جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب استپ

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب استپ

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب استپ

نام: عقاب استپ Steppe eagle
نام علمی: Aquila nipalensis
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: بازسانان
خانواده: بازان
زیرخانواده: عقابیان
سرده: عقاب‌ها
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن میانه (۱۵/۹۷ تا ۱۱/۶۰۸ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: سبزدشت‌ها، گرم‌دشت‌ها، دشت‌های هموار، چمن‌زارهای خشک، منطقه‌های نیمه‌بیابانی و لبه‌ی بیابان‌های کشورهای روسیه، قزاقستان، مغولستان و چین در قاره‌ی آسیا (زمستان‌ها در منطقه‌ی خاورمیانه، جنوب قاره‌ی آسیا، شرق و جنوب آفریقا)
زندگانی: ۳۰ تا ۴۰ سال
سن بلوغ: ۴ تا ۵ سالگی
زادآوری: تخم‌گذار، ۱ تا ۳ تخم، با ۴۰ تا ۴۵ روز زمان جوجه‌کشی
خوراک: شکار پستانداران همچون سنجاب زمینی کوچک، سنجاب زمینی زرد، سنجاب زمینی گونه‌سرخ، سنجاب زمینی دم‌دراز، سنجاب زمینی دوری، مارموت خاکستری، مارموت تارباگان، خرگوش بی‌دم پالاس، خرگوش بی‌دم آلپی، خرگوش بی‌دم دوری، خرگوش بی‌دم استپ، خرگوش صحرایی شرقی، خرگوش صحرایی اروپایی، جرد لیبی، جرد بزرگ، جربیل مغولی، زوکور سیبریایی، ول برنت، ول‌های ریزگوش، موش‌مول نقره‌ای، خارپشت گوش‌بلند، راسوی کوهی، زرده‌بر، قاقم دورنگ دشتی، رودک و روباه کرساک، شکار پرندگان همانند باقرقره پرپای بیدی، سار صورتی، کبک خاکستری، کبک دوری، بلدرچین ژاپنی، کلاغ سیاه، زاغی اوراسیایی، زنگوله‌بال، خروس‌کلی شمالی، کبوتر چاهی و سرخ‌پرک نوک‌سرخ، شکار جانوران دیگر همچون مارمولک شنی، مار تازیانه‌ای کاسپین، افعی چمن‌زار و حشرات، همچنین لاشه‌ی جانوران همچون لاشه‌ی بز، آهوی گواتردار ایرانی، آهوی مغولی، کل سکایی و...
شکارگران: ناشناخته
رنگ: قهوه‌ای تیره، دارای نوک‌پایه و پاهایی زرد و چشمانی قهو‌ه‌ای رنگ
اندازه: وزن ۲/۵ تا ۳/۵ کیلوگرم برای نرها و ۳/۲ تا ۴/۹ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۶۰ تا ۸۹ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۲۵۰ تا ۲۶۲ سانتی‌متر
ویژگی: عقاب استپ یا عقاب بیابانی یا عقاب صحرایی، پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست یا جفتی، همچنین پرنده‌ای تک‌همسر، دارای بال‌هایی بزرگ و پهن، سری پوشیده از پَر، چشمانی درشت و نوکی خمیده و قلاب‌مانند، همچنین دارای پاهایی نیرومند، پنجه‌هایی بلند و ناخن‌هایی تیز و خمیده، دارای بینایی و شنوایی بسیار خوب ولی بویایی کم‌توان، دارای آشیانه‌هایی بزرگ با ژرفای ۲۰ تا ۵۰ و پهنای ۷۰ تا ۱۰۰ سانتی‌متر و...
بن‌مایگان: wikipedia
نگاره: Phil Roberts - Peter Berglin

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۶ مشارکت کننده