جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های درختی راستین (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های درختی راستین (بخش دوم)

خانواده‌ی قورباغه‌های درختی راستین Hylidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی قورباغه‌های درختی راستین می‌پردازد با ۳۰ گونه (از ۲۷۰ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی Cophomantinae
دنباله‌ی سرده‌ی قورباغه‌های درختی نیزار Aplastodiscus

 

Aplastodiscus sibilatus

نام: -
نام علمی: Aplastodiscus sibilatus
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ایالت آلاگواس و مرکز و شرق ایالت باهیا در شرق کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳ تا ۳/۴ سانتی‌متر

 

قورباغه‌ی درختی وایگولت

نام: قورباغه‌ی درختی وایگولت Weygoldt's treefrog
نام علمی: Aplastodiscus weygoldti
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری ایالت‌های اسپیریتو سانتو و باهیا در شرق کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۸ تا ۴ سانتی‌متر

 

سرده‌ی قورباغه‌های درختی گلادیاتور Boana

 

قورباغه‌ی درختی لبه‌سفید

نام: قورباغه‌ی درختی لبه‌سفید White-edged tree frog
نام علمی: Boana albomarginata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها، مرداب‌های آب شیرین، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی شرق و جنوب کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۷ سانتی‌متر

 

قورباغه‌ی درختی خال‌سفید

نام: قورباغه‌ی درختی خال‌سفید White-spotted tree frog
نام علمی: Boana albopunctata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های نمناک، درختچه‌زارهای نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، دریاچه‌ها و مرداب‌های آب شیرین و رودهای کشورهای آرژانتین، بولیوی، برزیل، پاراگوئه و اروگوئه در آمریکای جنوبی
اندازه: -

 

Boana atlantica

نام: -
نام علمی: Boana atlantica
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، دریاچه‌ها و مرداب‌های آب شیرین و رودهای ایالت‌های باهیا، آلاگواس و پرنامبوکو در شرق کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: -

 

قورباغه‌ی درختی یونگاس

نام: قورباغه‌ی درختی یونگاس Yungas tree frog
نام علمی: Boana balzani
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها، کانال‌ها و جوی‌های کشورهای بولیوی و پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: -

 

قورباغه‌ی درختی بِکِر

نام: قورباغه‌ی درختی بِکِر Becker's Tree Frog
نام علمی: Boana beckeri
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی جنوب ایالت میناز ژرایس و شمال شرقی ایالت سائو پائولو در جنوب شرقی کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۴ تا ۲/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۲ تا ۳/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

قورباغه‌ی درختی بیشاف

نام: قورباغه‌ی درختی بیشاف Bischoff's tree frog
نام علمی: Boana bischoffi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها، دریاچه‌ها و مرداب‌های آب شیرین و کشت‌زارهای ایالت‌های سائو پائولو، پارانا، سانتا کاتارینا و ریو گرانده‌ی جنوبی در جنوب کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: -

 

قورباغه‌ی درختی زنگاری

نام: قورباغه‌ی درختی زنگاری Rusty tree frog
نام علمی: Boana boans
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها و مرداب‌های آب شیرین کشورهای پاناما، ترینیداد و توباگو، بولیوی، برزیل، کلمبیا، اکوادور، گویان فرانسه، گویان، پرو، سورینام و ونزوئلا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱۰/۱ تا ۱۲/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۹/۱ تا ۱۲/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

Boana buriti

نام: -
نام علمی: Boana buriti
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های نمناک، درختچه‌زارهای نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و دریاچه‌ها و مرداب‌های آب شیرین ایالت میناز ژرایس و منطقه‌ی فدرال کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: -

 

قورباغه‌ی درختی راه‌راه

نام: قورباغه‌ی درختی راه‌راه Striped tree frog
نام علمی: Boana caingua
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، چمن‌زارها، رودها، باتلاق‌ها، آبگیرها و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای برزیل و آرژانتین در آمریکای جنوبی
اندازه: -

 

قورباغه‌ی درختی تروسچِل

نام: قورباغه‌ی درختی تروسچِل Troschel's tree frog
نام علمی: Boana calcarata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی کشورهای برزیل، سورینام، گویان، گویان فرانسه، ونزوئلا، کلمبیا، اکوادور، پرو و ​​بولیوی در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۸ تا ۴/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۶ تا ۵/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

قورباغه‌ی درختی آبشار دِمِرارا

نام: قورباغه‌ی درختی آبشار دِمِرارا Demerara Falls tree frog
نام علمی: Boana cinerascens
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها، باتلاق‌ها، مرداب‌های آب شیرین، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای بولیوی، برزیل، کلمبیا، اکوادور، گویان فرانسه، گویان، پرو، سورینام و ونزوئلا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۱ تا ۳/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۳ تا ۳/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

قورباغه‌ی درختی چشم‌زمردی

نام: قورباغه‌ی درختی چشم‌زمردی Emerald-eyed tree frog
نام علمی: Boana crepitans
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک گرمسیری، جنگل‌های کوهستانی، منطقه‌های نیمه‌خشک، چمن‌زارها و چراگاه‌های شرق کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۵/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

قورباغه‌ی درختی آماپا

نام: قورباغه‌ی درختی آماپا Amapa tree frog
نام علمی: Boana dentei
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی دشت گرمسیری ایالت آماپا در شمال کشور برزیل، گویان فرانسه و جنوب شرقی سورینام در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۵/۴ سانتی‌متر

 

قورباغه‌ی درختی آهنگر

نام: قورباغه‌ی درختی آهنگر Blacksmith tree frog
نام علمی: Boana faber
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک گرمسیری شرق تا جنوب کشور برزیل، شمال شرقی آرژانتین و جنوب شرقی پاراگوئه در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۸/۵ تا ۹/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۹ تا ۱۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

قورباغه‌ی درختی نواری گونتِر

نام: قورباغه‌ی درختی نواری گونتِر Gunther's banded tree frog
نام علمی: Boana fasciata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی، آبگیرها، باتلاق‌ها و جویبارهای استان‌های زامورا-چینچیپ، مورونا-سانتیاگو و پیچینچا در کشور اکوادور و منطقه‌ی آمازوناس در کشور پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۲ تا ۳/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۷ تا ۵/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

قورباغه‌ی درختی نقشه‌ای

نام: قورباغه‌ی درختی نقشه‌ای Map tree frog
نام علمی: Boana geographica
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، گرم‌دشت‌های نمناک، چمن‌زارهای نمناک یا دشت تندابی، رودها، دریاچه‌ها و مرداب‌های آب شیرین، آبگیرها، کشت‌زارها و باغ‌های روستایی کشورهای بولیوی، برزیل، کلمبیا، اکوادور، گویان فرانسه، گویان، پرو، سورینام، ترینیداد و توباگو و ونزوئلا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۵/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۷/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

Boana joaquini

نام: -
نام علمی: Boana joaquini
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارهای دشت تندابی یا نمناک موسمی گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چراگاه‌ها و رودهای ایالت‌های سانتا کاتارینا و ریو گرانده‌ی جنوبی در جنوب کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: -

 

قورباغه‌ی درختی بِیسین

نام: قورباغه‌ی درختی بِیسین Basin tree frog
نام علمی: Boana lanciformis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، باتلاق‌ها، رودها، دریاچه‌ها و مرداب‌های آب شیرین، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای بولیوی، برزیل، کلمبیا، اکوادور، پرو و ونزوئلا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۵/۷ تا ۶/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۸ تا ۸/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

Boana latistriata

نام: -
نام علمی: Boana latistriata
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی و چمن‌زارهای ایالت میناز ژرایس در جنوب شرقی کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ تا ۴/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۱ تا ۵/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

قورباغه‌ی درختی اوزینا

نام: قورباغه‌ی درختی اوزینا Usina tree frog
نام علمی: Boana lundii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، گرم‌دشت‌های نمناک، رودها و کشت‌زارهای ایالت‌های گوییاس، میناز ژرایس، سائو پائولو و منطقه‌ی فدرال در جنوب شرقی کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: -

 

قورباغه‌ی درختی نیمف آمازون

نام: قورباغه‌ی درختی نیمف آمازون Nympha Amazon treefrog
نام علمی: Boana nympha
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جنوب کلمبیا، شرق اکوادور و شمال شرقی پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۴ تا ۳/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۶ تا ۳/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

قورباغه‌ی درختی آراسته

نام: قورباغه‌ی درختی آراسته Ornate tree frog
نام علمی: Boana ornatissima
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و مرداب‌های آب شیرین کشورهای برزیل، کلمبیا، گویان فرانسه، گویان، سورینام و ونزوئلا در آمریکای جنوبی
اندازه: -

 

قورباغه‌ی درختی پالمار

نام: قورباغه‌ی درختی پالمار Palmar tree frog
نام علمی: Boana pellucens
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، باتلاق‌ها، مرداب‌های آب شیرین، باغ‌های روستایی، آبگیرها و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای کلمبیا و اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ تا ۵/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۵ تا ۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

قورباغه‌ی درختی ایمبابورا

نام: قورباغه‌ی درختی ایمبابورا Imbabura tree frog
نام علمی: Boana picturata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک گرمسیری غرب کشور کلمبیا و شمال غربی اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴/۶ تا ۵/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۲ تا ۶/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

قورباغه‌ی درختی مونته‌ویدئو

نام: قورباغه‌ی درختی مونته‌ویدئو Montevideo tree frog
نام علمی: Boana pulchella
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، چمن‌زارها و گرم‌دشت‌های تندابی شرق، مرکز و شمال آرژانتین، جنوب شرقی برزیل، جنوب شرقی پاراگوئه و اروگوئه در آمریکای جنوبی
اندازه: -

 

قورباغه‌ی درختی خال‌پولکا

نام: قورباغه‌ی درختی خال‌پولکا Polka-dot tree frog
نام علمی: Boana punctata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، باتلاق‌ها، مرداب‌های آب شیرین، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای آرژانتین، بولیوی، برزیل، کلمبیا، اکوادور، گویان فرانسه، گویان، پاراگوئه، پرو، سورینام، ترینیداد و توباگو و ونزوئلا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۱ تا ۴ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۴ تا ۴/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

قورباغه‌ی درختی چاکو

نام: قورباغه‌ی درختی چاکو Chaco tree frog
نام علمی: Boana raniceps
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارها، رودها، باتلاق‌ها، دریاچه‌ها و مرداب‌های آب شیرین و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای آرژانتین، بولیوی، برزیل، کلمبیا، گویان فرانسه، پاراگوئه و ونزوئلا در آمریکای جنوبی
اندازه: -

 

قورباغه‌ی درختی کاریزو

نام: قورباغه‌ی درختی کاریزو Carrizo's treefrog
نام علمی: Boana riojana
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: شرق رشته‌کوه آند در کشورهای آرژانتین، پرو و شمال بولیوی در آمریکای جنوبی
اندازه: -

 

گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های درختی راستین (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم) - (بخش ششم) - (بخش هفتم) - (بخش هشتم) - (بخش نهم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲ مشارکت کننده