جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی وزغ‌های راستین (بخش هشتم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی وزغ‌های راستین (بخش هشتم)

خانواده‌ی وزغ‌های راستین Bufonidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش هشتم خانواده‌ی وزغ‌های راستین می‌پردازد با ۲۶ گونه (از ۲۴۵ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی سرده‌ی وزغ‌های آمریکای جنوبی Rhinella

 

وزغ بوم ژاردیم

نام: وزغ بوم ژاردیم Bom jardim toad
نام علمی: Rhinella dapsilis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها و مرداب‌های آب شیرین شمال غربی کشور برزیل، جنوب کلمبیا، شرق اکوادور و شرق پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۵/۹ تا ۸/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۱ تا ۹/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Amphibiawebecuador

 

وزغ اِشنایدِر

نام: وزغ اِشنایدِر Schneider's toad
نام علمی: Rhinella diptycha
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های خشک و مرداب‌های آب شیرین شمال کشور آرژانتین، پاراگوئه، اروگوئه، شرق بولیوی و شرق و جنوب برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱۸ سانتی‌متر برای نرها و ۲۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Jake Scott

 

وزغ دو اوربیگنی

نام: وزغ دو اوربیگنی d'Orbigny's toad
نام علمی: Rhinella dorbignyi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های باز همچون چمن‌زارها و چراگاه‌های شمال شرقی کشور آرژانتین، اروگوئه و جنوب شرقی برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۶ تا ۶/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۲ تا ۶/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Gustavo Casás

 

وزغ بِیا ویستا

نام: وزغ بِیا ویستا Bella vista toad
نام علمی: Rhinella fernandezae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارهای دشت خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای دشت تندابی یا نمناک موسمی گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، مرداب‌های آب شیرین، کولاب‌های کرانه‌ای آب شیرین، چراگاه‌ها و کشت‌زارهای شمال کشور آرژانتین، جنوب پاراگوئه، جنوب و جنوب غربی اروگوئه و جنوب برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۷ تا ۸ سانتی‌متر

نگاره: Gustavo Casás

 

وزغ نوک‌دار وایه سانتیاگو

نام: وزغ نوک‌دار وایه سانتیاگو Valle santiago beaked toad
نام علمی: Rhinella festae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری کشورهای اکوادور و پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۱ تا ۳/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Centro Jambatu

 

وزغ دانه‌دار

نام: وزغ دانه‌دار Granular toad
نام علمی: Rhinella granulosa
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های باز، گرم‌دشت‌ها، جنگل‌ها و کرانه‌های رودهای شرق و جنوب شرقی کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۱ تا ۶/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۱ تا ۷/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Fagner Delfim

 

وزغ غول‌پیکر

نام: وزغ غول‌پیکر Giant toad
نام علمی: Rhinella horribilis
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی گرمسیری، جنگل‌های برگریز گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و درختچه‌زارهای منطقه‌های نیمه‌خشک جنوب ایالت تگزاس کشور آمریکا، مکزیک، آمریکای مرکزی و شمال آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۷/۵ تا ۱۲/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۸/۹ تا ۱۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Kristy Baker

 

وزغ رودخانه‌ای

نام: وزغ رودخانه‌ای Rivero's toad
نام علمی: Rhinella humboldti
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: دشت‌ها، گرم‌دشت‌ها و جنگل‌های خشک کشورهای کلمبیا، ونزوئلا، ترینیداد و توباگو، گویان، گویان فرانسه و سورینام در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۲ تا ۶/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۳ تا ۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: José Gabriel Julio Guzmán

 

وزغ کورورو زرد

نام: وزغ کورورو زرد Yellow cururu toad
نام علمی: Rhinella icterica
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شمال شرقی آرژانتین، شرق و جنوب برزیل و شرق پاراگوئه در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱۰ تا ۱۶/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۱۳/۵ تا ۱۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Perk

 

وزغ جیمی

نام: وزغ جیمی Jimi's toad
نام علمی: Rhinella jimi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، گرم‌دشت‌ها و کشت‌زارهای شمال شرقی کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱۴/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۱۳/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: William Quatman

 

وزغ نوک‌دار سانتا ریتا

نام: وزغ نوک‌دار سانتا ریتا Santa rita beaked toad
نام علمی: Rhinella macrorhina
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ تا ۴/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Maurico Rivera

 

وزغ معمولی آمریکای جنوبی

نام: وزغ معمولی آمریکای جنوبی South American common toad
نام علمی: Rhinella margaritifera
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: دشت‌ها و جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری کشورهای بولیوی، برزیل، کلمبیا، اکوادور، گویان فرانسه، گویان، پرو، سورینام، ونزوئلا و شرق پاناما در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۵/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Kevin

 

وزغ نیشکر

نام: وزغ نیشکر Cane toad
نام علمی: Rhinella marina
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارها، درخت‌زارها، باغ‌ها و کانال‌های ایالت تگزاس کشور آمریکا، مکزیک، آمریکای مرکزی و شمال آمریکای جنوبی (وزغ نیشکر به جزیره‌های دریای کارائیب، شرق کشور استرالیا، گروه‌جزیره‌ی هاوایی و برخی جزیره‌های قاره‌ی اقیانوسیه نیز برده شده و جانور بومی این سرزمین‌ها به‌شمار نمی‌رود.)
اندازه: بدن به درازای ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر برای نرها و ۲۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها (پرینسن وزغ نیشکر خانگی است که در کشور سوئد نگهداری می‌شود. این جانور ۳۸ سانتی‌متر درازا و ۲/۶۵ کیلوگرم وزن دارد.)

نگاره: Yu sing lin
(آشنایی بیشتر با وزغ نیشکر)

 

وزغ جنگلی آراسته

نام: وزغ جنگلی آراسته Ornate forest toad
نام علمی: Rhinella ornata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها و دریاچه‌های آب شیرین ایالت‌های اسپیریتو سانتو، ریو دو ژانیرو، سائو پائولو و پارانا در جنوب شرقی و جنوب کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۵/۴ تا ۷/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۷ تا ۸/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Cal Martins

 

وزغ خاکستری

نام: وزغ خاکستری Gray toad
نام علمی: Rhinella poeppigii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ابر و جنگل‌های نمناک گرمسیری کشورهای پرو و بولیوی در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۸/۱ تا ۱۱/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۱۲/۲ تا ۱۲/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Santiago R. Ron

 

Rhinella proboscidea

نام: -
نام علمی: Rhinella proboscidea
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و مرداب‌های آب شیرین کشورهای برزیل، کلمبیا، اکوادور و پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴/۶ تا ۵/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۶ تا ۵/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Thiago Gomes de Carvalho

 

وزغ ریو پارائیبا

نام: وزغ ریو پارائیبا Rio parahyba toad
نام علمی: Rhinella pygmaea
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، درختچه‌زارهای نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، مرداب‌های آب شیرین، آبگیرها، باغ‌های روستایی و منطقه‌های شهری ایالت‌های ریو دو ژانیرو و اسپیریتو سانتو در جنوب شرقی کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: Adam Carvalho

 

وزغ روکه

نام: وزغ روکه Roque Toad
نام علمی: Rhinella roqueana
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی دشت گرمسیری شمال کشور پرو، شرق اکوادور، جنوب کلمبیا و شمال غربی برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۵/۴ تا ۷/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۱ تا ۸/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: -

 

وزغ زنگاری

نام: وزغ زنگاری Rusty toad
نام علمی: Rhinella rubescens
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های نمناک، درختچه‌زارهای نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها، آبگیرها، مرداب‌های آب شیرین، چراگاه‌ها، باغ‌های روستایی و منطقه‌های شهری کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۸ تا ۹ سانتی‌متر برای نرها و ۱۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Michel de Aguiar Passos

 

وزغ خال‌سرخ

نام: وزغ خال‌سرخ Red-spotted toad
نام علمی: Rhinella rubropunctata
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های معتدل نمناک تا خشک و منطقه‌های باز کشورهای آرژانتین و شیلی در آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: Patrich Cerpa

 

Rhinella ruizi

نام: -
نام علمی: Rhinella ruizi
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دامنه‌های رشته‌کوه آند در کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۶ تا ۳/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۹ تا ۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Khristian Venegas Valencia

 

وزغ کوپ

نام: وزغ کوپ Cope's toad
نام علمی: Rhinella scitula
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ایالت ماتوگروسو جنوبی در جنوب غربی کشور برزیل و منطقه‌های آمامبای و کانسپسیون در شرق پاراگوئه در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۳ تا ۴/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۶ تا ۵/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Paul Smith

 

وزغ زگیل‌دار

نام: وزغ زگیل‌دار Warty toad
نام علمی: Rhinella spinulosa
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، درختچه‌زارها و چمن‌زارهای دامنه‌ی رشته‌کوه آند در کشورهای آرژانتین، بولیوی، شیلی و پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۶/۸ تا ۷/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۷/۴ تا ۸/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: EstampaVerde

 

وزغ نوک‌دار انتیوکیا

نام: وزغ نوک‌دار انتیوکیا Antioquia beaked toad
نام علمی: Rhinella tenrec
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری بخش انتیوکیا در شمال غربی کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ تا ۴ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۴ تا ۶/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Fredy Gómez

 

سرده‌ی Sabahphrynus

 

وزغ درختی آسیایی خال‌دار

نام: وزغ درختی آسیایی خال‌دار Spotted Asian tree toad
نام علمی: Sabahphrynus maculatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ایالت صباح کشور مالزی در جزیره‌ی بورنئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Frank Deschandol

 

سرده‌ی Schismaderma

 

وزغ سرخ آفریقایی

نام: وزغ سرخ آفریقایی African red toad
نام علمی: Schismaderma carens
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های خشک و نمناک، درختچه‌زارهای خشک و نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای دشت خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، مرداب‌های آب شیرین، کشت‌زارها، چراگاه‌ها و منطقه‌های شهری کشورهای آنگولا، بوتسوانا، جمهوری دموکراتیک کنگو، اسواتینی، کنیا، مالاوی، موزامبیک، نامیبیا، آفریقای جنوبی، تانزانیا، زامبیا، زیمباوه و لسوتو در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۸/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۹/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Tyrone James Ping
(آشنایی بیشتر با وزغ سرخ آفریقایی)

 

گونه‌های خانواده‌ی وزغ‌های راستین (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم) - (بخش ششم) - (بخش هفتم) - (بخش هشتم) - (بخش نهم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده