جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های راستین (بخش پنجم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های راستین (بخش پنجم)

خانواده‌ی قورباغه‌های راستین Ranidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش پنجم خانواده‌ی قورباغه‌های راستین می‌پردازد با ۲۷ گونه (از ۱۶۳ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی سرده‌ی قورباغه‌های آبی Pelophylax

 

قورباغه‌ی آبگیر خط‌طلایی فوکیِن

نام: قورباغه‌ی آبگیر خط‌طلایی فوکیِن Fukien gold-striped pond frog
نام علمی: Pelophylax fukienensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، باتلاق‌ها، مرداب‌های آب شیرین، باغ‌های روستایی، جنگل‌های پیشین ویران شده، آبگیرها، کانال‌ها و کشت‌زارهای آب‌گرفته‌ی موسمی جزیره‌ی تایوان و استان‌های فوجی‌آن، ژجیانگ و جیانگ‌شی در جنوب شرقی کشور چین در قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Tomliao

 

قورباغه‌ی بالکان

نام: قورباغه‌ی بالکان Balkan frog
نام علمی: Pelophylax kurtmuelleri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارها، رودها، آبگیرها و دریاچه‌های کشورهای یونان، آلبانی، اسلوونی و مونته‌نگرو در جنوب شرقی قاره‌ی اروپا
اندازه: بدن به درازای ۷/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۷/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: -

 

قورباغه‌ی استخری

نام: قورباغه‌ی استخری Pool frog
نام علمی: Pelophylax lessonae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک، رودهای آرام، آبگیرها، باتلاق‌ها و مرداب‌های مرکز و شمال قاره‌ی اروپا
اندازه: بدن به درازای ۵ سانتی‌متر برای نرها و ۶ تا ۶/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Nick Gale

 

قورباغه‌ی آبگیر خال‌سیاه

نام: قورباغه‌ی آبگیر خال‌سیاه Black-spotted pond frog
نام علمی: Pelophylax nigromaculatus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، بوته‌زارها، چمن‌زارها، بیابان‌ها، استخرها، کانال‌ها، دریاچه‌ها، آبگیرها، باتلاق‌ها و کشت‌زارهای برنج شرق و شمال شرقی کشور چین، دره‌ی رود آمور در روسیه، ژاپن، کره‌ی شمالی و کره‌ی جنوبی در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۶/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۷/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: KKPCW

 

قورباغه‌ی پِرِز

نام: قورباغه‌ی پِرِز Perez's frog
نام علمی: Pelophylax perezi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و درختچه‌زارهای معتدل، درختچه‌زارهای مدیترانه‌ای، رودها، باتلاق‌ها، دریاچه‌ها و مرداب‌های آب شیرین، کرانه‌های شنی، کشت‌زارها و منطقه‌های شهری کشورهای پرتغال، اسپانیا و جنوب فرانسه در جنوب غربی قاره‌ی اروپا
اندازه: بدن به درازای ۶ تا ۱۰ سانتی‌متر

نگاره: Vide Ohlin

 

قورباغه‌ی طلایی شرقی

نام: قورباغه‌ی طلایی شرقی Eastern golden frog
نام علمی: Pelophylax plancyi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آبگیرها، جوی‌ها و شالیزارهای برنج شرق کشور چین در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۵/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Amaël Borzée

 

قورباغه‌ی آبگیر داروما

نام: قورباغه‌ی آبگیر داروما Daruma pond frog
نام علمی: Pelophylax porosus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارهای معتدل، رودها، مرداب‌های آب شیرین، آبگیرها، زمین‌های آب‌گرفته، کانال‌ها و جوی‌های کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ تا ۶/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۷ تا ۷/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: KKPCW

 

قورباغه‌ی مانداب

نام: قورباغه‌ی مانداب Marsh frog
نام علمی: Pelophylax ridibundus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های مخلوط و برگریز، سبزدشت‌ها، سبزدشت‌های جنگلی، منطقه‌های بیابانی و نیمه‌بیابانی، آبگیرها، دریاچه‌ها، رودها و جویبارهای کوهستانی بیشتر قاره‌ی اروپا و بخش‌هایی از غرب آسیا همچون غرب کشور ایران
اندازه: بدن به درازای ۱۰ تا ۱۴ سانتی‌متر

نگاره: Gökhan Eren
(آشنایی بیشتر با قورباغه‌ی مانداب)

 

قورباغه‌ی صحرا

نام: قورباغه‌ی صحرا Sahara frog
نام علمی: Pelophylax saharicus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارها، استخرهای واحه، کانال‌های آبیاری، دریاچه‌ها و آبگیرهای کشورهای مصر، لیبی، تونس، الجزایر، مراکش و صحرای غربی در شمال قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۱۰/۴ سانتی‌متر

نگاره: Fernando Iglesias

 

قورباغه‌ی آبی آلبانیایی

نام: قورباغه‌ی آبی آلبانیایی Albanian water frog
نام علمی: Pelophylax shqipericus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: مرداب‌های آب شیرین، باتلاق‌ها، جوی‌ها و کرانه‌های پوشیده از گیاهان فراوان دریاچه‌ها و رودهای غرب کشور آلبانی و جنوب مونته‌نگرو در جنوب شرقی قاره‌ی اروپا
اندازه: بدن به درازای ۷/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۷/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Benny Trapp

 

سرده‌ی Pulchrana

 

قورباغه‌ی بانجاران

نام: قورباغه‌ی بانجاران Banjaran frog
نام علمی: Pulchrana banjarana
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای جنگل‌های کوهستانی گرمسیری جنوب کشور تایلند و جزیره‌مانند مالزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۳ تا ۴/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۱ تا ۵/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Mike Pingleton

 

قورباغه‌ی رودخانه‌ی بارام

نام: قورباغه‌ی رودخانه‌ی بارام Baram River frog
نام علمی: Pulchrana baramica
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری و باتلاق‌های کشورهای تایلند، مالزی، سنگاپور، برونئی و اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۹ تا ۴/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۴۴ تا ۶/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Matt Clancy

 

Pulchrana centropeninsularis

نام: -
نام علمی: Pulchrana centropeninsularis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت و باتلاق‌های جزیره‌مانند مالزی و جزیره‌ی سوماترای اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۶ تا ۴ سانتی‌متر

نگاره: Tom Kirschey

 

قورباغه‌ی باتاک

نام: قورباغه‌ی باتاک Battak frog
نام علمی: Pulchrana debussyi
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستان باتاک در شمال جزیره‌ی سوماترای اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۵ سانتی‌متر

نگاره: Jeremy Holden

 

قورباغه‌ی پهلو زِبر

نام: قورباغه‌ی پهلو زِبر Rough-sided frog
نام علمی: Hylarana glandulosa
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، باتلاق‌ها، رودها، مرداب‌های آب شیرین، غارها و کشت‌زارهای کشورهای برونئی، اندونزی، مالزی، سنگاپور، تایلند و ویتنام در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۶ تا ۹ سانتی‌متر

نگاره: Morgane Wauthier

 

قورباغه‌ی درشت‌چشم

نام: قورباغه‌ی درشت‌چشم Big-eyed frog
نام علمی: Pulchrana grandocula
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: رودها و جویبارهای جنگل‌های دشت و کوهستانی جنوب کشور فیلیپین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴ سانتی‌متر

نگاره: Rafe M. Brown

 

قورباغه‌ی باتلاقی پهلو‌خال‌دار

نام: قورباغه‌ی باتلاقی پهلو‌خال‌دار Side-spotted swamp frog
نام علمی: Pulchrana laterimaculata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و باتلاق‌های کشورهای اندونزی، مالزی، سنگاپور و تایلند در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۵ سانتی‌متر برای نرها و ۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Steven Wong

 

قورباغه‌ی جویبار خال‌دار

نام: قورباغه‌ی جویبار خال‌دار Spotted stream frog
نام علمی: Pulchrana picturata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای جنگل‌های دشت کشورهای مالزی، اندونزی و برونئی در جزیره‌ی بورنئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴ سانتی‌متر برای نرها و ۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Frank Deschandol

 

قورباغه‌ی جویبار راه‌راه

نام: قورباغه‌ی جویبار راه‌راه Striped stream frog
نام علمی: Pulchrana signata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، باتلاق‌ها و رودهای کشورهای برونئی، اندونزی، مالزی و تایلند در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴ سانتی‌متر برای نرها و ۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Jono Dashper

 

سرده‌ی قورباغه‌های آبگیر Rana

 

قورباغه‌ی خلنگزار

نام: قورباغه‌ی خلنگزار Moor frog
نام علمی: Rana arvalis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: سرددشت‌ها، سرددشت‌های جنگلی، جنگل‌ها، سبزدشت‌ها، سبزدشت‌های جنگلی، لبه‌ی جنگل‌ها، منطقه‌های نیمه‌بیابانی، باتلاق‌ها، چمن‌زارها، کشت‌زارها، بوته‌زارها و باغ‌های قاره‌ی اروپا
اندازه: بدن به درازای ۵/۵ تا ۷ سانتی‌متر

نگاره: Karolína H.
(آشنایی بیشتر با قورباغه‌ی خلنگزار)

 

قورباغه‌ی خاباروفسک

نام: قورباغه‌ی خاباروفسک Khabarovsk frog
نام علمی: Rana amurensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های مخروطی، مخلوط و برگریز، چمن‌زارهای نمناک، باتلاق‌ها و کرانه‌های رودها و دریاچه‌های شرق کشور روسیه همچون جزیره‌ی ساخالین، شمال شرقی چین، شمال و شرق مغولستان و شمال غربی کره‌ی شمالی در شرق و شمال قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲ تا ۲/۵ سانتی‌متر

نگاره: Константин Самодуров

 

قورباغه‌ی پاسرخ شمالی

نام: قورباغه‌ی پاسرخ شمالی Northern red-legged frog
نام علمی: Rana aurora
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آبگیرها، مرداب‌ها و جویبارهای جنوب غربی ایالت بریتیش کلمبیا در جنوب غربی کشور کانادا و شمال غربی ایالت کالیفرنیا، غرب اورگان و غرب واشنگتن در غرب کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۴/۴ تا ۸/۴ سانتی‌متر

نگاره: John P Clare
(آشنایی بیشتر با قورباغه‌ی پاسرخ شمالی)

 

قورباغه‌ی پازرد کوهپایه

نام: قورباغه‌ی پازرد کوهپایه Foothill yellow-legged frog
نام علمی: Rana boylii
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارها، چشمه‌ها و دریاچه‌های آب شیرین غرب ایالت کالیفرنیا و غرب اورگان در غرب کشور آمریکا و شمال غربی ایالت باخا کالیفرنیا در شمال غربی مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۳/۸ تا ۸/۱ سانتی‌متر

نگاره: Zachary Llim
(آشنایی بیشتر با قورباغه‌ی پازرد کوهپایه)

 

قورباغه‌ی کَسکِیدز

نام: قورباغه‌ی کَسکِیدز Cascades frog
نام علمی: Rana cascadae
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و چمن‌زارهای معتدل، رودها، باتلاق‌ها و دریاچه‌ها و مرداب‌های آب شیرین پیرامون رشته‌کوه‌های کَسکِیدز و المپیک در ایالت‌های کالیفرنیا، اورِگِن و واشینگتن در غرب کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۵ تا ۶ سانتی‌متر برای نرها و ۵ تا ۷/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Robert Ivens
(آشنایی بیشتر با قورباغه‌ی کَسکِیدز)

 

قورباغه‌ی چمنی آسیایی

نام: قورباغه‌ی چمنی آسیایی Asiatic grass frog
نام علمی: Rana chensinensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های معتدل، رودها، باتلاق‌ها، دریاچه‌ها و مرداب‌های آب شیرین، کشت‌زارها، چراگاه‌ها و زمین‌های آب‌گرفته‌ی کشورهای چین و مغولستان در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۶/۴ سانتی‌متر

نگاره: Kim, Hyun-Tae

 

قورباغه‌ی چابک

نام: قورباغه‌ی چابک Agile frog
نام علمی: Rana dalmatina
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های مخلوط برگریز با آب فراوان و جنگل‌های خشک و گرم مرکز و جنوب قاره‌ی اروپا
اندازه: بدن به درازای ۶/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: JP Vacher

 

قورباغه‌ی پاسرخ کالیفرنیا

نام: قورباغه‌ی پاسرخ کالیفرنیا California red-legged frog
نام علمی: Rana draytonii
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آبگیرها، مرداب‌ها، چشمه‌ها و جویبارهای ایالت کالیفرنیای کشور آمریکا و شمال ایالت باخا کالیفرنیای مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۴/۴ تا ۱۳/۳ سانتی‌متر

نگاره: Alice Abela
(آشنایی بیشتر با قورباغه‌ی پاسرخ کالیفرنیا)

 

گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های راستین (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم) - (بخش ششم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده