جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی وزغ‌های راستین (بخش چهارم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی وزغ‌های راستین (بخش چهارم)

خانواده‌ی وزغ‌های راستین Bufonidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش چهارم خانواده‌ی وزغ‌های راستین می‌پردازد با ۲۸ گونه (از ۲۴۵ گونه) آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی وزغ‌های سبز اوراسیایی Bufotes

 

وزغ سبز بالئاری

نام: وزغ سبز بالئاری Balearic green toad
نام علمی: Bufotes balearicus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های خشک، تپه‌های شنی و چمن‌زارهای کشور ایتالیا، جزیره‌ی ساردینای ایتالیا، جزیره‌ی کُرس فرانسه و گروه‌جزیره‌ی بالئاری اسپانیا در دریای مدیترانه و جنوب قاره‌ی اروپا
اندازه: بدن به درازای ۸/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۹/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Richard Bartz

 

وزغ سبز آفریقایی

نام: وزغ سبز آفریقایی African green toad
نام علمی: Bufotes boulengeri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، درختچه‌زارها، چمن‌زارها و منطقه‌های بیابانی و نیمه‌بیابانی شمال قاره‌ی آفریقا و جزیره‌های سیسیل، فاوینیانا، لامپدوسا و اوستیکا وابسته به کشور ایتالیا در دریای مدیترانه و جنوب قاره‌ی اروپا
اندازه: بدن به درازای ۶/۳ تا ۸ سانتی‌متر برای نرها و ۷ تا ۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Karim Chouchane

 

وزغ بَلتِستان

نام: وزغ بَلتِستان Baltistan toad
نام علمی: Bufotes latastii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های آلپ، جنگل‌های سوزنی‌برگ، چمن‌زارها، شالیزارها، بیابان‌های کوهستانی، کنار جاده‌ها، دریاچه‌ها و آبگیرهای شمال کشورهای پاکستان و هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴/۵ تا ۶/۲ سانتی‌متر

نگاره: Kseniia Marianna Prondzynska

 

وزغ بی‌گوش لرستانی

نام: وزغ بی‌گوش لرستانی Lorestan earless toad
نام علمی: Bufotes luristanicus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی و آبگیرهای آب شیرین رشته‌کوه زاگرس در غرب و جنوب غربی کشور ایران در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ تا ۷ سانتی‌متر

نگاره: Gabri Mtnez

 

وزغ ایرانی شرقی (وزغ خراسانی)

نام: وزغ ایرانی شرقی (وزغ خراسانی) Eastern Persian toad
نام علمی: Bufotes oblongus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارهای خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و چشمه‌ها و مرداب‌های آب شیرین بخش‌هایی از کشورهای افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان و شرق و شمال شرقی ایران در آسیای میانه
اندازه: بدن به درازای ۱۲ سانتی‌متر

نگاره: Omid Mozaffari

 

وزغ سین‌کیانگ

نام: وزغ سین‌کیانگ Xinjiang toad
نام علمی: Bufotes pewzowi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: سبزدشت‌های خشک، چمن‌زارها، منطقه‌های بیابانی و نیمه‌بیابانی و کوهستان‌های کشورهای تاجیکستان، قرقیزستان، شرق ازبکستان، شرق قزاقستان، غرب مغولستان، جمهوری آلتای روسیه و منطقه‌ی خودگردان سین‌کیانگ کشور چین در آسیای میانه
اندازه: بدن به درازای ۵/۲ تا ۷/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۵ تا ۸/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Kudaibergen Amirekul

 

وزغ بی‌گوش ایرانی

نام: وزغ بی‌گوش ایرانی Iranian earless toad
نام علمی: Bufotes surdus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارهای خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چشمه‌ها و مرداب‌های آب شیرین، کشت‌زارها و باغ‌های روستایی جنوب غربی کشور پاکستان، جنوب ایران و شرق عراق در منطقه‌ی خاورمیانه
اندازه: بدن به درازای ۴ تا ۶ سانتی‌متر

نگاره: Mehregan Ebrahimi

 

وزغ سبز اروپایی

نام: وزغ سبز اروپایی European green toad
نام علمی: Bufotes viridis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، سبزدشت‌ها، منطقه‌های کوهستانی، منطقه‌های نیمه‌بیابانی و منطقه‌های شهری قاره‌ی اروپا
اندازه: بدن به درازای ۴/۸ تا ۱۲ سانتی‌متر

نگاره: Frank Deschandol
(آشنایی بیشتر با وزغ سبز اروپایی)

 

سرده‌ی وزغ‌های کِیپ Capensibufo

 

وزغ کوهی کِیپ

نام: وزغ کوهی کِیپ Cape mountain toad
نام علمی: Capensibufo rosei
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارهای مدیترانه‌ای استان کیپ غربی کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۲/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Nick Evans

 

وزغ کوهی تراداو

نام: وزغ کوهی تراداو Tradouw's mountain toad
نام علمی: Capensibufo tradouwi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارهای مدیترانه‌ای، چمن‌زارهای معتدل، رودها، باتلاق‌ها و مرداب‌های آب شیرین استان کیپ غربی کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۳/۱ سانتی‌متر

نگاره: Tyrone James Ping

 

سرده‌ی وزغ‌های درختی Dendrophryniscus

 

وزغ درختی کرانه‌ای

نام: وزغ درختی کرانه‌ای Coastal Tree Toad
نام علمی: Dendrophryniscus brevipollicatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های تندابی کرانه‌های ایالت‌های سائو پائولو و ریو دو ژانیرو در جنوب شرقی کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۸ تا ۲/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۱ تا ۲/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Renato Augusto Martins

 

وزغ درختی دشت

نام: وزغ درختی دشت Lowland Tree Toad
نام علمی: Dendrophryniscus leucomystax
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کرانه‌های ایالت‌های سائو پائولو، ریو دو ژانیرو و سانتا کاتارینا در جنوب و جنوب شرقی کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۱ تا ۲/۵ سانتی‌متر

نگاره: Renato Augusto Martins

 

وزغ نوک‌دار

نام: وزغ نوک‌دار Beaked Toad
نام علمی: Dendrophryniscus proboscideus
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شرق ایالت باهیا و شمال شرقی ایالت میناز ژرایس در جنوب شرقی کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۲ تا ۴/۷ سانتی‌متر

نگاره: Mauro Teixeira Jr

 

سرده‌ی Duttaphrynus

 

وزغ بِدوم

نام: وزغ بِدوم Beddome's toad
نام علمی: Duttaphrynus beddomii
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه گهات غربی در ایالت‌های کرالا و تامیل نادو در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴/۴ سانتی‌متر

نگاره: David V. Raju

 

وزغ ظُفار

نام: وزغ ظُفار Dhofar toad
نام علمی: Duttaphrynus dhufarensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چشمه‌ها، استخرها، جویبارها، کانال‌ها، جوی‌ها، باغ‌ها و واحه‌های کشورهای عمان، عربستان، امارات و یمن در غرب قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Anders Zimny

 

وزغ هیمالیا

نام: وزغ هیمالیا Himalaya toad
نام علمی: Duttaphrynus himalayanus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی و درختچه‌زارهای نزدیک جویبارها در رشته‌کوه هیمالیا و در شمال پاکستان، شمال هند، بنگلادش، بوتان، نپال و منطقه‌ی خودگردان تبت و استان یون‌نان چین در قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۳ تا ۱۳/۲ سانتی‌متر

نگاره: Indiabiodiversity

 

وزغ گونتر

نام: وزغ گونتر Gunther's toad
نام علمی: Duttaphrynus hololius
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی رشته‌کوه گهات شرقی و فلات دَکَن در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴ تا ۴/۵ سانتی‌متر

نگاره: Girish Gowda

 

وزغ کوتوله‌ی کوتاگاما

نام: وزغ کوتوله‌ی کوتاگاما Kotagama's dwarf toad
نام علمی: Duttaphrynus kotagamai
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری، جنگل‌های کوهستانی نمناک و رودهای کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۳ تا ۴ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۵ تا ۶/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Buddhika.jm

 

وزغ معمولی آسیایی

نام: وزغ معمولی آسیایی Asian common toad
نام علمی: Duttaphrynus melanostictus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، لبه‌ی جنگل‌ها، کرانه‌های رودها، باغ‌ها، کشت‌زارها و منطقه‌های شهری جنوب و جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۵/۷ تا ۸/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۵ تا ۸/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: 澎湖小雲雀
(آشنایی بیشتر با وزغ معمولی آسیایی)

 

وزغ گوش‌کوچک

نام: وزغ گوش‌کوچک Small-eared toad
نام علمی: Duttaphrynus microtympanum
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه گهات غربی در ایالت‌های کرالا و تامیل نادو در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۷/۷ سانتی‌متر

نگاره: -

 

وزغ نوئِلِرت

نام: وزغ نوئِلِرت Noellert's toad
نام علمی: Duttaphrynus noellerti
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی جنوب غربی کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۵ تا ۶/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۸ تا ۸/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: John Sullivan

 

وزغ کرانه‌ای بلوچستانی (وزغ بلوچی)

نام: وزغ کرانه‌ای بلوچستانی (وزغ بلوچی) Baluchistan coastal toad
نام علمی: Duttaphrynus olivaceus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: نخلستان‌ها، باغ‌ها، چشمه‌ها، آبگیرها، واحه‌ها، تالاب‌ها و زمین‌های آبیاری شده‌ی جنوب شرقی ایران و غرب پاکستان در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۵/۶ تا ۶/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۳ تا ۶/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Arie van der Meijden

 

وزغ هندی

نام: وزغ هندی Indian toad
نام علمی: Duttaphrynus parietalis
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه گهات غربی در ایالت‌های کرالا، تامیل نادو، کَرناتَکه و آندرا پرادش در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۸/۲ سانتی‌متر

نگاره: Angus McNab

 

وزغ کوتوله‌ی اِشنایدِر

نام: وزغ کوتوله‌ی اِشنایدِر Schneider's dwarf toad
نام علمی: Duttaphrynus scaber
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های گرمسیری همیشه‌سبز نمناک، جنگل‌های خشک گرمسیری، درختچه‌زارهای خشک، چمن‌زارها، کرانه‌ی مرداب‌ها و کشت‌زارهای روستایی جنوب هند و کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۲ تا ۲/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۶ تا ۲/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Davidvraju

 

وزغ مرمرین هندی

نام: وزغ مرمرین هندی Indian marbled toad
نام علمی: Duttaphrynus stomaticus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: دشت‌های باز، چمن‌زارها، درختچه‌زارها، جنگل‌ها و کشت‌زارهای کشورهای هند، بنگلادش، جنوب نپال، پاکستان، جنوب افغانستان و شرق ایران در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Russell Scott

 

سرده‌ی Epidalea

 

وزغ ناتِرجَک

نام: وزغ ناتِرجَک Natterjack toad
نام علمی: Epidalea calamita
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کاج، تپه‌های شنی، باغ‌ها، پارک‌ها و چمن‌زارهای جنوب غربی و مرکز قاره‌ی اروپا
اندازه: بدن به درازای ۶ تا ۷ سانتی‌متر

نگاره: Jose Sousa

 

سرده‌ی Ghatophryne

 

وزغ آراسته

نام: وزغ آراسته Ornate toad
نام علمی: Ghatophryne ornata
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه گهات غربی در ایالت کَرناتَکه در جنوب غربی کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۸ تا ۳/۲ سانتی‌متر

نگاره: Indiabiodiversity

 

وزغ جویباری کرالا

نام: وزغ جویباری کرالا Kerala stream toad
نام علمی: Ghatophryne rubigina
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های همیشه‌سبز گرمسیری رشته‌کوه گهات غربی در ایالت کرالا در جنوب غربی کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۶ تا ۴ سانتی‌متر

نگاره: Davidvraju

 

گونه‌های خانواده‌ی وزغ‌های راستین (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم) - (بخش ششم) - (بخش هفتم) - (بخش هشتم) - (بخش نهم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۷ مشارکت کننده