جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب خاکی

نام: عقاب خاکی Tawny eagle
نام علمی: Aquila rapax
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: بازسانان
خانواده: بازان
سرده: عقاب
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (VU) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن میانه (۱۵/۹۷ تا ۱۱/۶۰۸ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: اِستِپ یا سبزدشت‌های خشک و ساوانا یا گَرم‌دشت‌های قاره‌ی آفریقا، قاره‌مانند هند و جنوب خاورمیانه
زندگانی: ۱۶ سال (دربند تا ۴۰ سال)
سن بلوغ: ۳ تا ۴ سالگی
زادآوری: ۱ تا ۳ تخم (با ۴۰ تا ۴۴ روز زمان جوجه‌کشی)
خوراک: شکار پستانداران کوچک همچون خرگوش، موش و سنجاب، پرندگان، خزندگان، دوزیستان و...
رنگ: قهوه‌ای-خاکستری یا سرخ کم‌رنگ-گندم‌گون با رگه‌های کم‌رنگ، دارای نوک‌پایه و پاهایی زرد و چشمانی قهو‌ه‌ای-زرد
اندازه: وزن ۱/۵ تا ۳/۱ کیلوگرم، بدن به درازای ۵۸ تا ۷۵ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۵۷ تا ۱۹۰ سانتی‌متر
ویژگی: عقاب خاکی یا عقاب دشتی پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری در کنار جفت و فرزندان، تک‌همسر، دارای نوکی بزرگ و خمیده، همچنین دارای بینایی بسیار خوب و پاها و بال‌هایی نیرومند، دارای آشیانه‌هایی بزرگ با ژرفای ۲۰ تا ۳۰ و پهنای ۱۰۰ تا ۱۳۰ سانتی‌متر، توانا به داشتن زیستگاهی میان ۲۵ تا ۱۰۰ کیلومتر مربع و...

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب خاکی

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب خاکی

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب خاکی

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب خاکی

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب خاکی

۵
از ۵
۳ مشارکت کننده