جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های بوته‌زار (بخش هفتم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های بوته‌زار (بخش هفتم)

خانواده‌ی قورباغه‌های بوته‌زار Rhacophoridae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش هفتم خانواده‌ی قورباغه‌های بوته‌زار می‌پردازد با ۲۷ گونه (از ۱۸۴ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی سرده‌ی Rhacophorus

 

قورباغه‌ی پرنده‌ی مدوگ

نام: قورباغه‌ی پرنده‌ی مدوگ Medog flying frog
نام علمی: Rhacophorus translineatus
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ایالت آروناچال پرادش در شمال شرقی کشور هند و شرق منطقه‌های خودگردان تبت در شرق چین در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴/۹ تا ۵/۷ سانتی‌متر

نگاره: Anurag Mishra

 

قورباغه‌ی پرنده‌ی زگیل‌دار

نام: قورباغه‌ی پرنده‌ی زگیل‌دار Warty flying frog
نام علمی: Rhacophorus tuberculatus
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بامبو و جنگل‌های نمناک گرمسیری ایالت‌های آروناچال پرادش، بنگال غربی، آسام و مگالایا در شرق شمال شرقی کشور هند و جنوب شرقی منطقه‌های خودگردان تبت در شرق چین در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴/۵ سانتی‌متر

نگاره: Jayanta Kr Roy

 

سرده‌ی Vampyrius

 

قورباغه‌ی پرنده‌ی خون‌آشام

نام: قورباغه‌ی پرنده‌ی خون‌آشام Vampire flying frog
نام علمی: Vampyrius vampyrus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های همیشه‌سبز کوهستانی کشور ویتنام در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴/۲ تا ۴/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۹ تا ۵/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: -

 

سرده‌ی درخت‌نوردها Taruga

 

قورباغه‌ی درختی ساعت شنی کوهی

نام: قورباغه‌ی درختی ساعت شنی کوهی Montane hour-glass tree-frog
نام علمی: Taruga eques
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۳ تا ۴/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۹ تا ۷/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Kenneth Chin

 

قورباغه‌ی درختی زین‌شده‌ی بامدادی

نام: قورباغه‌ی درختی زین‌شده‌ی بامدادی Morningside saddled tree-frog
نام علمی: Taruga fastigo
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۳ تا ۴ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۵ تا ۶/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Kenneth Chin

 

قورباغه‌ی درختی پوزه‌دراز

نام: قورباغه‌ی درختی پوزه‌دراز Long-snouted tree-frog
نام علمی: Taruga longinasus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و مرداب‌های آب شیرین کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴/۱ تا ۴/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۷ تا ۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Frank Deschandol

 

سرده‌ی قورباغه‌های چشم‌حشره‌ای یا زگیل‌دار Theloderma

 

قورباغه‌ی زگیل‌دار ابلق

نام: قورباغه‌ی زگیل‌دار ابلق Pied warty frog
نام علمی: Theloderma asperum
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شمال شرقی کشور هند، شرق چین، میانمار، تایلند، کامبوج، ویتنام و جزیره‌ی سوماترای اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۵ تا ۳/۵ سانتی‌متر

نگاره: Frank Hendre

 

قورباغه‌ی چشم‌حشره‌ای چاپا

نام: قورباغه‌ی چشم‌حشره‌ای چاپا Chapa bug-eyed frog
نام علمی: Theloderma bicolor
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری مرکز و جنوب شرقی استان یون‌نان در جنوب کشور چین و شمال غربی ویتنام در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳ سانتی‌متر

نگاره: -

 

قورباغه‌ی خزه‌ای ویتنامی

نام: قورباغه‌ی خزه‌ای ویتنامی Vietnamese mossy frog
نام علمی: Theloderma corticale
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی همیشه‌سبر استان‌های گوانگ‌دونگ، گوانگ‌شی، هاینان و یون‌نان در جنوب کشور چین و شمال ویتنام و جنوب مرکزی لائوس در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۶/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۸ تا ۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Cowyeow

 

قورباغه‌ی چشم‌حشره‌ای تای (تایلندی)

نام: قورباغه‌ی چشم‌حشره‌ای تای (تایلندی) Thai bug-eyed frog
نام علمی: Theloderma horridum
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری کشورهای اندونزی، مالزی، سنگاپور و تایلند در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۸ تا ۴/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۹ تا ۴/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: InternationalThai National Parks

 

قورباغه‌ی چشم‌حشره‌ای مالایا

نام: قورباغه‌ی چشم‌حشره‌ای مالایا Malaya bug-eyed frog
نام علمی: Theloderma leporosum
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی همیشه‌سبز دشت و کوهستانی جزیره‌مانند مالزی و جزیره‌ی سوماترای اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۶/۸ سانتی‌متر

نگاره: Frank Hendre

 

قورباغه‌ی درختی اندونزیایی آسام

نام: قورباغه‌ی درختی اندونزیایی آسام Assam indonesian treefrog
نام علمی: Theloderma moloch
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ایالت‌های آروناچال پرادش و آسام در شرق شمال شرقی کشور هند و بخش‌هایی از منطقه‌های خودگردان تبت در شرق چین در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴ سانتی‌متر

نگاره: Nandini Velho and Anjora Noronha

 

قورباغه‌ی خزه‌ای مه‌گرفته

نام: قورباغه‌ی خزه‌ای مه‌گرفته Misty moss frog
نام علمی: Theloderma nebulosum
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بامبو و جنگل‌های همیشه‌سبز کوهستانی استان کون توم در مرکز کشور ویتنام در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۹ سانتی‌متر

نگاره: -

 

قورباغه‌ی خزه‌ای پنهان

نام: قورباغه‌ی خزه‌ای پنهان Cloaked moss frog
نام علمی: Theloderma palliatum
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های همیشه‌سبز کوهستانی استان‌های کون توم و داک لاک در مرکز کشور ویتنام در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Kenneth Chin

 

قورباغه‌ی چشم‌حشره‌ای برمه‌ای

نام: قورباغه‌ی چشم‌حشره‌ای برمه‌ای Burmese bug-eyed frog
نام علمی: Theloderma phrynoderma
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های همیشه‌سبز دشت و کوهستانی، جنگل‌های همیشه‌سبز مخلوط برگریز و جنگل‌های بامبوی ایالت کایین و منطقه‌ی تانینتاریی در جنوب کشور میانمار در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Tajong

 

قورباغه‌ی چشم‌حشره‌ای تِیلور

نام: قورباغه‌ی چشم‌حشره‌ای تِیلور Taylor's bug-eyed frog
نام علمی: Theloderma stellatum
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و کشت‌زارهای کشورهای تایلند، کامبوج، لائوس و ویتنام در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ سانتی‌متر

نگاره: Ckoulang

 

سرده‌ی قورباغه‌های درختی ژانگ Zhangixalus

 

قورباغه‌ی درختی سبز جنگلی

نام: قورباغه‌ی درختی سبز جنگلی Forest green tree frog
نام علمی: Zhangixalus arboreus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، مرداب‌های آب شیرین و زمین‌های تندابی جزیره‌های هونشو و سادو در کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴/۲ تا ۶ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۹ تا ۸/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Alpsdake

 

قورباغه‌ی درختی سبز کشتزار

نام: قورباغه‌ی درختی سبز کشتزار Farmland green treefrog
نام علمی: Zhangixalus arvalis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بامبو، باغ‌ها و کشت‌زارهای غرب و جنوب غربی جزیره‌ی تایوان در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴ تا ۴/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۶ تا ۶/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: YoyoFreelance

 

قورباغه‌ی پرنده‌ی یون‌نان

نام: قورباغه‌ی پرنده‌ی یون‌نان Yunnan flying frog
نام علمی: Zhangixalus burmanus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارهای دشت تندابی یا نمناک موسمی گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها، مرداب‌های آب شیرین، کشت‌زارها و باغ‌های روستایی استان یون‌نان در جنوب کشور چین، ایالت ناگالند در شمال شرقی هند و شمال میانمار در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Chintan Sheth

 

قورباغه‌ی درختی یشم سبز

نام: قورباغه‌ی درختی یشم سبز Jade tree frog
نام علمی: Zhangixalus dulitensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و مرداب‌های آب شیرین کشور برونئی، ایالت‌های صباح و ساراواک مالزی و شمال منطقه‌ی کالیمانتان اندونزی در شمال جزیره‌ی بورنئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۳ تا ۴ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۹ تا ۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Chien Lee

 

قورباغه‌ی درختی فِئا

نام: قورباغه‌ی درختی فِئا Fea's treefrog
نام علمی: Zhangixalus feae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی همیشه‌سبز جنوب غربی استان یون‌نان چین، شمال لائوس، ویتنام، شمال تایلند و میانمار در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Angus McNab

 

قورباغه‌ی درختی سبز مولترِخت

نام: قورباغه‌ی درختی سبز مولترِخت Moltrecht's green treefrog
نام علمی: Zhangixalus moltrechti
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، باغ‌ها و کشت‌زارهای چای جزیره‌ی تایوان در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۶ تا ۴/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۵ تا ۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Fernando Iglesias

 

قورباغه‌ی درختی سبز زمردی

نام: قورباغه‌ی درختی سبز زمردی Emerald green treefrog
نام علمی: Zhangixalus prasinatus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بامبو، جنگل‌های منطقه‌های تپه‌ای، درختچه‌زارها، باغ‌ها و کشت‌زارهای چای شمال جزیره‌ی تایوان در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴/۸ تا ۶/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۵ تا ۷/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Janus Olajuan Boediman

 

قورباغه‌ی پرنده‌ی مالایی

نام: قورباغه‌ی پرنده‌ی مالایی Malayan flying frog
نام علمی: Zhangixalus prominanus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها و مرداب‌های آب شیرین کشورهای اندونزی، مالزی و تایلند در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴/۸ تا ۶/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۵ تا ۷/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Steven Wong

 

قورباغه‌ی پرنده‌ی ژاپنی

نام: قورباغه‌ی پرنده‌ی ژاپنی Japanese gliding frog
نام علمی: Zhangixalus schlegelii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و تالاب‌های معتدل و شالیزارهای کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۲ تا ۴/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۳ تا ۵/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Shane Lowe

 

قورباغه‌ی پرنده‌ی نپال

نام: قورباغه‌ی پرنده‌ی نپال Nepal flying frog
نام علمی: Zhangixalus smaragdinus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های همیشه‌سبز نمناک استان یون‌نان در جنوب کشور چین، شمال شرقی هند، نپال، غرب تایلند، شمال ویتنام و جنوب لائوس در شمال شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۷/۴ تا ۸/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۱۰/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: David V. Raju

 

قورباغه‌ی درختی اوکیناوایی

نام: قورباغه‌ی درختی اوکیناوایی Okinawan tree frog
نام علمی: Zhangixalus viridis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های گروه‌جزیره‌ی اوکیناوا در جنوب جزیره‌های ریوکیو در جنوب کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴/۱ تا ۵/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۲ تا ۶/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Patrick Randall

 

گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های بوته‌زار (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم) - (بخش ششم) - (بخش هفتم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده