جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های بوته‌زار (بخش سوم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های بوته‌زار (بخش سوم)

خانواده‌ی قورباغه‌های بوته‌زار Rhacophoridae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش سوم خانواده‌ی قورباغه‌های بوته‌زار می‌پردازد با ۲۶ گونه (از ۱۸۴ گونه) آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی Polypedates

 

قورباغه‌ی درختی لب‌سفید

نام: قورباغه‌ی درختی لب‌سفید White-lipped treefrog
نام علمی: Polypedates braueri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جزیره‌ی تایوان در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Apus wd

 

قورباغه‌ی درختی کولِت

نام: قورباغه‌ی درختی کولِت Collett's tree frog
نام علمی: Polypedates colletti
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی کشورهای مالزی، اندنزی، برونئی، تایلند و جنوب ویتنام در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۵/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Paul

 

قورباغه‌ی درختی ساعت شنی معمولی

نام: قورباغه‌ی درختی ساعت شنی معمولی Common hour-glass tree-frog
نام علمی: Polypedates cruciger
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، مرداب‌های آب شیرین، کشت‌زارها، باغ‌های روستایی، منطقه‌های شهری و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۶ سانتی‌متر برای نرها و ۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Chris Kirby-Lambert

 

قورباغه‌ی درختی هیمالیایی

نام: قورباغه‌ی درختی هیمالیایی Himalayan tree frog
نام علمی: Polypedates himalayensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های برگریز نمناک شمال شرقی کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Jayaditya Purkayastha

 

قورباغه‌ی درختی معمولی

نام: قورباغه‌ی درختی معمولی Common tree frog
نام علمی: Polypedates leucomystax
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، درختچه‌زارها، چمن‌زارها، رودها، دریاچه‌ها و مرداب‌های آب شیرین، کرانه‌های سنگی، کولاب‌های آب شیرین کرانه‌ای، کشت‌زارها، چراگاه‌ها، باغ‌های روستایی و منطقه‌های شهری جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۷ تا ۵ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۷ تا ۷/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Budak

 

قورباغه‌ی درختی گوش‌تیره

نام: قورباغه‌ی درختی گوش‌تیره Dark-eared treefrog
نام علمی: Polypedates macrotis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای مالزی، اندنزی، برونئی، تایلند و فیلیپین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۶ سانتی‌متر برای نرها و ۸/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Dash Huang

 

قورباغه‌ی درختی هندی

نام: قورباغه‌ی درختی هندی Indian tree frog
نام علمی: Polypedates maculatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های برگریز نمناک و باغ‌های روستایی کشورهای هند، بنگلادش، نپال، بوتان و سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۴ تا ۵/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۴ تا ۸/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Jono Dashper

 

قورباغه‌ی درختی پاخال‌دار

نام: قورباغه‌ی درختی پاخال‌دار Spot-legged tree frog
نام علمی: Polypedates megacephalus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های مرکز، جنوب و جنوب غربی کشور چین، شمال شرقی ویتنام، تایلند و ایالت‌های مگالایا و ناگالند در شمال شرقی هند در شرق و جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Martin Whiting

 

قورباغه‌ی درختی شمالی

نام: قورباغه‌ی درختی شمالی Northern treefrog
نام علمی: Polypedates mutus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای میانمار، لائوس، تایلند، ویتنام و جنوب و جنوب غربی چین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴/۵ تا ۵ سانتی‌متر برای نرها و ۶ تا ۶/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Angus McNab

 

قورباغه‌ی درختی غربی

نام: قورباغه‌ی درختی غربی Western tree frog
نام علمی: Polypedates occidentalis
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های همیشه‌سبز، نیمه‌همیشه‌سبز و برگریز نمناک در ایالت کرالا در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۵/۵ سانتی‌متر

نگاره: Harikrishnan S.

 

قورباغه‌ی گوش‌دار برونئو

نام: قورباغه‌ی گوش‌دار برونئو Borneo eared frog
نام علمی: Polypedates otilophus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، کشت‌زارها و روستاهای کشورهای اندونزی، مالزی و برونئی در جزیره‌ی بورنئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۶/۴ تا ۸ سانتی‌متر برای نرها و ۸/۲ تا ۹/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Nicky Bay
(آشنایی بیشتر با قورباغه‌ی گوش‌دار برونئو)

 

قورباغه‌ی درختی ساعت شنی دروغین

نام: قورباغه‌ی درختی ساعت شنی دروغین False hour-glass tree frog
نام علمی: Polypedates pseudocruciger
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه گهات غربی در ایالت‌های تامیل نادو، کَرناتَکه و کرالا در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴/۸ تا ۵/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Harikrishnan S

 

قورباغه‌ی درختی خاردار رانوِلا

نام: قورباغه‌ی درختی خاردار رانوِلا Ranwella's spined tree frog
نام علمی: Polypedates ranwellai
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی دشت کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴ تا ۴/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: L. J. Mendis Wickramasinghe

 

سرده‌ی قورباغه‌های درختچه‌ای Pseudophilautus

 

قورباغه‌ی درختچه‌ای دشت هورتون

نام: قورباغه‌ی درختچه‌ای دشت هورتون Horton Plains shrub frog
نام علمی: Pseudophilautus alto
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی گرمسیری کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱/۷ تا ۱/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۱/۹ تا ۲/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Frank Deschandol

 

قورباغه‌ی بوته‌ای امبولی

نام: قورباغه‌ی بوته‌ای امبولی Amboli bush frog
نام علمی: Pseudophilautus amboli
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه گهات غربی در ایالت‌های مَهاراشترا و کَرناتَکه در جنوب غربی کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Vignesh Bhat

 

قورباغه‌ی درختچه‌ای آسانکا

نام: قورباغه‌ی درختچه‌ای آسانکا Asanka's shrub frog
نام علمی: Pseudophilautus asankai
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱/۹ تا ۲/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۳ تا ۲/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Kenneth Chin

 

قورباغه‌ی درختچه‌ای طلایی

نام: قورباغه‌ی درختچه‌ای طلایی Golden shrub frog
نام علمی: Pseudophilautus auratus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و کشت‌زارهای کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۲ تا ۲/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۳ تا ۲/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Buddhika.jm

 

قورباغه‌ی درختچه‌ای پوزه‌پوچ

نام: قورباغه‌ی درختچه‌ای پوزه‌پوچ Hollow-snouted shrub frog
نام علمی: Pseudophilautus cavirostris
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴/۵ سانتی‌متر

نگاره: Brentonvt

 

قورباغه‌ی درختچه‌ای پوزه‌تیز

نام: قورباغه‌ی درختچه‌ای پوزه‌تیز Sharp-snouted shrub frog
نام علمی: Pseudophilautus cuspis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱/۸ تا ۲/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۱/۸ تا ۲/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Shanelle Wikramanayake

 

قورباغه‌ی درختچه‌ای برازنده

نام: قورباغه‌ی درختچه‌ای برازنده Elegant shrub frog
نام علمی: Pseudophilautus decoris
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، کشت‌زارها و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱/۸ تا ۲ سانتی‌متر برای نرها و ۱/۹ تا ۲/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: John Sullivan

 

قورباغه‌ی کوتوله‌ی پوزه‌گرد

نام: قورباغه‌ی کوتوله‌ی پوزه‌گرد Round-snout pygmy frog
نام علمی: Pseudophilautus femoralis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Kenneth Chin

 

قورباغه‌ی درختچه‌ای برگ‌نشین

نام: قورباغه‌ی درختچه‌ای برگ‌نشین Leaf Dwelling Shrub Frog
نام علمی: Pseudophilautus folicola
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۴ تا ۲/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۶ تا ۲/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Brentonvt

 

قورباغه‌ی درختچه‌ای فرانکِنبِرگ

نام: قورباغه‌ی درختچه‌ای فرانکِنبِرگ Frankenberg's Shrub Frog
نام علمی: Pseudophilautus frankenbergi
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۷ تا ۲/۹ سانتی‌متر

نگاره: Buddhika.jm

 

قورباغه‌ی درختچه‌ای بند انگشت

نام: قورباغه‌ی درختچه‌ای بند انگشت Knuckles Shrub Frog
نام علمی: Pseudophilautus fulvus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: کشت‌زارها، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۳ تا ۳/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۵ تا ۴/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Buddhika Mawella

 

قورباغه‌ی درختچه‌ای هالیدِی

نام: قورباغه‌ی درختچه‌ای هالیدِی Halliday's shrub frog
نام علمی: Pseudophilautus hallidayi
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و منطقه‌های سنگی کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۷ تا ۴/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Jono Dashper

 

قورباغه‌ی درختچه‌ای هانکِن

نام: قورباغه‌ی درختچه‌ای هانکِن Hanken's shrub frog
نام علمی: Pseudophilautus hankeni
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Dr. Madhava Meegaskumbura

 

گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های بوته‌زار (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم) - (بخش ششم) - (بخش هفتم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده