جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر یونالوسی

نام: سمندر یونالوسی Yonahlossee salamander
نام علمی: Plethodon yonahlossee
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: دوزیستان
راسته: سمندر
زیرراسته: سمندرهای پیشرفته
خانواده: سمندر بی‌شش
سرده: سمندر جنگلی
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی الیگوسن (۳۳/۹ تا ۲۳/۰۳ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌ها، دامنه‌های سنگی و کرانه‌ی رودهای شرق کشور آمریکا
زندگانی: در طبیعت ناشناخته (دربند ۵ تا ۶ سال)
سن بلوغ: ۳ سالگی
زادآوری: ۱۹ تا ۲۷ تخم (نوزادان این سمندر مرحله‌ی لاروی آبزی ندارند و همچون سمندر کامل، ولی کوچک سر از تخم بیرون می‌آورند.)
خوراک: شکار بی‌مهرگان و حشرات همچون عنکبوت، کنه، هزارپا، کرم و...
رنگ: سیاه، با نواری به‌رنگ قهوه‌ای گراینده به سرخ در پشت و لکه‌هایی به‌رنگ خاکستری تا سفید در پهلوها
اندازه: بدن به درازای ۱۱ تا ۲۲ سانتی‌متر
ویژگی: سمندر یونالوسی جانوری به‌ریخت مارمولک، شب‌زی، خشکی‌زی و بدون ریه (این سمندر ریه ندارد و از راه پوست و بافت پوششی دهان تنفس می‌کند.)، دارای بدنی دراز و باریک با پاهایی کوتاه و دُمی بلند، همچنین دارای پوستی نرم، لیز و نمناک، توانمند به بازسازی اندام آسیب‌دیده یا جدا شده‌ی بدن و...

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر یونالوسی

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر یونالوسی

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر یونالوسی

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر یونالوسی

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: سمندر یونالوسی

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده