جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های درختی راستین (بخش هفتم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های درختی راستین (بخش هفتم)

خانواده‌ی قورباغه‌های درختی راستین Hylidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش هفتم خانواده‌ی قورباغه‌های درختی راستین می‌پردازد با ۳۰ گونه (از ۲۷۰ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی Hylinae
دنباله‌ی سرده‌ی قورباغه‌های درختی دالان‌ساز مکزیکی Smilisca

 

قورباغه‌ی درختی نوارصلیبی نیکاراگوئه

نام: قورباغه‌ی درختی نوارصلیبی نیکاراگوئه Nicaragua cross-banded tree frog
نام علمی: Smilisca puma
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری و استخرهای کشورهای کاستاریکا و نیکاراگوئه در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۳/۲ تا ۳/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۴ تا ۴/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Yuri Aguirre

 

قورباغه‌ی درختی نوارصلیبی پاناما

نام: قورباغه‌ی درختی نوارصلیبی پاناما Panama cross-banded tree frog
نام علمی: Smilisca sila
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک، استخرها و کرانه‌های رودهای کشورهای کاستاریکا، پاناما و شمال کلمبیا در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۴/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Alonso Quevedo Gil

 

قورباغه‌ی درختی نوارصلیبی وِراگوا

نام: قورباغه‌ی درختی نوارصلیبی وِراگوا Veragua cross-banded tree frog
نام علمی: Smilisca sordida
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها، کشت‌زارها، باغ‌های روستایی، منطقه‌های شهری و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای کاستاریکا، هندوراس، نیکاراگوئه، پاناما و کلمبیا در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۳/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Frank Deschandol

 

سرده‌ی قورباغه‌های درختی شکم‌زرد آمریکای میانه Tlalocohyla

 

قورباغه‌ی درختی گادمن

نام: قورباغه‌ی درختی گادمن Godman's tree frog
نام علمی: Tlalocohyla godmani
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، جنگل‌های همیشه سبز پهن‌برگ و رودهای ایالت وراکروز و پوئبلا در شرق کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۳/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Nelsoncerondelaluz

 

قورباغه‌ی درختی ماهوگانی

نام: قورباغه‌ی درختی ماهوگانی Mahogany tree frog
نام علمی: Tlalocohyla loquax
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، مرداب‌های آب شیرین، چراگاه‌ها، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای بلیز، کاستاریکا، گواتمالا، هندوراس، نیکاراگوئه و جنوب مکزیک در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۳/۳ تا ۴/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۸ تا ۴/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: -

 

قورباغه‌ی درختی نگارین

نام: قورباغه‌ی درختی نگارین Painted tree frog
نام علمی: Tlalocohyla picta
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، مرداب‌های آب شیرین، آبگیرها، چراگاه‌ها، کشت‌زارها، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای بلیز، گواتمالا، هندوراس در آمریکای مرکزی و مرکز و جنوب مکزیک در آمریکای شمالی

اندازه: -
نگاره: Javier Oritz

 

قورباغه‌ی درختی کوتوله‌ی مکزیکی

نام: قورباغه‌ی درختی کوتوله‌ی مکزیکی Dwarf Mexican tree frog
نام علمی: Tlalocohyla smithii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها و مرداب‌های آب شیرین کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: -

نگاره: Matthieu Berroneau

 

سرده‌ی قورباغه‌های درختی سربیلچه‌ای Triprion

 

قورباغه‌ی درختی سر کلاه‌خودی یوکاتانی

نام: قورباغه‌ی درختی سر کلاه‌خودی یوکاتانی Yucatecan Casquehead treefrog
نام علمی: Triprion petasatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، گرم‌دشت‌های نمناک، مرداب‌های آب شیرین، آبگیرها، کانال‌ها، جویبارها، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای بلیز، گواتمالا، هندوراس و جنوب مکزیک در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۴/۸ تا ۶/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۵ تا ۷/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Vladimír Motyčka

 

قورباغه‌ی درختی سربیلچه‌ای مکزیکی

نام: قورباغه‌ی درختی سربیلچه‌ای مکزیکی Mexican shovel-headed treefrog
نام علمی: Triprion spatulatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های برگریز گرمسیری، درختچه‌زارهای خشک، آبگیرها و جویبارهای کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۶/۱ تا ۸/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۷/۵ تا ۱۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Cheryl Harleston López Espino

 

قورباغه‌ی درختی سرخاردار

نام: قورباغه‌ی درختی سرخاردار Spiny-headed tree frog
نام علمی: Triprion spinosus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی دشت و جنگل‌های نمناک کوهستانی کشورهای پاناما، کاستاریکا، هندوراس و جنوب مکزیک در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۶/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: John P Clare

 

زیرخانواده‌ی Lophyohylinae
سرده‌ی Nyctimantis

 

قورباغه‌ی درختی سر کلاه‌خودی بوکِرمن

نام: قورباغه‌ی درختی سر کلاه‌خودی بوکِرمن Bokermann's casque-headed frog
نام علمی: Nyctimantis bokermanni
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری بخش‌هایی از ایالت‌های سائو پائولو و کاتارینا در جنوب کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۷/۱ سانتی‌متر

نگاره: Renato Augusto Martins

 

قورباغه‌ی درختی سر کلاه‌خودی برونو

نام: قورباغه‌ی درختی سر کلاه‌خودی برونو Bruno's casque-headed frog
نام علمی: Nyctimantis brunoi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، درختچه‌زارهای نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و مرداب‌های آب شیرین شرق و جنوب شرقی کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴/۹ تا ۶/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۶ تا ۸/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Ultimosrefugios

 

Nyctimantis galeata

نام: -
نام علمی: Nyctimantis galeata
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی ایالت باهیا در شرق کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴/۷ تا ۵/۶ سانتی‌متر

نگاره: Pezzuti

 

قورباغه‌ی درختی چشم‌قهوه‌ای

نام: قورباغه‌ی درختی چشم‌قهوه‌ای Brown-eyed treefrog
نام علمی: Nyctimantis rugiceps
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی دشت گرمسیری کشورهای اکوادور، پرو و کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۵/۵ تا ۶/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۹ تا ۶/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Scott Trageser

 

سرده‌ی Corythomantis

 

قورباغه‌ی درختی گرینینگ

نام: قورباغه‌ی درختی گرینینگ Greening's frog
نام علمی: Corythomantis greeningi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و درختچه‌زارهای منطقه‌های نیمه‌خشک شمال شرقی کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۷/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۸/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Carlos Candido

 

سرده‌ی Itapotihyla

 

قورباغه‌ی درختی خال‌چشمی

نام: قورباغه‌ی درختی خال‌چشمی Ocellated treefrog
نام علمی: Itapotihyla langsdorffii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی شرق و جنوب برزیل، شرق پاراگوئه و شمال شرقی آرژانتین در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۸/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۱۰/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Rodrigo Conte

 

سرده‌ی قورباغه‌های درختی پا باریک Osteocephalus

 

قورباغه‌ی درختی شکم‌سفید

نام: قورباغه‌ی درختی شکم‌سفید Whitebelly tree frog
نام علمی: Osteocephalus alboguttatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، باتلاق‌ها، مرداب‌های آب شیرین، کشت‌زارها، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای اکوادور، کلمبیا و پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ تا ۴/۶ سانتی‌متر

نگاره: Ross Maynard

 

قورباغه‌ی درختی پا باریک باکلی

نام: قورباغه‌ی درختی پا باریک باکلی Buckley's slender-legged treefrog
نام علمی: Osteocephalus buckleyi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی کشورهای بولیوی، پرو، اکوادور، کلمبیا، ونزوئلا، گویان، سورینام، گویان فرانسه و شمال شرقی برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۸ تا ۴/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۴ تا ۵/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Aaron Bloch

 

قورباغه‌ی درختی آناناسی جنگلی

نام: قورباغه‌ی درختی آناناسی جنگلی Forest Bromeliad treefrog
نام علمی: Osteocephalus cabrerai
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی کشورهای برزیل، اکوادور، شمال شرقی پرو، کلمبیا، گویان و گویان فرانسه در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۵/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۷/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Kevin

 

قورباغه‌ی درختی پا باریک شاه‌بلوطی

نام: قورباغه‌ی درختی پا باریک شاه‌بلوطی Chestnut's Slender-legged treefrog
نام علمی: Osteocephalus castaneicola
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی و جنگل‌های دشت تندابی شمال کشور بولیوی، جنوب شرقی پرو و غرب برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴/۸ تا ۵/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۸ تا ۶/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: -

 

قورباغه‌ی درختی پا باریک خنده‌دار

نام: قورباغه‌ی درختی پا باریک خنده‌دار Funny slender-legged treefrog
نام علمی: Osteocephalus deridens
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک شرق کشور اکوادور و شمال پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۹ تا ۳/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۴ تا ۵/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Jacob Loyacano

 

قورباغه‌ی درختی پا باریک ناپو

نام: قورباغه‌ی درختی پا باریک ناپو Napo slender-legged treefrog
نام علمی: Osteocephalus fuscifacies
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی گرمسیری و جنگل‌های نمناک ناپو در کشور اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ تا ۴/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۲ تا ۵/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Andreas Kay

 

قورباغه‌ی درختی هِلِنا

نام: قورباغه‌ی درختی هِلِنا Helena's treefrog
نام علمی: Osteocephalus helenae
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی کشورهای بولیوی، پرو، برزیل، کلمبیا، ونزوئلا، گویان و گویان فرانسه در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۹ تا ۵/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: M. Dewynter

 

قورباغه‌ی درختی پا باریک کایِن

نام: قورباغه‌ی درختی پا باریک کایِن Cayenne slender-legged tree frog
نام علمی: Osteocephalus leprieurii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و مرداب‌های آب شیرین کشورهای بولیوی، برزیل، کلمبیا، سورینام، گویان، گویان فرانسه، پرو و ونزوئلا در آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: M. Dewynter

 

قورباغه‌ی درختی آناناسی اکوادوری

نام: قورباغه‌ی درختی آناناسی اکوادوری Ecuadoran Bromeliad treefrog
نام علمی: Osteocephalus mutabor
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، لبه‌ی جنگل‌ها، آبگیرها و جویبارهای کشورهای اکوادور و پرو در غرب آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۶ تا ۵ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۳ تا ۷/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Mike Pingleton

 

قورباغه‌ی درختی پا باریک تخم‌خوار

نام: قورباغه‌ی درختی پا باریک تخم‌خوار Oophagous Slender-legged treefrog
نام علمی: Osteocephalus oophagus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری کشورهای برزیل، کلمبیا، گویان فرانسه، گویان و سورینام در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۹ تا ۵/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۹ تا ۵/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Bernard DUPONT

 

قورباغه‌ی درختی پا باریک سرتخت

نام: قورباغه‌ی درختی پا باریک سرتخت Flat-headed Slender-legged treefrog
نام علمی: Osteocephalus planiceps
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری کشورهای کلمبیا، اکوادور و پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴/۸ تا ۶/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۵ تا ۸/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Jake Scott

 

قورباغه‌ی درختی پا باریک مانائوس

نام: قورباغه‌ی درختی پا باریک مانائوس Manaus slender-legged tree frog
نام علمی: Osteocephalus taurinus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، گرم‌دشت‌های نمناک، رودها، کانال‌ها، جویبارها و مرداب‌های آب شیرین کشورهای بولیوی، برزیل، کلمبیا، اکوادور، گویان فرانسه، گویان، پرو، سورینام و ونزوئلا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۷ تا ۹ سانتی‌متر برای نرها و ۹ تا ۱۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Jacob Loyacano

 

قورباغه‌ی درختی پا باریک اکوادور

نام: قورباغه‌ی درختی پا باریک اکوادور Ecuador slender-legged tree frog
نام علمی: Osteocephalus verruciger
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها، مرداب‌های آب شیرین، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای کلمبیا و اکوادور در شمال آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴/۴ تا ۵/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۵ تا ۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Andreas Kay

 

قورباغه‌ی درختی پا باریک یاسونی

نام: قورباغه‌ی درختی پا باریک یاسونی Yasuni Slender-legged Treefrog
نام علمی: Osteocephalus yasuni
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک گرمسیری و جنگل‌های خشک کشور اکوادور، جنوب کلمبیا و شمال شرقی پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴/۴ تا ۵/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۳ تا ۶/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Kevin

 

گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های درختی راستین (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم) - (بخش ششم) - (بخش هفتم) - (بخش هشتم) - (بخش نهم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده