جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های درختی راستین (بخش چهارم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های درختی راستین (بخش چهارم)

خانواده‌ی قورباغه‌های درختی راستین Hylidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش چهارم خانواده‌ی قورباغه‌های درختی راستین می‌پردازد با ۳۰ گونه (از ۲۷۰ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی Dendropsophinae
دنباله‌ی سرده‌ی قورباغه‌های درختی زرد Dendropsophus

 

قورباغه‌ی درختی تاراواکا بوکِرمن

نام: قورباغه‌ی درختی تاراواکا بوکِرمن Bokermann's Tarauaca treefrog
نام علمی: Dendropsophus bokermanni
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، مرداب‌های آب شیرین و باتلاق‌های کشورهای برزیل، کلمبیا، اکوادور و پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: A Stuckert

 

Dendropsophus branneri

نام: -
نام علمی: Dendropsophus branneri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های خشک و نمناک، درختچه‌زارهای خشک و نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای دشت خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چراگاه‌ها و مرداب‌های آب شیرین شرق کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: Renato Augusto Martins

 

قورباغه‌ی درختی کرامپ

نام: قورباغه‌ی درختی کرامپ Crump treefrog
نام علمی: Dendropsophus brevifrons
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارها، باتلاق‌ها، مرداب‌های آب شیرین، چراگاه‌ها و باغ‌های روستایی کشورهای برزیل، کلمبیا، اکوادور، گویان فرانسه، پرو و سورینام در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۸ تا ۲/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Pavel Kirillov

 

قورباغه‌ی درختی دژخیم

نام: قورباغه‌ی درختی دژخیم Executioner tree frog
نام علمی: Dendropsophus carnifex
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، باتلاق‌ها، مرداب‌های آب شیرین، آبگیرها، کانال‌ها، جوی‌ها، کشت‌زارها، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای اکوادور و کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ سانتی‌متر

نگاره: Andreas Kay

 

قورباغه‌ی درختی کلمبیایی بِتگِر

نام: قورباغه‌ی درختی کلمبیایی بِتگِر Boettger's Colombian treefrog
نام علمی: Dendropsophus columbianus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های باز، تالاب‌ها، چمن‌زارها، دریاچه‌های کوچک، مرداب‌ها و استخرهای بخش‌های کائوکا، کیندیو، ریسارالدا و بایه دل کائوکا در کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: Bruno Conjeaud

 

قورباغه‌ی درختی ساعت شنی

نام: قورباغه‌ی درختی ساعت شنی Hourglass treefrog
نام علمی: Dendropsophus ebraccatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی و زیستگاه‌های آب شیرین جنوب مکزیک، بلیز، کاستاریکا، گواتمالا، هندوراس، نیکاراگوئه و پاناما در آمریکای مرکزی و غرب کلمبیا و شمال غربی اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۳ تا ۲/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Fernando Iglesias

 

قورباغه‌ی درختی برازنده

نام: قورباغه‌ی درختی برازنده Elegant Forest treefrog
نام علمی: Dendropsophus elegans
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، درختچه‌زارهای نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای دشت تندابی یا نمناک موسمی گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چراگاه‌ها، مرداب‌های آب شیرین، آبگیرها و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی جنوب شرقی کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲ تا ۳/۶ سانتی‌متر

نگاره: Juliana Casali

 

Dendropsophus elianeae

نام: -
نام علمی: Dendropsophus elianeae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های نمناک، درختچه‌زارهای نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و مرداب‌های آب شیرین ایالت‌های ماتو گروسو، ماتوگروسو جنوبی، گوییاس و سائو پائولوی کشور برزیل و بخش آمامبای پاراگوئه در آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: Diogo Provete

 

Dendropsophus haddadi

نام: -
نام علمی: Dendropsophus haddadi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی، باغ‌های روستایی و کشت‌زارهای ایالت‌های اسپیریتو سانتو، باهیا، سرژیپه، آلاگواس و پرنامبوکو در شرق و جنوبی شرقی کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۶ تا ۱/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۲ تا ۲/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Renato Augusto Martins

 

قورباغه‌ی درختی هارالد

نام: قورباغه‌ی درختی هارالد Harald's treefrog
نام علمی: Dendropsophus haraldschultzi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها و مرداب‌های آب شیرین کشورهای برزیل، پرو، بولیوی و کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۸ تا ۲/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۲ تا ۲/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Kenny Wray

 

Dendropsophus jimi

نام: -
نام علمی: Dendropsophus jimi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های نمناک، درختچه‌زارهای نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها، باتلاق‌ها، چشمه‌های آب شیرین، آبگیرها، کانال‌ها، جوی‌ها، چراگاه‌ها و باغ‌های روستایی ایالت سائو پائولوی کشور برزیل و بخش آمامبای کشور پاراگوئه در آمریکا مرکزی
اندازه: -

نگاره: Jean-Paul Brouard

 

قورباغه‌ی درختی کِکلَن

نام: قورباغه‌ی درختی کِکلَن Koechlin's treefrog
نام علمی: Dendropsophus koechlini
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و مرداب‌های آب شیرین کشورهای بولیوی، پرو، کلمبیا و ایالت آمازوناس برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Mike Pingleton

 

قورباغه‌ی درختی بِیرِیس

نام: قورباغه‌ی درختی بِیرِیس Beireis' treefrog
نام علمی: Dendropsophus leucophyllatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی و باتلاق‌های کشورهای بولیوی، برزیل، کلمبیا، اکوادور، گویان فرانسه، گویان، پرو، سورینام و ونزوئلا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Jacob Loyacano

 

قورباغه‌ی درختی اِل مِنه

نام: قورباغه‌ی درختی اِل مِنه El Mene treefrog
نام علمی: Dendropsophus luteoocellatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، مرداب‌های آب شیرین، آبگیرها، چراگاه‌ها، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشور ونزوئلا در آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: Alfredo Sánchez Tójar

 

قورباغه‌ی درختی مرمرین

نام: قورباغه‌ی درختی مرمرین Marbled Treefrog
نام علمی: Dendropsophus marmoratus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، مرداب‌های آب شیرین و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای بولیوی، برزیل، کلمبیا، اکوادور، گویان فرانسه، گویان، پرو، سورینام و ونزوئلا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳ تا ۴/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۶ تا ۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Mike Pingleton

 

قورباغه‌ی درختی درون‌مرزی

نام: قورباغه‌ی درختی درون‌مرزی Interior treefrog
نام علمی: Dendropsophus melanargyreus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و مرداب‌های آب شیرین کشورهای بولیوی، برزیل، گویان فرانسه، پاراگوئه و سورینام در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ سانتی‌متر

نگاره: M. Dewynter

 

قورباغه‌ی درختی زرد

نام: قورباغه‌ی درختی زرد Yellow treefrog
نام علمی: Dendropsophus microcephalus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌ها و لبه‌ی جنگل‌های جنوب شرقی کشور مکزیک، کشورهای بلیز، کاستاریکا، السالوادور، گواتمالا، هندوراس، نیکاراگوئه و پاناما در آمریکای مرکزی و کشورهای کلمبیا، ونزوئلا، ترینیداد و توباگو، گویان، سورینام، گویان فرانسه و شمال برزیل در شمال آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: David Nelson

 

قورباغه‌ی درختی نوا فرایبورگو

نام: قورباغه‌ی درختی نوا فرایبورگو Nova Friburgo treefrog
نام علمی: Dendropsophus microps
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، درختچه‌زارهای نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، مرداب‌های آب شیرین، آبگیرها، کانال‌ها، جوی‌ها، کشت‌زارها و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای برزیل و آرژانتین در آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: Gui Grazzini

 

قورباغه‌ی درختی کوچک ریوِرو

نام: قورباغه‌ی درختی کوچک ریوِرو Rivero's Tiny treefrog
نام علمی: Dendropsophus minusculus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، گرم‌دشت‌های خشک و نمناک، چمن‌زارهای دشت تندابی یا نمناک موسمی گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، مرداب‌های آب شیرین، آبگیرها، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای کلمبیا، گویان فرانسه، گویان، سورینام، ترینیداد و توباگو و ونزوئلا در آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: Frank Deschandol

 

قورباغه‌ی درختی کوچک

نام: قورباغه‌ی درختی کوچک Lesser treefrog
نام علمی: Dendropsophus minutus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، گرم‌دشت‌های خشک و نمناک، چمن‌زارهای دشت تندابی یا نمناک موسمی گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، مرداب‌های آب شیرین، چرگاه‌ها و باغ‌های روستایی کشورهای آرژانتین، بولیوی، برزیل، کلمبیا، اکوادور، گویان فرانسه، گویان، پاراگوئه، پرو، سورینام، ترینیداد و توباگو، اروگوئه و ونزوئلا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۳ تا ۲/۶ سانتی‌متر

نگاره: Frank Deschandol

 

قورباغه‌ی درختی هوستِریا لا سِلبا

نام: قورباغه‌ی درختی هوستِریا لا سِلبا Hosteria La Selva treefrog
نام علمی: Dendropsophus miyatai
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها و مرداب‌های آب شیرین کشورهای برزیل، کلمبیا، اکوادور و پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: Inglourious Reptiles

 

قورباغه‌ی درختی خال‌خالی سبز

نام: قورباغه‌ی درختی خال‌خالی سبز Green dotted treefrog
نام علمی: Dendropsophus molitor
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارها و چمن‌زارهای گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، باتلاق‌ها، مرداب‌های آب شیرین، چراگاه‌ها، کشت‌زارها و باغ‌های روستایی کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۹ تا ۵/۵ سانتی‌متر

نگاره: Jeison Macgregor

 

قورباغه‌ی درختی کوتوله

نام: قورباغه‌ی درختی کوتوله Dwarf treefrog
نام علمی: Dendropsophus nanus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و تالاب‌های آب شیرین کشورهای پاراگوئه، اروگوئه، شمال آرژانتین، شرق بولیوی، برزیل، گویان فرانسه و سورینام در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای تا ۲/۳ سانتی‌متر

نگاره: Frank Deschandol

 

قورباغه‌ی درختی سارایاکو

نام: قورباغه‌ی درختی سارایاکو Sarayacu treefrog
نام علمی: Dendropsophus parviceps
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، باتلاق‌ها و برکه‌های کشورهای بولیوی، برزیل، کلمبیا، اکوادور، پرو و ونزوئلا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۴ تا ۱/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۲ تا ۲/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Andreas Kay

 

قورباغه‌ی درختی سَن کارلوس

نام: قورباغه‌ی درختی سَن کارلوس San Carlos treefrog
نام علمی: Dendropsophus phlebodes
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای باتلاقی و کشت‌زارهای کشورهای کاستاریکا، نیکاراگوئه و پاناما در آمریکای مرکزی و غرب کلمبیا در شمال آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Jake Scott

 

قورباغه‌ی درختی سَن آگوستین

نام: قورباغه‌ی درختی سَن آگوستین San Agustin treefrog
نام علمی: Dendropsophus praestans
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، مرداب‌های آب شیرین، آبگیرها، کشت‌زارها، چراگاه‌ها، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشور کلمبیا در شمال آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: Angie Tovar

 

قورباغه‌ی درختی مشبک

نام: قورباغه‌ی درختی مشبک Reticulated tree frog
نام علمی: Dendropsophus reticulatus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای بولیوی، پرو، اکوادور و کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲ تا ۳ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۸ تا ۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Mike Pingleton

 

قورباغه‌ی درختی دور سرخ

نام: قورباغه‌ی درختی دور سرخ Red-skirted treefrog
نام علمی: Dendropsophus rhodopeplus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، باتلاق‌ها و آبگیرهای کشورهای بولیوی، برزیل، کلمبیا، اکوادور و پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۵ تا ۲/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۶ تا ۲/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Aaron Bloch

 

قورباغه‌ی درختی سَنبورن

نام: قورباغه‌ی درختی سَنبورن Sanborn's treefrog
نام علمی: Dendropsophus sanborni
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های نمناک،‌ چمن‌زارهای دشت خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای دشت تندابی یا نمناک موسمی گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، کشت‌زارها، مرداب‌های آب شیرین، آبگیرها، کانال‌ها و جوی‌های کشورهای آرژانتین، برزیل، پاراگوئه و اروگوئه در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۵ تا ۲/۱ سانتی‌متر

نگاره: Gustavo Casás

 

قورباغه‌ی درختی سارایاکو شریو

نام: قورباغه‌ی درختی سارایاکو شریو Shreve's Sarayacu treefrog
نام علمی: Dendropsophus sarayacuensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای بولیوی، برزیل، اکوادور، پرو، ونزوئلا و کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۴ تا ۲/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۴ تا ۳/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Mike Pingleton

 

گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های درختی راستین (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم) - (بخش ششم) - (بخش هفتم) - (بخش هشتم) - (بخش نهم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده