جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های بوته‌زار (بخش ششم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های بوته‌زار (بخش ششم)

خانواده‌ی قورباغه‌های بوته‌زار Rhacophoridae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش ششم خانواده‌ی قورباغه‌های بوته‌زار می‌پردازد با ۲۶ گونه (از ۱۸۴ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی سرده‌ی Raorchestes

 

قورباغه‌ی بوته‌ای دره‌ی آرام

نام: قورباغه‌ی بوته‌ای دره‌ی آرام Silent Valley bushfrog
نام علمی: Raorchestes silentvalley
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های پارک ملی دره‌ی آرام در رشته‌کوه گهات غربی در ایالت کرالا در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: David V. Raju

 

قورباغه‌ی بوته‌ای خال‌دار

نام: قورباغه‌ی بوته‌ای خال‌دار Spotted bush frog
نام علمی: Raorchestes tinniens
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های همیشه‌سبز کوهستانی نمناک رشته‌کوه گهات غربی در ایالت‌های کرالا و تامیل نادو در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱/۸ تا ۲/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۵ تا ۲/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Harshith JV

 

قورباغه‌ی بوته‌ای تراوانکور

نام: قورباغه‌ی بوته‌ای تراوانکور Travancore bushfrog
نام علمی: Raorchestes travancoricus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه گهات غربی در ایالت تامیل نادو در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۲ تا ۲/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Saurabhsawantphoto

 

قورباغه‌ی بوته‌ای کودریموک

نام: قورباغه‌ی بوته‌ای کودریموک Kudremukh bush frog
نام علمی: Raorchestes tuberohumerus
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، کشت‌زارها و باغ‌های خانگی پیرامون رشته‌کوه گهات غربی در ایالت‌های کَرناتَکه و کرالا در جنوب غربی کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱/۹ تا ۲/۲ سانتی‌متر

نگاره: Girish Gowda

 

Raorchestes uthamani

نام: -
نام علمی: Raorchestes uthamani
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه گهات غربی در ایالت کرالا در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۱ سانتی‌متر

نگاره: Manoj P

 

قورباغه‌ی بوته‌ای سوشیل

نام: قورباغه‌ی بوته‌ای سوشیل Sushil's bushfrog
نام علمی: Raorchestes sushili
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه گهات غربی در ایالت تامیل نادو در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۵ سانتی‌متر

نگاره: Daniel V Raju

 

سرده‌ی Rhacophorus

 

قورباغه‌ی پرنده‌ی آنام

نام: قورباغه‌ی پرنده‌ی آنام Annam flying frog
نام علمی: Rhacophorus annamensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای رشته‌کوه اننیت در کشورهای کامبوج و ویتنام در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Jodi Rowley

 

قورباغه‌ی پرنده‌ی بالو

نام: قورباغه‌ی پرنده‌ی بالو Balu flying frog
نام علمی: Rhacophorus baluensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی شمال ایالت‌های صباح و ساراواک کشور مالزی در جزیره‌ی بورنئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Chien Lee

 

قورباغه‌ی پرنده‌ی دوخال

نام: قورباغه‌ی پرنده‌ی دوخال Twin-spotted flying frog
نام علمی: Rhacophorus bipunctatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شمال شرقی کشور هند، جنوب چین، بنگلادش، میانمار، ویتنام، لائوس، کامبوج، تایلند و جزیره‌مانند مالزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۷ تا ۶ سانتی‌متر

نگاره: Itchydogimages

 

قورباغه‌ی پرنده‌ی بورنئو

نام: قورباغه‌ی پرنده‌ی بورنئو Borneo flying frog
نام علمی: Rhacophorus borneensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ایالت‌های صباح و ساراواک کشور مالزی در جزیره‌ی بورنئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۵/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Lars Fehlandt

 

قورباغه‌ی پرنده‌ی کالاکاد

نام: قورباغه‌ی پرنده‌ی کالاکاد Kalakad gliding frog
نام علمی: Rhacophorus calcadensis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری، جنگل‌های کوهستانی و رودهای رشته‌کوه گهات غربی در ایالت‌های کرالا و تامیل نادو در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۹ سانتی‌متر

نگاره: David Raju

 

قورباغه‌ی پرنده‌ی نام‌دار

نام: قورباغه‌ی پرنده‌ی نام‌دار Celebes flying frog
نام علمی: Rhacophorus edentulus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: رودها و مرداب‌های آب شیرین جزیره‌ی سولاوِسی کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۹ تا ۳/۴ سانتی‌متر

نگاره: Kat Lowe

 

قورباغه‌ی پرنده‌ی تووا

نام: قورباغه‌ی پرنده‌ی تووا Tuwa flying frog
نام علمی: Rhacophorus georgii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جزیره‌ی سولاوِسی کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Kat Lowe

 

قورباغه‌ی درختی هِلِن

نام: قورباغه‌ی درختی هِلِن Helen's tree frog
نام علمی: Rhacophorus helenae
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت جنوب کشور ویتنام در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۷/۲ تا ۸/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۸/۹ تا ۹/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Jodi J. L. Rowley

 

قورباغه‌ی درختی پرده‌سیاه

نام: قورباغه‌ی درختی پرده‌سیاه Black-webbed treefrog
نام علمی: Rhacophorus kio
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی همیشه‌سبز شرق کشور هند، جنوب چین، شمال تایلند، کامبوج، لائوس و ویتنام در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Chien Lee

 

قورباغه‌ی درختی کوچک

نام: قورباغه‌ی درختی کوچک Small tree frog
نام علمی: Rhacophorus lateralis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های همیشه‌سبز نیمه‌گرمسیری و کشت‌زارهای پیرامون رشته‌کوه گهات غربی در شمال ایالت کَرناتَکه و جنوب ایالت کرالا در جنوب غربی کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۱ سانتی‌متر

نگاره: Girish Gowda

 

قورباغه‌ی پرنده‌ی مالابار

نام: قورباغه‌ی پرنده‌ی مالابار Malabar flying frog
نام علمی: Rhacophorus malabaricus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، کشت‌زارها و منطقه‌های شهری پیرامون رشته‌کوه گهات غربی در ایالت‌های تامیل نادو، کرالا، کَرناتَکه، گوا و مَهاراشترا در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱۰ تا ۱۱ سانتی‌متر

نگاره: Drcaesarphotography
(آشنایی بیشتر با قورباغه‌ی پرنده‌ی مالابار)

 

قورباغه‌ی پرنده‌ی جاوه

نام: قورباغه‌ی پرنده‌ی جاوه Java flying frog
نام علمی: Rhacophorus margaritifer
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جزیره‌ی جاوه‌ی کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴/۱ تا ۴/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Alhadi Farits

 

قورباغه‌ی پرنده‌ی لوکا

نام: قورباغه‌ی پرنده‌ی لوکا Loka flying frog
نام علمی: Rhacophorus monticola
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای جزیره‌ی سولاوِسی کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۳ تا ۴/۳ سانتی‌متر

نگاره: Chien Lee

 

قورباغه‌ی پرنده‌ی والاس

نام: قورباغه‌ی پرنده‌ی والاس Wallace's flying frog
نام علمی: Rhacophorus nigropalmatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک گرمسیری کشورهای اندونزی، مالزی، برونئی و تایلند در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۸ تا ۱۰ سانتی‌متر

نگاره: Matt Clancy
(آشنایی بیشتر با قورباغه‌ی پرنده‌ی والاس)

 

قورباغه‌ی درختی اورلوف

نام: قورباغه‌ی درختی اورلوف Orlov's treefrog
نام علمی: Rhacophorus orlovi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها و مرداب‌های آب شیرین کشورهای لائوس، تایلند و ویتنام در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Cowyeow

 

قورباغه‌ی پرنده‌ی رنگی‌پوش

نام: قورباغه‌ی درختی رنگی‌پوش Harlequin tree frog
نام علمی: Rhacophorus pardalis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و مرداب‌های آب شیرین کشورهای اندونزی، مالزی، برونئی، تایلند و فیلیپین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۹ تا ۵/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۵ تا ۷/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Jono Dashper

 

قورباغه‌ی پرنده‌ی انایمالای

نام: قورباغه‌ی پرنده‌ی انایمالای Anaimalai flying frog
نام علمی: Rhacophorus pseudomalabaricus
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و کشت‌زارهای پیرامون رشته‌کوه گهات غربی در ایالت‌های تامیل نادو و کرالا در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴/۷ تا ۵/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۶ تا ۷/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Raviraja Ponnusamy

 

قورباغه‌ی درختی رِینوارت

نام: قورباغه‌ی درختی رِینوارت Reinwardt's tree frog
نام علمی: Rhacophorus reinwardtii
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و مرداب‌های آب شیرین در ایالت صباح کشور مالزی و جزیره‌ی جاوه و بخش کالیمانتان جزیره‌ی بورنئو در کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴/۱ تا ۵/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۵ تا ۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Matt

 

قورباغه‌ی پرنده‌ی نامدافا

نام: قورباغه‌ی پرنده‌ی نامدافا Namdapha flying frog
نام علمی: Rhacophorus rhodopus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و مرداب‌های آب شیرین ایالت آروناچال پرادش در شمال شرقی کشور هند، استان‌های هاینان و یون‌نان و منطقه‌های خودگردان تبت و گوانگ‌شی در جنوب چین و کشورهای میانمار، کامبوج، تایلند، لائوس و ویتنام در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۱ تا ۵/۵ سانتی‌متر

نگاره: Angus McNab

 

قورباغه‌ی درختی اینگِر

نام: قورباغه‌ی درختی اینگِر Inger's treefrog
نام علمی: Rhacophorus robertingeri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های استان‌های توا تین-هوئه، کوانگ نام، کون توم و گیا لای در مرکز کشور ویتنام در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۶ تا ۴/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۹ تا ۵/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Bangtran

 

گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های بوته‌زار (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم) - (بخش ششم) - (بخش هفتم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده