پاراگوئه و شرق بولیوی در شرق آمریکای جنوبی (زمستان‌ها سورینام، گویان و جنوب ونزوئلا در شمال آمریکای جنوبی)
اندازه: بدن به درازای ۲۹ تا ۳۵ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۶۰ تا ۷۰ سانتی‌متر

 

زیرخانواده‌ی شهبازیان چهچه‌زن Melieraxinae
سرده‌ی شهبازهای چهچه‌زن Melierax

 

شهباز چهچه‌زن تیره

نام: شهباز چهچه‌زن تیره Dark chanting goshawk
نام علمی: Melierax metabates
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌ها و درخت‌زارهای باز زیر صحرای بزرگ آفریقا، جنوب غربی جزیره‌مانند عربستان و جنوب کشور مراکش در شمال غربی قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۴۷۸ تا ۷۰۰ گرم برای نرها و ۵۱۲ تا ۸۵۲ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۳۸ تا ۵۱ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۸۶ تا ۱۰۴ سانتی‌متر

 

شهباز چهچه‌زن رنگ‌پریده

نام: شهباز چهچه‌زن رنگ‌پریده Pale chanting goshawk
نام علمی: Melierax canorus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های خشک و نیمه‌بیابانی باز جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۴۹۳ تا ۷۵۰ گرم برای نرها و ۷۰۰ تا ۱۴۰۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۴۲ تا ۴۶ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۰۲ تا ۱۲۳ سانتی‌متر

 

شهباز چهچه‌زن شرقی

نام: شهباز چهچه‌زن شرقی Eastern chanting goshawk
نام علمی: Melierax poliopterus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های نیمه‌بیابانی، بوته‌زارهای خشک و چمن‌زارهای درختی شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۵۱۴ تا ۵۸۱ گرم برای نرها و ۶۷۳ تا ۸۰۲ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۴۵ تا ۶۱ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۹۶ تا ۱۱۰ سانتی‌متر

 

زیرخانواده‌ی بازیان Accipitrinae
سرده‌ی بازها Accipiter

 

باز ریز

نام: باز ریز Tiny hawk
نام علمی: Accipiter superciliosus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک، جنگل‌های دشت نمناک و کوهپایه‌های جنگلی جنوب آمریکای مرکزی و شمال و غرب آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۶۲ تا ۷۵ گرم برای نرها و ۱۱۵ تا ۱۳۴ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۲۰ تا ۲۶ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۳۸ تا ۴۸ سانتی‌متر

 

باز نیم‌طوق

نام: باز نیم‌طوق Semicollared hawk
نام علمی: Accipiter collaris
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری کشورهای کلمبیا، اکوادور، پرو و ونزوئلا در شمال غربی آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲۵ تا ۳۰ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۴۳ تا ۵۳ سانتی‌متر

 

شهباز کاکل‌دار

نام: شهباز کاکل‌دار Crested goshawk
نام علمی: Accipiter trivirgatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های منطقه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری جنوب و جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۲۲۴ تا ۴۵۰ گرم، بدن به درازای ۳۰ تا ۴۶ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۶۸ تا ۹۰ سانتی‌متر

 

شهباز سولاوسی

نام: شهباز سولاوسی Sulawesi goshawk
نام علمی: Accipiter griseiceps
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری و جنگل‌های کوهستانی نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری جزیره‌ی سولاوِسی کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۲۱۲ گرم برای نرها و ۲۹۹ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۲۸ تا ۳۸ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۵۱ تا ۶۵ سانتی‌متر

 

باز شکم‌خاکستری

نام: باز شکم‌خاکستری Grey-bellied hawk
نام علمی: Accipiter poliogaster
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های همیشه‌سبز دشت گرمسیری شمال و شرق کشور کلمبیا، جنوب ونزوئلا، گویان، سورینام، گویان فرانسه، شرق اکوادور، مرکز و شرق پرو، شمال برزیل، شمال بولیوی، شرق پاراگوئه و شمال شرقی آرژانتین در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳۸ تا ۵۱ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۶۹ تا ۸۴ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با باز شکم‌خاکستری)

 

شهباز آفریقایی

نام: شهباز آفریقایی African goshawk
نام علمی: Accipiter tachiro
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک، درخت‌زارهای انبوه و پارک‌ها و باغ‌های بزرگ جنوب، جنوب شرقی و شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۱۵۰ تا ۳۴۰ گرم برای نرها و ۲۷۰ تا ۵۱۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۳۵ تا ۴۰ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۶۷ تا ۷۳ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با شهباز آفریقایی)

 

پیغوی کوچک

نام: پیغوی کوچک Shikra
نام علمی: Accipiter badius
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارها، گرم‌دشت‌ها، سبزدشت‌های خشک، کشتزارها و پارک‌های شهری زیر صحرای بزرگ آفریقا و جنوب و جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۱۰۰ تا ۱۹۰ گرم برای نرها و ۱۳۰ تا ۲۶۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۲۵ تا ۴۴ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۴۸ تا ۵۶ سانتی‌متر برای نرها و ۵۶ تا ۶۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها (آشنایی بیشتر با پیغوی کوچک)

 

پیغوی بزرگ

نام: پیغوی بزرگ Levant sparrowhawk
نام علمی: Accipiter brevipes
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و درخت‌زارهای شرق و جنوب شرقی قاره‌ی اروپا، بخش‌هایی از منطقه‌ی خاورمیانه همچون ایران و شمال شرقی و شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۱۶۰ تا ۱۹۰ گرم برای نرها و ۱۹۰ تا ۲۲۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۳۰ تا ۳۸ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۷۰ سانتی‌متر برای نرها و ۸۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها (آشنایی بیشتر با پیغوی بزرگ)

 

بازگنجشک چینی

نام: بازگنجشک چینی Chinese sparrowhawk
نام علمی: Accipiter soloensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شرق چین، جزیره‌ی تایوان، جزیره‌مانند کره و کشورهای اندونزی و فیلیپین در شرق و جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۶۲ تا ۷۵ گرم برای نرها و ۱۱۵ تا ۱۳۴ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۲۰ تا ۲۶ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۳۸ تا ۴۸ سانتی‌متر

 

Frances's sparrowhawk

نام: بازگنجشک فرانسیس Frances's sparrowhawk
نام علمی: Accipiter francesiae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های انبوه، باغ‌های بزرگ، پارک‌ها و کشت‌زارهای نارگیل کشورهای جزیره‌ای ماداگاسکار و کومور در غرب اقیانوس هند و در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۱۰۴ تا ۱۴۰ گرم برای نرها و ۱۱۲ تا ۱۸۵ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۲۸ تا ۳۵ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۴۰ تا ۵۴ سانتی‌متر

 

بازگنجشک دُم‌خال‌دار

نام: بازگنجشک دُم‌خال‌دار Spot-tailed sparrowhawk
نام علمی: Accipiter trinotatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری و جنگل‌های مانگرو نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری جزیره‌ی سولاوِسی وابسته به کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲۶ تا ۳۱ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۴۵ تا ۵۱ سانتی‌متر

 

شهباز خاکستری

نام: شهباز خاکستری Grey goshawk
نام علمی: Accipiter novaehollandiae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، درخت‌زارهای بلند و آب‌راه‌های پُردرخت شمال، شرق و جنوب شرقی کشور استرالیا
اندازه: وزن ۳۵۵ گرم برای نرها و ۷۲۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۴۰ تا ۵۵ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۷۰ تا ۱۱۰ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با شهباز خاکستری)

 

شهباز گونه‌گون

نام: شهباز گونه‌گون Variable goshawk
نام علمی: Accipiter hiogaster
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های معتدل و جنگل‌های دشت نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری کشورهای اندونزی، پاپوآ گینه‌ی نو و جزایر سلیمان در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: وزن ۱۷۵ تا ۴۳۹ گرم، بدن به درازای ۳۰ تا ۴۸ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۵۵ تا ۸۵ سانتی‌متر

 

Brown goshawk

نام: شهباز قهوه‌ای Brown goshawk
نام علمی: Accipiter fasciatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، درخت‌زارها، کشت‌زارها و شهرهای کشورهای استرالیا، اندونزی، پاپوآ گینه‌ی نو، وانواتو، فیجی و کالِدونیای نو (سرزمین فرادریایی کشور فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: وزن ۲۲۰ گرم برای نرها و ۳۵۵ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۴۰ تا ۵۵ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۷۵ تا ۹۵ سانتی‌متر

 

شهباز شکم‌سفید

نام: شهباز شکم‌سفید White-bellied goshawk
نام علمی: Accipiter haplochrous
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری، جنگل‌های کوهستانی نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری و گرم‌دشت‌های خشک جزیره‌های کالِدونیای نو (سرزمین فرادریایی کشور فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: وزن ۱۵۲ تا ۲۱۸ گرم برای نرها و ۲۲۷ تا ۲۸۱ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۳۲ تا ۴۰ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۵۸ تا ۷۴ سانتی‌متر

 

گونه‌های خانواده‌ی بازان (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم) - (بخش ششم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۴ مشارکت کننده