جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی کسکیدز

نام: قورباغه‌ی کسکیدز Cascades frog
نام علمی: Rana cascadae
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: دوزیستان
راسته: قورباغه
زیرراسته: نوغوکان
خانواده: قورباغه‌های راستین
سرده: قورباغه‌های برکه
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (NT) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی ژوراسیک پسین (۱۶۳/۵ تا ۱۴۵ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌ها، چمن‌زارها، نهرها و دریاچه‌های پیرامون رشته‌کوه‌های کسکیدز و المپیک در کشور آمریکا
زندگانی: ۵ تا ۷ سال
سن بلوغ: ۳ سالگی
زادآوری: تا ۴۲۵ تخم (با ۸ تا ۲۰ روز زمان زاده شدن)
خوراک: شکار بی‌مهرگان و حشرات و...
رنگ: سبز تا قهوه‌ای در پشت و زرد روشن در سینه و شکم، با لکه‌های تیره
اندازه: بدن به درازای ۵ تا ۶ سانتی‌متر برای نرها و ۵ تا ۷/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها
ویژگی: قورباغه‌ی کسکیدز جانوری آبزی و شب‌زی، دارای پوستی نازک، نرم، لیز و نمناک، همچنین دارای پاهای پشتی بلند و نیرومند برای پریدن و پرده‌دار برای شنا کردن، دارای مردمک چشم افقی و زبانی بلند و چسبناک برای شکار کردن، قورباغه‌ی نر دارای کیسه‌ی تشدیدگر صدا و...

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی کسکیدز

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی کسکیدز

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی کسکیدز

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی کسکیدز

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: قورباغه‌ی کسکیدز

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده