جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی سمندران بی‌شش (بخش چهارم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی سمندران بی‌شش (بخش چهارم)

خانواده‌ی سمندران بی‌شش Plethodontidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی سمندرسانیان پیشرفته، از راسته‌ی دُم‌دارسانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش چهارم خانواده‌ی سمندران بی‌شش می‌پردازد با ۲۸ گونه (از ۲۲۴ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی Hemidactyliinae
دنباله‌ی سرده‌ی سمندرهای جویباری Eurycea

 

سمندر دُم‌خال‌دار

نام: سمندر دُم‌خال‌دار Spotted-tail salamander
نام علمی: Eurycea lucifuga
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: غارها، منطقه‌های سنگی، پیرامون چشمه‌ها و جنگل‌های نزدیک پرتگاه‌های ایالت‌های آلاباما، آرکانزاس، ایلینوی، میزوری، کنتاکی، ویرجینیا، ویرجینیای غربی، اوکلاهما، تنسی، کانزاس، ایندیانا و اوهایو در شرق کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۱۰ تا ۲۰ سانتی‌متر، دُم ۶۰ تا ۶۵ درصد درازای بدن

نگاره: Jake Hutton
(آشنایی بیشتر با سمندر دُم‌خال‌دار)

 

سمندر چنددنده

نام: سمندر چنددنده Many-ribbed salamander
نام علمی: Eurycea multiplicata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های معتدل، رودها، چشمه‌های آب شیرین، کارست‌های درونی و غارهای مرکز غرب ایالت آرکانزاس و جنوب شرقی اکلاهما در جنوب کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۱۰/۲ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Todd Pierson

 

سمندر سن مارکوس

نام: سمندر سن مارکوس San Marcos salamander
نام علمی: Eurycea nana
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: سرچشمه‌ی رود سن مارکوس در ایالت تگزاس در جنوب کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۵/۶ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Ryan Hagerty

 

سمندر غاری شمالی

نام: سمندر غاری شمالی Northern grotto salamander
نام علمی: Eurycea nerea
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چشمه‌های آب شیرین، کارست‌های درونی و غارهای ایالت‌های میزوری و آرکانزاس در مرکز کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: -

نگاره: K.leeker84

 

سمندر کوتوله‌ی جنوب شرقی

نام: سمندر کوتوله‌ی جنوب شرقی Southeastern dwarf salamander
نام علمی: Eurycea quadridigitata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و درخت‌زارهای کاج باتلاقی جنوب شرقی کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۵ تا ۸/۹ سانتی‌متر، دُم دو سوم درازای بدن

نگاره: Jonathan Mays

 

سمندر کور تگزاس

نام: سمندر کور تگزاس Texas blind salamander
نام علمی: Eurycea rathbuni
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای غارهای شهرستان هیز در ایالت تگزاس کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۹ تا ۱۳/۵ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Ryan Hagerty

 

سمندر چشمه‌ای بارتون

نام: سمندر چشمه‌ای بارتون Barton Springs salamander
نام علمی: Eurycea sosorum
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چشمه‌های شهرستان تراویس در ایالت تگزاس کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۶/۴ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Kenny Wray

 

سمندر غاری غربی

نام: سمندر غاری غربی Western grotto salamander
نام علمی: Eurycea spelaea
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چشمه‌های آب شیرین، کارست‌های درونی و غارهای جنوب ایالت میزوری، شمال آرکانزاس، شرق اکلاهما و جنوب شرقی کانزاس در مرکز کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۷/۵ تا ۱۳/۵ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: J.D. Willson

 

سمندر کوتوله‌ی خلاش

نام: سمندر کوتوله‌ی خلاش Bog dwarf salamander
نام علمی: Eurycea sphagnicola
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: خزه‌ی پوده‌زار خلاش‌های ایالت‌های می‌سی‌سی‌پی، آلاباما و فلوریدا در جنوب شرقی کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۱۶/۴ تا ۲۵/۷ سانتی‌متر، دُم ۶۲ درصد درازای بدن

نگاره: Jake Scott

 

سمندر اکلاهما

نام: سمندر اکلاهما Oklahoma salamander
نام علمی: Eurycea tynerensis
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های معتدل، رودها و چشمه‌های آب شیرین ایالت‌های میزوری، کانزاس، اکلاهما و آرکانزاس در مرکز کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۸/۱ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Scott Bolick

 

سمندر کور جورجیا

نام: سمندر کور جورجیا Georgia blind salamander
نام علمی: Eurycea wallacei
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: کارست‌های درونی و غارهای شمال غربی ایالت فلوریدا و جنوب جورجیا در جنوب شرقی کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۵/۱ تا ۷/۶ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Jacob Loyacano

 

سمندر کور آستین

نام: سمندر کور آستین Austin blind salamander
نام علمی: Eurycea waterlooensis
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چشمه‌های شهرستان تراویس در ایالت تگزاس کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۶/۳ تا ۷/۶ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Kenny Wray

 

سمندر دوخط شیار آبی

نام: سمندر دوخط شیار آبی Blue Ridge two-lined salamander
نام علمی: Eurycea wilderae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های معتدل، رودها و چشمه‌های آب شیرین رشته‌کوه آپالاش در ایالت‌های ویرجینیا، تنسی، کارولینای شمالی، کارولینای جنوبی و جورجیا در شرق کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۷ تا ۱۰/۷ سانتی‌متر، دُم ۵۵ تا ۶۰ درصد درازای بدن

نگاره: Peter Paplanus
(آشنایی بیشتر با سمندر دوخط شیار آبی)

 

سرده‌ی سمندرهای چشمه‌ای Gyrinophilus

 

سمندر غاری سته

نام: سمندر غاری سته Berry Cave salamander
نام علمی: Gyrinophilus gulolineatus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: کارست‌های درونی و غارهای شرق ایالت تنسی در شرق کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۱۲/۲ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Kenny Wray

 

سمندر غاری تِنِسی

نام: سمندر غاری تِنِسی Tennessee cave salamander
نام علمی: Gyrinophilus palleucus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای غارهای رشته‌کوه آپالاش در ایالت‌های تنسی، کارولینای شمالی، آلاباما و جورجیا در شرق کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۱۰ تا ۲۳ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Jake Scott

 

سمندر ارغوانی

نام: سمندر ارغوانی Purple salamander
نام علمی: Gyrinophilus porphyriticus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های معتدل، رودها، باتلاق‌ها، مرداب‌ها و چشمه‌های آب شیرین، کارست‌های درونی و غارهای جنوب شرقی کانادا و شرق کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۱۲ تا ۱۹ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Bryce Wade
(آشنایی بیشتر با سمندر ارغوانی)

 

سرده‌ی Hemidactylium

 

سمندر چهار انگشتی

نام: سمندر چهار انگشتی Four-toed salamander
نام علمی: Hemidactylium scutatum
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: خزه‌ی پوده‌زار خلاش‌ها، چمن‌زارهای پیرامون آبگیرها و جنگل‌های مخلوط یا برگریز پُر خزه‌ی جنوب شرقی کانادا و شرق کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۵/۲ تا ۱۰ سانتی‌متر، دُم ۵۷ درصد درازای بدن

نگاره: Kory Roberts
(آشنایی بیشتر با سمندر چهار انگشتی)

 

سرده‌ی Isthmura

 

سمندر جویباری دروغین بل

نام: سمندر جویباری دروغین بل Bell's false brook salamander
نام علمی: Isthmura bellii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کاج-بلوط، لبه‌ی جنگل‌ها، چراگاه‌ها، کشت‌زارها، باغ‌های روستایی، منطقه‌های شهری و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۳۲ سانتی‌متر

نگاره: -

 

سمندر جویباری دروغین غول‌پیکر

نام: سمندر جویباری دروغین غول‌پیکر Giant false brook salamander
نام علمی: Isthmura gigantea
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کاج-بلوط و جنگل‌های ابر شمال شرقی ایالت ایدالگو و مرکز ایالت وراکروز در شرق کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۶/۱ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Matthieu Berroneau

 

سمندر غول‌پیکر جنوبی

نام: سمندر غول‌پیکر جنوبی Southern giant salamander
نام علمی: Isthmura maxima
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک گرمسیری غرب و جنوب ایالت اوآخاکا در جنوب کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۹ تا ۱۲/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۸/۹ تا ۱۲/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Alejandro Calzada

 

سرده‌ی سمندرهای خزه‌ای Nototriton

 

سمندر خزه‌ای سرو پوزو دِ آگوا

نام: سمندر خزه‌ای سرو پوزو دِ آگوا Cerro Pozo de Agua moss salamander
نام علمی: Nototriton brodiei
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک نیمه‌گرمسیری بخش ایزبال در شرق کشور گواتمالا و استان کورتس در شمال غربی هندوراس در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۳/۲ تا ۳/۵ سانتی‌متر، دُم ۱/۵ برابر این اندازه (بدن به درازای ۸/۴ سانتی‌متر) 

نگاره: Edward Evans

 

سرده‌ی Nyctanolis

 

سمندر اندام‌دراز زیرک

نام: سمندر اندام‌دراز زیرک Nimble long-limbed salamander
نام علمی: Nyctanolis pernix
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری ایالت چیاپاس در جنوب مکزیک و کشور گواتمالا در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۷ سانتی‌متر، دُم به درازای ۸ سانتی‌متر

نگاره: Todd Pierson

 

سرده‌ی سمندرهای کِرمی Oedipina

 

سمندر کرمی آلِن

نام: سمندر کرمی آلِن Allen's worm salamander
نام علمی: Oedipina alleni
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای کاستاریکا و پاناما در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴ تا ۴/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۲ تا ۵/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها (بدن به درازای ۱۱/۴ تا ۱۵/۱ سانتی‌متر، دُم ۵۶ تا ۶۲ درصد درازای بدن)

نگاره: Noah K. Fields

 

سمندر کرمی آمریکای مرکزی

نام: سمندر کرمی آمریکای مرکزی Central American worm salamander
نام علمی: Oedipina elongata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری ایالت چیاپاس در جنوب مکزیک و کشورهای بلیز، گواتمالا و غرب هندوراس در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۶ سانتی‌متر، دُم ۱/۵ برابر این اندازه (بدن به درازای ۱۵ سانتی‌متر)

نگاره: Sebastian Voitel

 

سمندر کرمی دُم‌دراز

نام: سمندر کرمی دُم‌دراز Long-tailed worm salamander
نام علمی: Oedipina gracilis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری کشورهای کاستاریکا و پاناما در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۷/۵ سانتی‌متر، دُم دو برابر این اندازه (بدن به درازای ۲۱ سانتی‌متر)

نگاره: William Leonard

 

سمندر کرمی چیمالتِنانگو

نام: سمندر کرمی چیمالتِنانگو Chimaltenango worm salamander
نام علمی: Oedipina ignea
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری کشورهای گواتمالا و هندوراس در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۲ سانتی‌متر، دُم دو برابر این اندازه

نگاره: Jeff Smith

 

سمندر کرمی آرام

نام: سمندر کرمی آرام Pacific worm salamander
نام علمی: Oedipina pacificensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، کشت‌زارها، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای کاستاریکا و پاناما در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۲/۶ تا ۴/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۹ تا ۵/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها (بدن به درازای ۱۰/۸ تا ۱۷/۵ سانتی‌متر، دُم ۶۴ تا ۷۲ درصد درازای بدن)

نگاره: Ananth Miller-Murthy

 

سمندر کرمی کلمبیایی

نام: سمندر کرمی کلمبیایی Colombian worm salamander
نام علمی: Oedipina parvipes
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک غرب کشور کلمبیا و شمال غربی اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم دو برابر این اندازه

نگاره: Pecos Valley Diamond

 

گونه‌های خانواده‌ی سمندران بی‌شش (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم) - (بخش ششم) - (بخش هفتم) - (بخش هشتم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده