جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های درختی راستین (بخش نهم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های درختی راستین (بخش نهم)

خانواده‌ی قورباغه‌های درختی راستین Hylidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش نهم خانواده‌ی قورباغه‌های درختی راستین می‌پردازد با ۳۰ گونه (از ۲۷۰ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی Scinaxinae
دنباله‌ی سرده‌ی قورباغه‌های درختی پوزه‌دار Scinax

 

قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار بولانژه

نام: قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار بولانژه Boulenger's snouted tree frog
نام علمی: Scinax boulengeri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، مرداب‌های آب شیرین، چراگاه‌ها، کشت‌زارها، باغ‌های روستایی و منطقه‌های شهری کشورهای کاستاریکا، نیکاراگوئه، پاناما و کلمبیا در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۳/۶ تا ۴/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۲ تا ۵/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: José Gabriel Martínez-Fonseca

 

قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار ریو نِگرو

نام: قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار ریو نِگرو Rio Negro Snouted treefrog
نام علمی: Scinax chiquitanus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی کشورهای بولیوی و پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۸ تا ۳/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۲ تا ۳/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Eerika Schulz

 

قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار کِمپو بِلو

نام: قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار کِمپو بِلو Campo Belo Snouted treefrog
نام علمی: Scinax crospedospilus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارهای نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای دشت تندابی یا نمناک موسمی گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، مرداب‌های آب شیرین، چراگاه‌ها و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۲ تا ۳ سانتی‌متر

نگاره: Michel de Aguiar Passos

 

قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار مانائوس

نام: قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار مانائوس Manaus snouted treefrog
نام علمی: Scinax cruentomma
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی جنوب کشور کلمبیا، شرق اکوادور، شمال شرقی و شرق مرکزی پرو و ​​غرب برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۵ تا ۲/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۶ تا ۳/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Jake Scott

 

قورباغه‌ی درختی پشت‌نیزه‌ای

نام: قورباغه‌ی درختی پشت‌نیزه‌ای Lanceback treefrog
نام علمی: Scinax curicica
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارهای گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها و مرداب‌های آب شیرین کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۵ تا ۳ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۸ تا ۳/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Mauro Teixeira Junior

 

قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار سیپوریو

نام: قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار سیپوریو Sipurio snouted treefrog
نام علمی: Scinax elaeochroa
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک کشورهای نیکاراگوئه، پاناما، کاستاریکا، پاناما و کلمبیا در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۳/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Jake Scott

 

قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار ماراکا

نام: قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار ماراکا Maracas snouted treefrog
نام علمی: Scinax eurydice
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، درختچه‌زارهای نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای دشت تندابی یا نمناک موسمی گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، باتلاق‌ها، دریاچه‌ها و مرداب‌های آب شیرین و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴/۴ تا ۵/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۸ تا ۳/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Diogo Provete

 

قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار مویوبامبا

نام: قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار مویوبامبا Moyobamba snouted treefrog
نام علمی: Scinax funereus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، مرداب‌های آب شیرین، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای برزیل، اکوادور و پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۸ تا ۳/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۴ تا ۳/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Mike Pingleton

 

قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار میراندا

نام: قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار میراندا Miranda's Snouted treefrog
نام علمی: Scinax fuscovarius
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های نمناک، درختچه‌زارهای نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای دشت تندابی یا نمناک موسمی گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، دریاچه‌ها و مرداب‌های آب شیرین، چراگاه‌ها، باغ‌های روستایی، منطقه‌های شهری و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای آرژانتین، بولیوی، برزیل، پاراگوئه و اروگوئه در آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: Arystene Nicodemo

 

قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار ایرونپه

نام: قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار ایرونپه Eirunepe Snouted treefrog
نام علمی: Scinax garbei
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، باتلاق‌ها، رودها، مرداب‌های آب شیرین، کشت‌زارها، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای بولیوی، برزیل، کلمبیا، اکوادور، پرو و ونزوئلا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴/۲ تا ۴/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Roberto Sindaco

 

قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار آرژانتین

نام: قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار آرژانتین Argentine Snouted tree frog
نام علمی: Scinax granulatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارها و چمن‌زارهای معتدل، درختچه‌زارهای نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای دشت تندابی یا نمناک موسمی گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، دریاچه‌ها و مرداب‌های آب شیرین، چراگاه‌ها، کشت‌زارها، باغ‌های روستایی و منطقه‌های شهری کشورهای آرژانتین، برزیل، پاراگوئه و اروگوئه در آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: Gustavo Casás

 

قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار هِی

نام: قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار هِی Hay's Snouted treefrog
نام علمی: Scinax hayii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها، مرداب‌های آب شیرین، چراگاه‌ها، منطقه‌های شهری و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: Renato Gaiga

 

قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار مادره دِه دیوس

نام: قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار مادره دِه دیوس Madre de Dios Snouted treefrog
نام علمی: Scinax ictericus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و مرداب‌های آب شیرین کشورهای کلمبیا و پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: Eric Heisey

 

قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار کریک گابریِل

نام: قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار کریک گابریِل Crique Gabrielle Snouted Tree Frog
نام علمی: Scinax jolyi
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و باتلاق‌های گویان فرانسه در شمال آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: Frank Deschandol

 

قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار کوچک

نام: قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار کوچک Lesser Snouted treefrog
نام علمی: Scinax nasicus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های نمناک، جنگل‌ها، درختچه‌زارها، چمن‌زارها، دریاچه‌ها و مرداب‌های آب شیرین، کشت‌زارها، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای آرژانتین، بولیوی، برزیل، پاراگوئه و اروگوئه در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۷ تا ۳/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Jono Dashper

 

قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار اِسپیکس

نام: قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار اِسپیکس Spix's Snouted treefrog
نام علمی: Scinax nebulosus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، گرم‌دشت‌های نمناک، مرداب‌های آب شیرین، چراگاه‌ها، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای بولیوی، برزیل، گویان فرانسه، گویان، سورینام و ونزوئلا در آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: Frank Deschandol

 

قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار بالزاپاتا

نام: قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار بالزاپاتا Balzapata Snouted treefrog
نام علمی: Scinax oreites
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، باتلاق‌ها و دریاچه‌ها و مرداب‌های آب شیرین کشور پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: Roberto Sindaco

 

قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار پوسائو

نام: قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار پوسائو Pocao Snouted treefrog
نام علمی: Scinax pachycrus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های خشک، درختچه‌زارهای گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، مرداب‌های آب شیرین، منطقه‌های سنگی، کشت‌زارها، چراگاه‌ها و آبگیرهای شرق و جنوب شرقی کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: Hugo Coelho

 

قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار ریبیرائو برانکو

نام: قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار ریبیرائو برانکو Ribeirao Branco Snouted Tree Frog
نام علمی: Scinax perereca
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، مرداب‌های آب شیرین، جنگل‌های پیشین ویران شده، آبگیرها، کانال‌ها و جویبارهای کشورهای برزیل، آرژانتین و پاراگوئه در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۶ تا ۴/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۴ تا ۴/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Pedro Bernardo-Pit

 

قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار فاولِر

نام: قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار فاولِر Fowler's Snouted treefrog
نام علمی: Scinax quinquefasciatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، درختچه‌زارها، مرداب‌های آب شیرین، کشت‌زارها، باغ‌های روستایی، منطقه‌های شهری و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای کلمبیا و اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۷ تا ۳/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۴ تا ۳/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Ryan Lynch

 

قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار کاراکاس

نام: قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار کاراکاس Caracas Snouted treefrog
نام علمی: Scinax rostratus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک و نمناک و گرم‌دشت‌های نمناک کشورهای پاناما، کلمبیا، ونزوئلا، گویان، سورینام و گویان فرانسه در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: ProAves Colombia

 

قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار سرخ

نام: قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار سرخ Red snouted treefrog
نام علمی: Scinax ruber
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های باز، جنگل‌های نمناک، باغ‌ها و پارک‌های کشورهای پاناما، برزیل، کلمبیا، اکوادور، گویان فرانسه، گویان، پرو، سورینام، ونزوئلا و ترینیداد و توباگو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۹ تا ۴/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۷ تا ۴/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Jacob Loyacano

 

قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار کاکرِن

نام: قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار کاکرِن Cochran's Snouted treefrog
نام علمی: Scinax similis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های نمناک، چمن‌زارهای دشت خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، باتلاق‌ها، مرداب‌های آب شیرین، چراگاه‌ها، باغ‌های روستایی، منطقه‌های شهری و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی ایالت‌های اسپیریتو سانتو، ریو دو ژانیرو و سائو پائولو در جنوب شرقی کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: Cal Martins

 

قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار راه‌راه

نام: قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار راه‌راه Striped snouted treefrog
نام علمی: Scinax squalirostris
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، چمن‌زارها، آبگیرها و استخرهای کشورهای بولیوی، اروگوئه، جنوب پاراگوئه، شمال شرقی آرژانتین، و جنوب شرقی، جنوب و مرکز برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۴ تا ۲/۹ سانتی‌متر

نگاره: Diogo Provete

 

Stauffer's Treefrog

نام: قورباغه‌ی درختی اِشتوفِر Stauffer's Treefrog
نام علمی: Scinax staufferi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، گرم‌دشت‌های نمناک، چمن‌زارهای دشت تندابی یا نمناک موسمی گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، مرداب‌های آب شیرین، چراگاه‌ها، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای بلیز، کاستاریکا، السالوادور، گواتمالا، هندوراس، نیکاراگوئه و مکزیک در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۲/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Mike Pingleton

 

قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار کِبِدو

نام: قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار کِبِدو Quevedo Snouted Treefrog
نام علمی: Scinax sugillatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، مرداب‌های آب شیرین، آبگیرها، کشت‌زارها، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای کلمبیا و اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۸ تا ۴/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Budi Rebollo Fernandez

 

قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار ونزوئلایی

نام: قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار ونزوئلایی Venezuelan snouted treefrog
نام علمی: Scinax x-signatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: لبه‌ی جنگل‌ها، گرم‌دشت‌ها و منطقه‌های باز کشورهای برزیل، گویان، گویان فرانسه، سورینام، ونزوئلا و کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: Floredeguyane.Piwigo

 

سرده‌ی قورباغه‌های درختی لیمویی Sphaenorhynchus

 

قورباغه‌ی درختی لیمویی ناپو

نام: قورباغه‌ی درختی لیمویی ناپو Napo lime treefrog
نام علمی: Sphaenorhynchus carneus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آبگیرهای جنگل‌ها و منطقه‌های باز کشورهای اکوادور، پرو، برزیل و جنوب کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۵ تا ۲ سانتی‌متر برای نرها و ۱/۹ تا ۲/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Richard Bartlett

 

قورباغه‌ی درختی لیمویی دوریس

نام: قورباغه‌ی درختی لیمویی دوریس Doris' lime treefrog
نام علمی: Sphaenorhynchus dorisae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آبگیرها، دریاچه‌ها و چمن‌زارهای تندابی کشورهای اکوادور، برزیل، پرو و جنوب شرقی کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۶ تا ۲/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۶ تا ۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Kenny Wray

 

قورباغه‌ی درختی لیمویی اورینوکو

نام: قورباغه‌ی درختی لیمویی اورینوکو Orinoco lime treefrog
نام علمی: Sphaenorhynchus lacteus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: دشت‌های تندابی، چمن‌زارهای شناور، آبگیرها، تالاب‌های جنگلی، لبه‌ی جنگل‌ها و گرم‌دشت‌های کشورهای ونزوئلا، گویان، سورینام، گویان فرانسه، کلمبیا، برزیل، اکوادور، پرو، ​​بولیوی و ترینیداد و توباگو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۶ تا ۴/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۸ تا ۴/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Jacob Loyacano

 

گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های درختی راستین (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم) - (بخش ششم) - (بخش هفتم) - (بخش هشتم) - (بخش نهم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده