جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های راستین (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های راستین (بخش دوم)

خانواده‌ی قورباغه‌های راستین Ranidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی قورباغه‌های راستین می‌پردازد با ۲۷ گونه (از ۱۶۳ گونه) آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی قورباغه‌های تندابی Huia

 

قورباغه‌ی سوراخ در سر

نام: قورباغه‌ی سوراخ در سر Hole-in-the-head frog
نام علمی: Huia cavitympanum
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای کشورهای مالزی و اندونزی در جزیره‌ی بورنئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴/۲ تا ۵/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۷/۵ تا ۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Steven Wong

 

قورباغه‌ی تنداب جاوه‌ای

نام: قورباغه‌ی تنداب جاوه‌ای Javan torrent frog
نام علمی: Huia masonii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای جنگل‌های جزیره‌ی جاوه‌ی کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳ تا ۵ سانتی‌متر

نگاره: Peter Soltys

 

قورباغه‌ی پوزه‌خال‌دار

نام: قورباغه‌ی پوزه‌خال‌دار Spotted-snout frog
نام علمی: Huia melasma
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارها و آبشارهای جنگل‌های دشت نمناک همیشه‌سبز و نیمه‌همیشه‌سبز در غرب و شمال کشور تایلند در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۵/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Cowyeow

 

قورباغه‌ی تنداب سوماترایی

نام: قورباغه‌ی تنداب سوماترایی Sumatran torrent frog
نام علمی: Huia sumatrana
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای جزیره‌ی سوماترای کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۵/۶ سانتی‌متر

نگاره: Anne Devan-Song

 

سرده‌ی Humerana

 

قورباغه‌ی بامو

نام: قورباغه‌ی بامو Bhamo frog
نام علمی: Humerana humeralis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای شمال شرقی کشور هند، شرق بنگلادش، شمال میانمار و جنوب شرقی نپال در جنوب و جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Jim Wetherall

 

قورباغه‌ی سه‌خط

نام: قورباغه‌ی سه‌خط Three-striped frog
نام علمی: Humerana miopus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جنوب کشور تایلند و جزیره‌مانند مالزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۶ سانتی‌متر

نگاره: Rushen

 

سرده‌ی Hydrophylax

 

قورباغه‌ی قارچی فراگیر

نام: قورباغه‌ی قارچی فراگیر Widespread fungoid frog
نام علمی: Hydrophylax bahuvistara
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ایالت‌های مهاراشترا، کَرناتَکه، گوا و مادیا پرادش در جنوب غربی و مرکز کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۳ تا ۷/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۴ تا ۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Davidvraju

 

قورباغه‌ی گرِیوِنهورست

نام: قورباغه‌ی گرِیوِنهورست Gravenhorst's frog
نام علمی: Hydrophylax gracilis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: مرداب‌ها، کشت‌زارها، چمن‌زارها و جنگل‌های بوته‌ای کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Gomen S

 

قورباغه‌ی قارچی

نام: قورباغه‌ی قارچی Fungoid frog
نام علمی: Hydrophylax malabaricus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه گهات غربی در ایالت‌های کرالا و تامیل نادو در جنوب غربی کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۸/۵ سانتی‌متر

نگاره: Harikrishnan S.

 

سرده‌ی قورباغه‌های پشت‌طلایی Hylarana

 

قورباغه‌ی سبز معمولی

نام: قورباغه‌ی سبز معمولی Common green frog
نام علمی: Hylarana erythraea
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، دریاچه‌ها و مرداب‌های آب شیرین، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای برونئی، کامبوج، اندونزی، لائوس، مالزی، میانمار، سنگاپور، تایلند و ویتنام در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳ تا ۴/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۵ تا ۷/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Steven Wong

 

قورباغه‌ی گوانگ‌دونگ

نام: قورباغه‌ی گوانگ‌دونگ Guangdong frog
نام علمی: Hylarana macrodactyla
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای دشت تندابی یا نمناک موسمی گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها، باتلاق‌ها، دریاچه‌های آب شیرین، آبگیرها، زمین‌های آب‌گرفته، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی جنوب شرقی کشور چین، هنگ کنگ، ویتنام، کامبوج، لائوس، میانمار، تایلند و جزیره‌مانند مالزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: M.A. Muin Md. Akil

 

قورباغه‌ی تایپه

نام: قورباغه‌ی تایپه Taipei frog
نام علمی: Hylarana taipehensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: تالاب‌های چمنی، شالیزارهای برنج، دشت‌های تندابی رودخانه‌ای، آبگیرهای جنگلی و منطقه‌های باتلاقی جنگل‌های برگریز جنوب کشور چین، هنگ کنگ، تایوان، ویتنام، لائوس، کامبوج، شرق تایلند، شمال میانمار، بنگلادش و شمال شرقی و شرق هند در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳ سانتی‌متر برای نرها و ۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Tyus Ma

 

قورباغه‌ی خط‌زرد

نام: قورباغه‌ی خط‌زرد Yellow-striped frog
نام علمی: Hylarana tytleri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: دریاچه‌ها، مرداب‌ها، استخرها و کشت‌زارهای آبگرفته‌ی کشورهای نپال، بنگلادش و ایالت‌های بنگال غربی، آسام، مگالایا، ناگالند، میزورام، اودیسا و اوتار پرادش در شرق و شمال شرقی هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Jayaditya Purkayastha

 

سرده‌ی Indosylvirana

 

قورباغه‌ی تریواندروم

نام: قورباغه‌ی تریواندروم Trivandrum frog
نام علمی: Indosylvirana aurantiaca
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های همیشه‌سبز، درختچه‌زارها، جنگل‌های بامبو، منطقه‌های کرانه‌ای، شالیزارهای برنج، رودها، جویبارها، چشمه‌ها، دریاچه‌ها، آبگیرها و استخرهای پیرامون رشته‌کوه گهات غربی در ایالت کرالا در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۲ تا ۵/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Manoj P

 

قورباغه‌ی پشت‌طلایی هندی

نام: قورباغه‌ی پشت‌طلایی هندی Indian golden-backed frog
نام علمی: Indosylvirana indica
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه گهات غربی در ایالت‌های کَرناتَکه و کرالا در جنوب غربی کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴/۶ تا ۵/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۶ تا ۷/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Mvshreeram

 

قورباغه‌ی پشت‌طلایی سری‌لانکایی

نام: قورباغه‌ی پشت‌طلایی سری‌لانکایی Sri Lankan golden-backed frog
نام علمی: Indosylvirana serendipi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های همیشه‌سبز دشت گرمسیری، کرانه‌ی جویبارها و منطقه‌های مردابی کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳ تا ۳/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۲ تا ۴/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Chris Kirby-Lambert

 

قورباغه‌ی پشت‌طلایی سرینی

نام: قورباغه‌ی پشت‌طلایی سرینی Sreeni's golden-backed frog
نام علمی: Indosylvirana sreeni
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه‌های گهات غربی و شرقی در ایالت‌های کرالا و تامیل نادو در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴/۴ تا ۵/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۵ تا ۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Vinayaraj

 

قورباغه‌ی پشت‌طلایی گونتِر

نام: قورباغه‌ی پشت‌طلایی گونتِر Gunther's golden-backed frog
نام علمی: Indosylvirana temporalis
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های همیشه‌سبز کرانه‌ای بلندی‌های جنوب غربی کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴/۸ تا ۶/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۳ تا ۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Fernando Iglesias

 

سرده‌ی قورباغه‌های سنگ‌نورد Lithobates

 

قورباغه‌ی خرچنگ

نام: قورباغه‌ی خرچنگ Crawfish frog
نام علمی: Lithobates areolatus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارها، چراگاه‌ها، درخت‌زارها، دشت‌های تندابی رودخانه‌ای، دریاچه‌ها و آبگیرهای ایالت‌های می‌سی‌سی‌پی، لوئیزیانا، تگزاس، اکلاهما، آرکانزاس، تنسی، کنتاکی، ایندیانا، ایلینوی، میزوری، آیووا، کانزاس و آلاباما در مرکز و جنوب کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۵/۶ تا ۷/۶ سانتی‌متر

نگاره: Kory Roberts
(آشنایی بیشتر با قورباغه‌ی خرچنگ)

 

قورباغه‌ی پلنگی ریو گرانده

نام: قورباغه‌ی پلنگی ریو گرانده Rio Grande leopard frog
نام علمی: Lithobates berlandieri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارها، درختچه‌زارها، درخت‌زارها، گرم‌دشت‌ها، بیابان‌ها، رودها، چشمه‌ها، کانال‌ها و استخرهای ایالت‌های تگزاس و نیومکزیکو در جنوب کشور آمریکا و شرق مکزیک در آمریکای شمالی و کشورهای بلیز، گواتمالا، هندوراس و نیکاراگوئه در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۵/۷ تا ۱۱/۴ سانتی‌متر

نگاره: John Williams
(آشنایی بیشتر با قورباغه‌ی پلنگی ریو گرانده)

 

قورباغه‌ی پلنگی دشت

نام: قورباغه‌ی پلنگی دشت Plains leopard frog
نام علمی: Lithobates blairi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارها و آبگیرهای دشت‌ها و منطقه‌های نیمه‌خشک مرکز و جنوب کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۵/۱ تا ۱۰/۹ سانتی‌متر

نگاره: Jake Scott

 

قورباغه‌ی رودخانه‌ی چیپی‌ییکو

نام: قورباغه‌ی رودخانه‌ی چیپی‌ییکو Rio Chipillico frog
نام علمی: Lithobates bwana
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های گرمسیری نزدیک رودها در کشورهای اکوادور و پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۵/۳ تا ۶/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۵ تا ۹/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Jorgebrito

 

قورباغه‌ی گوفِر

نام: قورباغه‌ی گوفِر Gopher frog
نام علمی: Lithobates capito
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای هموار، درختچه‌زارها و تپه‌های شنی جنوب شرقی ایالت کارولینای شمالی، شرق کارولینای جنوبی، جنوب جورجیا، فلوریدا، جنوب و مرکز آلاباما، جنوب می‌سی‌سی‌پی و مرکز تنسی در دشت کرانه‌ای جنوب شرقی کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۴۷ تا ۱۵۱ گرم، بدن به درازای ۶ تا ۹ سانتی‌متر

نگاره: Kevin Stohlgren
(آشنایی بیشتر با قورباغه‌ی گوفِر)

 

گاوغوک آمریکایی

نام: گاوغوک آمریکایی American bullfrog
نام علمی: Lithobates catesbeianus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: باتلاق‌ها، دریاچه‌ها، آبگیرها، استخرها و کانال‌های شرق کشورهای کانادا، آمریکا و مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۵۰۰ گرم، بدن به درازای ۹ تا ۱۵ (گاه ۲۰) سانتی‌متر

نگاره: John Owen
(آشنایی بیشتر با گاوغوک آمریکایی)

 

قورباغه‌ی پلنگی چیریکاهوآ

نام: قورباغه‌ی پلنگی چیریکاهوآ Chiricahua leopard frog
نام علمی: Lithobates chiricahuensis
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های معتدل، رودها، باتلاق‌ها، دریاچه‌ها و مرداب‌های آب شیرین، چشمه‌ها و آبگیرهای ایالت‌های آریزونا و نیومکزیکو در جنوب کشور آمریکا و ایالت‌های سونورا، چی‌واوا، دورانگو، ساکاتکاس، آگوئاسکالینتس، خالیسکو و سن لوئیس پوتوسی در کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۵ تا ۱۳/۵ سانتی‌متر

نگاره: Rye Jones
(آشنایی بیشتر با قورباغه‌ی پلنگی چیریکاهوآ)

 

قورباغه‌ی سبز

نام: قورباغه‌ی سبز Green frog
نام علمی: Lithobates clamitans
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: باتلاق‌ها، آبگیرها، دریاچه‌ها، دریاچه‌های طوقی، مرداب‌ها و کرانه‌ی رودها و جویبارهای شرق کشور آمریکا و جنوب شرقی کانادا در آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۲۸ تا ۸۵ گرم، بدن به درازای ۵ تا  ۱۰ سانتی‌متر

نگاره: Alex Roukis
(آشنایی بیشتر با قورباغه‌ی سبز)

 

قورباغه‌ی پلنگی فورِر

نام: قورباغه‌ی پلنگی فورِر Forrer's leopard frog
نام علمی: Lithobates forreri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های گرمسیری و کشت‌زارهای آب‌گرفته‌ی جنوب غربی کشور مکزیک و کشورهای گواتمالا، السالوادور، هندوراس، نیکاراگوئه و شمال غربی کاستاریکا در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۱۲ سانتی‌متر

نگاره: Matthieu Berroneau

 

گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های راستین (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم) - (بخش ششم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده