جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی وزغ‌های راستین (بخش ششم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی وزغ‌های راستین (بخش ششم)

خانواده‌ی وزغ‌های راستین Bufonidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش ششم خانواده‌ی وزغ‌های راستین می‌پردازد با ۲۸ گونه (از ۲۴۵ گونه) آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی وزغ‌های شکم‌سرخ آمریکای جنوبی Melanophryniscus

 

وزغ شکم‌سرخ کلاپِنباخ

نام: وزغ شکم‌سرخ کلاپِنباخ Klappenbach's red-bellied frog
نام علمی: Melanophryniscus klappenbachi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارهای کشور پاراگوئه، شمال آرژانتین و ایالت ماتوگروسو جنوبی در جنوب غربی برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: -

 

وزغ شکم‌سرخ مونته‌ویدئو

نام: وزغ شکم‌سرخ مونته‌ویدئو Montevideo redbelly toad
نام علمی: Melanophryniscus montevidensis
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارهای معتدل، مرداب‌های آب شیرین و کرانه‌های شنی جنوب کشور اروگوئه و ایالت ریو گرانده‌ی جنوبی در جنوب برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۹ تا ۲/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۲ تا ۲/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

وزغ شکم‌سرخ مالدونادا

نام: وزغ شکم‌سرخ مالدونادا Maldonada redbelly toad
نام علمی: Melanophryniscus moreirae
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارهای گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، باتلاق‌ها و مرداب‌های آب شیرین ایالت‌های سائو پائولو، ریو دو ژانیرو و میناز ژرایس در جنوب شرقی کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۵ تا ۳ سانتی‌متر

 

وزغ بامبلبی

نام: وزغ بامبلبی Bumblebee toad
نام علمی: Melanophryniscus stelzneri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارهای استان‌های بوئنوس آیرس، کوردوبا، سان لوئیس و سالتای کشور آرژانتین در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۷ سانتی‌متر

 

سرده‌ی وزغ‌های پوزه‌دار Mertensophryne

 

وزغ جنگلی مرورا

نام: وزغ جنگلی مرورا Mrora forest toad
نام علمی: Mertensophryne howelli
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کرانه‌های کشور تانزانیا در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۱ تا ۴/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

وزغ دارالسلام

نام: وزغ دارالسلام Dar es Salaam toad
نام علمی: Mertensophryne lindneri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارها، توده‌های درختی، جنگل‌های خشک و کشت‌زارهای شرق کشور تانزانیا، شمال موزامبیک و جنوب شرقی مالاوی در شرق و جنوب شرقی قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

وزغ پهلو تیره

نام: وزغ پهلو تیره Dark-sided toad
نام علمی: Mertensophryne melanopleura
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جنوب جمهوری دموکراتیک کنگو، شرق آنگولا و شمال زامبیا در مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱/۸ تا ۲/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۲ تا ۲/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

وزغ تایتا

نام: وزغ تایتا Taita toad
نام علمی: Mertensophryne taitana
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارها، چمن‌زارها، گرم‌دشت‌های باز و کشت‌زارهای جنوب کنیا، تانزانیا، شمال و مرکز مالاوی، شمال غربی موزامبیک، جنوب شرقی جمهوری دموکراتیک کنگو و شرق زامبیا در شرق و جنوب شرقی قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

 

وزغ جنگلی اوسامبارا

نام: وزغ جنگلی اوسامبارا Usambara forest toad
نام علمی: Mertensophryne usambarae
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دامنه‌های رشته‌کوه اوسامبارا شرقی در شمال شرقی کشور تانزانیا در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

سرده‌ی Nannophryne

 

وزغ پاتاگونیایی

نام: وزغ پاتاگونیایی Patagonian toad
نام علمی: Nannophryne variegata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک معتدل تا سرد، خلاش‌ها، مرداب‌ها و سرددشت‌های ماژلانی جنوب کشورهای آرژانتین و شیلی در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴ تا ۵ سانتی‌متر

 

سرده‌ی وزغ‌های درختی آفریقایی Nectophryne

 

وزغ درختی آفریقایی

نام: وزغ درختی آفریقایی African tree toad
نام علمی: Nectophryne afra
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت جنوب نیجریه، جنوب کامرون، شمال گابن، شمال شرقی جمهوری دموکراتیک کنگو و گینه‌ی استوایی در مرکز و غرب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳ سانتی‌متر

 

سرده‌ی Nectophrynoides

 

وزغ افشانه‌ی کیهانسی

نام: وزغ افشانه‌ی کیهانسی Kihansi spray toad
نام علمی: Nectophrynoides asperginis
پایندگی: گونه‌ی نابود شده در طبیعت (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارهای تالاب‌های کوهستان اودزونگوا در مرکز کشور تانزانیا در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

وزغ زنده‌زای سر پهن

نام: وزغ زنده‌زای سر پهن Wide-headed viviparous toad
نام علمی: Nectophrynoides laticeps
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستان اوکاگورو در مرکز کشور تانزانیا در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱/۴ تا ۲/۴ سانتی‌متر

 

وزغ جنگلی تورنیِر

نام: وزغ جنگلی تورنیِر Tornier's forest toad
نام علمی: Nectophrynoides tornieri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستان هلال شرقی در شرق و جنوب کشور تانزانیا در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

وزغ جنگلی تنومند

نام: وزغ جنگلی تنومند Robust forest toad
نام علمی: Nectophrynoides viviparus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستان‌های اولوگورو و اودزونگوا در شرق و جنوب کشور تانزانیا در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۶ سانتی‌متر

 

سرده‌ی وزغ‌های بوته‌ای Oreophrynella

 

وزغ بوته‌ای رورایما

نام: وزغ بوته‌ای رورایما Roraima bush toad
نام علمی: Oreophrynella quelchii
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: کوه رورایما در کشورهای ونزوئلا، برزیل و گویان در شمال آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۲ سانتی‌متر

 

سرده‌ی وزغ‌های فربه Osornophryne

 

وزغ فربه پراکا

نام: وزغ فربه پراکا Peracca's plump toad
نام علمی: Osornophryne bufoniformis
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی و بوته‌زارهای جنوب کشور کلمبیا و شمال اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۶ تا ۲/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۸ تا ۳/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

وزغ فربه گواکامایو

نام: وزغ فربه گواکامایو Guacamayo plump toad
نام علمی: Osornophryne guacamayo
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری شمال شرقی اکوادور و جنوب کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۷ تا ۲/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۳ تا ۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

وزغ فربه هِروِئو

نام: وزغ فربه هِروِئو Herveo plump toad
نام علمی: Osornophryne percrassa
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های مرکز کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۳ تا ۲/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۷ تا ۳/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

سرده‌ی Pedostibes

 

وزغ درختی مالابار

نام: وزغ درختی مالابار Malabar tree toad
نام علمی: Pedostibes tuberculosus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه گهات غربی در جنوب غربی کشور هند و جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ تا ۴/۷ سانتی‌متر

 

سرده‌ی وزغ‌های سرتخت Pelophryne

 

وزغ پالاوان

نام: وزغ پالاوان Palawan toadlet
نام علمی: Pelophryne albotaeniata
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های استان جزیره‌ای پالاوان در غرب کشور فیلیپین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱/۸ تا ۲ سانتی‌متر برای نرها و ۱/۹ تا ۲/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

وزغ کوتوله‌ی آپی

نام: وزغ کوتوله‌ی آپی Api dwarf toad
نام علمی: Pelophryne api
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و مرداب‌های آب شیرین ایالت ساراواک کشور مالزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: -

 

وزغ سرتخت زامبوانگا

نام: وزغ سرتخت زامبوانگا Zamboanga flathead toad
نام علمی: Pelophryne brevipes
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جزیره‌های میندانائو و باسیلان در جنوب کشور فیلیپین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱/۶ تا ۱/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۱/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

وزغ سرتخت گونتر

نام: وزغ سرتخت گونتر Gunther's flathead toad
نام علمی: Pelophryne guentheri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری و مرداب‌های آب شیرین ایالت ساراواک کشور مالزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۸ تا ۳/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

وزغ کوتوله‌ی اینگر

نام: وزغ کوتوله‌ی اینگر Inger's dwarf toadlet
نام علمی: Pelophryne ingeri
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جزیره‌مانند مالزی، کشور سنگاپور، جزیره‌ی تیومَن مالزی و جزیره‌ی سوماترای اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱/۶ تا ۱/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۱/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

وزغ کوتوله‌ی لینانیت

نام: وزغ کوتوله‌ی لینانیت Linanit dwarf toad
نام علمی: Pelophryne linanitensis
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوه ماراد در ایالت ساراواک کشور مالزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱/۸ تا ۱/۹ سانتی‌متر

 

وزغ کوتوله‌ی ماراد

نام: وزغ کوتوله‌ی ماراد Murud dwarf toad
نام علمی: Pelophryne murudensis
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوه ماراد در ایالت ساراواک کشور مالزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۲ تا ۲/۶ سانتی‌متر

 

وزغ صلیب سنت اندروز

نام: وزغ صلیب سنت اندروز Saint Andrew's cross toadlet
نام علمی: Pelophryne signata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و مرداب‌های آب شیرین کشور برونئی و ایالت ساراواک مالزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱/۵ سانتی‌متر

 

گونه‌های خانواده‌ی وزغ‌های راستین (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم) - (بخش ششم) - (بخش هفتم) - (بخش هشتم) - (بخش نهم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۳ مشارکت کننده