جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های راستین (بخش چهارم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های راستین (بخش چهارم)

خانواده‌ی قورباغه‌های راستین Ranidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش چهارم خانواده‌ی قورباغه‌های راستین می‌پردازد با ۲۷ گونه (از ۱۶۳ گونه) آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی قورباغه‌های بودار Odorrana

 

قورباغه‌ی بینی‌نوک آمامی

نام: قورباغه‌ی بینی‌نوک آمامی Amami tip-nosed frog
نام علمی: Odorrana amamiensis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای جنگل‌های همیشه‌سبز برگ‌پهن گروه‌جزیره‌ی آمامی از جزیره‌های ریوکیوی کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۵/۷ تا ۶/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۷/۶ تا ۱۰/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Life with Frogs

 

قورباغه‌ی سنگی پو لوانگ

نام: قورباغه‌ی سنگی پو لوانگ Phu Luang cliff frog
نام علمی: Odorrana aureola
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های همیشه‌سبز تپه‌ای استان لوئی در شمال کشور تایلند در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۶/۴ تا ۶/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۸/۷ تا ۹/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Rushenb

 

قورباغه‌ی بودار بانا

نام: قورباغه‌ی بودار بانا Bana odorous frog
نام علمی: Odorrana banaorum
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای کشورهای ویتنام و کامبوج در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Jeremy Holden

 

قورباغه‌ی بدبوی گونه‌مسی

نام: قورباغه‌ی بدبوی گونه‌مسی Copper-cheeked Stinky Frog
نام علمی: Odorrana chloronota
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای شمال شرقی کشور هند، جنوب و شرق چین، میانمار، کامبوج، لائوس، تایلند و ویتنام در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Rushen

 

قورباغه‌ی بودار بزرگ

نام: قورباغه‌ی بودار بزرگ Large odorous frog
نام علمی: Odorrana graminea
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های استان‌های آن‌هوئی، ژجیانگ، گانسو، سیچوآن و یون‌نان کشور چین و کشورهای ویتنام، لائوس و میانمار در شرق و جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴/۲ تا ۵/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۷/۸ تا ۱۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: 梦夜涧 • 吸露藓

 

قورباغه‌ی هوس

نام: قورباغه‌ی هوس Hose's frog
نام علمی: Odorrana hosii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارها و رودهای جنگل‌های بارانی شرق کشور مالزی در جزیره‌مانند مالزی، بخش کالیمانتان جزیره‌ی بورنئو و جزیره‌ی سوماترای اندونزی و جنوب تایلند در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴/۵ تا ۶/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۸/۵ تا ۱۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Steven Wong

 

قورباغه‌ی ایشیکاوا

نام: قورباغه‌ی ایشیکاوا Ishikawa's frog
نام علمی: Odorrana ishikawae
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های معتدل و رودهای گروه‌جزیره‌ی اوکیناوا در جزیره‌های ریوکیوی کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۸/۸ تا ۱۰/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۱۰/۵ تا ۱۱/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Shawn Miller

 

قورباغه‌ی کوهستانی سبز

نام: قورباغه‌ی کوهستانی سبز Green mountain frog
نام علمی: Odorrana livida
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: رودها و جویبارهای جنگل‌های کوهستانی گرمسیری رشته‌کوه دونا در شرق کشور میانمار در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۸/۹ تا ۹/۷ سانتی‌متر

نگاره: Zqr001

 

قورباغه‌ی مارگارِتا

نام: قورباغه‌ی مارگارِتا Margareta's frog
نام علمی: Odorrana margaretae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای تپه‌ای جنگل‌ها و کشت‌زارهای جنوب و مرکز کشور چین و شمال ویتنام در شرق و جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Alan Yip

 

قورباغه‌ی مورافکا

نام: قورباغه‌ی مورافکا Morafka's frog
نام علمی: Odorrana morafkai
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت و جنگل‌های ابر کوهستانی شرق کشور کامبوج، جنوب لائوس و مرکز ویتنام در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۹ تا ۴/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۸ تا ۱۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Gary Stephenson

 

قورباغه‌ی بینی‌نوک ریوکیو

نام: قورباغه‌ی بینی‌نوک ریوکیو Ryukyu tip-nosed frog
نام علمی: Odorrana narina
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای شمال جزیره‌ی اوکیناوا در گروه‌جزیره‌ی اوکیناوا از جزیره‌های ریوکیوی کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴/۸ تا ۵/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۶ تا ۷/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Tyus Ma

 

قورباغه‌ی تنداب پوزه‌دراز

نام: قورباغه‌ی تنداب پوزه‌دراز Long-snout torrent frog
نام علمی: Odorrana nasica
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای کشورهای لائوس، تایلند و ویتنام در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Rushen

 

قورباغه‌ی بودار پیسه

نام: قورباغه‌ی بودار پیسه Piebald odorous frog
نام علمی: Odorrana schmackeri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای جنگل‌های کشور چین در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: 偉傑 徐

 

قورباغه‌ی بینی‌نوک بزرگ

نام: قورباغه‌ی بینی‌نوک بزرگ Greater tip-nosed frog
نام علمی: Odorrana supranarina
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای کوهستانی جنگل‌های همیشه‌سبز برگ‌پهن جزیره‌های ایشیگاکی و اریوموته از گروه‌جزیره‌ی یائه‌یاما در جزیره‌های ریوکیوی کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۵/۹ تا ۷/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۸/۱ تا ۱۰/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Sgt.Sak

 

قورباغه‌ی سویینهو

نام: قورباغه‌ی سویینهو Swinhoe's Frog
نام علمی: Odorrana swinhoana
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای تپه‌ای جنگل‌های پهن‌برگ جزیره‌ی تایوان در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۵/۸ تا ۸/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۱۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: 戀上夜的黑(K)

 

قورباغه‌ی بودار برگ بامبو

نام: قورباغه‌ی بودار برگ بامبو Bamboo leaf odorous frog
نام علمی: Odorrana versabilis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای جنوب شرقی کشور چین در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: 偉傑 徐

 

سرده‌ی Papurana

 

قورباغه‌ی همسان

نام: قورباغه‌ی همسان Similar frog
نام علمی: Papurana attigua
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای جنگل‌های همیشه‌سبز نمناک و جنگل‌های همیشه‌سبز و برگریز آمیخته با بامبو در مرکز و جنوب کشور ویتنام، شرق کامبوج و جنوب لائوس در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴ تا ۴/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۵ تا ۶/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Chien Lee

 

قورباغه‌ی جنگلی استرالیایی

نام: قورباغه‌ی جنگلی استرالیایی Australian wood frog
نام علمی: Papurana daemeli
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی شمال ایالت کوئینزلند و شمال سرزمین شمالی کشور استرالیا و جزیره‌ی گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۶/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۸/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: David Nelson

 

Papurana waliesa

نام: -
نام علمی: Papurana waliesa
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارها و باتلاق‌های چمن‌زارهای شرق کشور پاپوآ گینه‌ی نو در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۷/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۸/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Rémi Bigonneau

 

سرده‌ی قورباغه‌های آبی Pelophylax

 

قورباغه‌ی آبی شرقی

نام: قورباغه‌ی آبی شرقی Levant water frog
نام علمی: Pelophylax bedriagae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آبگیرها، استخرهای باران، جویبارها، رودها، کانال‌های آبیاری، مرداب‌ها، چشمه‌ها و آبگیرهای ماهی کشورهای یونان، قبرس، غرب و جنوب ترکیه، شمال مصر، غرب اردن، لبنان و غرب سوریه در جنوب شرقی قاره‌ی اروپا و منطقه‌ی خاورمیانه
اندازه: بدن به درازای ۴/۲ تا ۹ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۳ تا ۹/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Frank Deschandol

 

قورباغه‌ی استخر ایتالیایی

نام: قورباغه‌ی استخر ایتالیایی Italian pool frog
نام علمی: Pelophylax bergeri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: رودها، باتلا‌ق‌ها و دریاچه‌ها و مرداب‌های آب شیرین کشور ایتالیا و جزیره‌ی کُرس کشور فرانسه در جنوب قاره‌ی اروپا
اندازه: بدن به درازای ۸ سانتی‌متر

نگاره: Vide Ohlin

 

قورباغه‌ی آناتولیایی

نام: قورباغه‌ی آناتولیایی Anatolian frog
نام علمی: Pelophylax caralitanus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: دریاچه‌ها، آبگیرها، استخرها، رودها، جویبارها، چشمه‌ها و مرداب‌های جنوب غربی کشور ترکیه در جنوب شرقی قاره‌ی اروپا
اندازه: -

نگاره: Alexandre Ville

 

قورباغه‌ی کارپاتوس

نام: قورباغه‌ی کارپاتوس Karpathos frog
نام علمی: Pelophylax cerigensis
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارهای مدیترانه‌ای، رودها، دریاچه‌ها و مرداب‌های آب شیرین، آبگیرها و کشت‌زارهای جزیره‌ی کارپاتوس وابسته به کشور یونان در جنوب شرقی دریای اژه در جنوب شرقی قاره‌ی اروپا
اندازه: بدن به درازای ۴/۲ تا ۶/۷ سانتی‌متر

نگاره: Benny Trapp

 

قورباغه‌ی آبگیر سئول

نام: قورباغه‌ی آبگیر سئول Seoul pond frog
نام علمی: Pelophylax chosenicus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آبگیرها و شالیزارهای برنج غرب کشورهای کره‌ی شمالی و کره‌ی جنوبی در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۶ سانتی‌متر

نگاره: National Institute of Ecology

 

قورباغه‌ی کِرِتی

نام: قورباغه‌ی کِرِتی Cretan frog
نام علمی: Pelophylax cretensis
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارهای مدیترانه‌ای، رودها، دریاچه‌ها و مرداب‌های آب شیرین و کشت‌زارهای جزیره‌ی کِرِت وابسته به کشور یونان در جنوب شرقی قاره‌ی اروپا
اندازه: بدن به درازای ۶/۵ سانتی‌متر

نگاره: John P Clare

 

قورباغه‌ی آبی قبرس

نام: قورباغه‌ی آبی قبرس Cyprus water frog
نام علمی: Pelophylax cypriensis
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارها و استخرهای کوچک جزیره‌ی قبرس در دریای مدیترانه در جنوب شرقی قاره‌ی اروپا
اندازه: بدن به درازای ۶/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۷/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Charles Sharp

 

قورباغه‌ی آبی اِپیروس

نام: قورباغه‌ی آبی اِپیروس Epirus water frog
نام علمی: Pelophylax epeiroticus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارهای مدیترانه‌ای، رودها، باتلاق‌ها، دریاچه‌ها و مرداب‌های آب شیرین و کشت‌زارهای غرب کشور یونان و جنوب آلبانی در جنوب شرقی قاره‌ی اروپا
اندازه: بدن به درازای ۷/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۸/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Benny Trapp

 

گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های راستین (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم) - (بخش ششم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده