جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی سمندران بی‌شش (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی سمندران بی‌شش (بخش دوم)

خانواده‌ی سمندران بی‌شش Plethodontidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی سمندرسانیان پیشرفته، از راسته‌ی دُم‌دارسانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی سمندران بی‌شش می‌پردازد با ۲۸ گونه (از ۲۲۴ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی Hemidactyliinae
دنباله‌ی سرده‌ی سمندرهای زبان‌قارچی یا بالارو گرمسیری یا پاپرده‌ای Bolitoglossa

 

Bolitoglossa centenorum

نام: -
نام علمی: Bolitoglossa centenorum
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بخش هووهتنانگو در غرب کشور گواتمالا در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۹ سانتی‌متر، دُم به درازای ۴/۳ سانتی‌متر

نگاره: Todd Pierson

 

سمندر لا لوما

نام: سمندر لا لوما La Loma salamander
نام علمی: Bolitoglossa colonnea
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی و دشت نمناک کشور کاستاریکا و غرب پاناما در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم ۱/۵ برابر این اندازه (بدن به درازای ۱۳ سانتی‌متر)

نگاره: Rob Schell

 

سمندر کانِنت

نام: سمندر کانِنت Conant's salamander
نام علمی: Bolitoglossa conanti
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری غرب کشور هندوراس، شمال غربی السالوادور و شرق گواتمالا در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۳/۸ تا ۵/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۱ تا ۶/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Edward Evans

 

سمندر جنگل بلوط

نام: سمندر جنگل بلوط Oak forest salamander
نام علمی: Bolitoglossa cuchumatana
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری بخش‌های هووهتنانگو و کیچی در غرب کشور گواتمالا در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کوتاه و ۰/۷۴ این اندازه

نگاره: Todd Pierson

 

سمندر اِل کوشوکو

نام: سمندر اِل کوشوکو El Cusuco salamander
نام علمی: Bolitoglossa diaphora
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری پارک ملی ال کوشوکو در استان کورتس در شمال غربی کشور هندوراس در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کوتاه

نگاره: Edward Evans

 

سمندر دوفِلین

نام: سمندر دوفِلین Doflein's salamander
نام علمی: Bolitoglossa dofleini
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، کشت‌زارها و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای بلیز، گواتمالا، نیکاراگوئه و هندوراس در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۷ سانتی‌متر برای نرها و ۱۱/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Edward Evans

 

سمندر بالارو دان

نام: سمندر بالارو دان Dunn's climbing salamander
نام علمی: Bolitoglossa dunni
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری شرق کشور گواتمالا و غرب هندوراس در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶ سانتی‌متر برای نرها و ۷/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Matthew Hamer

 

سمندر اِنگِلهارد

نام: سمندر اِنگِلهارد Engelhardt's salamander
نام علمی: Bolitoglossa engelhardti
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ابر جنوب شرقی ایالت چیاپاس کشور مکزیک و جنوب غربی گواتمالا در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Sebastian Voitel

 

سمندر بالارو هارتوِگ

نام: سمندر بالارو هارتوِگ Hartweg's climbing salamander
نام علمی: Bolitoglossa hartwegi
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بلوط و مخروطی ایالت چیاپاس کشور مکزیک و غرب گواتمالا در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۳/۴ تا ۴/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۴ تا ۵/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم دو سوم این اندازه

نگاره: Wouter Beukema

 

سمندر بالارو کوبایی

نام: سمندر بالارو کوبایی Coban climbing salamander
نام علمی: Bolitoglossa helmrichi
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و کشت‌زارهای جنوب شرقی کشور گواتمالا در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Devin Bergquist

 

سمندر بالارو گِرِرویی

نام: سمندر بالارو گِرِرویی Guerreran climbing salamander
نام علمی: Bolitoglossa hermosa
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، کشت‌زارها و باغ‌های روستایی استان گوئررو در جنوب غربی کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۵ سانتی‌متر، دُم کوتاه‌تر از این اندازه

نگاره: Christoph I. Grünwald

 

سمندر پارامو فرونتینو

نام: سمندر پارامو فرونتینو Paramo Frontino salamander
نام علمی: Bolitoglossa hypacra
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارهای بلندی‌های گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری بخش انتیوکیا در شمال غربی کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۳ سانتی‌متر، دُم به درازای ۵/۲ سانتی‌متر

نگاره: Alonso Quevedo Gil

 

سمندر بالارو جَکسون

نام: سمندر بالارو جَکسون Jackson's climbing salamander
نام علمی: Bolitoglossa jacksoni
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری بخش هووهتنانگو در غرب کشور گواتمالا در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۵ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Carlos Vasquez

 

سمندر بالارو کامرون

نام: سمندر بالارو کامرون Camron climbing salamander
نام علمی: Bolitoglossa lignicolor
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری کشورهای کاستاریکا و پاناما در آمریکای جنوبی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۷ تا ۶/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۶ تا ۸/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کم‌وبیش همین اندازه (بدن به درازای ۷/۶ تا ۱۶ سانتی‌متر)

نگاره: Philipp Figueroa

 

سمندر بالارو لینکُلن

نام: سمندر بالارو لینکُلن Lincoln's climbing salamander
نام علمی: Bolitoglossa lincolni
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری ایالت چیاپاس کشور مکزیک و غرب گواتمالا در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۷ سانتی‌متر، دُم به درازای ۴/۷ سانتی‌متر

نگاره: Lalo Escobar

 

سمندر لوزانو

نام: سمندر لوزانو Lozano's salamander
نام علمی: Bolitoglossa lozanoi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری بخش کالداس کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کم‌وبیش همین اندازه (بدن به درازای ۱۱/۹ سانتی‌متر)

نگاره: Giovanni Chaves Portilla

 

سمندر بالارو اوآخاکا

نام: سمندر بالارو اوآخاکا Oaxacan climbing salamander
نام علمی: Bolitoglossa macrinii
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و کشت‌زارهای ایالت اوآخاکا در جنوب کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۷/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Britt A. White

 

سمندر بالارو مکزیکی

نام: سمندر بالارو مکزیکی Mexican climbing salamander
نام علمی: Bolitoglossa mexicana
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، کشت‌زارها و باغ‌های روستایی جنوب کشور مکزیک، مرکز و جنوب بلیز، شمال گواتمالا و هندوراس در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۱۲/۵ تا ۱۴/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۱۵/۵ تا ۱۸/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Edward Evans

 

سمندر مومباچو

نام: سمندر مومباچو Mombacho salamander
نام علمی: Bolitoglossa mombachoensis
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی بخش گرانادا در کشور گواتمالا در آمریکای جنوبی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۶ تا ۵/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۲ تا ۶/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: José Gabriel Martínez-Fonseca

 

سمندر بالارو کوپ

نام: سمندر بالارو کوپ Cope's climbing salamander
نام علمی: Bolitoglossa morio
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشور گواتمالا در آمریکای جنوبی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۱ تا ۴/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۳ تا ۵/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کوتاه‌تر از این اندازه

نگاره: Sebastian Voitel

 

سمندر زبان‌قارچی مولِر

نام: سمندر زبان‌قارچی مولِر Muller's mushroomtongue salamander
نام علمی: Bolitoglossa mulleri
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، کشت‌زارها و باغ‌های روستایی ایالت چیاپاس در جنوب کشور مکزیک و بخش‌های آلتا براپاس و هووهتنانگو گواتمالا در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۸ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Todd Pierson

 

سمندر بانانای جنوبی

نام: سمندر بانانای جنوبی Southern banana salamander
نام علمی: Bolitoglossa occidentalis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، زمین‌های کشاورزی و کشت‌زارهای ایالت‌های اوآخاکا و چیاپاس در جنوب کشور مکزیک و گواتمالا و هندوراس در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۲/۸ تا ۴/۱ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Sebastian Voitel

 

سمندر اودانِل

نام: سمندر اودانِل O'Donnell's salamander
نام علمی: Bolitoglossa odonnelli
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، کشت‌زارها، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای گواتمالا و هندوراس در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۸/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کم‌وبیش همین اندازه (بدن به درازای ۱۶/۵ سانتی‌متر)

نگاره: Sebastian Voitel

 

سمندر پاپرده‌ای زارسیادِرو

نام: سمندر پاپرده‌ای زارسیادِرو Zarciadero web-footed salamander
نام علمی: Bolitoglossa oresbia
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ابر استان کومایاگوآ در کشور هندوراس در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۱ سانتی‌متر، دُم به درازای ۴/۱ سانتی‌متر

نگاره: Joe Townsend

 

سمندر زبان‌قارچی پاندی

نام: سمندر زبان‌قارچی پاندی Pandi mushroomtongue salamander
نام علمی: Bolitoglossa pandi
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک بخش کوندینامارکا در مرکز کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Hugo Loaiza

 

سمندر بالارو پارما

نام: سمندر بالارو پارما Parma climbing salamander
نام علمی: Bolitoglossa paraensis
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی دشت ایالت پارا در شمال کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۲/۹ تا ۴/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۱ تا ۴/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Renato Gaiga

 

سمندر زبان‌قارچی پرو

نام: سمندر زبان‌قارچی پرو Peru mushroomtongue salamander
نام علمی: Bolitoglossa peruviana
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، کشت‌زارها و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی شرق کشور اکوادور و شمال شرقی پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۳/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Kenny Wray

 

سمندر پاپرده‌ای پا سرخ

نام: سمندر پاپرده‌ای پا سرخ Red-legged webfoot salamander
نام علمی: Bolitoglossa pesrubra
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری کشور کاستاریکا در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۲/۶ تا ۵/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۸ تا ۶/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Ananth Miller-Murthy

 

گونه‌های خانواده‌ی سمندران بی‌شش (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم) - (بخش ششم) - (بخش هفتم) - (بخش هشتم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده