جانوران مهره‌دار - پرندگان: کرکس سرسرخ

نام: کرکس سرسرخ Red-headed vulture
نام علمی: Sarcogyps calvus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: بازسانان
خانواده: بازان
سرده: Sarcogyps
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (CR) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: منطقه‌های باز و نیمه‌بیابانی، جنگل‌های برگ‌ریز و کوه‌پایه‌های قاره‌مانند هند و بخش‌هایی از جنوب شرق آسیا
زندگانی: ناشناخته
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ۱ تخم (با ۴۵ روز زمان جوجه‌کشی)
خوراک: لاشه‌ی جانوران
رنگ: سیاه، با سر، گردن و پاهایی سرخ، نرها دارای چشمانی سفید و ماده‌ها دارای چشمانی به‌رنگ قهوه‌ای تیره
اندازه: وزن ۳/۵ تا ۶/۳ کیلوگرم، بدن به درازای ۷۶ تا ۸۶ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۲ تا ۲/۶ متر
ویژگی: کرکس سرسرخ یا کرکس سیاه هندی Indian black vulture، پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری در کنار جفت و فرزندان، تک‌همسر، پرنده‌ای سودمند با توانایی پاک‌سازی زمین از بیماری و گندیدگی با خوردن لاشه‌ی جانوران، دارای سر و گردنی بی‌پَر برای پایین نگاه داشتن دمای بدن و جلوگیری از آلوده شدن در هنگام خوردن لاشه، با گردنی بلند و باریک با پَرهای بلند و شنل‌مانند در پیرامون آن و...

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کرکس سرسرخ

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کرکس سرسرخ

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کرکس سرسرخ

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کرکس سرسرخ

جانوران مهره‌دار - پرندگان: کرکس سرسرخ

 

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده