جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های راستین (بخش ششم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های راستین (بخش ششم)

خانواده‌ی قورباغه‌های راستین Ranidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش ششم خانواده‌ی قورباغه‌های راستین می‌پردازد با ۲۷ گونه (از ۱۶۳ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی سرده‌ی قورباغه‌های آبگیر Rana

 

قورباغه‌ی دیبوسکی

نام: قورباغه‌ی دیبوسکی Dybowski's frog
نام علمی: Rana dybowskii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، آبگیرها و جویبارهای خاور دور کشور روسیه، شمال شرقی چین، شرق مغولستان، کره‌ی شمالی، کره‌ی جنوبی و جزیره‌ی تسوشیما در جنوب غربی ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴/۵ تا ۷/۵ سانتی‌متر

نگاره: Mike Friel

 

قورباغه‌ی جویبار یونانی

نام: قورباغه‌ی جویبار یونانی Greek stream frog
نام علمی: Rana graeca
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و چمن‌زارهای معتدل، چراگاه‌ها، رودها و چشمه‌های آب شیرین کشورهای آلبانی، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، یونان، مقدونیه‌ی شمالی، صربستان، مونته‌نگرو و ترکیه در قاره‌ی اروپا
اندازه: بدن به درازای ۷ تا ۸ سانتی‌متر

نگاره: Frank Deschandol

 

قورباغه‌ی جویبار ایبریایی

نام: قورباغه‌ی جویبار ایبریایی Iberian stream frog
نام علمی: Rana iberica
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: رودها، جویبارهای کوهستانی و باتلاق‌های شمال کشور پرتغال و مرکز و شمال غربی اسپانیا در جزیره‌مانند ایبری در جنوب غربی قاره‌ی اروپا
اندازه: بدن به درازای ۷ سانتی‌متر

نگاره: Christophe Dufresnes

 

قورباغه‌ی جویبار ایتالیایی

نام: قورباغه‌ی جویبار ایتالیایی Italian stream frog
نام علمی: Rana italica
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: رودها، باتلاق‌ها و مرداب‌های آب شیرین کشورهای ایتالیا و سان مارینو در جنوب قاره‌ی اروپا
اندازه: بدن به درازای ۷ تا ۷/۵ سانتی‌متر

نگاره: Frank Deschandol

 

قورباغه‌ی قهوه‌ای ژاپنی

نام: قورباغه‌ی قهوه‌ای ژاپنی Japanese brown frog
نام علمی: Rana japonica
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارهای معتدل، دامنه‌ی تپه‌ها، دشت‌ها، رودها، باتلاق‌ها، زمین‌های آبیاری شده و زمین‌های کشاورزی آب‌گرفته‌ی موسمی کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Julesberry2001

 

قورباغه‌ی انگشت‌شیار جان

نام: قورباغه‌ی انگشت‌شیار جان Johns' groove-toed frog
نام علمی: Rana johnsi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های همیشه‌سبز گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری استان‌های گوانگ‌شی و هاینان در جنوب کشور چین، استان لوئی در شمال تایلند، جنوب شرقی لائوس، شرق کامبوج و ویتنام در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Jono Dashper

 

قورباغه‌ی چابک ایتالیایی

نام: قورباغه‌ی چابک ایتالیایی Italian agile frog
نام علمی: Rana latastei
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، چمن‌زارهای نمناک و باتلاق‌های شمال کشور ایتالیا، جنوب سوئیس، غرب اسلوونی و غرب کرواسی در جنوب قاره‌ی اروپا
اندازه: بدن به درازای ۷/۵ سانتی‌متر

نگاره: Zdenek Macat

 

قورباغه‌ی تایپا

نام: قورباغه‌ی تایپا Taipa frog
نام علمی: Rana longicrus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های پهن‌برگ نیمه‌گرمسیری، کشت‌زارها، باتلاق‌ها، استخرها و آبگیرهای شمال و مرکز جزیره‌ی تایوان در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴/۲ تا ۵/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۸ تا ۶/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Mike Pingleton

 

قورباغه‌ی خال‌دار کلمبیا

نام: قورباغه‌ی خال‌دار کلمبیا Columbia spotted frog
نام علمی: Rana luteiventris
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: دریاچه‌ها، آبگیرها، مرداب‌ها و جویبارهای غرب کشورهای کانادا و آمریکا در غرب آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۴/۶ تا ۱۰ سانتی‌متر

نگاره: Scott Trageser
(آشنایی بیشتر با قورباغه‌ی خال‌دار کلمبیا)

 

قورباغه‌ی جنگلی پادراز (قورباغه‌ی قفقازی)

نام: قورباغه‌ی جنگلی پادراز (قورباغه‌ی قفقازی) Long-legged wood frog
نام علمی: Rana macrocnemis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و درختچه‌زارهای معتدل، چمن‌زارهای خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها، باتلاق‌ها، دریاچه‌ها و مرداب‌های آب شیرین، چشمه‌های آب شیرین، منطقه‌های سنگی، کشت‌زارها، چراگاه‌ها، باغ‌های روستایی و منطقه‌های شهری کشورهای ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، ترکیه، ترکمنستان، شمال غربی ایران و منطقه‌ی قفقاز شمالی و سرزمین کراسنودار روسیه در منطقه‌ی قفقاز
اندازه: بدن به درازای ۹ سانتی‌متر

نگاره: Diegoreggianti

 

قورباغه‌ی پازرد کوهی

نام: قورباغه‌ی پازرد کوهی Mountain yellow-legged frog
نام علمی: Rana muscosa
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای کوهستانی، دریاچه‌ها و استخرهای جنوب ایالت کالیفرنیا در جنوب غربی کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۴ تا ۸/۹ سانتی‌متر

نگاره: USGS

 

قورباغه‌ی قهوه‌ای کوهستانی

نام: قورباغه‌ی قهوه‌ای کوهستانی Montane brown frog
نام علمی: Rana ornativentris
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها، باتلاق‌ها، مرداب‌های آب شیرین، کشت‌زارها، زمین‌های آبیاری شده و زمین‌های کشاورزی آب‌گرفته‌ی موسمی کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴/۲ تا ۶ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۶ تا ۷/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Hid-Aka

 

قورباغه‌ی خال‌دار اورِگان

نام: قورباغه‌ی خال‌دار اورِگان Oregon spotted frog
نام علمی: Rana pretiosa
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: تالاب‌ها، دریاچه‌ها و جویبارهای جنوب ایالت بریتیش کلمبیای کانادا و غرب ایالت اورگن، غرب واشینگتن و جنوب کالیفرنیای کشور آمریکا در غرب آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۴/۵ تا ۷/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۶ تا ۱۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Michael Durham

 

قورباغه‌ی جنگلی هیرکانی

نام: قورباغه‌ی جنگلی هیرکانی Hircanian Wood Frog
نام علمی: Rana pseudodalmatina
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و چمن‌زارهای معتدل و رودهای استان‌های مازندران، گلستان و گیلان در شمال کشور ایران در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۵/۲ تا ۵/۸ سانتی‌متر

نگاره: Frank Deschandol

 

قورباغه‌ی پیرِنه‌ای

نام: قورباغه‌ی پیرِنه‌ای Pyrenean frog
نام علمی: Rana pyrenaica
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای کوهستانی رشته‌کوه پیرِنه در کشورهای فرانسه و اسپانیا در جنوب غربی قاره‌ی اروپا
اندازه: بدن به درازای ۴/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Javier Vecino

 

قورباغه‌ی انگشت‌شیار تایوان

نام: قورباغه‌ی انگشت‌شیار تایوان Taiwan groove-toed frog
نام علمی: Rana sauteri
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای جنگل‌های تپه‌ای غرب جزیره‌ی تایوان در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Terago

 

قورباغه‌ی پازرد سیِرا نوادا

نام: قورباغه‌ی پازرد سیِرا نوادا Sierra Nevada yellow-legged frog
نام علمی: Rana sierrae
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارها، دریاچه‌ها، تالاب‌ها و چمن‌زارهای آب‌گرفته‌ی رشته‌کوه نوادا در ایالت‌های نوادا و کالیفرنیا در جنوب غربی کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۵ تا ۷/۶ سانتی‌متر

نگاره: NVG Herp

 

قورباغه‌ی تاوا

نام: قورباغه‌ی تاوا Tava frog
نام علمی: Rana tavasensis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای درخت‌زارهای سرو و کاج جنوب غربی کشور ترکیه در منطقه‌ی خاورمیانه
اندازه: -

نگاره: Alexandre Ville

 

قورباغه‌ی معمولی

نام: قورباغه‌ی معمولی Common frog
نام علمی: Rana temporaria
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، چمن‌زارها، بوته‌زارها، باتلاق‌ها، رودها، دریاچه‌ها، برکه‌ها، کشت‌زارها، باغ‌ها، پارک‌ها و منطقه‌های شهری شمال قاره‌ی اروپا
اندازه: وزن ۲۲/۷ گرم، بدن به درازای ۶ تا ۹ سانتی‌متر

نگاره: Richard Bartz
(آشنایی بیشتر با قورباغه‌ی معمولی)

 

سرده‌ی Sanguirana

 

قورباغه‌ی لوزون

نام: قورباغه‌ی لوزون Luzon frog
نام علمی: Sanguirana luzonensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارها و رودهای جنگل‌های بارانی کوهستانی جزیره‌ی لوزون در شمال کشور فیلیپین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۵/۸ سانتی‌متر

نگاره: Brown R

 

سرده‌ی Staurois

 

قورباغه‌ی راک اسکیپِر

نام: قورباغه‌ی راک اسکیپِر Rock skipper
نام علمی: Staurois latopalmatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی کشورهای برونئی، مالزی و اندونزی در شمال و غرب جزیره‌ی بورنئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۵ سانتی‌متر برای نرها و ۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Anton

 

قورباغه‌ی اسپلش میندانائو

نام: قورباغه‌ی اسپلش میندانائو Mindanao splash frog
نام علمی: Staurois natator
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای جزیره‌های میندانائو، سامار و لیته‌ی کشور فیلیپین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Jeremy Holden

 

قورباغه‌ی سنگی خال‌سبز

نام: قورباغه‌ی سنگی خال‌سبز Green-spotted rock frog
نام علمی: Staurois tuberilinguis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای سنگی جنگل‌های بارانی کشور برونئی، ایالت‌های صباح و ساراواک مالزی و شمال شرقی بخش کالیمانتان اندونزی در شمال جزیره‌ی بورنئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۷ تا ۳/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۳ تا ۳/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Jono Dashper

 

سرده‌ی Sylvirana

 

قورباغه‌ی جویباری هِل

نام: قورباغه‌ی جویباری هِل Cardamom stream frog
نام علمی: Sylvirana faber
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، درختچه‌زارهای نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارها، باتلاق‌ها، رودها، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی استان کامپونگ اسپیو کشور کامبوج در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۵/۹ سانتی‌متر

نگاره: Jeremy Holden

 

قورباغه‌ی گونتِر

نام: قورباغه‌ی گونتِر Gunther's frog
نام علمی: Sylvirana guentheri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، درختچه‌زارهای نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارها، باتلاق‌ها، رودها، مرداب‌های آب شیرین، کشت‌زارها و باغ‌های روستایی کشورهای چین، ویتنام، بوتان، هنگ کنگ، ماکائو و جزیره‌ی تایوان در شرق و جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۶/۳ تا ۶/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۷/۵ تا ۷/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Budak

 

قورباغه‌ی خط‌سیاه

نام: قورباغه‌ی خط‌سیاه Black-striped frog
نام علمی: Sylvirana nigrovittata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای جنگل‌های همیشه‌سبز شمال شرقی کشور هند، بنگلادش، نپال، جنوب چین، میانمار، تایلند، کامبوج، لائوس و ویتنام در شرق و جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Fernando Iglesias

 

قورباغه‌ی مورتِنسِن

نام: قورباغه‌ی مورتِنسِن Mortensen's frog
نام علمی: Sylvirana mortenseni
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های همیشه‌سبز کشورهای کامبوج، لائوس و تایلند در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Angus McNab

 

گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های راستین (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم) - (بخش ششم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده