جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی وزغ‌های راستین (بخش پنجم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی وزغ‌های راستین (بخش پنجم)

خانواده‌ی وزغ‌های راستین Bufonidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش پنجم خانواده‌ی وزغ‌های راستین می‌پردازد با ۲۸ گونه (از ۲۴۵ گونه) آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی وزغ‌های آمریکای مرکزی Incilius

 

وزغ رودخانه‌ی کلرادو

نام: وزغ رودخانه‌ی کلرادو Colorado River toad
نام علمی: Incilius alvarius
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارها، کانال‌ها و نزدیک چشمه‌های منطقه‌های بیابانی و نیمه‌خشک جنوب شرقی ایالت کالیفرنیا، جنوب آریزونا و جنوب غربی نیومکزیکو در جنوب غربی کشور آمریکا و ایالت سونورا و شمال سینالوآ در شمال غربی مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۱۱ تا ۱۸/۷ سانتی‌متر

نگاره: Robyn Waayers
(آشنایی بیشتر با وزغ رودخانه‌ی کلرادو)

 

وزغ جنگل بارانی

نام: وزغ جنگل بارانی Rainforest toad
نام علمی: Incilius aucoinae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جنوب غربی کشور کاستاریکا و غرب پاناما در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۶/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۱۰/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Angel Solis

 

وزغ جنگل بارانی کَمپبِل

نام: وزغ جنگل بارانی کَمپبِل Campbell's rainforest toad
نام علمی: Incilius campbelli
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شرق ایالت چیاپاس کشور مکزیک، گواتمالا، بلیز و غرب هندوراس در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۴/۹ تا ۶/۸ سانتی‌متر

نگاره: Rkostecke

 

وزغ غده‌گرد جنوبی

نام: وزغ غده‌گرد جنوبی Southern round-gland toad
نام علمی: Incilius coccifer
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و خشک، چراگاه‌ها، جوی‌های کنار جاده و باغ‌های جنوب کشور مکزیک، گواتمالا، السالوادور، هندوراس، نیکاراگوئه و شمال غربی کاستاریکا در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۶/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۸/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Fernando Iglesias

 

وزغ همیشه‌سبز

نام: وزغ همیشه‌سبز Evergreen toad
نام علمی: Incilius coniferus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها، مرداب‌های آب شیرین، باغ‌های روستایی، منطقه‌های شهری و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای کلمبیا، کاستاریکا، اکوادور، نیکاراگوئه و پاناما در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۵/۳ تا ۷/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۷/۶ تا ۹/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Brian Gratwicke

 

وزغ سِرو اوتیوم

نام: وزغ سِرو اوتیوم Cerro Utyum toad
نام علمی: Incilius epioticus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جنوب شرقی کشور کاستاریکا و شمال شرقی پاناما در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۲/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۶ تا ۳/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Angel Solis

 

وزغ هولدریج

نام: وزغ هولدریج Holdridge's toad
نام علمی: Incilius holdridgei
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی رشته‌کوه مرکزی کشور کاستاریکا در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۳/۲ تا ۴/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۸ تا ۵/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: MbzFund

 

وزغ خالاپا

نام: وزغ خالاپا Jalapa toad
نام علمی: Incilius ibarrai
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بلندی‌های مرکزی و جنوبی کشور گواتمالا و جنوب غربی هندوراس در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۴/۳ تا ۸/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۱ تا ۹/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Joe Townsend

 

وزغ ویگمَن

نام: وزغ ویگمَن Wiegmann's toad
نام علمی: Incilius marmoreus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت‌های کرانه‌ای غرب و دشت‌های کرانه‌ای ایالت وراکروز در شرق کشور مکزیک در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۵/۵ تا ۷/۵ سانتی‌متر

نگاره: Scott Trageser

 

وزغ زرد

نام: وزغ زرد Yellow toad
نام علمی: Incilius luetkenii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شرق ایالت چیاپاس کشور مکزیک و کشورهای کاستاریکا، گواتمالا، السالوادور، هندوراس و نیکاراگوئه در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۷/۷ تا ۹/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۷/۳ تا ۱۰/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Angel Solis

 

Incilius leucomyos

نام: -
نام علمی: Incilius leucomyos
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک شمال مرکزی کشور هندوراس در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۵/۱ تا ۶/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۵ تا ۹/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Tom Benson

 

وزغ سینالوآ

نام: وزغ سینالوآ Sinaloa toad
نام علمی: Incilius mazatlanensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های برگریز و نیمه‌برگریز گرمسیری، جنگل‌های کاج دشتی و کرانه‌ی رودهای کرانه‌های غربی کشور مکزیک در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۸/۶ سانتی‌متر

نگاره: Wyman.Jules

 

وزغ سبز تیره

نام: وزغ سبز تیره Dark green toad
نام علمی: Incilius melanochlorus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جنوب کشور نیکاراگوئه، شرق کاستاریکا و غرب پاناما در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۶/۵ تا ۷/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۱۰/۳ تا ۱۰/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Addie Leimroth

 

وزغ دشتی کرانه‌ای

نام: وزغ دشتی کرانه‌ای Coastal plains toad
نام علمی: Incilius nebulifer
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های معتدل، دشت‌های معتدل، رودها، باتلاق‌ها، مرداب‌های آب شیرین، کرانه‌های شنی و منطقه‌های شهری ایالت‌های می‌سی‌سی‌پی، لوئیزیانا، آرکانزاس و تگزاس در جنوب شرقی کشور آمریکا و ایالت‌های کواویلا، نوئوو لئون، تامائولیپاس و وراکروز در شرق و شمال شرقی مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۵/۳ تا ۹/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۴ تا ۱۲/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Kenny Wray

 

وزغ کاج

نام: وزغ کاج Pine toad
نام علمی: Incilius occidentalis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارهای دشت خشک، جنگل‌های برگریز، جنگل‌های مخروطی و جنگل‌های بلوط مرکز کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: -

نگاره: Jesus Gordolomi Butterball RC

 

وزغ طلایی

نام: وزغ طلایی Golden toad
نام علمی: Incilius periglenes
پایندگی: گونه‌ی نابود شده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN) (نابود شده در سال ۱۹۸۹)
زیستگاه: جنگل‌های ابر شمال شهر مونته‌وِرده در شمال کشور کاستاریکا در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۳/۹ تا ۴/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۲ تا ۵/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Charles H. Smith

 

وزغ پورتِر

نام: وزغ پورتِر Porter's toad
نام علمی: Incilius porteri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری کشور هندوارس در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۶ سانتی‌متر برای نرها و ۷/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Court Harding

 

وزغ کرانه‌ای شاخاب

نام: وزغ کرانه‌ای شاخاب Gulf Coast toad
نام علمی: Incilius valliceps
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارهای باز، منطقه‌های نیمه‌خشک و جنگل‌های باز شرق و جنوب شرقی کشور مکزیک و کشورهای بلیز، گواتمالا، هندوراس، السالوادور، نیکاراگوئه و کاستاریکا در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۵ تا ۱۰/۲ سانتی‌متر

نگاره: Angel Solis

 

سرده‌ی Ingerophrynus

 

وزغ تاج‌دار

نام: وزغ تاج‌دار Crested toad
نام علمی: Ingerophrynus biporcatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها، کشت‌زارها، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشور اندونزی در جنوب شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۵/۵ تا ۷ سانتی‌متر برای نرها و ۶ تا ۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Pierre-Yves Le Bail

 

وزغ سولاوِسیایی

نام: وزغ سولاوِسیایی Sulawesian toad
نام علمی: Ingerophrynus celebensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی، کشت‌زارها، شالیزارها، آبگیرها، استخرها و شهرهای جزیره‌ی سولاوِسی کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴/۸ تا ۵/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۷ تا ۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Chien Lee

 

وزغ کوتوله‌ی مالایی

نام: وزغ کوتوله‌ی مالایی Malayan dwarf toad
نام علمی: Ingerophrynus divergens
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی کشورهای تایلند و مالزی در جزیره‌مانند مالایی و کشورهای برونئی، اندونزی و مالزی در جزیره‌ی بورنئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۸ تا ۴/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۶ تا ۵/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: George Beccaloni

 

وزغ سر استخوانی

نام: وزغ سر استخوانی Bony-headed toad
نام علمی: Ingerophrynus galeatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای کشورهای کامبوج، لائوس و ویتنام در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۶ تا ۷ سانتی‌متر

نگاره: Jeremy Holden

 

وزغ گالوم

نام: وزغ گالوم Gollum's toad
نام علمی: Ingerophrynus gollum
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشور مالزی در جزیره‌مانند مالزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۷ تا ۲/۸ سانتی‌متر

نگاره: Kurt (Orionmystery) G

 

وزغ گوش‌بزرگ

نام: وزغ گوش‌بزرگ Big-eared toad
نام علمی: Ingerophrynus macrotis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، درختچه‌زارهای نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و مرداب‌های آب شیرین شمال شرقی هند و کشورهای کامبوج، لائوس، مالزی، میانمار، تایلند و ویتنام در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: -

 

وزغ مِلاکا کوچک

نام: وزغ مِلاکا کوچک Lesser malacca toad
نام علمی: Ingerophrynus parvus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای جنگل‌های بارانی جنوب میانمار، جنوب غربی تایلند، جنوب غربی کامبوج، جزیره‌مانند مالزی و جزیره‌های جاوه و سوماترای کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳ تا ۳/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۴ تا ۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Nick Volpe

 

وزغ غده‌دراز

نام: وزغ غده‌دراز Long-glanded toad
نام علمی: Ingerophrynus quadriporcatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های باتلاقی جزیره‌مانند مالزی، جزیره‌ی برونئو، جزیره‌ی سوماترا و جزیره‌های ناتونای اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۳ تا ۶/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Jono Dashper

 

سرده‌ی Leptophryne

 

وزغ صلیب

نام: وزغ صلیب Cross toad
نام علمی: Leptophryne borbonica
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای کشورهای اندونزی، مالزی، تایلند و برونئی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲ تا ۳ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۵ تا ۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Rushen

 

وزغ خون‌ریزان

نام: وزغ خون‌ریزان Bleeding toad
نام علمی: Leptophryne cruentata
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های غرب جزیره‌ی جاوه‌ی کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲ تا ۳ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۵ تا ۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Farits Alhadi

 

گونه‌های خانواده‌ی وزغ‌های راستین (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم) - (بخش ششم) - (بخش هفتم) - (بخش هشتم) - (بخش نهم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده