جانوران مهره‌دار - پرندگان: گونه‌های خانواده‌ی بازان (بخش ششم)

جانوران مهره‌دار - پرندگان: گونه‌های خانواده‌ی بازان (بخش ششم)

خانواده‌ی بازان Accipitridae، خانواده‌ای از راسته‌ی بازسانان و از رده‌ی پرندگان هستند. در این نوشته که به بخش ششم خانواده‌ی بازان می‌پردازد با ۳۶ گونه (از ۲۰۸ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی سارگپه‌ایان Buteoninae
سرده‌ی پیراسارگپه‌ها Parabuteo

 

باز هریس

نام: باز هریس Harris's hawk
نام علمی: Parabuteo unicinctus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، درخت‌زارها، بوته‌زارهای خشک و چمن‌زارهای جنوب غربی کشور آمریکا، سراسر مکزیک و بخش‌هایی از آمریکای مرکزی و جنوبی
اندازه: وزن ۵۴۶ تا ۸۵۰ گرم برای نرها و ۷۶۶ تا ۱۶۳۳ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۴۶ تا ۵۹ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۰۳ تا ۱۲۰ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با باز هریس)

 

باز دُم‌گاه‌سفید

نام: باز دُم‌گاه‌سفید White-rumped hawk
نام علمی: Parabuteo leucorrhous
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری شمال غربی، غرب و شرق آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۲۹۰ گرم برای نرها و ۳۸۹ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۳۳ تا ۴۰ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۶۷ تا ۷۹ سانتی‌متر

 

سرده‌ی مارمولکی‌ها Kaupifalco

 

سارگپه‌ی مارمولکی

نام: سارگپه‌ی مارمولکی Lizard buzzard
نام علمی: Kaupifalco monogrammicus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای انبوه نمناک گرم‌دشت‌ها، لبه‌ی جنگل‌ها و کرانه‌های درختی رودخانه‌های زیر صحرای بزرگ آفریقا
اندازه: وزن ۲۴۶ گرم برای نرها و ۳۰۴ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۳۵ تا ۳۷ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۷۹ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با سارگپه‌ی مارمولکی)

 

سرده‌ی Busarellus

 

باز طوق‌سیاه

نام: باز طوق‌سیاه Black-collared hawk
نام علمی: Busarellus nigricollis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری، جنگل‌های مانگرو نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری، جنگل‌های باتلاقی نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری و تالاب‌های جنوب کشور مکزیک، سراسر آمریکای مرکزی و شمال آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۳۹۱ تا ۷۱۷ گرم برای نرها و ۵۸۰ تا ۸۲۹ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۴۵ تا ۵۸ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۱۵ تا ۱۴۳ سانتی‌متر

 

سرده‌ی Cryptoleucopteryx

 

باز سربی

نام: باز سربی Plumbeous hawk
نام علمی: Cryptoleucopteryx plumbea
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری کشورهای پاناما، کلمبیا، اکوادور و پرو در شمال غربی آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۵۰۰ گرم، بدن به درازای ۳۳ تا ۳۷ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۷۱ تا ۷۹ سانتی‌متر

 

سرده‌ی Morphnarchus

 

باز نواری

نام: باز نواری Barred hawk
نام علمی: Morphnarchus princeps
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری و جنگل‌های کوهستانی نمناک نیمه‌گرمسیری یا گرمسیری کشورهای کلمبیا، کاستاریکا، اکوادور، پاناما و پرو در شمال غربی آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۱ کیلوگرم، بدن به درازای ۵۱ تا ۶۱ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۱۲ تا ۱۲۴ سانتی‌متر

 

زیرخانواده‌ی سُنقُریان Circinae
سرده‌ی سُنقُرها Circus

 

سُنقُر گندم‌زار

نام: سُنقُر گندم‌زار Montagu's harrier
نام علمی: Circus pygargus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارها، چمن‌زارها، تالاب‌ها و کشتزارهای قاره‌ی اروپا، آسیای میانه، زیر صحرای بزرگ آفریقا و قاره‌مانند هند (زمستان‌ها منطقه‌ی خاورمیانه و بخش‌هایی از شمال آفریقا)
اندازه: وزن ۲۶۵ گرم برای نرها و ۳۴۵ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۴۳ تا ۴۷ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۹۷ تا ۱۱۵ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با سنقر گندم‌زار)

 

سُنقُر خاکستری

نام: سُنقُر خاکستری Hen harrier
نام علمی: Circus cyaneus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌ها، کشت‌زارها، چمن‌زارها، مرداب‌ها و سبزدشت‌های بیابانی شمال قاره‌های اروپا و آسیا (زمستان‌ها در منطقه‌های جنوبی‌تر همچون جنوب اروپا و غرب، مرکز و شرق آسیا)
اندازه: وزن ۲۹۰ تا ۴۰۰ گرم برای نرها و ۳۹۰ تا ۷۵۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۴۱ تا ۵۲ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۹۷ تا ۱۱۲ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با سنقر خاکستری)

 

سُنقُر شمالی

نام: سُنقُر شمالی Northern harrier
نام علمی: Circus hudsonius
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارها، چمن‌زارها، تالاب‌ها و کشت‌زارهای آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۲۹۰ تا ۴۰۰ گرم برای نرها و ۳۹۰ تا ۷۵۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۵۱ تا ۴۲ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۹۷ تا ۱۲۲ سانتی‌متر

 

سُنقُر تالابی غربی

نام: سُنقُر تالابی غربی Western marsh harrier
نام علمی: Circus aeruginosus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: تالاب‌ها، چمن‌زارها و کشت‌زارهای قاره‌ی اروپا، شمال غربی آفریقا، آسیای میانه و بخش‌هایی از غرب آسیا (زمستان‌ها در قاره‌مانند هند و زیر صحرای بزرگ آفریقا)
اندازه: وزن ۴۰۰ تا ۶۵۰ گرم برای نرها و ۵۰۰ تا ۸۰۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۴۳ تا ۵۴ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۱۵ تا ۱۳۰ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با سنقر تالابی غربی)

 

سُنقُر تالابی شرقی

نام: سُنقُر تالابی شرقی Eastern marsh harrier
نام علمی: Circus spilonotus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: تالاب‌ها، چمن‌زارها و کشت‌زارهای شمال ژاپن، شمال شرقی چین، جنوب شرقی روسیه و شرق مغولستان (زمستان‌ها شرق و جنوب شرقی قاره‌ی آسیا)
اندازه: وزن ۳۷۰ تا ۷۸۰ گرم، بدن به درازای ۴۸ تا ۵۸ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۱۳ تا ۱۳۷ سانتی‌متر

 

سُنقُر تالابی آفریقایی

نام: سُنقُر تالابی آفریقایی African marsh harrier
نام علمی: Circus ranivorus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: تالاب‌ها، چمن‌زارها و کشت‌زارهای مرکز، شرق و جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۳۸۲ تا ۵۹۰ گرم، بدن به درازای ۴۴ تا ۵۹ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۰۵ تا ۱۲۵ سانتی‌متر

 

سُنقُر تالابی

نام: سُنقُر تالابی Swamp harrier
نام علمی: Circus approximans
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: تالاب‌ها، چمن‌زارها و کشت‌زارهای کشورهای استرالیا و نیوزیلند و جزیره‌های جنوب غربی اقیانوس آرام در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: وزن ۵۸۰ تا ۱۱۰۰ گرم، بدن به درازای ۴۸ تا ۶۲ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۱۸ تا ۱۴۵ سانتی‌متر

 

سُنقُر بال‌دراز

نام: سُنقُر بال‌دراز Long-winged harrier
نام علمی: Circus buffoni
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: تالاب‌ها، چمن‌زارها، کشت‌زارها و گرم‌دشت‌های شرق آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۳۹۰ تا ۴۶۴ گرم برای نرها و ۴۰۰ تا ۶۴۵ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۴۶ تا ۶۰ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۲۰ تا ۱۵۵ سانتی‌متر

 

سُنقُر خال‌دار

نام: سُنقُر خال‌دار Spotted harrier
نام علمی: Circus assimilis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارها، درخت‌زارهای باز، درختچه‌زارها، تالاب‌ها و کشت‌زارهای کشورهای استرالیا و اندونزی
اندازه: وزن ۴۰۷ تا ۵۳۷ گرم برای نرها و ۵۳۰ تا ۷۴۵ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۵۰ تا ۶۱ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۲۱ تا ۱۴۷ سانتی‌متر

 

سُنقُر خاکسترگون

نام: سُنقُر خاکسترگون Cinereous harrier
نام علمی: Circus cinereus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارها، چمن‌زارها، تالاب‌ها و کشت‌زارهای غرب و جنوب آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۳۱۵ تا ۴۰۷ گرم برای نرها و ۴۲۷ تا ۵۱۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۳۹ تا ۴۸ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۹۰ تا ۱۱۵ سانتی‌متر

 

سُنقُر سفید

نام: سُنقُر سفید Pallid harrier
نام علمی: Circus macrourus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارها، دشت‌ها، تالاب‌ها و کشت‌زارهای جنوب شرقی اروپا، شمال آفریقا، آسیای میانه و غرب آسیا همچون ایران (زمستان‌ها قاره‌مانند هند و زیر صحرای بزرگ آفریقا)
اندازه: وزن ۳۱۵ گرم برای نرها و ۴۴۵ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۴۰ تا ۴۸ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۹۵ تا ۱۲۰ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با سنقر سفید)

 

سُنقُر پیسه

نام: سُنقُر پیسه Pied harrier
نام علمی: Circus melanoleucos
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: تالاب‌ها، سبز‌دشت‌ها و کشت‌زارهای شمال شرقی چین، جنوب شرقی روسیه، شرق مغولستان و کره‌ی شمالی (زمستان‌ها شرق، جنوب و جنوب شرقی قاره‌ی آسیا)
اندازه: وزن ۲۵۴ تا ۳۲۵ گرم برای نرها و ۳۹۰ تا ۴۵۵ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۴۳ تا ۵۰ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۱۰ تا ۱۲۵ سانتی‌متر

 

زیرخانواده‌ی عقابیان دریایی Haliaeetinae
سرده‌ی عقاب‌های دریایی Haliaeetus

 

عقاب سرسفید

نام: عقاب سرسفید Bald eagle
نام علمی: Haliaeetus leucocephalus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای نزدیک به آب همچون کرانه‌های دریاها، دریاچه‌ها و رودهای آلاسکا، کانادا، کشور آمریکا و شمال مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۳ تا ۶/۳ کیلوگرم، بدن به درازای ۷۰ تا ۱۰۲ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱/۸ تا ۲/۳ متر (آشنایی بیشتر با عقاب سرسفید)

 

عقاب دریایی شکم‌سفید

نام: عقاب دریایی شکم‌سفید White-bellied sea eagle
نام علمی: Haliaeetus leucogaster
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای نزدیک به آب همچون کرانه‌های دریاها، دریاچه‌ها و رودهای قاره‌مانند هند، جنوب شرقی قاره‌ی آسیا، کشور استرالیا و جزیره‌ی گینه‌ی نو
اندازه: وزن ۱/۸ تا ۳ کیلوگرم برای نرها و ۲/۵ تا ۴/۵ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۶۶ تا ۸۰ سانتی‌متر برای نرها و ۸۰ تا ۹۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱/۷۸ تا ۲/۲ متر (آشنایی بیشتر با عقاب دریایی شکم‌سفید)

 

عقاب ماهی‌گیر آفریقایی

نام: عقاب ماهی‌گیر آفریقایی African fish eagle
نام علمی: Haliaeetus vocifer
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای نزدیک به آب همچون کرانه‌های دریاها، دریاچه‌ها و رودها، دشت‌های تندابی و تالاب‌های زیر صحرای بزرگ آفریقا
اندازه: وزن ۲ تا ۲/۵ کیلوگرم برای نرها و ۳/۲ تا ۳/۶ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۶۳ تا ۷۵ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۲ متر برای نرها و ۲/۴ متر برای ماده‌ها (آشنایی بیشتر با عقاب ماهی‌گیر آفریقایی)

 

عقاب ماهی‌گیر پالاس

نام: عقاب ماهی‌گیر پالاس Pallas's fish eagle
نام علمی: Haliaeetus leucoryphus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای نزدیک به آب همچون کرانه‌های دریاها، دریاچه‌ها و رودهای کشورهای روسیه، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان، مغولستان، چین، هند، نپال، بنگلادش، میانمار و بوتان در آسیای میانه، شرق و جنوب قاره‌ی آسیا (زمستان‌ها افغانستان، ایران و عراق)
اندازه: وزن ۲ تا ۳/۳ کیلوگرم برای نرها و ۲/۱ تا ۳/۷ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۷۲ تا ۸۵ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱/۸ تا ۲/۱۵ متر

 

Haliaeetus albicilla

نام: عقاب دُم‌سفید White-tailed eagle
نام علمی: Haliaeetus albicilla
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارها، چمن‌زارها و دشت‌های نزدیک به آب همچون کرانه‌های دریاها، دریاچه‌ها، رودها و تالاب‌های شمال و شرق اروپا و شمال آسیا (زمستان‌ها جنوب و شرق آسیا)
اندازه: وزن ۳/۱ تا ۵/۴ کیلوگرم برای نرها و ۴ تا ۶/۹ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۶۶ تا ۹۴ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱/۷۸ تا ۲/۴۵ متر (آشنایی بیشتر با عقاب دم‌سفید)

 

عقاب دریایی اِستِلِر

نام: عقاب دریایی اِستِلِر Steller's sea eagle
نام علمی: Haliaeetus pelagicus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای کرانه‌های اقیانوس آرام در شرق کشورهای روسیه، چین، ژاپن، کره‌ی شمالی و جنوبی در شمال شرقی قاره‌ی آسیا، به‌ویژه جزیره‌مانند کامچاتکا
اندازه: وزن ۴/۹ تا ۶/۸ کیلوگرم برای نرها و ۶/۲ تا ۹/۵ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۸۵ تا ۱۰۵ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱/۹ تا ۲/۵ متر (آشنایی بیشتر با عقاب دریایی استلر)

 

عقاب ماهی‌گیر کوچک

نام: عقاب ماهی‌گیر کوچک Lesser fish eagle
نام علمی: Haliaeetus humilis
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای نزدیک به آب همچون کرانه‌های دریاها، دریاچه‌ها، رودها و تالاب‌های جنوب شرقی قاره‌ی آسیا و قاره‌مانند هند به‌ویژه دامنه‌های رشته‌کوه هیمالیا
اندازه: وزن ۷۸۰ تا ۷۸۵ گرم، بدن به درازای ۵۱ تا ۶۸ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱/۲ تا ۱/۶۵ متر (آشنایی بیشتر با عقاب ماهی‌گیر کوچک)

 

عقاب ماهی‌گیر سرخاکستری

نام: عقاب ماهی‌گیر سرخاکستری Grey-headed fish eagle
نام علمی: Haliaeetus ichthyaetus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای نزدیک به آب همچون کرانه‌های دریاها، دریاچه‌ها، رودها و تالاب‌های جنوب شرقی قاره‌ی آسیا و بخش‌هایی از کشورهای هند و سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۱/۶ کیلوگرم برای نرها و ۲/۳ تا ۲/۷ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۶۱ تا ۷۵ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱/۵ تا ۱/۷ متر (آشنایی بیشتر با عقاب ماهی‌گیر سرخاکستری)

 

زیرخانواده‌ی کورکوریان Milvinae
سرده‌ی کورکورها Milvus

 

کورکور سرخ

نام: کورکور سرخ Red kite
نام علمی: Milvus milvus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارها، درختچه‌زارها، چمن‌زارها، کشت‌زارها و لبه‌ی دره‌ها و تالاب‌های قاره‌ی اروپا و شمال غربی قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ گرم برای نرها و ۱۰۰۰ تا ۱۳۰۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۶۰ تا ۷۰ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۷۵ تا ۱۷۹ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با کورکور سرخ)

 

کورکور سیاه

نام: کورکور سیاه Black kite
نام علمی: Milvus migrans
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های باز نزدیک به آب همچون کرانه‌های رودها، دریاچه‌ها، آبگیرها و تالاب‌های منطقه‌های گرمسیری قاره‌های اروپا، آسیا و آفریقا و بخش‌هایی از کشور استرالیا
اندازه: وزن ۵۶۰ گرم، بدن به درازای ۴۷ تا ۶۰ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۴۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با کورکور سیاه)

 

کورکور نوک‌زرد

نام: کورکور نوک‌زرد Yellow-billed kite
نام علمی: Milvus aegyptius
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای منطقه‌های نیمه‌بیابانی و گرم‌دشت‌های زیر صحرای بزرگ آفریقا و جنوب غربی جزیره‌مانند عربستان
اندازه: وزن ۵۴۰ گرم، بدن به درازای ۵۰ تا ۵۵ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۲۵ تا ۱۳۵ سانتی‌متر

 

سرده‌ی کورکورهای سربی Ictinia

 

کورکور می‌سی‌سی‌پی

نام: کورکور می‌سی‌سی‌پی Mississippi kite
نام علمی: Ictinia mississippiensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و درخت‌زارهای نزدیک به منطقه‌های باز مرکز و جنوب کشور آمریکا، شرق مکزیک، سراسر آمریکای مرکزی و بخش‌هایی از شمال و مرکز آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۲۱۶ تا ۲۶۹ گرم برای نرها و ۲۷۸ تا ۳۳۹ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۳۳ تا ۳۷ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۷۵ تا ۸۳ سانتی‌متر

 

کورکور سربی

نام: کورکور سربی Plumbeous kite
نام علمی: Ictinia plumbea
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، درخت‌زارها و گرم‌دشت‌های شرق کشور مکزیک، بخش‌هایی از آمریکای مرکزی و شمال آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۱۹۰ تا ۲۶۷ گرم برای نرها و ۲۳۲ تا ۲۸۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۲۹ تا ۳۸ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۷۰ تا ۸۵ سانتی‌متر

 

سرده‌ی کورکورهای دریایی Haliastur

 

کورکور برهمایی

نام: کورکور برهمایی Brahminy kite
نام علمی: Haliastur indus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای نزدیک به آب، جنگل‌های مانگرو، کرانه‌های دریاچه‌ها، رودها و تالاب‌های قاره‌مانند هند، جنوب شرقی قاره‌ی آسیا، جزیره‌ی گینه‌ی نو و شمال و شرق کشور استرالیا
اندازه: وزن ۴۱۰ تا ۶۱۰ گرم برای نرها و ۴۳۴ تا ۶۷۳ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۴۴ تا ۵۲ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۱۰ تا ۱۲۵ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با کورکور برهمایی)

 

کوکور سوت‌زن

نام: کوکور سوت‌زن Whistling kite
نام علمی: Haliastur sphenurus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌ها، چمن‌زارها، درخت‌زارها و درختچه‌زارهای نزدیک به آب همچون کرانه‌های دریاچه‌ها، رودها و تالاب‌های کشور استرالیا، جزیره‌ی گینه‌ی نو و جزیره‌های کالِدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: وزن ۶۰۰ تا ۷۵۰ گرم برای نرها و ۷۵۰ تا ۱۰۰۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۵۰ تا ۶۰ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۲۳ تا ۱۴۶ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با کوکور سوت‌زن)

 

سرده‌ی کورکورهای حلزونی Rostrhamus

 

کورکور حلزونی

نام: کورکور حلزونی Snail kite
نام علمی: Rostrhamus sociabilis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های گرمسیری نزدیک به آب همچون کرانه‌های دریاچه‌ها و تالاب‌های ایالت فلوریدای آمریکا، جنوب کشور مکزیک، بخش‌هایی از آمریکایی مرکزی و شمال، شرق و مرکز آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۳۰۰ تا ۵۷۰ گرم، بدن به درازای ۳۶ تا ۴۸ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۹۹ تا ۱۲۰ سانتی‌متر

 

سرده‌ی کورکورهای نوک‌باریک Helicolestes

 

کورکور نوک‌باریک

نام: کورکور نوک‌باریک Slender-billed kite
نام علمی: Helicolestes hamatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای منطقه‌های گرمسیری نزدیک به آب همچون کرانه‌های دریاچه‌ها و تالاب‌های شمال و مرکز آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۳۷۷ تا ۴۴۸ گرم برای نرها و ۳۶۷ تا ۴۸۵ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۳۶ تا ۴۱ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۸۰ تا ۹۰ سانتی‌متر

 

سرده‌ی سارگپه‌های سینه‌سیاه Hamirostra

 

سارگپه‌ی سینه‌سیاه

نام: سارگپه‌ی سینه‌سیاه Black-breasted buzzard
نام علمی: Hamirostra melanosternon
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای منطقه‌های باز شمال و مرکز کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: وزن ۱۱۹۶ گرم برای نرها و ۱۳۳۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۵۱ تا ۶۱ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۴۱ تا ۱۵۶ سانتی‌متر

 

گونه‌های خانواده‌ی بازان (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم) - (بخش ششم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۳ مشارکت کننده