جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب‌سارگپه‌ی سینه‌سیاه

نام: عقاب‌سارگپه‌ی سینه‌سیاه Black-chested buzzard-eagle
نام علمی: Geranoaetus melanoleucus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: بازسانان
خانواده: بازان
سرده: بازعقاب‌های درنایی
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ائوسن (۵۵/۸ تا ۳۳/۹ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: درختستان‌های منطقه‌های باز، منطقه‌های کوهستانی یا تپه‌ای و بوته‌زارهای آمریکای جنوبی
زندگانی: در طبیعت ناشناخته (دربند ۴۲ سال)
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ۱ تا ۳ تخم (با ۳۰ روز زمان جوجه‌کشی)
خوراک: شکار پستانداران همانند گندراسو، جوندگان همچون موش و خرگوش، پرندگان و جوجه‌های آنان، خزندگان، بی‌مهرگان و حشرات همچون بندپایان، همچنین لاشه‌ی جانوران و...
رنگ: خاکستری تیره در پشت و سفید با نوارهای نازک سیاه در شکم، با سر و سینه‌ای خاکستری، دارای نوک‌پایه و پاهایی زرد رنگ
اندازه: وزن ۲/۱ کیلوگرم برای نرها و ۲/۷ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۶۲ تا ۷۶ سانتی‌متر، بازه‌ی میان دو سر بال‌ها ۱/۵ تا ۲ متر
ویژگی: عقاب‌سارگپه‌ی سینه‌سیاه یا عقاب آبی شیلی Chilean blue eagle، پرنده‌ای روزگرد و تنهازیست، ولی در زمان زادآوری در کنار جفت و فرزندان، تک‌همسر، دارای نوکی بزرگ و خمیده، همچنین دارای بینایی بسیار خوب و پاها و بال‌هایی نیرومند و...

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب‌سارگپه‌ی سینه‌سیاه

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب‌سارگپه‌ی سینه‌سیاه

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب‌سارگپه‌ی سینه‌سیاه

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب‌سارگپه‌ی سینه‌سیاه

جانوران مهره‌دار - پرندگان: عقاب‌سارگپه‌ی سینه‌سیاه

۵
از ۵
۱ مشارکت کننده