جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی سمندران بی‌شش (بخش سوم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی سمندران بی‌شش (بخش سوم)

خانواده‌ی سمندران بی‌شش Plethodontidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی سمندرسانیان پیشرفته، از راسته‌ی دُم‌دارسانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش سوم خانواده‌ی سمندران بی‌شش می‌پردازد با ۲۸ گونه (از ۲۲۴ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی Hemidactyliinae
دنباله‌ی سرده‌ی سمندرهای زبان‌قارچی یا بالارو گرمسیری یا پاپرده‌ای Bolitoglossa

 

سمندر پا پهن

نام: سمندر پا پهن Broad-footed salamander
نام علمی: Bolitoglossa platydactyla
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، گرم‌دشت‌های نمناک، کشت‌زارها، باغ‌های روستایی و منطقه‌های شهری ایالت‌های سن لوئیس پوتوسی، ایدالگو، وراکروز، پوئبلا، اوآخاکا و چیاپاس کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۲۲ سانتی‌متر، دُم بیش از یک دوم درازای بدن

نگاره: Coatzinatura

 

Bolitoglossa psephena

نام: -
نام علمی: Bolitoglossa psephena
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک بخش چیمالتِنانگو در جنوب کشور گواتمالا در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۷/۲ سانتی‌متر، دُم به درازای ۵/۲ سانتی‌متر

نگاره: Renato Morales

 

سمندر بالارو تنومند

نام: سمندر بالارو تنومند Robust climbing salamander
نام علمی: Bolitoglossa robusta
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری کشورهای کاستاریکا و پاناما در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۴/۵ تا ۱۱/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۵ تا ۱۳/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم بیش از یک دوم درازای بدن

نگاره: Rob Schell

 

سمندر زبان‌قارچی بینی‌دراز

نام: سمندر زبان‌قارچی بینی‌دراز Longnose mushroomtongue salamander
نام علمی: Bolitoglossa rostrata
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی ایالت چیاپاس در جنوب کشور مکزیک و بخش توتونیکاپان در مرکز گواتمالا در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Todd Pierson

 

سمندر سالوین

نام: سمندر سالوین Salvin's salamander
نام علمی: Bolitoglossa salvinii
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چراگاه‌ها، کشت‌زارها و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای السالوادور و گواتمالا در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۸/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۹/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Sean Michael Rovito

 

سمندر درنده

نام: سمندر درنده Savage's salamander
نام علمی: Bolitoglossa savagei
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی شمال کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۳/۶ تا ۵/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۸ تا ۵/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Phorusrhacoslongissimus

 

سمندر کوکله

نام: سمندر کوکله Cocle salamander
نام علمی: Bolitoglossa schizodactyla
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک و دشت نمناک کشور پاناما و جنوب شرقی کاستاریکا در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۳/۸ تا ۶/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۶ تا ۶/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کم‌وبیش همین اندازه (بدن به درازای ۹/۶ تا ۱۴/۷ سانتی‌متر)

نگاره: Josh_Vandermeulen

 

سمندر پا پرده‌دار سایه‌ای

نام: سمندر پا پرده‌دار سایه‌ای Shadowy web-footed salamander
نام علمی: Bolitoglossa sombra
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری کشورهای کاستاریکا و پاناما در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۴ تا ۶/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۷ تا ۸/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Don Filipiak

 

سمندر بالارو کوکرا

نام: سمندر بالارو کوکرا Cukra climbing salamander
نام علمی: Bolitoglossa striatula
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، مرداب‌های آب شیرین و کشت‌زارهای شمال شرقی کشور هندوراس، شرق نیکاراگوئه و شمال کاستاریکا در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۳/۷ تا ۵/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۴ تا ۶/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کم‌وبیش همین اندازه (بدن به درازای ۸/۱ تا ۱۳ سانتی‌متر)

نگاره: Christin Schwarz

 

سمندر لا پالما

نام: سمندر لا پالما La Palma salamander
نام علمی: Bolitoglossa subpalmata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چراگاه‌ها، کشت‌زارها، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی مرکز و شمال کشور کاستاریکا در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۱۴ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Mike Itgen

 

سمندر بالارو یارومال

نام: سمندر بالارو یارومال Yarumal climbing salamander
نام علمی: Bolitoglossa vallecula
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای بلندی‌های گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، کشت‌زارها و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی بخش انتیوکیا در شمال غربی کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۳/۸ تا ۵/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۵ تا ۵/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Mauricio Rivera

 

سمندر یوکاتان

نام: سمندر یوکاتان Yucatan salamander
نام علمی: Bolitoglossa yucatana
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ایالت‌های یوکاتان، کینتانا رو و کامپچه در جنوب کشور مکزیک و شمال شرقی بلیز در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۱۲/۹ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Alvaro Monter Pozos

 

سمندر زاپوتک

نام: سمندر زاپوتک Zapotec salamander
نام علمی: Bolitoglossa zapoteca
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی کاج-بلوط و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی ایالت اوآخاکا در جنوب کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۷/۳ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Alejandro Calzada

 

سرده‌ی Bradytriton

 

سمندر فینکا چیبلاک

نام: سمندر فینکا چیبلاک Finca Chiblac salamander
نام علمی: Bradytriton silus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ایالت چیاپاس در جنوب کشور مکزیک و بخش هووهتنانگو در غرب کشور گواتمالا در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۳/۹ تا ۵/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۹ تا ۵/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Wouterbeukema

 

سرده‌ی سمندرهای پا پهن یا پا تخت Chiropterotriton

 

سمندر پا پهن پا بزرگ

نام: سمندر پا پهن پا بزرگ Bigfoot splayfoot salamander
نام علمی: Chiropterotriton magnipes
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: غارهای جنگل‌های کاج-بلوط جنوب شرقی ایالت سن لوئیس پوتوسی و شمال شرقی ایالت کرتارو در مرکز کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۳/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: -

 

سمندر پا پهن پیشین

نام: سمندر پا پهن پیشین Primeval splayfoot salamander
نام علمی: Chiropterotriton priscus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کاج-صنوبر ایالت‌های نوئوو لئون و کواویلا در شمال کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۸ سانتی‌متر، دُم به درازای ۵ سانتی‌متر

نگاره: Sean M. Rovito

 

سمندر پا پهن زمینی

نام: سمندر پا پهن زمینی Terrestrial splayfoot salamander
نام علمی: Chiropterotriton terrestris
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ابر و جنگل‌های کاج-بلوط نمناک ایالت ایدالگو در مرکز کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۲/۷ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲/۹ سانتی‌متر

نگاره: Chace Holzheuser

 

سرده‌ی سمندرهای پنهان Cryptotriton

 

سمندر کورتِس

نام: سمندر کورتِس Cortes salamander
نام علمی: Cryptotriton nasalis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ابر و جنگل‌های پیش‌کوهستانی بخش ایزبال در شرق کشور گواتمالا و استان کورتس در شمال غربی هندوراس در آمریکای مرکزی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۲/۴ تا ۳/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۸ تا ۳/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم ۱/۳ تا ۱/۴ برابر این اندازه

نگاره: Alexanderr

 

سرده‌ی سمندرهای جویباری Eurycea

 

سمندر پشت‌قهوه‌ای

نام: سمندر پشت‌قهوه‌ای Brownback salamander
نام علمی: Eurycea aquatica
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چشمه‌های آب شیرین شمال ایالت آلاباما، شمال غربی جورجیا و تنسی در جنوب شرقی کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۴/۱ سانتی‌متر

نگاره: Saunders Drukker

 

سمندر تپه‌های شنی کارولینا

نام: سمندر تپه‌های شنی کارولینا Carolina Sandhills salamander
نام علمی: Eurycea arenicola
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چشمه‌های جنگل‌های ایالت کارولینای شمالی در شرق کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۲/۹ تا ۴/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۹ تا ۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۲/۷ تا ۵ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۷ تا ۴/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Nathan Vaughan

 

سمندر دوخط شمالی

نام: سمندر دوخط شمالی Northern two-lined salamander
نام علمی: Eurycea bislineata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و درختچه‌زارهای معتدل، رودها، چشمه‌ها و مرداب‌های آب شیرین، زمین‌های کشاورزی و منطقه‌های شهری شمال شرقی کشور آمریکا و جنوب شرقی کانادا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۶/۵ تا ۱۲ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Jake Scott
(آشنایی بیشتر با سمندر دوخط شمالی)

 

سمندر غاری جنوبی

نام: سمندر غاری جنوبی Southern grotto salamander
نام علمی: Eurycea braggi
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چشمه‌ها و غارهای رشته‌کوه اوزارکس ایالت آرکانزاس کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۷/۵ تا ۱۲/۱ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Nathan Kutok

 

سمندر کوتوله‌ی چَمبِرلِین

نام: سمندر کوتوله‌ی چَمبِرلِین Chamberlain's dwarf salamander
نام علمی: Eurycea chamberlaini
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های معتدل، رودها و مرداب‌های آب شیرین ایالت‌های کارولینای شمالی، کارولینای جنوبی، جورجیا و آلاباما در جنوب شرقی کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: -

نگاره: Jake Scott

 

سمندر دوخط جنوبی

نام: سمندر دوخط جنوبی Southern two-lined salamander
نام علمی: Eurycea cirrigera
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های معتدل، رودها، باتلاق‌ها و چشمه‌های آب شیرین ایالت‌های ویرجینیا، ویرجینیای غربی، اوهایو، ایندیانا، شرق ایلینوی، کنتاکی، تنسی، کارولینای شمالی، کارولینای جنوبی، جورجیا، شمال فلوریدا، آلاباما، می‌سی‌سی‌پی و شرق لوئیزیانا در شرق کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۶/۵ تا ۱۲ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Saunders Drukker
(آشنایی بیشتر با سمندر دوخط جنوبی)

 

سمندر سه‌خط

نام: سمندر سه‌خط Three-lined salamander
نام علمی: Eurycea guttolineata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: دشت‌های تندابی جنگلی، جوی‌ها و کرانه‌ی جویبارهای ایالت‌های ویرجینیا، کنتاکی، تنسی، کارولینای شمالی، کارولینای جنوبی، جورجیا، شمال فلوریدا، آلاباما، می‌سی‌سی‌پی و شرق لوئیزیانا در جنوب شرقی کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۱۰ تا ۱۵/۹ سانتی‌متر، دُم دو سوم درازای بدن

نگاره: Rob Van Epps

 

سمندر کوتوله‌ی هیلیس

نام: سمندر کوتوله‌ی هیلیس Hillis's dwarf salamander
نام علمی: Eurycea hillisi
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ایالت‌های آلاباما، جورجیا و فلوریدا در جنوب شرقی کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۷/۲ سانتی‌متر، دُم یک دوم درازای بدن

نگاره: Prestin T

 

سمندر جونالوسکا

نام: سمندر جونالوسکا Junaluska salamander
نام علمی: Eurycea junaluska
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای جنگل‌های جنوب غربی ایالت کارولینای شمالی و جنوب شرقی تنسی در جنوب شرقی کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: John P Clare
(آشنایی بیشتر با سمندر جونالوسکا)

 

سمندر دُم‌دراز

نام: سمندر دُم‌دراز Long-tailed salamander
نام علمی: Eurycea longicauda
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، کرانه‌ی جویبارها، چشمه‌ها، آبگیرها، دهانه‌ی غارها و کانسارهای رها شده‌ی شرق کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۷/۲ سانتی‌متر

نگاره: Michael Taylor
(آشنایی بیشتر با سمندر دُم‌دراز)

 

گونه‌های خانواده‌ی سمندران بی‌شش (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم) - (بخش ششم) - (بخش هفتم) - (بخش هشتم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده