جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های درختی راستین (بخش ششم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های درختی راستین (بخش ششم)

خانواده‌ی قورباغه‌های درختی راستین Hylidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش ششم خانواده‌ی قورباغه‌های درختی راستین می‌پردازد با ۳۰ گونه (از ۲۷۰ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی Hylinae
دنباله‌ی سرده‌ی Hyla

 

قورباغه‌ی درختی مدیترانه‌ای

نام: قورباغه‌ی درختی مدیترانه‌ای Mediterranean tree frog
نام علمی: Hyla meridionalis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارها، درختچه‌زارها، چمن‌زارها، باغ‌ها، کشت‌زارها، باتلاق‌ها و دره‌های رودخانه‌ای جنوب کشور فرانسه، شمال غربی ایتالیا و اسپانیا و پرتغال در جنوب غربی قاره‌ی اروپا و شمال کشورهای مراکش، الجزایر و تونس در شمال غربی قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۵ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Nuno.xavier@moreira

 

قورباغه‌ی درختی ایبریایی

نام: قورباغه‌ی درختی ایبریایی Iberian tree frog
نام علمی: Hyla molleri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، چمن‌زارها و باتلاق‌های کشورهای اسپانیا و پرتغال در جزیره‌مانند ایبری و جنوب غربی فرانسه در قاره‌ی اروپا
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ تا ۴/۵ سانتی‌متر

نگاره: Fernando Iglesias

 

قورباغه‌ی درختی ساردینیایی

نام: قورباغه‌ی درختی ساردینیایی Sardinian tree frog
نام علمی: Hyla sarda
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و درختچه‌زارهای معتدل، رودها، مرداب‌های آب شیرین جزیره‌ی کُرس فرانسه و جزیره‌ی ساردینیای ایتالیا در دریای مدیترانه
اندازه: بدن به درازای ۳/۸ تا ۴ سانتی‌متر

نگاره: Matteo Gagliardone

 

قورباغه‌ی درختی خاورمیانه

نام: قورباغه‌ی درختی خاورمیانه Middle East tree frog
نام علمی: Hyla savignyi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارهای خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، درختچه‌زارها و چمن‌زارهای معتدل، چمن‌زارهای دشت خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، بیابان‌های معتدل، کشت‌زارها، باغ‌های روستایی، دریاچه‌ها و چشمه‌های آب شیرین، رودها، کانال‌ها و جوی‌های کشورهای ارمنستان، آذربایجان، قبرس، مصر، گرجستان، ایران، عراق، اردن، لبنان، عربستان، سوریه، ترکیه و یمن در منطقه‌ی خاورمیانه
اندازه: بدن به درازای ۳ تا ۴/۷ سانتی‌متر

نگاره: Jos Hoekerswever
(آشنایی بیشتر با قورباغه‌ی درختی خاورمیانه)

 

قورباغه‌ی درختی آنام

نام: قورباغه‌ی درختی آنام Annam tree frog
نام علمی: Hyla simplex
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بامبو، درختچه‌زارها، کشت‌زارها، شالیزارهای برنج و آبگیرهای کشورهای ویتنام، لائوس و جنوب چین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: بدن به درازای ۳/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Amaël Borzée

 

سرده‌ی Isthmohyla

 

قورباغه‌ی درختی لَنکَستِر

نام: قورباغه‌ی درختی لَنکَستِر Lancaster's treefrog
نام علمی: Isthmohyla lancasteri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک کشور کاستاریکا و غرب پاناما در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۳/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: David Nelson

 

قورباغه‌ی درختی کاستاریکایی گونتِر

نام: قورباغه‌ی درختی کاستاریکایی گونتِر Gunther's Costa Rican treefrog
نام علمی: Isthmohyla pseudopuma
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، مرداب‌های آب شیرین، چراگاه‌ها، کشت‌زارها، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای کاستاریکا و پاناما در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۳/۷ تا ۴/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۱ تا ۴/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Fernando Iglesias

 

قورباغه‌ی درختی کشت‌زار گنه‌گنه‌ی آمریکایی

نام: قورباغه‌ی درختی کشت‌زار گنه‌گنه‌ی آمریکایی American Cinchona Plantation treefrog
نام علمی: Isthmohyla rivularis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی و جویبارهای کشور کاستاریکا و غرب پاناما در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۳/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Andrew Gray

 

قورباغه‌ی درختی اِستارِت

نام: قورباغه‌ی درختی اِستارِت Starrett's treefrog
نام علمی: Isthmohyla tica
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی و جویبارهای کشور کاستاریکا و غرب پاناما در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۲/۹ تا ۳/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۴ تا ۴/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: James Christensen

 

قورباغه‌ی درختی زِتِک

نام: قورباغه‌ی درختی زِتِک Zetek's treefrog
نام علمی: Isthmohyla zeteki
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی و جویبارهای کشور کاستاریکا و غرب پاناما در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۲/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Marcos Guerra

 

سرده‌ی قورباغه‌های شست‌میخ Megastomatohyla

 

قورباغه‌ی شست‌میخ خاردار

نام: قورباغه‌ی شست‌میخ خاردار Thorny spikethumb frog
نام علمی: Plectrohyla acanthodes
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای ایالت چیاپاس در جنوب کشور مکزیک و بخش هووهتنانگو در غرب گواتمالا در آمریکای مرکزی
اندازه: -

نگاره: Daniel Pineda Vera

 

قورباغه‌ی شست‌میخ بزرگ

نام: قورباغه‌ی شست‌میخ بزرگ Greater spikethumb frog
نام علمی: Plectrohyla avia
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ابر و جویبارهای کوهستانی ایالت چیاپاس در جنوب کشور مکزیک و بخش‌های سن مارکوس و کتسالتنانگو در جنوب غربی گواتمالا در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۹ سانتی‌متر برای نرها و ۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Ivan Ahumada

 

قورباغه‌ی شست‌میخ هندوراس

نام: قورباغه‌ی شست‌میخ هندوراس Honduras spikethumb frog
نام علمی: Plectrohyla dasypus
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک و جویبارهای بخش کورتس در شمال غربی کشور هندوراس در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۳/۱ تا ۴/۴ سانتی‌متر

نگاره: McCall Wildlife Photography

 

قورباغه‌ی شست‌میخ دلپسند

نام: قورباغه‌ی شست‌میخ دلپسند Exquisite spikethumb frog
نام علمی: Plectrohyla exquisita
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک و جویبارهای بخش کورتس در شمال غربی کشور هندوراس در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۶/۹ تا ۸ سانتی‌متر

نگاره: Tom Kennedy

 

قورباغه‌ی شست‌میخ گواتِمالا

نام: قورباغه‌ی شست‌میخ گواتِمالا Guatemala spikethumb frog
نام علمی: Plectrohyla guatemalensis
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ابر و جنگل‌های کوهستانی کشورهای السالوادور، گواتمالا، هندوراس و جنوب شرقی ایالت چیاپاس مکزیک در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۴ تا ۵/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۲ تا ۵/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Joe Townsend

 

قورباغه‌ی شست‌میخ هارتویگ

نام: قورباغه‌ی شست‌میخ هارتویگ Hartweg's spikethumb frog
نام علمی: Plectrohyla hartwegi
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های ابر نزدیک جویبارهای کوهستانی کشورهای گواتمالا و هندوراس و شرق ایالت اوآخاکای مکزیک در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۷/۷ سانتی‌متر

نگاره: Susan Myers

 

قورباغه‌ی شست‌میخ ماتودا

نام: قورباغه‌ی شست‌میخ ماتودا Matuda's spikethumb frog
نام علمی: Plectrohyla matudai
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای کوهستانی جنگل‌های بارانی گرمسیری، جنگل‌های ابر و جنگل‌های کاج و بلوط کشورهای گواتمالا و هندوراس و ایالت‌های اوآخاکا و چیاپاس مکزیک در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ تا ۴/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۶ تا ۴/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Elí García-Padilla

 

قورباغه‌ی شست‌میخ ریو آرکاکوال

نام: قورباغه‌ی شست‌میخ ریو آرکاکوال Rio Arcaqual spikethumb frog
نام علمی: Plectrohyla psiloderma
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک کشورهای هندوراس و السالوادور در آمریکای مرکزی
اندازه: -

نگاره: Joe Townsend

 

سرده‌ی قورباغه‌های جویبار Ptychohyla

 

قورباغه‌ی جویبار جنگل ابر

نام: قورباغه‌ی جویبار جنگل ابر Cloud forest stream frog
نام علمی: Ptychohyla euthysanota
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای کشورهای السالوادور، گواتمالا و هندوراس و جنوب ایالت چیاپاس مکزیک در آمریکای مرکزی
اندازه: -

نگاره: Jeff Smith

 

قورباغه‌ی جویبار کوپن

نام: قورباغه‌ی جویبار کوپن Copan stream frog
نام علمی: Ptychohyla hypomykter
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها، چراگاه‌ها و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای گواتمالا، هندوراس، نیکاراگوئه و السالوادور در آمریکای مرکزی
اندازه: -

نگاره: Milton Salazar

 

Legler's stream frog

نام: قورباغه‌ی جویبار لیگلِر Legler's stream frog
نام علمی: Ptychohyla legleri
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای کشورهای کاستاریکا و پاناما در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۳/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Donovan Loh

 

قورباغه‌ی جویبار جنگل کاج

نام: قورباغه‌ی جویبار جنگل کاج Pine forest stream frog
نام علمی: Ptychohyla macrotympanum
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشور گواتمالا در آمریکای مرکزی
اندازه: -

نگاره: Wouter Beukema

 

قورباغه‌ی جویبار کوهستان تیره

نام: قورباغه‌ی جویبار کوهستان تیره Gloomy mountain stream frog
نام علمی: Ptychohyla zophodes
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی کوهستانی و جنگل‌های ابر شمال ایالت اوآخاکا و مرکز غرب ایالت وراکروز کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۳/۵ تا ۳/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۲ تا ۴/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Mike Pingleton

 

سرده‌ی Sarcohyla

 

قورباغه‌ی درختی اندام لبه‌دار مکزیکی

نام: قورباغه‌ی درختی اندام لبه‌دار مکزیکی Mexican fringe-limbed treefrog
نام علمی: Sarcohyla bistincta
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای جنگل‌های کاج-بلوط و کاج-صنوبر ایالت‌های دورانگو، سینالوآ، نایاریت، خالیسکو، میچوآکان، گوئررو، مخیکو، اوآخاکا، ایدالگو و پوئبلای کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۵/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Mike Pingleton

 

قورباغه‌ی درختی اوآخاکا

نام: قورباغه‌ی درختی اوآخاکا Oaxaca treefrog
نام علمی: Sarcohyla celata
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای جنگل‌های ابر شمال ایالت اوآخاکای کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۳/۸ تا ۵/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۸ تا ۵/۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Sonoran

 

سرده‌ی قورباغه‌های درختی دالان‌ساز مکزیکی Smilisca

 

قورباغه‌ی درختی مکزیکی معمولی

نام: قورباغه‌ی درختی مکزیکی معمولی Common Mexican tree frog
نام علمی: Smilisca baudinii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: دشت‌های نمناک و نیمه‌خشک، لبه‌ی جنگل‌ها، کشت‌زارها و آبگیرهای کشورهای بلیز، کاستاریکا، السالوادور، گواتمالا، هندوراس و نیکاراگوئه در آمریکای مرکزی و کشور مکزیک و جنوب شرقی ایالت تگزاس کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۷/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Jose Amorin

 

قورباغه‌ی درختی مکزیکی خال‌آبی

نام: قورباغه‌ی درختی مکزیکی خال‌آبی Blue-spotted Mexican tree frog
نام علمی: Smilisca cyanosticta
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی، استخرها و جویبارهای کشورهای بلیز، گواتمالا و جنوب شرقی مکزیک در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۴/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Mike Pingleton

 

قورباغه‌ی درختی دالان‌ساز بلندا

نام: قورباغه‌ی درختی دالان‌ساز بلندا Upland burrowing tree frog
نام علمی: Smilisca dentata
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارهای تندابی و استخرهای جنوب شرقی ایالت آگوئاسکالینتس و شمال ایالت خالیسکو کشور مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۶ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Luis Felipe Lozano Román

 

قورباغه‌ی درختی دالان‌ساز دشت

نام: قورباغه‌ی درختی دالان‌ساز دشت Lowland burrowing tree frog
نام علمی: Smilisca fodiens
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های درختچه‌ای گرمسیری و چمن‌زارهای باز کهور در جنوب مرکز ایالت آریزونای کشور آمریکا و غرب و جنوب مرکز مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: بدن به درازای ۵/۴ تا ۶/۳ سانتی‌متر

نگاره: Addie Leimroth

 

قورباغه‌ی درختی نوارصلیبی گرانادای نو

نام: قورباغه‌ی درختی نوارصلیبی گرانادای نو New Granada cross-banded tree frog
نام علمی: Smilisca phaeota
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک و دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها، مرداب‌های آب شیرین، کشت‌زارها، باغ‌های روستایی، منطقه‌های شهری و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای کاستاریکا، هندوراس، نیکاراگوئه و پاناما در آمریکای مرکزی و کشورهای کلمبیا و اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۶/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Frank Deschandol

 

گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های درختی راستین (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم) - (بخش ششم) - (بخش هفتم) - (بخش هشتم) - (بخش نهم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده