جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی سمندران بی‌شش (بخش هشتم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی سمندران بی‌شش (بخش هشتم)

خانواده‌ی سمندران بی‌شش Plethodontidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی سمندرسانیان پیشرفته، از راسته‌ی دُم‌دارسانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش هشتم خانواده‌ی سمندران بی‌شش می‌پردازد با ۲۸ گونه (از ۲۲۴ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی Plethodontinae
دنباله‌ی سرده‌ی سمندرهای درخت‌زار یا لیز Plethodon

 

سمندر گونه‌خاکستری شمالی

نام: سمندر گونه‌خاکستری شمالی Northern gray-cheeked salamander
نام علمی: Plethodon montanus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های معتدل کوهستان بلو ریج در ایالت‌های کارولینای شمالی، تنسی و ویرجینیا  در شرق کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۱۳ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Todd Pierson

 

سمندر کوهستان چیت

نام: سمندر کوهستان چیت Cheat Mountain salamander
نام علمی: Plethodon nettingi
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و منطقه‌های سنگی ایالت ویرجینیای غربی در شرق کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۷/۵ تا ۱۲ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Kenny Wray
(آشنایی بیشتر با سمندر کوهستان چیت)

 

سمندر لیز اُکموگی

نام: سمندر لیز اُکموگی Ocmulgee slimy salamander
نام علمی: Plethodon ocmulgee
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: دشت‌های کرانه‌ای پیرامون رود اکموگی در ایالت جورجیا در جنوب شرقی کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۱۱/۴ تا ۲۰/۳ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Jake Scott

 

سمندر کوهستان ریچ

نام: سمندر کوهستان ریچ Rich Mountain salamander
نام علمی: Plethodon ouachitae
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه اواچیتا در غرب ایالت آرکانزاس و شرق اکلاهاما در جنوب مرکز کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۱۶ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Matt Buckingham

 

سمندر درخت‌زار خال‌زرد

نام: سمندر درخت‌زار خال‌زرد Yellow-spotted woodland salamander
نام علمی: Plethodon pauleyi
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های معتدل فلات کامبرلند در ایالت‌های کنتاکی و تنسی در شرق کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۲ تا ۶/۴ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Kevin Hutcheson

 

سمندر کوهستان پیجِن

نام: سمندر کوهستان پیجِن Pigeon Mountain salamander
نام علمی: Plethodon petraeus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های معتدل، منطقه‌های سنگی و غارهای ایالت جورجیا در جنوب شرقی کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۶ تا ۸ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۵ تا ۸/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Jake Scott

 

سمندر خال‌سفید

نام: سمندر خال‌سفید White-spotted salamander
نام علمی: Plethodon punctatus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه آپالاش در شرق ایالت ویرجینیای غربی و غرب ویرجینیا در شرق کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۱۰ تا ۱۷ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Brian Gratwicke
(آشنایی بیشتر با سمندر خال‌سفید)

 

سمندر آبکند

نام: سمندر آبکند Ravine salamander
نام علمی: Plethodon richmondi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جنوب غربی ایالت ویرجینیا، جنوب غربی ویرجینیای غربی، غرب کارولینای شمالی، شرق کنتاکی و شمال شرقی تنسی در شرق کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۷/۵ تا ۱۴/۳ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Jason Butler

 

سمندر لیز ساوانا

نام: سمندر لیز ساوانا Savannah slimy salamander
نام علمی: Plethodon savannah
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شهرستان‌های برک، جفرسون و ریچموند در شرق ایالت جورجیا در جنوب شرقی کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۹ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Max Seldes

 

سمندر لیز سِکویا

نام: سمندر لیز سِکویا Sequoyah slimy salamander
نام علمی: Plethodon sequoyah
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه اواچیتا در ایالت اکلاهاما در جنوب مرکز کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۷/۸ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Noah Mueller

 

سمندر پشت‌سرخ جنوبی

نام: سمندر پشت‌سرخ جنوبی Southern red-backed salamander
نام علمی: Plethodon serratus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ایالت‌های میزوری، آرکانزاس، اکلاهما، لوئیزیانا، تنسی، کارولینای شمالی، جورجیا و آلاباما در مرکز، شرق و جنوب شرقی کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۸/۱ تا ۱۰/۵ سانتی‌متر، دُم بلندتر از یک دوم درازای بدن

نگاره: Mike Graziano
(آشنایی بیشتر با سمندر پشت‌سرخ جنوبی)

 

سمندر شِناندوا

نام: سمندر شِناندوا Shenandoah salamander
نام علمی: Plethodon shenandoah
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های پارک ملی شناندوا در ایالت ویرجینیا در شرق کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۷ تا ۱۰ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Max Seldes

 

سمندر پا سرخ

نام: سمندر پا سرخ Red-legged salamander
نام علمی: Plethodon shermani
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی جنوب غربی کارولینای شمالی، جنوب شرقی تنسی و شمال جورجیا در جنوب شرقی کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۸/۵ تا ۱۸/۵ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Kevin Hutcheson

 

سمندر کوهستان سیسکیو

نام: سمندر کوهستان سیسکیو Siskiyou Mountains salamander
نام علمی: Plethodon stormi
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های پیرامون رود کلمت در شمال ایالت کالیفرنیا و جنوب اورگن در غرب کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۱۴ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: John P Clare

 

سمندر آپالاش جنوبی

نام: سمندر آپالاش جنوبی Southern Appalachian salamander
نام علمی: Plethodon teyahalee
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های معتدل رشته‌کوه آپالاش در ایالت‌های جورجیا، کارولینای جنوبی، کارولینای شمالی و تنسی در جنوب شرقی کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۲۰/۷ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Scott Bolick

 

سمندر وَن دایک

نام: سمندر وَن دایک Van Dyke's salamander
نام علمی: Plethodon vandykei
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های غرب ایالت واشینگتن در شمال غربی کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۵ تا ۵/۸ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Californiaherps

 

سمندر پشت‌سرخ غربی

نام: سمندر پشت‌سرخ غربی Western redback salamander
نام علمی: Plethodon vehiculum
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، منطقه‌های سنگی و کرانه‌ی رودهای جنوب غربی استان بریتیش کلمبیا در جنوب غربی کانادا و غرب ایالت واشینگتن و غرب اورگن در شمال غربی کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۳/۸ تا ۵/۱ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه (بدن به درازای ۷/۶ تا ۱۱/۴ سانتی‌متر)

نگاره: Joe Crowley
(آشنایی بیشتر با سمندر پشت‌سرخ غربی)

 

سمندر زیگزاگی جنوبی

نام: سمندر زیگزاگی جنوبی Southern zigzag salamander
نام علمی: Plethodon ventralis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های معتدل، چشمه‌های آب شیرین، منطقه‌های سنگی و غارهای جنوب شرقی ایالت کنتاکی، جنوب غربی ویرجینیا، شرق تنسی، غرب کارولینای شمالی، شمال شرقی جورجیا، شمال آلاباما و شمال شرقی می‌سی‌سی‌پی در شرق و جنوب شرقی کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: -

نگاره: Kevin Stohlgren

 

سمندر کوهستان شِناندوا

نام: سمندر کوهستان شِناندوا Shenandoah Mountain salamander
نام علمی: Plethodon virginia
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های معتدل رشته‌کوه شناندوا در شرق ایالت ویرجینیای غربی و شمال غربی ویرجینیا در شرق کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: -

نگاره: Jake Scott

 

سمندر وِبستِر

نام: سمندر وِبستِر Webster's salamander
نام علمی: Plethodon websteri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، جویبارها و رخنمون‌های سنگی ایالت‌های لوئیزیانا، می‌سی‌سی‌پی، آلاباما و کارولینای جنوبی در جنوب شرقی کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۸/۲ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Kevin Stohlgren

 

سمندر ویرل

نام: سمندر ویرل Wehrle's salamander
نام علمی: Plethodon wehrlei
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، منطقه‌های سنگی و غارهای فلات آپالاش در جنوب غربی ایالت نیویورک، غرب پنسیلوانیا، جنوب شرقی اوهایو، ویرجینیای غربی، غرب ویرجینیای، شمال غربی کارولینای شمالی، شرق کنتاکی و شرق تنسی در شمال شرقی و شرق کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۱۰ تا ۱۷ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Jake M Hutton
(آشنایی بیشتر با سمندر ویرل)

 

سمندر وِلِر

نام: سمندر وِلِر Weller's salamander
نام علمی: Plethodon welleri
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خنک و منطقه‌های سنگی کوهستان بلو ریج در جنوب غربی ایالت ویرجینیا، غرب کارولینای شمالی و شرق تنسی در شرق کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۹/۲ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Kevin Stohlgren

 

سمندر یونالوسی

نام: سمندر یونالوسی Yonahlossee salamander
نام علمی: Plethodon yonahlossee
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستان بلو ریج در جنوب غربی ایالت ویرجینیا، غرب کارولینای شمالی و شمال شرقی تنسی در شرق کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۱۱ تا ۲۲ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Ananth Miller-Murthy
(آشنایی بیشتر با سمندر یونالوسی)

 

سرده‌ی سمندرهای غاری اروپایی Speleomantes

 

سمندر غاری آمبورسی

نام: سمندر غاری آمبورسی Ambrosi's cave salamander
نام علمی: Speleomantes ambrosii
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های معتدل، منطقه‌های سنگی و غارهای استان‌های لا اسپتزیا و ماسا-کارارا در شمال غربی کشور ایتالیا در جنوب قاره‌ی اروپا
اندازه: بدن به درازای ۱۱/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۱۲/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کوتاه‌تر از یک دوم درازای بدن

نگاره: Frank Deschandol

 

سمندر غاری مونته آلبو

نام: سمندر غاری مونته آلبو Monte Albo cave salamander
نام علمی: Speleomantes flavus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های معتدل، منطقه‌های سنگی و غارهای جزیره‌ی ساردینیا وابسته به کشور ایتالیا در دریای مدیترانه و جنوب قاره‌ی اروپا
اندازه: بدن به درازای ۱۲/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۱۴/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کوتاه‌تر از یک دوم درازای بدن

نگاره: Vide Ohlin

 

سمندر غاری شاهنشاهی

نام: سمندر غاری شاهنشاهی Imperial cave salamander
نام علمی: Speleomantes imperialis
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های جنگلی نزدیک جویبارها، رخنمون‌های سنگی نمناک و غارهای جزیره‌ی ساردینیا وابسته به کشور ایتالیا در دریای مدیترانه و جنوب قاره‌ی اروپا
اندازه: بدن به درازای ۱۳/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۱۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کوتاه‌تر از یک دوم درازای بدن

نگاره: Sebastian Voitel

 

سمندر غاری ایتالیایی

نام: سمندر غاری ایتالیایی Italian cave salamander
نام علمی: Speleomantes italicus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: دره‌های درختی، رخنمون‌های سنگی، غارها و آب‌های زیرزمینی کوهستان آپنینی شمالی و مرکزی در شمال کشور ایتالیا در جنوب قاره‌ی اروپا
اندازه: بدن به درازای ۱۱/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۱۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کوتاه‌تر از یک دوم درازای بدن

نگاره: Frank Deschandol

 

سمندر غاری سوپرامونته

نام: سمندر غاری سوپرامونته Supramonte cave salamander
نام علمی: Speleomantes supramontis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های معتدل، منطقه‌های سنگی و غارهای جزیره‌ی ساردینیا وابسته به کشور ایتالیا در دریای مدیترانه و جنوب قاره‌ی اروپا
اندازه: بدن به درازای ۱۳/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۱۳/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کوتاه‌تر از یک دوم درازای بدن

نگاره: Tomas_K

 

گونه‌های خانواده‌ی سمندران بی‌شش (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم) - (بخش ششم) - (بخش هفتم) - (بخش هشتم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده