جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی وزغ‌های راستین (بخش سوم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی وزغ‌های راستین (بخش سوم)

خانواده‌ی وزغ‌های راستین Bufonidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش سوم خانواده‌ی وزغ‌های راستین می‌پردازد با ۲۸ گونه (از ۲۴۵ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی سرده‌ی وزغ‌های رنگی‌پوش Atelopus

 

وزغ پاکوتاه کرانه‌ی مرکزی

نام: وزغ پاکوتاه کرانه‌ی مرکزی Central Coast stubfoot toad
نام علمی: Atelopus franciscus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی گویان فرانسه در شمال آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۸ تا ۲/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۴ تا ۲/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Frank Deschandol

 

وزغ پاکوتاه دامنه‌ی پیری

نام: وزغ پاکوتاه دامنه‌ی پیری Pirri Range stubfoot toad
نام علمی: Atelopus glyphus
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای کشورهای پاناما و کلمبیا در شمال آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Brian Gratwicke

 

قورباغه‌ی رنگی‌پوش هوگمود

نام: قورباغه‌ی رنگی‌پوش هوگمود Hoogmoed's harlequinfrog
نام علمی: Atelopus hoogmoedi
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت گرمسیری کشورهای گویان، سورینام، گویان فرانسه و ایالت‌های رورایما، پارا و آماپا در شمال برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۶ تا ۲/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۱ تا ۳/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Pedro Bernardo

 

وزغ پاکوتاه کیتو

نام: وزغ پاکوتاه کیتو Quito stubfoot toad
نام علمی: Atelopus ignescens
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک کشور اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۱ تا ۴/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۶ تا ۴/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Centro Jambatu

 

وزغ پاکوتاه سَن لورِنزو

نام: وزغ پاکوتاه سَن لورِنزو San Lorenzo Stubfoot Toad
نام علمی: Atelopus laetissimus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه سیرا نوادا د سانتا مارتا در شمال کشور کلمبیا در شمال آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ تا ۳/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Victor F. Luna-Mora

 

وزغ رنگی‌پوش لیموسا

نام: وزغ رنگی‌پوش لیموسا Limosa harlequin frog
نام علمی: Atelopus limosus
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: کرانه‌های جویبارهای جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری کشور پاناما در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۲/۶ تا ۳ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۹ تا ۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Thomas Ostrowski

 

وزغ رنگی‌پوش میندو

نام: وزغ رنگی‌پوش میندو Mindo harlequin-toad
نام علمی: Atelopus mindoensis
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای کشور اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲ سانتی‌متر برای نرها و ۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Alejandro Arteaga

 

Atelopus mittermeieri

نام: -
نام علمی: Atelopus mittermeieri
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بخش سانتاندر در شمال مرکز کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۲ تا ۳/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۱ تا ۴/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Yeny R López-Perilla

 

Atelopus moropukaqumir

نام: -
نام علمی: Atelopus moropukaqumir
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ابر جنوب کشور پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۱ سانتی‌متر

نگاره: Vladimir Dìaz

 

وزغ رنگی‌پوش سن لورِنزو

نام: وزغ رنگی‌پوش سن لورِنزو San Lorenzo harlequin frog
نام علمی: Atelopus nahumae
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک رشته‌کوه سیرا نوادا د سانتا مارتا در شمال کشور کلمبیا در شمال آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۲ تا ۳/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۵ تا ۵/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Birding and Herping

 

Atelopus nanay

نام: -
نام علمی: Atelopus nanay
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارهای بلندی‌های گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، مرداب‌ها و چشمه‌های آب شیرین و رودهای استان آزوای در جنوب کشور اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Robin Moore

 

وزغ پاکوتاه اندِرسون

نام: وزغ پاکوتاه اندِرسون Andersson's stubfoot toad
نام علمی: Atelopus palmatus
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک استان‌های ناپو و پاستاسا در شرق کشور اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲ تا ۲/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۸ تا ۳/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Mario Yanez

 

وزغ رنگی‌پوش آمازون

نام: وزغ رنگی‌پوش آمازون Amazon Harlequin Toad
نام علمی: Atelopus pulcher
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های گرمسیری شرق کشور پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ سانتی‌متر

نگاره: Anton

 

وزغ پاکوتاه پِباس

نام: وزغ پاکوتاه پِباس Pebas stubfoot toad
نام علمی: Atelopus spumarius
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی کشورهای برزیل، کلمبیا، اکوادور، گویان فرانسه، گویان، پرو و سورینام در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۶ تا ۲/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۱ تا ۳/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Jacob Loyacano

 

وزغ پاکوتاه کوندوتو

نام: وزغ پاکوتاه کوندوتو Condoto Stubfoot Toad
نام علمی: Atelopus spurrelli
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک گرمسیری غرب کشور کلمبیا در شمال آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Sebastian Ballesteros PhotoNatura Colombia

 

وزغ رنگی‌پوش سه‌رنگ

نام: وزغ رنگی‌پوش سه‌رنگ Three-coloured harlequin toad
نام علمی: Atelopus tricolor
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای کشورهای بولیوی و پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۹ تا ۲/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۹ تا ۳/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Arturo Munoz

 

وزغ رنگی‌پوش گونه‌گون کاستاریکایی

نام: وزغ رنگی‌پوش گونه‌گون کاستاریکایی Costa Rican variable harlequin toad
نام علمی: Atelopus varius
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک کشور کاستاریکا و غرب پاناما در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۲/۵ تا ۴/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۳ تا ۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Angel Solis

 

قورباغه‌ی طلایی پانامایی

نام: قورباغه‌ی طلایی پانامایی Panamanian golden frog
نام علمی: Atelopus zeteki
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای کوهستانی جنگل‌های شرق رشته‌کوه تاباسارا در استان‌های کوکله و پاناما در کشور پاناما و در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ تا ۴/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۵ تا ۶/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Maryland Zoo
(آشنایی بیشتر با قورباغه‌ی طلایی پانامایی)

 

سرده‌ی Barbarophryne

 

وزغ برونگِرشما

نام: وزغ برونگِرشما Brongersma's toad
نام علمی: Barbarophryne brongersmai
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارهای خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، درختچه‌زارهای مدیترانه‌ای، بیابان‌های گرم، منطقه‌های سنگی، کشت‌زارها، مرداب‌های آب شیرین، برکه‌ها، کانال‌ها و جوی‌های کشورهای الجزایر، مراکش و صحرای غربی در شمال غربی قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۵ سانتی‌متر

نگاره: Frank Deschandol

 

سرده‌ی وزغ‌ها Bufo

 

وزغ فورموسای مرکزی

نام: وزغ فورموسای مرکزی Central Formosa toad
نام علمی: Bufo bankorensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های پهن‌برگ، جنگل‌های مخلوط، باغ‌ها و کشت‌زارهای جزیره‌ی تایوان در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۶ تا ۱۱ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۶ تا ۱۰/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Vlee1009

 

وزغ معمولی

نام: وزغ معمولی Common toad
نام علمی: Bufo bufo
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های مخروطی، جنگل‌های مخلوط، جنگل‌های برگریز، درخت‌زارها، بوته‌زارها، پارک‌ها، باغ‌ها و کشت‌زارهای قاره‌ی اروپا، بخش غربی شمال آسیا و شمال غربی آفریقا
اندازه: وزن ۳۰ تا ۵۰ گرم برای نرها و ۵۰ تا ۱۰۰ گرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۵ تا ۹ سانتی‌متر برای نرها و ۸ تا ۱۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Roger Wasley
(آشنایی بیشتر با وزغ معمولی)

 

وزغ بی‌گوش

نام: وزغ بی‌گوش Earless toad
نام علمی: Bufo cryptotympanicus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها، باتلاق‌ها و مرداب‌های آب شیرین استان‌های گوانگ‌شی و گوانگ‌دونگ در جنوب چین و شمال کشور ویتنام در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۶/۸ سانتی‌متر

نگاره: Apus wd

 

وزغ ایچوالد (وزغ تالشی)

نام: وزغ ایچوالد (وزغ تالشی) Eichwald toad
نام علمی: Bufo eichwaldi
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، باغ‌ها، کشت‌زارها و باتلاق‌های استان‌های جنوبی دریاچه‌ی خزر در شمال ایران و جنوب شرقی کشور جمهوری آذربایجان در منطقه‌ی خاورمیانه
اندازه: بدن به درازای ۸/۱ تا ۱۰/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۹/۵ تا ۱۱/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها (آشنایی بیشتر با وزغ ایچوالد)

نگاره: -

 

وزغ آسیایی

نام: وزغ آسیایی Asiatic toad
نام علمی: Bufo gargarizans
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، چمن‌زارها و کشت‌زارهای کشور چین، بخش‌هایی از خاور دور روسیه و جزیره‌های میاکو وابسته به کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۵ تا ۱۰/۲ سانتی‌متر

نگاره: Mike Friel

 

وزغ معمولی ژاپنی

نام: وزغ معمولی ژاپنی Japanese common toad
نام علمی: Bufo japonicus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، درختچه‌زارها، باتلاق‌ها، مرداب‌های آب شیرین، آبگیرها، کشت‌زارها، باغ‌های روستایی و منطقه‌های شهری کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۸ تا ۱۷/۶ سانتی‌متر

نگاره: Yasunori Koide

 

وزغ آبی کره‌ای

نام: وزغ آبی کره‌ای Korean water toad
نام علمی: Bufo stejnegeri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای کرانه‌های رودهای شرق استان لیائونینگ در شمال شرقی چین و استان‌های گیونگ‌گی و گانگوون در شمال کشور کره‌ی جنوبی در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴ تا ۵ سانتی‌متر برای نرها و ۵ تا ۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Amaël Borzée

 

وزغ جویباری ژاپنی

نام: وزغ جویباری ژاپنی Japanese stream toad
نام علمی: Bufo torrenticola
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و جویبارهای منطقه‌های کوهستانی کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۹/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۱۲/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Daiju Azuma

 

وزغ قفقازی

نام: وزغ قفقازی Caucasian toad
نام علمی: Bufo verrucosissimus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های معتدل، جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها، آبگیرها و باغ‌های روستایی کشورهای ایران، گرجستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه، سوریه، لبنان و بخش‌هایی از روسیه در منطقه‌های قفقاز و خاورمیانه
اندازه: بدن به درازای ۷ تا ۹/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۹/۱ تا ۱۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Justinllee
(آشنایی بیشتر با وزغ قفقازی)

 

گونه‌های خانواده‌ی وزغ‌های راستین (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم) - (بخش ششم) - (بخش هفتم) - (بخش هشتم) - (بخش نهم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده