جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی دوگانه‌انگشتان (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی دوگانه‌انگشتان (بخش دوم)

خانواده‌ی دوگانه‌انگشتان یا گکویان دوگانه‌انگشت Diplodactylidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی مارمولک‌سانیان، از راسته‌ی پولک‌داران و از رده‌ی خزندگان هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی دوگانه‌انگشتان می‌پردازد با ۲۵ گونه (از ۱۲۵ گونه) آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی گکوهای سنگی یا دُم‌گوشتی Diplodactylus

 

گکوی دُم‌گوشتی بیابانی شرقی

نام: گکوی دُم‌گوشتی بیابانی شرقی Eastern Deserts fat-tailed gecko
نام علمی: Diplodactylus ameyi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارها و درختچه‌زارهای منطقه‌های خشک جنوب ایالت کوئینزلند و شمال ایالت نیو ساوت ولز کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶ سانتی‌متر، دُم کوتاه

نگاره: Michael Mathieson

 

گکوی دُم‌گوشتی شاخاب

نام: گکوی دُم‌گوشتی شاخاب Gulf fat-tailed gecko
نام علمی: Diplodactylus barraganae
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: مرز میان ایالت کوئینزلند و سرزمین شمالی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۹ سانتی‌متر، دُم کوتاه

نگاره: Jordan mulder

 

گکوی دُم‌گوشتی غربی

نام: گکوی دُم‌گوشتی غربی Western fat-tailed gecko
نام علمی: Diplodactylus bilybara
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: غرب ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۳ سانتی‌متر، دُم کوتاه

نگاره: Brian Bush

 

گکوی کرانه‌ای جنوبی

نام: گکوی کرانه‌ای جنوبی South coast gecko
نام علمی: Diplodactylus calcicolus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: بیابان‌ها و درختچه‌زارهای خشک و نیمه‌خشک کرانه‌های جنوبی ایالت‌های استرالیای غربی و استرالیای جنوبی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۳/۱ تا ۵/۸ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲/۴ تا ۳/۸ سانتی‌متر

نگاره: Jules Farquhar

 

گکوی سنگی دامنه‌ی کِیپ

نام: گکوی سنگی دامنه‌ی کِیپ Cape Range stone gecko
نام علمی: Diplodactylus capensis
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: غرب ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

نگاره: Stephen Zozaya

 

گکوی دُم‌گوشتی گونه‌گون

نام: گکوی دُم‌گوشتی گونه‌گون Variable fat-tailed gecko
نام علمی: Diplodactylus conspicillatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های خشک و نیمه‌خشک، بیابان‌های شنی، چمن‌زارهای باز، درختچه‌زارها و بیرون‌زدگی‌های سنگی کشور استرالیا در قاره‌ی استرالیا
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲/۴ سانتی‌متر

نگاره: Matt Clancy
(آشنایی بیشتر با گکوی دُم‌گوشتی گونه‌گون)

 

گکوی دُم‌گوشتی کیمبِرلی

نام: گکوی دُم‌گوشتی کیمبِرلی Kimberley fat-tailed gecko
نام علمی: Diplodactylus custos
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: شمال شرقی ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۱ سانتی‌متر، دُم کوتاه

نگاره: Stephen Zozaya

 

گکوی سنگی دامنه

نام: گکوی سنگی دامنه Ranges stone gecko
نام علمی: Diplodactylus furcosus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنوب شرقی ایالت استرالیای جنوبی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

نگاره: Jules Farquhar

 

گکوی رُخ‌پوزه‌ای پیلبارای شمالی

نام: گکوی رُخ‌پوزه‌ای پیلبارای شمالی Northern Pilbara beak-faced gecko
نام علمی: Diplodactylus galaxias
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های پیلبارا در ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۳/۸ سانتی‌متر برای نرها و ۴/۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم کوتاه

نگاره: Stephen Zozaya

 

گکوی کلاه‌دار

نام: گکوی کلاه‌دار Helmeted gecko
نام علمی: Diplodactylus galeatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های کوهستانی جنوب سرزمین شمالی و شمال ایالت استرالیای جنوبی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۷ تا ۱۰ سانتی‌متر

نگاره: Stephen Mahony

 

گکوی سنگی غربی

نام: گکوی سنگی غربی Western stone gecko
نام علمی: Diplodactylus granariensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ایالت استرالیای جنوبی و جنوب و غرب ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۹ تا ۷/۲ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲/۴ تا ۴/۲ سانتی‌متر

نگاره: Anders Zimny

 

گکوی دُم‌گوشتی شمالی

نام: گکوی دُم‌گوشتی شمالی Northern fat-tailed gecko
نام علمی: Diplodactylus hillii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: شمال سرزمین شمالی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۲ سانتی‌متر، دُم کوتاه

نگاره: Brendan Schembri

 

گکوی کلوژ

نام: گکوی کلوژ Kluge's Gecko
نام علمی: Diplodactylus klugei
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۸ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳/۳ سانتی‌متر 

نگاره: Damian Lettoof

 

گکوی دُم‌گوشتی بیابانی

نام: گکوی دُم‌گوشتی بیابانی Desert fat-tailed gecko
نام علمی: Diplodactylus laevis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: سرزمین شمالی و ایالت‌های استرالیای جنوبی و استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۵ سانتی‌متر، دُم کوتاه

نگاره: Anders Zimny

 

گکوی سنگی خال‌دار

نام: گکوی سنگی خال‌دار Speckled stone gecko
نام علمی: Diplodactylus lateroides
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای باز و خلنگزارهای ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۶ تا ۶/۵ سانتی‌متر، دُم کوتاه

نگاره: Brian Bush

 

Pilbara stone gecko

نام: گکوی سنگی پیلبارا Pilbara stone gecko
نام علمی: Diplodactylus mitchelli
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌ی پیلبارا و شمال غربی منطقه‌ی کِیپ در ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

نگاره: Brian Bush

 

گکوی سنگی ابری

نام: گکوی سنگی ابری Cloudy Stone Gecko
نام علمی: Diplodactylus nebulosus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

نگاره: Matt Summerville

 

گکوی سنگی آراسته

نام: گکوی سنگی آراسته Ornate stone gecko
نام علمی: Diplodactylus ornatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: غرب ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

نگاره: Frank Deschandol

 

گکوی دُم‌گوشتی شرقی

نام: گکوی دُم‌گوشتی شرقی Eastern fat-tailed gecko
نام علمی: Diplodactylus platyurus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ایالت کوئینزلند و شمال شرقی ایالت استرالیای جنوبی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶ سانتی‌متر، دُم کوتاه

نگاره: Wes Read

 

گکوی دشت‌شنی خال‌دار

نام: گکوی دشت‌شنی خال‌دار Spotted sandplain gecko
نام علمی: Diplodactylus polyophthalmus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنوب غربی ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: 
-
نگاره: Damian Lettoof

 

گکوی خوش‌چهره

نام: گکوی خوش‌چهره Fine-faced gecko
نام علمی: Diplodactylus pulcher
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنوب غربی ایالت استرالیای جنوبی و غرب و جنوب ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

نگاره: Matt Clancy

 

گکوی پیلبارای خال‌زرد

نام: گکوی پیلبارای خال‌زرد Yellow-spotted Pilbara gecko
نام علمی: Diplodactylus savagei
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارها، چمن‌زارها و منطقه‌های سنگی منطقه‌ی پیلبارا در ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

نگاره: Jari Cornelis

 

گکوی کاشی‌نقش

نام: گکوی کاشی‌نقش Tessellated gecko
نام علمی: Diplodactylus tessellatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های خشک شرق کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۹ سانتی‌متر

نگاره: Jono Dashper

 

گکوی سنگی شرقی

نام: گکوی سنگی شرقی Eastern stone gecko
نام علمی: Diplodactylus vittatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، درختچه‌زارها، بوته‌زارها و منطقه‌های خشک ایالت‌های کوئینزلند، ویکتوریا، نیو ساوت ولز و استرالیای جنوبی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳ سانتی‌متر

نگاره: Chris Hay

 

گکوی درختی بیابانی

نام: گکوی درختی بیابانی Desert wood gecko
نام علمی: Diplodactylus wiru
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: بیابان بزرگ ویکتوریا در جنوب کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۴/۱ تا ۶ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳/۲ تا ۳/۹ سانتی‌متر

نگاره: Jules Farquhar

 

گونه‌های خانواده‌ی دوگانه‌انگشتان (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم)

 

بن‌مایگان: wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده