جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی سمندران بی‌شش (بخش پنجم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی سمندران بی‌شش (بخش پنجم)

خانواده‌ی سمندران بی‌شش Plethodontidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی سمندرسانیان پیشرفته، از راسته‌ی دُم‌دارسانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش پنجم خانواده‌ی سمندران بی‌شش می‌پردازد با ۲۸ گونه (از ۲۲۴ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی Hemidactyliinae
دنباله‌ی سرده‌ی سمندرهای کِرمی Oedipina

 

سمندر کرمی پیکو بونیتو

نام: سمندر کرمی پیکو بونیتو Pico Bonito worm salamander
نام علمی: Oedipina petiola
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های پارک ملی پیکو بونیتو در کشور هندوراس در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۳ سانتی‌متر برای نرها، دُم دو تا سه برابر این اندازه

نگاره: Jason Butler

 

سمندر کرمی پنهان

نام: سمندر کرمی پنهان Cryptic worm salamander
نام علمی: Oedipina pseudouniformis
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، کشت‌زارها و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای کاستاریکا و نیکاراگوئه در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵ سانتی‌متر برای نرها، دُم دو تا سه برابر این اندازه

نگاره: Forman Rainforest

 

سمندر کرمی درنده

نام: سمندر کرمی درنده Savage's worm salamander
نام علمی: Oedipina savagei
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری کشورهای کاستاریکا و پاناما در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۳/۶ تا ۳/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۴ تا ۳/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم ۱/۵ برابر این اندازه

نگاره: KristenMartyn

 

سمندر کرمی کوسوکو

نام: سمندر کرمی کوسوکو Cusuco worm salamander
نام علمی: Oedipina tomasi
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های پارک ملی کوسوکو در کشور هندوراس در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم دو برابر این اندازه

نگاره: Andrew Snyder

 

سرده‌ی سمندرهای جویباری دروغین Pseudoeurycea

 

سمندر جویباری دروغین فیرشاین

نام: سمندر جویباری دروغین فیرشاین Firschein's false brook salamander
نام علمی: Pseudoeurycea firscheini
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کاج-بلوط و جنگل‌های ابر ایالت وراکروز در شرق کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Mike Pingleton

 

سمندر جویباری دروغین خوره‌ای

نام: سمندر جویباری دروغین خوره‌ای Leprous false brook salamander
نام علمی: Pseudoeurycea leprosa
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری ایالت‌های وراکروز، پوئبلا، مورلوس، مخیکو، گوئررو و اوآخاکا در کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۵ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Mike Pingleton

 

سمندر کرمی وراکروز

نام: سمندر کرمی وراکروز Veracruz worm salamander
نام علمی: Pseudoeurycea lineola
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کاج-بلوط و کشت‌زارهای ایالت وراکروز در شرق کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۳/۵ تا ۴/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۴ تا ۴/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۷/۱ تا ۷/۳ سانتی‌متر

نگاره: Mike Pingleton

 

سمندر جویباری دروغین دُم‌دراز

نام: سمندر جویباری دروغین دُم‌دراز Longtail false brook salamander
نام علمی: Pseudoeurycea longicauda
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری شرق ایالت میچوآکان و غرب ایالت مخیکو در کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۵ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Sebastian Voitel

 

سمندر جویباری دروغین سبیل‌دار

نام: سمندر جویباری دروغین سبیل‌دار Mustache false brook salamander
نام علمی: Pseudoeurycea mystax
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کاج-بلوط و جنگل‌های آربوس ایالت اوآخاکا در جنوب کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵ سانتی‌متر، دُم ۸۰ درصد این اندازه

نگاره: Alejandro Calzada

 

سمندر جویباری دروغین شاهی

نام: سمندر جویباری دروغین شاهی Royal false brook salamander
نام علمی: Pseudoeurycea rex
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جنوب شرقی ایالت چیاپاس کشور مکزیک و غرب گواتمالا در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Todd Pierson

 

سرده‌ی سمندرهای سرخ Pseudotriton

 

سمندر گِل

نام: سمندر گِل Mud salamander
نام علمی: Pseudotriton montanus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: باتلاق‌ها، خلاش‌ها، چشمه‌ها و جویبارهای ایالت‌های آلاباما، دلاور، فلوریدا، جورجیا، کنتاکی، لوئیزیانا، مریلند، می‌سی‌سی‌پی، کارولینای شمالی، نیوجرسی، پنسیلوانیا، کارولینای جنوبی، تنسی، ویرجینیا و ویرجینیای غربی در شرق کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۷/۵ تا ۱۶ سانتی‌متر، دُم ۴۰ درصد درازای بدن

نگاره: Mike Graziano
(آشنایی بیشتر با سمندر گِل)

 

سمندر سرخ

نام: سمندر سرخ Red salamander
نام علمی: Pseudotriton ruber
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های معتدل، جویبارهای کوچک، آبگیرها، درخت‌زارها، درختچه‌زارهای معتدل و چشمه‌های آب شیرین ایالت‌های آلاباما، فلوریدا، جورجیا، ایندیانا، کنتاکی، لوئیزیانا، مریلند، می‌سی‌سی‌پی، کارولینای شمالی، نیوجرسی، نیویورک، پنسیلوانیا، کارولینای جنوبی، تنسی، ویرجینیا و ویرجینیای غربی در شرق کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۱۱ تا ۱۸ سانتی‌متر، دُم ۳۸ درصد درازای بدن

نگاره: Scott Bolick
(آشنایی بیشتر با سمندر سرخ)

 

سرده‌ی Stereochilus

 

سمندر چندخط

نام: سمندر چندخط Many-lined salamander
نام علمی: Stereochilus marginatus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی کوهستان بلو ریج در ایالت کارولینای شمالی در شرق کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۹ تا ۵/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۳ تا ۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Jonathan Mays

 

سرده‌ی سمندرهای ریز یا کوتوله Thorius

 

سمندر سرو سن فلیپ

نام: سمندر سرو سن فلیپ Cerro San Felipe salamander
نام علمی: Thorius pulmonaris
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های برگریز ایالت اوآخاکا در جنوب کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۲/۷ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳/۶ سانتی‌متر

نگاره: Cinvestav Prensa

 

سمندر کوتوله‌ی تِیلور

نام: سمندر کوتوله‌ی تِیلور Taylor's pigmy salamander
نام علمی: Thorius troglodytes
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کاج-بلوط ایالت وراکروز در شرق کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۲/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم بلندتر از این اندازه

نگاره: Mike Pingleton

 

سرده‌ی Urspelerpes

 

سمندر بینی‌لکه‌ای

نام: سمندر بینی‌لکه‌ای Patch-nosed salamander
نام علمی: Urspelerpes brucei
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی کوهستان بلو ریج در ایالت‌های جورجیا و کارولینای جنوبی در جنوب شرقی کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۲/۵ تا ۲/۶ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Alan Cressler

 

زیرخانواده‌ی Plethodontinae
سرده‌ی سمندرهای بالارو Aneides

 

سمندر سبز

نام: سمندر سبز Green salamander
نام علمی: Aneides aeneus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک ایالت‌های اوهایو، ایندیانا، پنسیلوانیا، مریلند، ویرجینیای غربی، ویرجینیا، کنتاکی، کارولینای شمالی، کارولینای جنوبی، تنسی، جورجیا، آلاباما و می‌سی‌سی‌پی در شرق کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۸/۳ تا ۱۲/۵ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Nick Scobel
(آشنایی بیشتر با سمندر سبز)

 

سمندر سبز هیکوری نات گورج

نام: سمندر سبز هیکوری نات گورج Hickory Nut Gorge green salamander
نام علمی: Aneides caryaensis
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و منطقه‌های سنگی کوهستان بلو ریج در ایالت کارولینای جنوبی در جنوب شرقی کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۹ تا ۵/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۳ تا ۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Todd Pierson

 

سمندر ابری

نام: سمندر ابری Clouded salamander
نام علمی: Aneides ferreus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های معتدل شمال ایالت کالیفرنیا و غرب اورگن در غرب کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۴/۵ سانتی‌متر

نگاره: Bill Bouton

 

Speckled black salamander

نام: سمندر سیاه خال‌دار Speckled black salamander
نام علمی: Aneides flavipunctatus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های معتدل و چمن‌زارهای معتدل ایالت کالیفرنیا در جنوب غربی کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۴ تا ۸ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۳ تا ۷/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Bill Bouton
(آشنایی بیشتر با سمندر سیاه خال‌دار)

 

سمندر کوهستان ساکرامِنتو

نام: سمندر کوهستان ساکرامِنتو Sacramento Mountain salamander
نام علمی: Aneides hardii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های مخلوط منطقه‌های کوهستانی ایالت نیومکزیکو در جنوب کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴ تا ۵/۸ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Noah K. Fields

 

سمندر سیاه شاستا

نام: سمندر سیاه شاستا Shasta black salamander
نام علمی: Aneides iecanus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های پیرامون دریاچه‌ی شاستا در شهرستان شاستا در شمال ایالت کالیفرنیای کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۷ تا ۸/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۱ تا ۷/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Spencer Dybdahl Riffle

 

سمندر سیاه کلِمِت

نام: سمندر سیاه کلِمِت Klamath black salamander
نام علمی: Aneides klamathensis
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شمال ایالت کالیفرنیا و جنوب اورگن در غرب کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۸ تا ۸/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۵ تا ۸/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Spencer Dybdahl Riffle

 

سمندر درختی

نام: سمندر درختی Arboreal salamander
نام علمی: Aneides lugubris
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کرانه‌های غربی ایالت کالیفرنیا در جنوب غربی کشور آمریکا و شمال غربی ایالت باخا کالیفرنیا در شمال غربی مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۵ تا ۱۰ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Wyman.Jules
(آشنایی بیشتر با سمندر درختی)

 

سمندر سیاه سانتا کروز

نام: سمندر سیاه سانتا کروز Santa Cruz black salamander
نام علمی: Aneides niger
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک شهرستان‌های سن ماتئو، سانتا کروز و سانتا کلارا در غرب ایالت کالیفرنیا در جنوب غربی کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۹ تا ۸/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۸ تا ۷/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم ۸۰ درصد این اندازه

نگاره: Zachary Llim

 

سمندر سرگردان

نام: سمندر سرگردان Wandering salamander
نام علمی: Aneides vagrans
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های معتدل ایالت بریتیش کلمبیا در جنوب غرب کانادا و ایالت کالیفرنیا در جنوب غربی کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۷/۶ سانتی‌متر، دُم به درازای ۵/۴ سانتی‌متر

نگاره: Francesca Heras

 

سرده‌ی سمندرهای تیره Desmognathus

 

سمندر تیره‌ی کامبرلند

نام: سمندر تیره‌ی کامبرلند Cumberland dusky salamander
نام علمی: Desmognathus abditus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های معتدل و رودهای فلات کامبرلند در ایالت تنسی در شرق کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: -

نگاره: Jake Scott

 

سمندر تیره‌ی نشت

نام: سمندر تیره‌ی نشت Seepage salamander
نام علمی: Desmognathus aeneus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های معتدل، رودها و چشمه‌های آب شیرین جنوب غربی ایالت کارولینای شمالی، شرق تنسی، شمال جورجیا و شمال آلاباما در جنوب شرقی کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۴ تا ۵/۷ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Kevin Stohlgren

 

گونه‌های خانواده‌ی سمندران بی‌شش (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم) - (بخش ششم) - (بخش هفتم) - (بخش هشتم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۷ مشارکت کننده