جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی پاسرخ شمالی

نام: قورباغه‌ی پاسرخ شمالی Northern red-legged frog
نام علمی: Rana aurora
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: دوزیستان
راسته: قورباغه
زیرراسته: نوغوکان
خانواده: قورباغه‌های راستین
سرده: قورباغه‌های برکه
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ژوراسیک پسین (۱۶۳/۵ تا ۱۴۵ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: برکه‌ها، نهرها و دریاچه‌های کشورهای آمریکا و کانادا
زندگانی: ۸ تا ۱۰ سال (دربند ۱۵ سال)
سن بلوغ: نرها ۳ سالگی و ماده‌ها ۴ سالگی
زادآوری: ۲۰۰ تا ۱۱۰۰ تخم (با ۶ تا ۱۴ روز زمان زاده شدن)
خوراک: شکار بی‌مهرگان و حشرات، سخت‌پوستان، حلزون، کرم، ماهی‌های کوچک، دوزیستان دیگر و...
رنگ: قهوه‌ای گراینده به سرخ تا خاکستری در پشت و زرد در سینه و شکم، با لکه‌های تیره
اندازه: بدن به درازای ۸ سانتی‌متر
ویژگی: قورباغه‌ی پاسرخ شمالی جانوری آبزی، شب‌زی و تنهازیست، دارای پوستی نازک، نرم، لیز و نمناک، همچنین دارای پاهای پشتی بلند و نیرومند برای پریدن و پرده‌دار برای شنا کردن، دارای مردمک چشم افقی و زبانی بلند و چسبناک برای شکار کردن و...

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی پاسرخ شمالی

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی پاسرخ شمالی

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی پاسرخ شمالی

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی پاسرخ شمالی

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی پاسرخ شمالی

۵
از ۵
۳ مشارکت کننده