زندگینامه‌ی حافظ شاعر ایرانی

خواجه شمس‌الدین محمد بن بهاءالدین حافظ شیرازی، ملقب به «حافظ»، از بزرگ‌ترین شاعران جهان و گرامی‌ترین شاعر در میان ایرانیان است. او از بزرگ‌ترین شاعران ایرانی است که آثارش در سراسر جهان دارای آوازه است.
دنباله‌ی نوشته

ضرب‌المثل‌های فارسی: حرف ی

در این بخش از سایت فرتورچین، برگزیده‌ای از ضرب‌المثل‌های فارسی با «حرف ی» را می‌خوانید. همچون یا بخور یا به فکر خوردن باش. یا رومی روم، یا زنگی زنگ. یا کوچه‌گردی، یا خانه‌داری. یار در خانه و ما گرد جهان می‌گردیم.
دنباله‌ی نوشته

ضرب‌المثل‌های فارسی: حرف و

در این بخش از سایت فرتورچین، برگزیده‌ای از ضرب‌المثل‌های فارسی با «حرف و» را می‌خوانید. همچون وای به مرگی که مرده‌شور هم عزا بگیره. وای به وقتی که قاچاقچی گمرکچی بشه. وصف العیش نصف العیش. وعده‌ی سر خرمن دادن.
دنباله‌ی نوشته

ضرب‌المثل‌های فارسی: حرف ن

در این بخش از سایت فرتورچین، برگزیده‌ای از ضرب‌المثل‌های فارسی با «حرف ن» را می‌خوانید. همچون نادان را به از خاموشی نیست. نان این‌جا، آب این‌جا، کجا بروم به از این‌جا؟ نان به نرخ روز خوردن. نان به هم قرض دادن.
دنباله‌ی نوشته