جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی سمندران بی‌شش (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی سمندران بی‌شش (بخش دوم)

خانواده‌ی سمندران بی‌شش Plethodontidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی سمندرسانیان پیشرفته، از راسته‌ی دُم‌دارسانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی سمندران بی‌شش می‌پردازد با ۲۸ گونه (از ۲۲۴ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی Hemidactyliinae
دنباله‌ی سرده‌ی سمندرهای زبان‌قارچی یا بالارو گرمسیری یا پاپرده‌ای Bolitoglossa

 

Bolitoglossa centenorum

نام: -
نام علمی: Bolitoglossa centenorum
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بخش هووهتنانگو در غرب کشور گواتمالا در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۹ سانتی‌متر، دُم به درازای ۴/۳ سانتی‌متر

 

سمندر لا لوما

نام: سمندر لا لوما La Loma salamander
نام علمی: Bolitoglossa colonnea
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی و دشت نمناک کشور کاستاریکا و غرب پاناما در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم ۱/۵ برابر این اندازه (بدن به درازای ۱۳ سانتی‌متر)

 

سمندر کانِنت

نام: سمندر کانِنت Conant's salamander
نام علمی: Bolitoglossa conanti
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری غرب کشور هندوراس، شمال غربی السالوادور و شرق گواتمالا در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۳/۸ تا ۵/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۱ تا ۶/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کم‌وبیش همین اندازه

 

سمندر جنگل بلوط

نام: سمندر جنگل بلوط Oak forest salamander
نام علمی: Bolitoglossa cuchumatana
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری بخش‌های هووهتنانگو و کیچی در غرب کشور گواتمالا در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کوتاه و ۰/۷۴ این اندازه

 

سمندر اِل کوشوکو

نام: سمندر اِل کوشوکو El Cusuco salamander
نام علمی: Bolitoglossa diaphora
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری پارک ملی ال کوشوکو در استان کورتس در شمال غربی کشور هندوراس در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کوتاه

 

سمندر دوفِلین

نام: سمندر دوفِلین Doflein's salamander
نام علمی: Bolitoglossa dofleini
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، کشت‌زارها و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای بلیز، گواتمالا، نیکاراگوئه و هندوراس در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۷ سانتی‌متر برای نرها و ۱۱/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

سمندر بالارو دان

نام: سمندر بالارو دان Dunn's climbing salamander
نام علمی: Bolitoglossa dunni
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری شرق کشور گواتمالا و غرب هندوراس در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶ سانتی‌متر برای نرها و ۷/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کم‌وبیش همین اندازه

 

سمندر اِنگِلهارد

نام: سمندر اِنگِلهارد Engelhardt's salamander
نام علمی: Bolitoglossa engelhardti
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ابر جنوب شرقی ایالت چیاپاس کشور مکزیک و جنوب غربی گواتمالا در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کم‌وبیش همین اندازه

 

سمندر بالارو هارتوِگ

نام: سمندر بالارو هارتوِگ Hartweg's climbing salamander
نام علمی: Bolitoglossa hartwegi
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بلوط و مخروطی ایالت چیاپاس کشور مکزیک و غرب گواتمالا در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۳/۴ تا ۴/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۴ تا ۵/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم دو سوم این اندازه

 

سمندر بالارو کوبایی

نام: سمندر بالارو کوبایی Coban climbing salamander
نام علمی: Bolitoglossa helmrichi
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و کشت‌زارهای جنوب شرقی کشور گواتمالا در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کم‌وبیش همین اندازه

 

سمندر بالارو گِرِرویی

نام: سمندر بالارو گِرِرویی Guerreran climbing salamander
نام علمی: Bolitoglossa hermosa
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، کشت‌زارها و باغ‌های روستایی استان گوئررو در جنوب غربی کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۵ سانتی‌متر، دُم کوتاه‌تر از این اندازه

 

سمندر پارامو فرونتینو

نام: سمندر پارامو فرونتینو Paramo Frontino salamander
نام علمی: Bolitoglossa hypacra
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارهای بلندی‌های گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری بخش انتیوکیا در شمال غربی کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۳ سانتی‌متر، دُم به درازای ۵/۲ سانتی‌متر

 

سمندر بالارو جَکسون

نام: سمندر بالارو جَکسون Jackson's climbing salamander
نام علمی: Bolitoglossa jacksoni
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری بخش هووهتنانگو در غرب کشور گواتمالا در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۵ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

 

سمندر بالارو کامرون

نام: سمندر بالارو کامرون Camron climbing salamander
نام علمی: Bolitoglossa lignicolor
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری کشورهای کاستاریکا و پاناما در آمریکای جنوبی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۷ تا ۶/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۶ تا ۸/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کم‌وبیش همین اندازه (بدن به درازای ۷/۶ تا ۱۶ سانتی‌متر)

 

سمندر بالارو لینکُلن

نام: سمندر بالارو لینکُلن Lincoln's climbing salamander
نام علمی: Bolitoglossa lincolni
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری ایالت چیاپاس کشور مکزیک و غرب گواتمالا در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۷ سانتی‌متر، دُم به درازای ۴/۷ سانتی‌متر

 

سمندر لوزانو

نام: سمندر لوزانو Lozano's salamander
نام علمی: Bolitoglossa lozanoi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری بخش کالداس کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کم‌وبیش همین اندازه (بدن به درازای ۱۱/۹ سانتی‌متر)

 

سمندر بالارو اوآخاکا

نام: سمندر بالارو اوآخاکا Oaxacan climbing salamander
نام علمی: Bolitoglossa macrinii
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و کشت‌زارهای ایالت اوآخاکا در جنوب کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۷/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کم‌وبیش همین اندازه

 

سمندر بالارو مکزیکی

نام: سمندر بالارو مکزیکی Mexican climbing salamander
نام علمی: Bolitoglossa mexicana
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، کشت‌زارها و باغ‌های روستایی جنوب کشور مکزیک، مرکز و جنوب بلیز، شمال گواتمالا و هندوراس در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۱۲/۵ تا ۱۴/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۱۵/۵ تا ۱۸/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم یک دوم درازای بدن

 

سمندر مومباچو

نام: سمندر مومباچو Mombacho salamander
نام علمی: Bolitoglossa mombachoensis
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی بخش گرانادا در کشور گواتمالا در آمریکای جنوبی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۶ تا ۵/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۲ تا ۶/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کم‌وبیش همین اندازه

 

سمندر بالارو کوپ

نام: سمندر بالارو کوپ Cope's climbing salamander
نام علمی: Bolitoglossa morio
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشور گواتمالا در آمریکای جنوبی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۱ تا ۴/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۳ تا ۵/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کوتاه‌تر از این اندازه

 

سمندر زبان‌قارچی مولِر

نام: سمندر زبان‌قارچی مولِر Muller's mushroomtongue salamander
نام علمی: Bolitoglossa mulleri
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، کشت‌زارها و باغ‌های روستایی ایالت چیاپاس در جنوب کشور مکزیک و بخش‌های آلتا براپاس و هووهتنانگو گواتمالا در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۸ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

 

سمندر بانانای جنوبی

نام: سمندر بانانای جنوبی Southern banana salamander
نام علمی: Bolitoglossa occidentalis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، زمین‌های کشاورزی و کشت‌زارهای ایالت‌های اوآخاکا و چیاپاس در جنوب کشور مکزیک و گواتمالا و هندوراس در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۲/۸ تا ۴/۱ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

 

سمندر اودانِل

نام: سمندر اودانِل O'Donnell's salamander
نام علمی: Bolitoglossa odonnelli
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، کشت‌زارها، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای گواتمالا و هندوراس در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۸/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کم‌وبیش همین اندازه (بدن به درازای ۱۶/۵ سانتی‌متر)

 

سمندر پاپرده‌ای زارسیادِرو

نام: سمندر پاپرده‌ای زارسیادِرو Zarciadero web-footed salamander
نام علمی: Bolitoglossa oresbia
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ابر استان کومایاگوآ در کشور هندوراس در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۱ سانتی‌متر، دُم به درازای ۴/۱ سانتی‌متر

 

سمندر زبان‌قارچی پاندی

نام: سمندر زبان‌قارچی پاندی Pandi mushroomtongue salamander
نام علمی: Bolitoglossa pandi
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک بخش کوندینامارکا در مرکز کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

 

سمندر بالارو پارما

نام: سمندر بالارو پارما Parma climbing salamander
نام علمی: Bolitoglossa paraensis
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی دشت ایالت پارا در شمال کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۲/۹ تا ۴/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۱ تا ۴/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کم‌وبیش همین اندازه

 

سمندر زبان‌قارچی پرو

نام: سمندر زبان‌قارچی پرو Peru mushroomtongue salamander
نام علمی: Bolitoglossa peruviana
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، کشت‌زارها و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی شرق کشور اکوادور و شمال شرقی پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۳/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کم‌وبیش همین اندازه

 

سمندر پاپرده‌ای پا سرخ

نام: سمندر پاپرده‌ای پا سرخ Red-legged webfoot salamander
نام علمی: Bolitoglossa pesrubra
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری کشور کاستاریکا در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۲/۶ تا ۵/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۸ تا ۶/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کم‌وبیش همین اندازه

 

گونه‌های خانواده‌ی سمندران بی‌شش (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم) - (بخش ششم) - (بخش هفتم) - (بخش هشتم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱ مشارکت کننده