جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی سمندران بی‌شش (بخش ششم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی سمندران بی‌شش (بخش ششم)

خانواده‌ی سمندران بی‌شش Plethodontidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی سمندرسانیان پیشرفته، از راسته‌ی دُم‌دارسانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش ششم خانواده‌ی سمندران بی‌شش می‌پردازد با ۲۸ گونه (از ۲۲۴ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی Plethodontinae
دنباله‌ی سرده‌ی سمندرهای تیره Desmognathus

 

سمندر تیره‌ی آپالاچیکولا

نام: سمندر تیره‌ی آپالاچیکولا Apalachicola dusky salamander
نام علمی: Desmognathus apalachicolae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های معتدل، رودها و چشمه‌های آب شیرین جنوب غربی ایالت جورجیا، جنوب شرقی آلاباما و شمال غربی فلوریدا در جنوب شرقی کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴ تا ۵/۷ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Kevin Stohlgren

 

سمندر تیره‌ی جنوبی هالبروک

نام: سمندر تیره‌ی جنوبی هالبروک Holbrook's southern dusky salamander
نام علمی: Desmognathus auriculatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های باتلاقی و دشت‌های تندابی جنوب شرقی کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۸ تا ۱۶/۴ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Justinllee

 

سمندر تیره‌ی اواچیتا

نام: سمندر تیره‌ی اواچیتا Ouachita dusky salamander
نام علمی: Desmognathus brimleyorum
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های کوهستانی، جویبارها، درخت‌زارها، دره‌ها، منطقه‌های شنی و چشمه‌های ایالت‌های آرکانزاس و اکلاهما در مرکز کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۱۷/۸ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Jake Scott

 

سمندر تیره‌ی کوهستان کارولینا

نام: سمندر تیره‌ی کوهستان کارولینا Carolina mountain dusky salamander
نام علمی: Desmognathus carolinensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های معتدل، رودها، چشمه‌های آب شیرین و منطقه‌های سنگی کوهستان بلو ریج در غرب ایالت کارولینای شمالی و شرق تنسی در شرق کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۱۱ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Bob Ferguson

 

سمندر تیره‌ی خال‌دار

نام: سمندر تیره‌ی خال‌دار Spotted dusky salamander
نام علمی: Desmognathus conanti
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارها و چشمه‌های جنگل‌های ایالت‌های فلوریدا، جورجیا، آلاباما، می‌سی‌سی‌پی، لوئیزیانا، آرکانزاس، تنسی، کارولینای شمالی، کنتاکی و ایلینوی در شرق و جنوب شرقی کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۱۲/۷ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Jake Scott

 

سمندر شکم‌سیاه کوتوله

نام: سمندر شکم‌سیاه کوتوله Dwarf black-bellied salamander
نام علمی: Desmognathus folkertsi
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های معتدل و رودهای شهرستان یونیون ایالت جورجیا و شهرستان کلی ایالت کارولینای شمالی در جنوب شرقی کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۷/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۸/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Jake Scott

 

سمندر تیره‌‌ی شمالی

نام: سمندر تیره‌‌ی شمالی Northern dusky salamander
نام علمی: Desmognathus fuscus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای سنگی درخت‌زارها و چشمه‌های جنوب شرقی کانادا و شرق کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۶/۴ تا ۱۴/۲ سانتی‌متر، دُم کوتاه‌تر از یک دوم درازای بدن

نگاره: Todd Pierson
(آشنایی بیشتر با سمندر تیره‌‌ی شمالی)

 

سمندر مقلد

نام: سمندر مقلد Imitator salamander
نام علمی: Desmognathus imitator
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، کرانه‌ی جویبارها و تخته‌سنگ‌های نمناک رشته‌کوه آپالاش در شرق ایالت کارولینای شمالی و غرب تنسی در شرق کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۷ سانتی‌متر برای نرها و ۱۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Jake Scott

 

سمندر پوزه‌بیلچه‌ای

نام: سمندر پوزه‌بیلچه‌ای Shovelnose salamander
نام علمی: Desmognathus marmoratus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای رشته‌کوه آپالاش در جنوب غربی ایالت ویرجینیا، غرب کارولینای شمالی و غرب کارولینای جنوبی در شرق کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۹ تا ۱۲/۵ سانتی‌متر، دُم کوتاه‌تر از یک دوم درازای بدن

نگاره: Scott Bolick

 

سمندر سیل

نام: سمندر سیل Seal salamander
نام علمی: Desmognathus monticola
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای سنگی، چشمه‌ها و جنگل‌های برگریز رشته‌کوه آپالاش در ایالت‌های پنسیلوانیا، مریلند، ویرجینیای غربی، ویرجینیا، کنتاکی، تنسی، کارولینای شمالی، کارولینای جنوبی، جورجیا و آلاباما در شرق کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۸/۳ تا ۱۲/۵ سانتی‌متر، دُم کوتاه‌تر از یک دوم درازای بدن

نگاره: Nonesoherpetological

 

سمندر تیره‌ی کوهستان آلِگِنی

نام: سمندر تیره‌ی کوهستان آلِگِنی Allegheny Mountain dusky salamander
نام علمی: Desmognathus ochrophaeus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های معتدل، رودها، چشمه‌های آب شیرین و منطقه‌های سنگی جنوب استان کبک کانادا و ایالت‌های نیویورک، اوهایو، پنسیلوانیا، مریلند، ویرجینیا، ویرجینیای غربی، کنتاکی و تنسی در شرق کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۱۰ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Jason Butler

 

سمندر اوکوئی

نام: سمندر اوکوئی Ocoee salamander
نام علمی: Desmognathus ocoee
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های معتدل، رودها، چشمه‌های آب شیرین و تخته‌سنگ‌های نمناک منطقه‌های کوهستانی جنوب غربی ایالت کارولینای شمالی، غرب کارولینای جنوبی، شرق تنسی، شمال جورجیا و شمال آلاباما در جنوب شرقی کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۷ تا ۱۱ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Jake Scott
(آشنایی بیشتر با سمندر اوکوئی)

 

سمندر تیره‌ی شیار آبی

نام: سمندر تیره‌ی شیار آبی Blue Ridge dusky salamander
نام علمی: Desmognathus orestes
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های معتدل، رودها، چشمه‌های آب شیرین و منطقه‌های سنگی کوهستان بلو ریج در غرب ایالت ویرجینیا، غرب کارولینای شمالی و شرق تنسی در شرق کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۱۱ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Jake Scott

 

سمندر کوتوله‌ی شمالی

نام: سمندر کوتوله‌ی شمالی Northern pygmy salamander
نام علمی: Desmognathus organi
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستان بلو ریج در رشته‌کوه آپالاش در جنوب شرقی ایالت ویرجینیا، شرق تنسی و غرب کارولینای شمالی در شرق کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۵/۵ سانتی‌متر، دُم ۳۴ تا ۴۳ درصد درازای بدن

نگاره: Todd Pierson
(آشنایی بیشتر با سمندر کوتوله‌ی شمالی)

 

سمندر تیره‌ی سرتخت

نام: سمندر تیره‌ی سرتخت Flat-headed salamander
نام علمی: Desmognathus planiceps
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستان بلو ریج در ایالت ویرجینیا در شرق کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۱۲ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Scott Bolick

 

سمندر شکم‌سیاه

نام: سمندر شکم‌سیاه Blackbelly salamander
نام علمی: Desmognathus quadramaculatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: رودها، جویبارها، آبشارها و چشمه‌های آب شیرین رشته‌کوه آپالاش در ایالت ویرجینیای غربی، جنوب شرقی ویرجینیا، شرق تنسی، غرب کارولینای شمالی، غرب کارولینای جنوبی و شمال جورجیا در شرق کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۱۰ تا ۱۸ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Robb Herrington
(آشنایی بیشتر با سمندر شکم‌سیاه)

 

سمندر تیره‌ی سَنتیتلاه

نام: سمندر تیره‌ی سَنتیتلاه Santeetlah dusky salamander
نام علمی: Desmognathus santeetlah
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارها و چشمه‌های آب شیرین غرب ایالت کارولینای شمالی و شرق تنسی در شرق کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Ananth Miller-Murthy

 

سمندر تیره‌ی وَلِنتاین جنوبی

نام: سمندر تیره‌ی وَلِنتاین جنوبی Valentine's southern dusky salamander
نام علمی: Desmognathus valentinei
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: باتلا‌ق‌های دشت‌های کرانه‌ای ایالت‌های آلاباما، می‌سی‌سی‌پی و لوئیزیانا در جنوب شرقی کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۲ تا ۷/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۲ تا ۶/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Max Seldes

 

سمندر کوهستان سیاه

نام: سمندر کوهستان سیاه Black mountain salamander
نام علمی: Desmognathus welteri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های معتدل، رودها، چشمه‌ها و مرداب‌های آب شیرین رشته‌کوه آپالاش شرق ایالت کنتاکی، جنوب غربی ویرجینیا و شرق تنسی در شرق کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۱۷ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Jason Butler

 

سمندر کوتوله

نام: سمندر کوتوله Pygmy salamander
نام علمی: Desmognathus wrighti
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک رشته‌کوه آپالاش در غرب ایالت کارولینای شمالی، غرب کارولینای جنوبی، شرق تنسی و شمال جورجیا در شرق کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ تا ۴/۴ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Jake Scott
(آشنایی بیشتر با سمندر کوتوله)

 

سرده‌ی Ensatina

 

اِنساتینا

نام: اِنساتینا Ensatina
نام علمی: Ensatina eschscholtzii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جنوب غربی استان بریتیش کلمبیا در جنوب غربی کانادا، ایالت‌های واشینگتن، اورگن و کالیفرنیا در غرب کشور آمریکا و شمال ایالت باخا کالیفرنیا در شمال غربی مکزیک در غرب آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۱۴/۵ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Alice Abela
(آشنایی بیشتر با اِنساتینا)

 

سرده‌ی سمندرهای انگشت‌پرده‌دار Hydromantes

 

سمندر سنگ آهک

نام: سمندر سنگ آهک Limestone salamander
نام علمی: Hydromantes brunus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگ آهکی پوشیده از خزه و بیشه‌زارهای شهرستان ماریپوزا در مرکز ایالت کالیفرنیا در غرب کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کوتاه‌تر از این اندازه (بدن به درازای ۱۱ سانتی‌متر)

نگاره: Chad Lane

 

سمندر کوه لایِل

نام: سمندر کوه لایِل Mount Lyell salamander
نام علمی: Hydromantes platycephalus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: غارها، تخته‌سنگ‌های گرانیتی و جویبارهای سنگی رشته‌کوه نوادا در ایالت کالیفرنیا در غرب کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۱۲ سانتی‌متر، دُم کوتاه‌تر از یک دوم درازای بدن

نگاره: Chad Lane

 

سمندر شاستا ساموئِل

نام: سمندر شاستا ساموئِل Samwel Shasta salamander
نام علمی: Hydromantes samweli
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های پیرامون دریاچه‌ی شاستا در شهرستان شاستا در شمال ایالت کالیفرنیای کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۷ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳/۲ سانتی‌متر

نگاره: Spencer Dybdahl Riffle

 

سمندر شاستا

نام: سمندر شاستا Shasta salamander
نام علمی: Hydromantes shastae
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های معتدل، چشمه‌های آب شیرین، منطقه‌های سنگی و غارهای پیرامون دریاچه‌ی شاستا در شهرستان شاستا در شمال ایالت کالیفرنیای کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۸/۷ سانتی‌متر، دُم کوتاه‌تر از این اندازه

نگاره: David Jahn

 

سمندر شاستا وینتو

نام: سمندر شاستا وینتو Wintu Shasta salamander
نام علمی: Hydromantes wintu
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های پیرامون دریاچه‌ی شاستا در شهرستان شاستا در شمال ایالت کالیفرنیای کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۷ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳/۵ سانتی‌متر

نگاره: RWHansen

 

سرده‌ی Phaeognathus

 

سمندر تپه‌های سرخ

نام: سمندر تپه‌های سرخ Red Hills salamander
نام علمی: Phaeognathus hubrichti
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای دره‌های شیب‌دار و نیمه‌نمناک ایالت آلاباما در جنوب شرقی کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۱۸ تا ۲۲ سانتی‌متر برای نرها و ۱۹ تا ۲۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: John P Clare
(آشنایی بیشتر با تپه‌های سرخ)

 

سرده‌ی سمندرهای درخت‌زار یا لیز Plethodon

 

سمندر لیز غربی

نام: سمندر لیز غربی Western slimy salamander
نام علمی: Plethodon albagula
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک ایالت‌های میزوری، آرکانزاس، شرق اکلاهما و جنوب تگزاس در مرکز و جنوب کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۷ تا ۸/۲ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Ben Dalton

 

گونه‌های خانواده‌ی سمندران بی‌شش (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم) - (بخش ششم) - (بخش هفتم) - (بخش هشتم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده