جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های درختی راستین (بخش نهم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های درختی راستین (بخش نهم)

خانواده‌ی قورباغه‌های درختی راستین Hylidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش نهم خانواده‌ی قورباغه‌های درختی راستین می‌پردازد با ۳۰ گونه (از ۲۷۰ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی Scinaxinae
دنباله‌ی سرده‌ی قورباغه‌های درختی پوزه‌دار Scinax

 

قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار بولانژه

نام: قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار بولانژه Boulenger's snouted tree frog
نام علمی: Scinax boulengeri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، مرداب‌های آب شیرین، چراگاه‌ها، کشت‌زارها، باغ‌های روستایی و منطقه‌های شهری کشورهای کاستاریکا، نیکاراگوئه، پاناما و کلمبیا در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۳/۶ تا ۴/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۲ تا ۵/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار ریو نِگرو

نام: قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار ریو نِگرو Rio Negro Snouted treefrog
نام علمی: Scinax chiquitanus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی کشورهای بولیوی و پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۸ تا ۳/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۲ تا ۳/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار کِمپو بِلو

نام: قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار کِمپو بِلو Campo Belo Snouted treefrog
نام علمی: Scinax crospedospilus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارهای نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای دشت تندابی یا نمناک موسمی گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، مرداب‌های آب شیرین، چراگاه‌ها و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۲ تا ۳ سانتی‌متر

 

قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار مانائوس

نام: قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار مانائوس Manaus snouted treefrog
نام علمی: Scinax cruentomma
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی جنوب کشور کلمبیا، شرق اکوادور، شمال شرقی و شرق مرکزی پرو و ​​غرب برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۵ تا ۲/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۶ تا ۳/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

قورباغه‌ی درختی پشت‌نیزه‌ای

نام: قورباغه‌ی درختی پشت‌نیزه‌ای Lanceback treefrog
نام علمی: Scinax curicica
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارهای گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها و مرداب‌های آب شیرین کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۵ تا ۳ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۸ تا ۳/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار سیپوریو

نام: قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار سیپوریو Sipurio snouted treefrog
نام علمی: Scinax elaeochroa
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک کشورهای نیکاراگوئه، پاناما، کاستاریکا، پاناما و کلمبیا در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۳/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار ماراکا

نام: قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار ماراکا Maracas snouted treefrog
نام علمی: Scinax eurydice
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، درختچه‌زارهای نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای دشت تندابی یا نمناک موسمی گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، باتلاق‌ها، دریاچه‌ها و مرداب‌های آب شیرین و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴/۴ تا ۵/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۸ تا ۳/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار مویوبامبا

نام: قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار مویوبامبا Moyobamba snouted treefrog
نام علمی: Scinax funereus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، مرداب‌های آب شیرین، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای برزیل، اکوادور و پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۸ تا ۳/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۴ تا ۳/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار میراندا

نام: قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار میراندا Miranda's Snouted treefrog
نام علمی: Scinax fuscovarius
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های نمناک، درختچه‌زارهای نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای دشت تندابی یا نمناک موسمی گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، دریاچه‌ها و مرداب‌های آب شیرین، چراگاه‌ها، باغ‌های روستایی، منطقه‌های شهری و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای آرژانتین، بولیوی، برزیل، پاراگوئه و اروگوئه در آمریکای جنوبی
اندازه: -

 

قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار ایرونپه

نام: قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار ایرونپه Eirunepe Snouted treefrog
نام علمی: Scinax garbei
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، باتلاق‌ها، رودها، مرداب‌های آب شیرین، کشت‌زارها، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای بولیوی، برزیل، کلمبیا، اکوادور، پرو و ونزوئلا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴/۲ تا ۴/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار آرژانتین

نام: قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار آرژانتین Argentine Snouted tree frog
نام علمی: Scinax granulatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارها و چمن‌زارهای معتدل، درختچه‌زارهای نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای دشت تندابی یا نمناک موسمی گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، دریاچه‌ها و مرداب‌های آب شیرین، چراگاه‌ها، کشت‌زارها، باغ‌های روستایی و منطقه‌های شهری کشورهای آرژانتین، برزیل، پاراگوئه و اروگوئه در آمریکای جنوبی
اندازه: -

 

قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار هِی

نام: قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار هِی Hay's Snouted treefrog
نام علمی: Scinax hayii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها، مرداب‌های آب شیرین، چراگاه‌ها، منطقه‌های شهری و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: -

 

قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار مادره دِه دیوس

نام: قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار مادره دِه دیوس Madre de Dios Snouted treefrog
نام علمی: Scinax ictericus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و مرداب‌های آب شیرین کشورهای کلمبیا و پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: -

 

قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار کریک گابریِل

نام: قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار کریک گابریِل Crique Gabrielle Snouted Tree Frog
نام علمی: Scinax jolyi
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و باتلاق‌های گویان فرانسه در شمال آمریکای جنوبی
اندازه: -

 

قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار کوچک

نام: قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار کوچک Lesser Snouted treefrog
نام علمی: Scinax nasicus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های نمناک، جنگل‌ها، درختچه‌زارها، چمن‌زارها، دریاچه‌ها و مرداب‌های آب شیرین، کشت‌زارها، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای آرژانتین، بولیوی، برزیل، پاراگوئه و اروگوئه در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۷ تا ۳/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار اِسپیکس

نام: قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار اِسپیکس Spix's Snouted treefrog
نام علمی: Scinax nebulosus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، گرم‌دشت‌های نمناک، مرداب‌های آب شیرین، چراگاه‌ها، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای بولیوی، برزیل، گویان فرانسه، گویان، سورینام و ونزوئلا در آمریکای جنوبی
اندازه: -

 

قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار بالزاپاتا

نام: قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار بالزاپاتا Balzapata Snouted treefrog
نام علمی: Scinax oreites
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، باتلاق‌ها و دریاچه‌ها و مرداب‌های آب شیرین کشور پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: -

 

قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار پوسائو

نام: قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار پوسائو Pocao Snouted treefrog
نام علمی: Scinax pachycrus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های خشک، درختچه‌زارهای گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، مرداب‌های آب شیرین، منطقه‌های سنگی، کشت‌زارها، چراگاه‌ها و آبگیرهای شرق و جنوب شرقی کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: -

 

قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار ریبیرائو برانکو

نام: قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار ریبیرائو برانکو Ribeirao Branco Snouted Tree Frog
نام علمی: Scinax perereca
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، مرداب‌های آب شیرین، جنگل‌های پیشین ویران شده، آبگیرها، کانال‌ها و جویبارهای کشورهای برزیل، آرژانتین و پاراگوئه در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۶ تا ۴/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۴ تا ۴/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار فاولِر

نام: قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار فاولِر Fowler's Snouted treefrog
نام علمی: Scinax quinquefasciatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، درختچه‌زارها، مرداب‌های آب شیرین، کشت‌زارها، باغ‌های روستایی، منطقه‌های شهری و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای کلمبیا و اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۷ تا ۳/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۴ تا ۳/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار کاراکاس

نام: قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار کاراکاس Caracas Snouted treefrog
نام علمی: Scinax rostratus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک و نمناک و گرم‌دشت‌های نمناک کشورهای پاناما، کلمبیا، ونزوئلا، گویان، سورینام و گویان فرانسه در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار سرخ

نام: قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار سرخ Red snouted treefrog
نام علمی: Scinax ruber
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های باز، جنگل‌های نمناک، باغ‌ها و پارک‌های کشورهای پاناما، برزیل، کلمبیا، اکوادور، گویان فرانسه، گویان، پرو، سورینام، ونزوئلا و ترینیداد و توباگو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۹ تا ۴/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۷ تا ۴/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار کاکرِن

نام: قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار کاکرِن Cochran's Snouted treefrog
نام علمی: Scinax similis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های نمناک، چمن‌زارهای دشت خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، باتلاق‌ها، مرداب‌های آب شیرین، چراگاه‌ها، باغ‌های روستایی، منطقه‌های شهری و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی ایالت‌های اسپیریتو سانتو، ریو دو ژانیرو و سائو پائولو در جنوب شرقی کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: -

 

قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار راه‌راه

نام: قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار راه‌راه Striped snouted treefrog
نام علمی: Scinax squalirostris
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، چمن‌زارها، آبگیرها و استخرهای کشورهای بولیوی، اروگوئه، جنوب پاراگوئه، شمال شرقی آرژانتین، و جنوب شرقی، جنوب و مرکز برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۴ تا ۲/۹ سانتی‌متر

 

Stauffer's Treefrog

نام: قورباغه‌ی درختی اِشتوفِر Stauffer's Treefrog
نام علمی: Scinax staufferi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، گرم‌دشت‌های نمناک، چمن‌زارهای دشت تندابی یا نمناک موسمی گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، مرداب‌های آب شیرین، چراگاه‌ها، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای بلیز، کاستاریکا، السالوادور، گواتمالا، هندوراس، نیکاراگوئه و مکزیک در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۲/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار کِبِدو

نام: قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار کِبِدو Quevedo Snouted Treefrog
نام علمی: Scinax sugillatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، مرداب‌های آب شیرین، آبگیرها، کشت‌زارها، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای کلمبیا و اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۸ تا ۴/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار ونزوئلایی

نام: قورباغه‌ی درختی پوزه‌دار ونزوئلایی Venezuelan snouted treefrog
نام علمی: Scinax x-signatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: لبه‌ی جنگل‌ها، گرم‌دشت‌ها و منطقه‌های باز کشورهای برزیل، گویان، گویان فرانسه، سورینام، ونزوئلا و کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: -

 

سرده‌ی قورباغه‌های درختی لیمویی Sphaenorhynchus

 

قورباغه‌ی درختی لیمویی ناپو

نام: قورباغه‌ی درختی لیمویی ناپو Napo lime treefrog
نام علمی: Sphaenorhynchus carneus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آبگیرهای جنگل‌ها و منطقه‌های باز کشورهای اکوادور، پرو، برزیل و جنوب کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۵ تا ۲ سانتی‌متر برای نرها و ۱/۹ تا ۲/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

قورباغه‌ی درختی لیمویی دوریس

نام: قورباغه‌ی درختی لیمویی دوریس Doris' lime treefrog
نام علمی: Sphaenorhynchus dorisae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: آبگیرها، دریاچه‌ها و چمن‌زارهای تندابی کشورهای اکوادور، برزیل، پرو و جنوب شرقی کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۶ تا ۲/۹ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۶ تا ۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

قورباغه‌ی درختی لیمویی اورینوکو

نام: قورباغه‌ی درختی لیمویی اورینوکو Orinoco lime treefrog
نام علمی: Sphaenorhynchus lacteus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: دشت‌های تندابی، چمن‌زارهای شناور، آبگیرها، تالاب‌های جنگلی، لبه‌ی جنگل‌ها و گرم‌دشت‌های کشورهای ونزوئلا، گویان، سورینام، گویان فرانسه، کلمبیا، برزیل، اکوادور، پرو، ​​بولیوی و ترینیداد و توباگو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۶ تا ۴/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۸ تا ۴/۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های درختی راستین (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم) - (بخش ششم) - (بخش هفتم) - (بخش هشتم) - (بخش نهم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۴ مشارکت کننده