جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی وزغ‌های راستین (بخش هفتم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی وزغ‌های راستین (بخش هفتم)

خانواده‌ی وزغ‌های راستین Bufonidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش هفتم خانواده‌ی وزغ‌های راستین می‌پردازد با ۲۷ گونه (از ۲۴۵ گونه) آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی Peltophryne

 

وزغ گوش‌کوچک کوبایی

نام: وزغ گوش‌کوچک کوبایی Cuban small-eared toad
نام علمی: Peltophryne empusa
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و گرم‌دشت‌های کشور جزیره‌ای کوبا در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۷ سانتی‌متر

نگاره: Kbakkegard

 

وزغ غول‌پیکر غربی

نام: وزغ غول‌پیکر غربی Western giant toad
نام علمی: Peltophryne fustiger
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های پهن‌برگ، چمن‌زارها، گرم‌دشت‌ها و کشت‌زارهای غرب کشور جزیره‌ای کوبا در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۱۴/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۱۹/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Mike Pingleton

 

وزغ تاج‌دار پورتوریکویی

نام: وزغ تاج‌دار پورتوریکویی Puerto Rican crested toad
نام علمی: Peltophryne lemur
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک و نمناک نیمه‌گرمسیری گروه‌جزیره‌ی پورتوریکو و گروه‌جزیره‌ی ویرجین وابسته به کشور آمریکا در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۶/۴ تا ۱۲ سانتی‌متر

نگاره: Cullen
(آشنایی بیشتر با وزغ تاج‌دار پورتوریکویی)

 

وزغ غول‌پیکر کوبایی شرقی

نام: وزغ غول‌پیکر کوبایی شرقی Eastern cuba giant toad
نام علمی: Peltophryne peltocephala
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های پهن‌برگ، چمن‌زارها، گرم‌دشت‌ها و کشت‌زارهای مرکز و شرق کشور جزیره‌ای کوبا در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۱۲/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۱۶/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Naturgucker.de

 

وزغ خال‌دار کوبایی

نام: وزغ خال‌دار کوبایی Cuban spotted toad
نام علمی: Peltophryne taladai
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های مرکز و شرق کشور جزیره‌ای کوبا در دریای کارائیب و آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۱۳/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۱۴/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Ansel Fong

 

سرده‌ی وزغ‌های رودخانه‌ای Phrynoidis

 

وزغ غول‌پیکر آسیایی

نام: وزغ غول‌پیکر آسیایی Asian giant toad
نام علمی: Phrynoidis asper
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی کشورهای برونئی، اندونزی، مالزی، تایلند، میانمار و ویتنام در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۷ تا ۱۰ سانتی‌متر برای نرها و ۹/۵ تا ۱۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Frank Hendre

 

وزغ رودخانه‌ای غول‌پیکر

نام: وزغ رودخانه‌ای غول‌پیکر Giant river toad
نام علمی: Phrynoidis juxtasper
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جزیره‌ی بورنئو و جزیره‌ی سوماترای کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۲/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۲۱/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Tom's Macro

 

سرده‌ی وزغ‌های کوتوله Poyntonophrynus

 

وزغ فِنولِت

نام: وزغ فِنولِت Fenoulhet's toad
نام علمی: Poyntonophrynus fenoulheti
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های خشک، چمن‌زارهای خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، منطقه‌های سنگی و مرداب‌های آب شیرین کشورهای بوتسوانا، اسواتینی، موزامبیک، نامیبیا، آفریقای جنوبی، زامبیا و زیمباوه در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۴/۳ سانتی‌متر

نگاره: Dylan Leonard

 

وزغ هِش

نام: وزغ هِش Hoesch's toad
نام علمی: Poyntonophrynus hoeschi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های نیمه‌بیابانی بسیار خشک غرب و مرکز کشور نامیبیا در جنوب غربی قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: David Montgomery

 

وزغ کوتوله‌ی لوغ

نام: وزغ کوتوله‌ی لوغ Lugh pygmy toad
نام علمی: Poyntonophrynus lughensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های خشک کشور سومالی، شمال و شرق کنیا، شرق، مرکز و جنوب اتیوپی و جنوب شرقی سودان جنوبی در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

نگاره: -

 

وزغ کوتوله‌ی آفریقایی

نام: وزغ کوتوله‌ی آفریقایی African dwarf toad
نام علمی: Poyntonophrynus vertebralis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارها، چمن‌زارها، گرم‌دشت‌های خشک و چراگاه‌های کشورهای آفریقای جنوبی، لسوتو، بوتسوانا و جنوب شرقی زیمبابوه در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: -

نگاره: Dylan Leonard

 

سرده‌ی Pseudobufo

 

وزغ دروغین

نام: وزغ دروغین False Toad
نام علمی: Pseudobufo subasper
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: باتلاق‌های گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری کشورهای اندونزی و مالزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۹/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۱۵/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Lars Fehlandt

 

سرده‌ی Rentapia

 

وزغ درختی آسیایی اِوِرِت

نام: وزغ درختی آسیایی اِوِرِت Everett's Asian tree toad
نام علمی: Rentapia everetti
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای اندونزی، مالزی و برونئی در جزیره‌ی برونئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۷/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۹/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Chien Lee

 

وزغ درختی آسیایی بولانژه

نام: وزغ درختی آسیایی بولانژه Boulenger's Asian tree toad
نام علمی: Rentapia hosii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشور تایلند، کشورهای اندونزی، مالزی و برونئی در جزیره‌ی برونئو و جزیره‌ی سوماترای اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۵ تا ۸ سانتی‌متر برای نرها و ۸/۸ تا ۱۰/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Scott Macor

 

سرده‌ی Rhaebo

 

وزغ بلومبرگ

نام: وزغ بلومبرگ Blomberg's toad
نام علمی: Rhaebo blombergi
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی غرب کشور کلمبیا و شمال غربی اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱۵ تا ۱۷ سانتی‌متر برای نرها و ۱۷ تا ۲۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Centro Jambatu

 

وزغ خال‌آبی

نام: وزغ خال‌آبی Blue-spotted toad
نام علمی: Rhaebo caeruleostictus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک گرمسیری و جنگل‌های ابر کشور اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۷/۶ تا ۸/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۷/۲ تا ۹/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Centro Jambatu

 

وزغ آندی کارچی

نام: وزغ آندی کارچی Carchi Andes toad
نام علمی: Rhaebo colomai
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دامنه‌های غربی رشته‌کوه آند در شمال کشور اکوادور و جنوب کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۳ تا ۳/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۵ تا ۵/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Ross Maynard

 

وزغ پهلوهموار

نام: وزغ پهلوهموار Smooth-sided toad
نام علمی: Rhaebo guttatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری کشورهای بولیوی، برزیل، کلمبیا، اکوادور، پرو، ​​ونزوئلا، گویان فرانسه، گویان و سورینام در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱۵ سانتی‌متر برای نرها و ۱۷/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Frank Deschandol

 

وزغ ترواِندو

نام: وزغ ترواِندو Truando toad
نام علمی: Rhaebo haematiticus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک گرمسیری کشورهای نیکاراگوئه، کاستاریکا، پاناما و شرق هندوراس در آمریکای مرکزی و کلمبیا، شمال غربی ونزوئلا و شمال غربی اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴/۲ تا ۶/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۵ تا ۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Corriplaya

 

وزغ آندی تاندایاپا

نام: وزغ آندی تاندایاپا Tandayapa Andes toad
نام علمی: Rhaebo olallai
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دامنه‌های غربی رشته‌کوه آند در استان پیچینچا در شمال کشور اکوادور و شمال غربی آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۷ تا ۳/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۷ تا ۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Carolina Reyes-Puig

 

سرده‌ی وزغ‌های آمریکای جنوبی Rhinella

 

وزغ کوردوبا

نام: وزغ کوردوبا Cordoba toad
نام علمی: Rhinella achalensis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارهای کوهستانی استان‌های کوردوبا و سان لوئیس در مرکز کشور آرژانتین در آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: Budi Rebollo Fernandez

 

وزغ آرژانتین

نام: وزغ آرژانتین Argentine toad
نام علمی: Rhinella arenarum
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های خشک و معتدل باز شمال آرژانتین، جنوب بولیوی، جنوب برزیل و شرق اروگوئه در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱۱ تا ۱۴ سانتی‌متر

نگاره: Cláudio Dias Timm

 

وزغ کنسپسیون

نام: وزغ کنسپسیون Concepcion toad
نام علمی: Rhinella arunco
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارهای خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها، مرداب‌های آب شیرین و آبگیرهای کشور شیلی درغرب آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: Esteban López

 

وزغ واینار

نام: وزغ واینار Vallenar toad
نام علمی: Rhinella atacamensis
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های بیابانی کرانه‌ای منطقه‌های آنتوفاگاستا، آتاکاما، کوکیمبو و والپارایزو در شمال کشور شیلی در غرب آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: Sebastian Belmar Lucero

 

وزغ پارا

نام: وزغ پارا Para toad
نام علمی: Rhinella castaneotica
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری شمال بولیوی، شمال و شمال غربی برزیل، جنوب کلمبیا و شرق پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: Michel de Aguiar Passos

 

وزغ شاخ‌دار

نام: وزغ شاخ‌دار Horned toad
نام علمی: Rhinella ceratophrys
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی شمال کشور پرو، شرق اکوادور، شرق کلمبیا، جنوب ونزوئلا و غرب برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴ تا ۷ سانتی‌متر برای نرها و ۶ تا ۱۰/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Centro de Ecologia y Biodiversidad

 

وزغ راه‌راه

نام: وزغ راه‌راه Striped toad
نام علمی: Rhinella crucifer
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی شرق و جنوب شرقی کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۵/۶ تا ۱۰/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۷/۸ تا ۱۱/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Ricardo Marques

 

گونه‌های خانواده‌ی وزغ‌های راستین (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم) - (بخش ششم) - (بخش هفتم) - (بخش هشتم) - (بخش نهم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده