جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب هارپی

نام: عقاب هارپی Harpy eagle
نام علمی: Harpia harpyja
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: بازسانان
خانواده: بازان
سرده: عقابان هارپی
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (NT) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی و گرمسیری آمریکای مرکزی و جنوبی، از جنوب مکزیک تا برزیل و آرژانتین
زندگانی: ۲۵ تا ۳۵ سال
سن بلوغ: ۴ تا ۶ سالگی
زادآوری: ۱ تا ۲ تخم (با ۵۶ روز زمان جوجه‌کشی)
خوراک: شکار تنبل، میمون، خارپشت، سنجاب، صاریغ، مورچه‌خوار، پرندگان، ماهیان و...
رنگ: سیاه در پشت و سینه و سفید در شکم، با سر و تاجی خاکستری‌رنگ
اندازه: وزن ۴ تا ۶ کیلوگرم برای نرها و ۶ تا ۱۰ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۸۶/۵ تا ۱۰۷ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۷۶ تا ۲۲۴ سانتی‌متر
ویژگی: عُقاب هارپی یا عقاب هارپی آمریکایی American harpy eagle بزرگ‌ترین و نیرومندترین پرنده‌ی شکاری قاره‌ی آمریکا، پرنده‌ای روزگرد، تک‌همسر، دارای تاجی با چند پَر، نوکی بزرگ و خمیده و پاها و بال‌هایی نیرومند، همچنین دارای آشیانه‌هایی بزرگ با ژرفای ۱/۲ و پهنای ۱/۵ متر و...

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب هارپی

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب هارپی

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب هارپی

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب هارپی

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب هارپی

۵
از ۵
۳ مشارکت کننده