جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های بوته‌زار (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های بوته‌زار (بخش دوم)

خانواده‌ی قورباغه‌های بوته‌زار Rhacophoridae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی قورباغه‌های بوته‌زار می‌پردازد با ۲۶ گونه (از ۱۸۴ گونه) آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی Gracixalus

 

قورباغه‌ی لانه‌حبابی کوچک

نام: قورباغه‌ی لانه‌حبابی کوچک Tiny bubble-nest frog
نام علمی: Gracixalus supercornutus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های همیشه‌سبز کوهستانی مرکز کشور ویتنام و جنوب لائوس در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Kenneth Chin

 

قورباغه‌ی درختی ترینگ

نام: قورباغه‌ی درختی ترینگ Trieng tree frog
نام علمی: Gracixalus trieng
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های همیشه‌سبز کوهستانی کشور ویتنام در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۷ تا ۴/۱ سانتی‌متر

نگاره: Jodi J. L. Rowley

 

سرده‌ی قورباغه‌های درختی لاغر Leptomantis

 

قورباغه‌ی درختی نقاب‌دار

نام: قورباغه‌ی درختی نقاب‌دار Masked tree frog
نام علمی: Leptomantis angulirostris
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای کشورهای اندونزی و مالزی در جزیره‌ی بورنئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۱ تا ۳/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۵ تا ۵/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Chien Lee

 

قورباغه‌ی درختی خال‌آبی

نام: قورباغه‌ی درختی خال‌آبی Blue-spotted tree frog
نام علمی: Leptomantis cyanopunctatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای کشورهای اندونزی، مالزی، سنگاپور، تایلند و ویتنام در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Chien Lee

 

قورباغه‌ی درختی نواری

نام: قورباغه‌ی درختی نواری Banded tree frog
نام علمی: Leptomantis fasciatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و مرداب‌های آب شیرین کشورهای اندونزی، مالزی و برونئی در جزیره‌ی بورنئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۵/۵ سانتی‌متر

نگاره: Matt Clancy

 

قورباغه‌ی درختی قهوه‌ای

نام: قورباغه‌ی درختی قهوه‌ای Brown tree frog
نام علمی: Leptomantis harrissoni
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی کشورهای اندونزی، مالزی و برونئی در شمال جزیره‌ی بورنئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۵ سانتی‌متر برای نرها و ۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Lars Fehlandt

 

سرده‌ی Liuixalus

 

قورباغه‌ی درختی کوچک هاینان

نام: قورباغه‌ی درختی کوچک هاینان Hainan small treefrog
نام علمی: Liuixalus hainanus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بامبو و بوته‌زارهای جزیره‌ی هاینان در جنوب کشور چین در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱/۸ سانتی‌متر

نگاره: Sandra Goutte

 

قورباغه‌ی درختی رومِر

نام: قورباغه‌ی درختی رومِر Romer's tree frog
نام علمی: Liuixalus romeri
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای جنگل‌ها و درخت‌زارهای چهار جزیره‌ی لانتانو، لاما، پو توی و چک لپ کوک وابسته به هنگ‌کنگ در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱/۵ تا ۲/۵ سانتی‌متر

نگاره: Inglourious Reptiles
(آشنایی بیشتر با قورباغه‌ی درختی رومِر)

 

سرده‌ی Mercurana

 

قورباغه‌ی درختی باتلاقی میریستیکا

نام: قورباغه‌ی درختی باتلاقی میریستیکا Myristica Swamp Treefrog
نام علمی: Mercurana myristicapalustris
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های باتلاقی رشته‌کوه گهات غربی در ایالت کرالا در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Davidvraju

 

سرده‌ی Nasutixalus

 

قورباغه‌ی لانه‌حبابی جِردون

نام: قورباغه‌ی لانه‌حبابی جِردون Jerdon's bubble-nest frog
نام علمی: Nasutixalus jerdonii
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ایالت‌های بنگال غربی، ناگالند، مانیپور و مگالایا در شمال شرقی کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۷ تا ۴/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Biju SD

 

سرده‌ی قورباغه‌های درختی اندونزیایی Nyctixalus

 

قورباغه‌ی درختی اندونزیایی جاوه

نام: قورباغه‌ی درختی اندونزیایی جاوه Java indonesian treefrog
نام علمی: Nyctixalus margaritifer
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری جزیره‌ی جاوه‌ی کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا

اندازه: -
نگاره: Farits Alhadi

 

قورباغه‌ی درختی دارچینی

نام: قورباغه‌ی درختی دارچینی Cinnamon treefrog
نام علمی: Nyctixalus pictus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای اندونزی، مالزی، برونئی، تایلند، سنگاپور و فیلیپین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Tajong

 

قورباغه‌ی درختی خاردار

نام: قورباغه‌ی درختی خاردار Spiny tree frog
نام علمی: Nyctixalus spinosus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی دشت و کوهستانی جزیره‌های میندانائو، بوهول، باسیلان و لیته‌ی کشور فیلیپین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Anton

 

سرده‌ی قورباغه‌های درخته‌ای Philautus

 

قورباغه‌ی لانه‌حبابی مِندولونگ

نام: قورباغه‌ی لانه‌حبابی مِندولونگ Mendolong bubble-nest frog
نام علمی: Philautus aurantium
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ایالت‌های صباح و ساراواکِ کشور مالزی در جزیره‌ی برونئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳ سانتی‌متر

نگاره: Scott Macor

 

قورباغه‌ی لانه‌حبابی جاوه

نام: قورباغه‌ی لانه‌حبابی جاوه Java bubble-nest frog
نام علمی: Philautus aurifasciatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری جزیره‌ی جاوه‌ی کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Life with Frogs

 

قورباغه‌ی بوته‌ای سبز

نام: قورباغه‌ی بوته‌ای سبز Green bush frog
نام علمی: Philautus bunitus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری پیرامون کوه کینَبالو در غرب ایالت صباح کشور مالزی در جزیره‌ی بورنئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۴/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Frank Deschandol

 

قورباغه‌ی لانه‌حبابی شاخ‌دار

نام: قورباغه‌ی لانه‌حبابی شاخ‌دار Horned bubble-nest frog
نام علمی: Philautus cornutus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری پیرامون کوه کرینچی در جزیره‌ی سوماترای کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۴ تا ۲/۶ سانتی‌متر

نگاره: Jeremy Holden

 

قورباغه‌ی پرنده‌ی اِوِرِت

نام: قورباغه‌ی پرنده‌ی اِوِرِت Everett's flying frog
نام علمی: Philautus everetti
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای کشورهای فیلیپین و مالزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳ تا ۳/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۵ تا ۴/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Otto Bylén Claesson

 

قورباغه‌ی بوته‌ای کوهی

نام: قورباغه‌ی بوته‌ای کوهی Montane bush frog
نام علمی: Philautus gunungensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی گرمسیری پیرامون کوه کینَبالو در ایالت صباح کشور مالزی در جزیره‌ی بورنئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Paul

 

قورباغه‌ی درختی چشم‌سبز

نام: قورباغه‌ی درختی چشم‌سبز Green-eyed tree frog
نام علمی: Philautus hosii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری کشورهای اندونزی و مالزی در جزیره‌ی بورنئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۶/۲ سانتی‌متر

نگاره: Kenneth Chin Yu An

 

قورباغه‌ی لانه‌حبابی اینگِر

نام: قورباغه‌ی لانه‌حبابی اینگِر Inger's bubble-nest frog
نام علمی: Philautus ingeri
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی کشورهای اندونزی، مالزی و برونئی در جزیره‌ی بورنئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۷ تا ۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Lars Fehlandt

 

قورباغه‌ی لانه‌حبابی جاکوبسون

نام: قورباغه‌ی لانه‌حبابی جاکوبسون Jacobson's bubble-nest frog
نام علمی: Philautus jacobsoni
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری جزیره‌ی جاوه‌ی اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: -

 

قورباغه‌ی بوته‌ای پا دراز غربی

نام: قورباغه‌ی بوته‌ای پا دراز غربی Western long-legged bush frog
نام علمی: Philautus kakipanjang
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ایالت ساراواکِ کشور مالزی در جزیره‌ی برونئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۱ تا ۲/۴ سانتی‌متر

نگاره: Jungledragon

 

قورباغه‌ی لانه‌حبابی کرانگاس

نام: قورباغه‌ی لانه‌حبابی کرانگاس Kerangas bubble-nest frog
نام علمی: Philautus kerangae
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و باتلاق‌های ایالت ساراواکِ کشور مالزی در جزیره‌ی برونئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Lars Fehlandt

 

قورباغه‌ی لانه‌حبابی گونونگ مولو

نام: قورباغه‌ی لانه‌حبابی گونونگ مولو Gunung mulu bubble-nest frog
نام علمی: Philautus tectus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری کشور برونئی و ایالت‌های صباح و ساراواکِ کشور مالزی در جزیره‌ی برونئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲ تا ۲/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Paul

 

قورباغه‌ی لانه‌حبابی پراک

نام: قورباغه‌ی لانه‌حبابی پراک Perak bubble-nest frog
نام علمی: Philautus vermiculatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری کشورهای مالزی و تایلند در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ سانتی‌متر

نگاره: Ingomar Kiehlmann

 

گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های بوته‌زار (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم) - (بخش ششم) - (بخش هفتم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده