جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های بوته‌زار (بخش پنجم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های بوته‌زار (بخش پنجم)

خانواده‌ی قورباغه‌های بوته‌زار Rhacophoridae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش پنجم خانواده‌ی قورباغه‌های بوته‌زار می‌پردازد با ۲۷ گونه (از ۱۸۴ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی سرده‌ی Raorchestes

 

قورباغه‌ی بوته‌ای باب اینگِر

نام: قورباغه‌ی بوته‌ای باب اینگِر Bob Inger's bush frog
نام علمی: Raorchestes bobingeri
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری رشته‌کوه گهات غربی در ایالت‌های کرالا و تامیل نادو در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۱ تا ۲/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۳ تا ۲/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Seshadri.K.S

 

قورباغه‌ی لانه‌حبابی بمبئی

نام: قورباغه‌ی لانه‌حبابی بمبئی Bombay bubble-nest frog
نام علمی: Raorchestes bombayensis
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، درختچه‌زارهای نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی رشته‌کوه گهات غربی در ایالت‌های کَرناتَکه و مَهاراشترا در جنوب غربی کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳ سانتی‌متر

نگاره: David Raju

 

قورباغه‌ی بوته‌ای خال‌سفید

نام: قورباغه‌ی بوته‌ای خال‌سفید White-spotted bush frog
نام علمی: Raorchestes chalazodes
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه گهات غربی در ایالت کرالا در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: David V. Raju

 

قورباغه‌ی لانه‌حبابی کرناتکه

نام: قورباغه‌ی لانه‌حبابی کرناتکه Karnataka bubble-nest frog
نام علمی: Raorchestes charius
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های همیشه‌سبز نمناک گرمسیری رشته‌کوه گهات غربی در ایالت کَرناتَکه در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۷ تا ۳/۱ سانتی‌متر

نگاره: David V. Raju

 

قورباغه‌ی بوته‌ای چشم‌سبز

نام: قورباغه‌ی بوته‌ای چشم‌سبز Green-eyed bushfrog
نام علمی: Raorchestes chlorosomma
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های همیشه‌سبز جنوب رشته‌کوه گهات غربی در ایالت کرالا در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۶ سانتی‌متر

نگاره: David Raju

 

قورباغه‌ی بوته‌ای سبز گیج‌کننده

نام: قورباغه‌ی بوته‌ای سبز گیج‌کننده Confusing green bushfrog
نام علمی: Raorchestes chromasynchysi
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه گهات غربی در ایالت‌های کرالا و کَرناتَکه در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Drcaesarphotography

 

قورباغه‌ی بوته‌ای کونور

نام: قورباغه‌ی بوته‌ای کونور Coonore bushfrog
نام علمی: Raorchestes coonoorensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه گهات غربی در ایالت تامیل نادو در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲ تا ۲/۴ سانتی‌متر

نگاره: David Raju

 

قورباغه‌ی بوته‌ای کودایکانال

نام: قورباغه‌ی بوته‌ای کودایکانال Koadaikanal bush frog
نام علمی: Raorchestes dubois
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: لبه‌ی جنگل‌ها و باغ‌های پیرامون رشته‌کوه گهات غربی در ایالت تامیل نادو در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱/۹ تا ۲/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: David Raju

 

قورباغه‌ی بوته‌ای شکم‌زرد

نام: قورباغه‌ی بوته‌ای شکم‌زرد Yellow-bellied bush frog
نام علمی: Raorchestes flaviventris
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری رشته‌کوه گهات غربی در ایالت‌های کرالا و تامیل نادو در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۹ تا ۳/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: David Raju

 

قورباغه‌ی بوته‌ای گهات

نام: قورباغه‌ی درختچه‌ای گهات Ghate's shrub frog
نام علمی: Raorchestes ghatei
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شمال غربی رشته‌کوه گهات غربی در ایالت مَهاراشترا در جنوب غربی کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱/۹ تا ۲/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۱/۵ تا ۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Avinash Bhagat

 

قورباغه‌ی بوته‌ای غده‌دار

نام: قورباغه‌ی بوته‌ای غده‌دار Glandular bush frog
نام علمی: Raorchestes glandulosus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه گهات غربی در ایالت‌های کرالا و کَرناتَکه در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۸ سانتی‌متر

نگاره: David Raju

 

قورباغه‌ی بوته‌ای خریت

نام: قورباغه‌ی بوته‌ای خریت Griet bush frog
نام علمی: Raorchestes griet
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه گهات غربی در ایالت‌های کرالا و تامیل نادو در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲ تا ۲/۲ سانتی‌متر

نگاره: Manoj P

 

قورباغه‌ی بوته‌ای جایارام

نام: قورباغه‌ی بوته‌ای جایارام Jayaram's Bush Frog
نام علمی: Raorchestes jayarami
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه گهات غربی در ایالت تامیل نادو در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: Froggydame

 

Raorchestes johnceei

نام: -
نام علمی: Raorchestes johnceei
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه گهات غربی در ایالت کرالا در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۱ تا ۳/۴ سانتی‌متر

نگاره: David Raju

 

قورباغه‌ی بوته‌ای کایکاتی

نام: قورباغه‌ی بوته‌ای کایکاتی Kaikatti bushfrog
نام علمی: Raorchestes kaikatti
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه گهات غربی در ایالت کرالا در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۳ تا ۲/۶ سانتی‌متر

نگاره: Harikrishnan S.

 

Raorchestes kadalarensis

نام: -
نام علمی: Raorchestes kadalarensis
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه گهات غربی در ایالت کرالا در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: -

نگاره: David Raju

 

قورباغه‌ی بوته‌ای کاکاچی

نام: قورباغه‌ی درختچه‌ای کاکاچی Kakachi shrub frog
نام علمی: Raorchestes kakachi
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه گهات غربی در ایالت تامیل نادو در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۴ تا ۲/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۴ تا ۳/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: David Raju

 

قورباغه‌ی بوته‌ای زرد کورگ

نام: قورباغه‌ی بوته‌ای زرد کورگ Coorg yellow bush frog
نام علمی: Raorchestes luteolus
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه گهات غربی در ایالت کَرناتَکه در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۴ تا ۲/۹ سانتی‌متر

نگاره: Drcaesarphotography

 

Raorchestes manohari

نام: -
نام علمی: Raorchestes manohari
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه گهات غربی در ایالت کرالا در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۱/۷ تا ۱/۸ سانتی‌متر

نگاره: David Raju

 

قورباغه‌ی بوته‌ای زرد کالپِتا

نام: قورباغه‌ی بوته‌ای زرد کالپِتا Kalpetta yellow bush frog
نام علمی: Raorchestes nerostagona
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری رشته‌کوه گهات غربی در ایالت کرالا در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳ تا ۳/۵ سانتی‌متر

نگاره: Steinsajan

 

قورباغه‌ی لانه‌حبابی کارین

نام: قورباغه‌ی لانه‌حبابی کارین Karin bubble-nest frog
نام علمی: Raorchestes parvulus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های همیشه‌سبز شرق کشور بنگلادش، میانمار، تایلند، کامبوج، شمال ویتنام، لائوس و جزیره‌مانند مالزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۳ سانتی‌متر

نگاره: Rushen

 

قورباغه‌ی بوته‌ای پونمودی بزرگ

نام: قورباغه‌ی بوته‌ای پونمودی بزرگ Large ponmudi bush frog
نام علمی: Raorchestes ponmudi
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری رشته‌کوه گهات غربی در ایالت‌های کرالا و تامیل نادو در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۶ تا ۳/۹ سانتی‌متر

نگاره: Girish Gowda

 

Raorchestes ravii

نام: -
نام علمی: Raorchestes ravii
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه گهات غربی در ایالت تامیل نادو در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۳ سانتی‌متر

نگاره: Praveen H N

 

قورباغه‌ی بوته‌ای مونار

نام: قورباغه‌ی بوته‌ای مونار Munnar bush frog
نام علمی: Raorchestes munnarensis
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه گهات غربی در ایالت کرالا در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳ تا ۳/۲ سانتی‌متر

نگاره: David V. Raju

 

قورباغه‌ی نیزار اوکلندری

نام: قورباغه‌ی نیزار اوکلندری Ochlandrae reed frog
نام علمی: Raorchestes ochlandrae
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های همیشه‌سبز دارای بامبو در رشته‌کوه گهات غربی در ایالت کرالا در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۲ تا ۲/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: -

 

قورباغه‌ی درختچه‌ای درخشان

نام: قورباغه‌ی درختچه‌ای درخشان Resplendent shrubfrog
نام علمی: Raorchestes resplendens
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های پیرامون کوه آنامودی در رشته‌کوه گهات غربی در ایالت کرالا در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۲/۳ تا ۲/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۵ تا ۲/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Surya Ramachandran

 

قورباغه‌ی لانه‌حبابی بولانژه

نام: قورباغه‌ی لانه‌حبابی بولانژه Boulenger's bubble-nest frog
نام علمی: Raorchestes signatus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی رشته‌کوه گهات غربی در ایالت تامیل نادو در جنوب کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: David V. Raju

 

گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های بوته‌زار (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم) - (بخش ششم) - (بخش هفتم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده