جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های درختی راستین (بخش سوم)

جانوران مهره‌دار - دوزیستان: گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های درختی راستین (بخش سوم)

خانواده‌ی قورباغه‌های درختی راستین Hylidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی نوغوک‌سانیان، از راسته‌ی بی‌دُم‌سانان و از رده‌ی دوزیستان هستند. در این نوشته که به بخش سوم خانواده‌ی قورباغه‌های درختی راستین می‌پردازد با ۳۰ گونه (از ۲۷۰ گونه) آشنا می‌شویم.

 

دنباله‌ی زیرخانواده‌ی Cophomantinae
دنباله‌ی سرده‌ی قورباغه‌های درختی گلادیاتور Boana

 

قورباغه‌ی درختی روزِنبِرگ

نام: قورباغه‌ی درختی روزِنبِرگ Rosenberg's tree frog
نام علمی: Boana rosenbergi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای کاستاریکا، پاناما، کلمبیا، ترینیداد و توباگو و شمال غربی اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۶/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Angel Solis

 

قورباغه‌ی درختی واله

نام: قورباغه‌ی درختی واله Valle tree frog
نام علمی: Boana rubracyla
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و مرداب‌های آب شیرین کشورهای کلمبیا و اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۵/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۵/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Nature Colombia

 

قورباغه‌ی درختی منطقه‌ی

نام: قورباغه‌ی درختی منطقه‌ی کانال Canal Zone tree frog
نام علمی: Boana rufitela
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و باتلاق‌های کشورهای نیکاراگوئه، کاستاریکا و مرکز پاناما در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۳/۹ تا ۴/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۶ تا ۴/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Perk

 

قورباغه‌ی درختی لکه‌دار

نام: قورباغه‌ی درختی لکه‌دار Speckled tree frog
نام علمی: Boana semiguttata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای آرژانتین و برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴/۲ سانتی‌متر

نگاره: Germano Woehl Jr.

 

قورباغه‌ی درختی نیم‌خطی

نام: قورباغه‌ی درختی نیم‌خطی Semi-lined tree frog
نام علمی: Boana semilineata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، درختچه‌زارهای نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، دریاچه‌ها و مرداب‌های آب شیرین، آبگیرها و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴/۴ سانتی‌متر

نگاره: Frank Deschandol

 

سرده‌ی Bokermannohyla

 

Bokermannohyla ahenea

نام: -
نام علمی: Bokermannohyla ahenea
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی رشته‌کوه سیرا دو مار در ایالت سائو پائولوی کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: Diogo Provete

 

قورباغه‌ی درختی سانتا باربارا

نام: قورباغه‌ی درختی سانتا باربارا Santa Barbara treefrog
نام علمی: Bokermannohyla alvarengai
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارها، رودها و منطقه‌های سنگی ایالت‌های باهیا و میناز ژرایس در جنوب شرقی کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: Anasofiabg

 

قورباغه‌ی درختی ران‌نواری

نام: قورباغه‌ی درختی ران‌نواری Thigh-barred treefrog
نام علمی: Bokermannohyla circumdata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای ایالت‌های ریو دو ژانیرو، سائو پائولو و میناز ژرایس در جنوب شرقی کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: Rowe

 

قورباغه‌ی درختی جنگلی اطلس

نام: قورباغه‌ی درختی جنگلی اطلس Atlantic Forest treefrog
نام علمی: Bokermannohyla hylax
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای ایالت‌های ریو دو ژانیرو، سائو پائولو، پارانا و سانتا کاتارینا در جنوب شرقی کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: Marcelo Feliti

 

قورباغه‌ی درختی ویادِیروس

نام: قورباغه‌ی درختی ویادِیروس Veadeiros treefrog
نام علمی: Bokermannohyla pseudopseudis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای سنگی گرم‌دشت سِرادو در شمال ایالت گوییاس و منطقه‌ی فدرال کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۵/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Cecília Vieira

 

Bokermannohyla sapiranga

نام: -
نام علمی: Bokermannohyla sapiranga
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و رودهای ایالت‌های میناز ژرایس و گوییاس و منطقه‌ی فدرال کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴/۵ تا ۴/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۷ تا ۶/۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Registro Animal

 

قورباغه‌ی درختی لِج

نام: قورباغه‌ی درختی لِج Ledge treefrog
نام علمی: Bokermannohyla saxicola
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌های نمناک، درختچه‌زارهای نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای دشت خشک خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای ایالت میناز ژرایس در جنوب شرقی کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۵ تا ۵/۴ سانتی‌متر

نگاره: Pedro H. Martins

 

Bokermannohyla vulcaniae

نام: -
نام علمی: Bokermannohyla vulcaniae
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و باتلاق‌های ایالت میناز ژرایس در جنوب شرقی کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴ تا ۵/۳ سانتی‌متر

نگاره: Renato Gaiga

 

سرده‌ی Hyloscirtus

 

قورباغه‌ی درختی بوگوتا

نام: قورباغه‌ی درختی بوگوتا Bogota treefrog
نام علمی: Hyloscirtus bogotensis
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، درختچه‌زارها و چمن‌زارهای گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای بخش‌های کوندینامارکا، بویاکا و سانتاندر در شمال کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳ سانتی‌متر

نگاره: ProAves Colombia

 

قورباغه‌ی درختی ساردیناتا

نام: قورباغه‌ی درختی ساردیناتا Sardinata tree frog
نام علمی: Hyloscirtus callipeza
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها، چراگاه‌ها، کشت‌زارها، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی بخش‌های سانتاندر و سانتاندر شمالی در شمال کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۳ سانتی‌متر

نگاره: ProAves Colombia

 

قورباغه‌ی درختی لالوما

نام: قورباغه‌ی درختی لالوما La Loma tree frog
نام علمی: Hyloscirtus colymba
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری کشورهای کاستاریکا و پاناما در آمریکای مرکزی
اندازه: بدن به درازای ۳/۲ تا ۳/۷ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۶ تا ۴/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Brian Gratwicke

 

قورباغه‌ی درختی کوردیِرای مرکزی

نام: قورباغه‌ی درختی کوردیِرای مرکزی Cordillera central tree frog
نام علمی: Hyloscirtus larinopygion
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای کشورهای کلمبیا و اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۵/۳ سانتی‌متر

نگاره: TreeAndina

 

قورباغه‌ی درختی لیندا

نام: قورباغه‌ی درختی لیندا Linda's tree frog
نام علمی: Hyloscirtus lindae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، رودها، چراگاه‌ها، باغ‌های روستایی و جنگل‌های پیشین ویران شده‌ی کشورهای کلمبیا و اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۶/۳ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Andreas Kay

 

قورباغه‌ی درختی پالمِر

نام: قورباغه‌ی درختی پالمِر Palmer's tree frog
نام علمی: Hyloscirtus palmeri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای کشورهای کاستاریکا و پاناما در آمریکای مرکزی و کشورهای کلمبیا و اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۴/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: David Nelson

 

قورباغه‌ی درختی روکه

نام: قورباغه‌ی درختی روکه Roque tree frog
نام علمی: Hyloscirtus phyllognathus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای کشورهای کلمبیا، اکوادور و پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۳/۱ تا ۳/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۳ تا ۳/۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Sandro Ramirez

 

قورباغه‌ی درختی جویباری شاهزاده چارلز

نام: قورباغه‌ی درختی جویباری شاهزاده چارلز Prince Charles stream tree frog
نام علمی: Hyloscirtus princecharlesi
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای جنگل‌های کوهستانی نمناک استان ایمبابورا در شمال کشور اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۶/۸ تا ۷ سانتی‌متر

نگاره: Andreas Kay

 

قورباغه‌ی درختی خونداچی

نام: قورباغه‌ی درختی خونداچی Jondachi tree frog
نام علمی: Hyloscirtus staufferorum
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری و رودهای استان ناپو در شمال کشور اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۵/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Andreas Kay

 

قورباغه‌ی درختی نوگرمسیری

نام: قورباغه‌ی درختی نوگرمسیری Neotropical tree frog
نام علمی: Hyloscirtus tapichalaca
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جویبارهای جنگل‌های کوهستانی نمناک استان زامورا-چینچیپ در جنوب کشور اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۵/۹ تا ۶/۴ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۲ تا ۶/۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Pete Oxford

 

قورباغه‌ی درختی ببری

نام: قورباغه‌ی درختی ببری Tiger's treefrog
نام علمی: Hyloscirtus tigrinus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جنوب غربی کشور کلمبیا و شمال شرقی اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۵/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۶/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Francisco López-López

 

زیرخانواده‌ی Dendropsophinae
سرده‌ی قورباغه‌های درختی زرد Dendropsophus

 

قورباغه‌ی درختی آکری

نام: قورباغه‌ی درختی آکری Acre treefrog
نام علمی: Dendropsophus acreanus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری ایالت‌های آکری و آمازوناس در غرب کشور برزیل، شمال شرقی بولیوی و جنوب شرقی پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: Erfil

 

قورباغه‌ی درختی آرنت

نام: قورباغه‌ی درختی آرنت Arndts' treefrog
نام علمی: Dendropsophus arndti
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک، لبه‌ی جنگل‌ها، کرانه‌های رودها، باتلاق‌ها و آبگیرهای بخش‌های بِنی و سانتا کروز در کشور بولیوی در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۸ تا ۳/۲ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Marcel A. Caminer

 

قورباغه‌ی درختی بِرتا

نام: قورباغه‌ی درختی بِرتا Bertha's treefrog
نام علمی: Dendropsophus berthalutzae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، چمن‌زارها و باتلاق‌های ایالت‌های اسپیریتو سانتو، میناز ژرایس، ریو دو ژانیرو، سائو پائولو و پارانا در جنوب شرقی کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۱/۸ تا ۲/۱ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Renato Gaiga

 

قورباغه‌ی درختی آمازون بالایی

نام: قورباغه‌ی درختی آمازون بالایی Upper Amazon treefrog
نام علمی: Dendropsophus bifurcus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای بولیوی، برزیل، کلمبیا، اکوادور و پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۳ تا ۲/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۲/۹ تا ۳/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Andreas Kay

 

قورباغه‌ی درختی دوخال

نام: قورباغه‌ی درختی دوخال Two-spotted treefrog
نام علمی: Dendropsophus bipunctatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و کوهستانی نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، درختچه‌زارهای نمناک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چمن‌زارهای دشت تندابی یا نمناک موسمی گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، چراگاه‌ها، مرداب‌های آب شیرین و آبگیرهای شرق و جنوب شرقی کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: -

نگاره: Michel de Aguiar Passos

 

قورباغه‌ی درختی آبزی بوگِرت

نام: قورباغه‌ی درختی آبزی بوگِرت Bogert's Aquatic tree Frog
نام علمی: Dendropsophus bogerti
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بخش‌های انتیوکیا، کالداس و چوکو در کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی
اندازه: بدن به درازای ۲/۵ تا ۲/۶ سانتی‌متر برای نرها و ۳/۱ تا ۳/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Nature Colombia

 

گونه‌های خانواده‌ی قورباغه‌های درختی راستین (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم) - (بخش ششم) - (بخش هفتم) - (بخش هشتم) - (بخش نهم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - amphibiaweb
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده