جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی شغالی

نام: سارگپه‌ی شغالی Jackal buzzard
نام علمی: Buteo rufofuscus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: بازسانان
خانواده: بازان
سرده: سارگپه‌ها
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی الیگوسن (۳۳/۹ تا ۲۳/۰۳ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: کوهستان‌های جنوب آفریقا
زندگانی: ناشناخته
سن بلوغ: ۲ تا ۳ سالگی
زادآوری: ۲ تا ۳ تخم (با ۴۰ روز زمان جوجه‌کشی)
خوراک: شکار پستانداران کوچک، پرندگان و تخم آنان، خزندگان، بی‌مهرگان و حشرات و...
رنگ: سیاه با نوک‌پایه و پاهایی زرد رنگ
اندازه: وزن ۸۶۰ تا  ۱۰۸۰ گرم برای نرها و ۱۱۵۰ تا ۱۷۰۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۴۴ تا ۶۰ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱۲۷ تا ۱۴۳ سانتی‌متر
ویژگی: سارگپه‌ی شغالی پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری در کنار جفت و فرزندان، تک‌همسر، دارای نوکی بزرگ و خمیده، همچنین دارای بینایی بسیار خوب و پاها و بال‌هایی نیرومند، دارای آشیانه‌هایی با ژرفای ۳۵ و پهنای ۶۰ تا ۷۰ سانتی‌متر و...

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی شغالی

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی شغالی

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی شغالی

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی شغالی

جانوران مهره‌دار - پرندگان: سارگپه‌ی شغالی

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده