جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی دوگانه‌انگشتان (بخش چهارم)

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی دوگانه‌انگشتان (بخش چهارم)

خانواده‌ی دوگانه‌انگشتان یا گکویان دوگانه‌انگشت Diplodactylidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی مارمولک‌سانیان، از راسته‌ی پولک‌داران و از رده‌ی خزندگان هستند. در این نوشته که به بخش چهارم خانواده‌ی دوگانه‌انگشتان می‌پردازد با ۲۶ گونه (از ۱۲۵ گونه) آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی Nebulifera

 

گکوی مخملی تنومند

نام: گکوی مخملی تنومند Robust velvet gecko
نام علمی: Nebulifera robusta
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: شمال شرقی ایالت نیو ساوت ولز و شرق ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۸ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Jules Farquhar

 

سرده‌ی گکوهای مخملی Oedura

 

گکوی مخملی چشم‌نقره‌ای

نام: گکوی مخملی چشم‌نقره‌ای Silver-eyed Velvet Gecko
نام علمی: Oedura argentea
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۱ تا ۸ سانتی‌متر، دُم ۶۰ تا ۸۰ درصد این اندازه

نگاره: Stephen Zozaya

 

گکوی مخملی مرمرین شاخاب

نام: گکوی مخملی مرمرین شاخاب Gulf marbled velvet gecko
نام علمی: Oedura bella
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: سرزمین شمالی و ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۷/۸ تا ۹/۲ سانتی‌متر، دُم ۵۰ تا ۶۵ درصد این اندازه

نگاره: Stephen Zozaya

 

گکوی مخملی شمالی

نام: گکوی مخملی شمالی Northern velvet gecko
نام علمی: Oedura castelnaui
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و گرم‌دشت‌های جزیره‌مانند کیپ یورک در شمال ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

نگاره: Ken Griffiths

 

گکوی مخملی مرمرین درون‌بوم

نام: گکوی مخملی مرمرین درون‌بوم Inland marbled velvet gecko
نام علمی: Oedura cincta
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: سرزمین شمالی، ایالت نیو ساوت ولز، جنوب ایالت کوئینزلند و جنوب ایالت استرالیای جنوبی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۹ تا ۱۰/۸ سانتی‌متر، دُم ۶۰ تا ۸۰ درصد این اندازه

نگاره: Nick Gale

 

گکوی مخملی خال‌دار شمالی

نام: گکوی مخملی خال‌دار شمالی Northern spotted velvet gecko
نام علمی: Oedura coggeri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی جنگل‌های شمال ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

نگاره: Stephen Zozaya

 

گکوی مخملی برازنده

نام: گکوی مخملی برازنده Elegant velvet gecko
نام علمی: Oedura elegans
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های خشک جنوب ایالت کوئینزلند و شمال ایالت نیو ساوت ولز کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۷/۷ تا ۹ سانتی‌متر، دُم ۶۰ تا ۸۰ درصد این اندازه

نگاره: Stephen Mahony

 

گکوی مخملی انگشت‌ریش‌ریش

نام: گکوی مخملی انگشت‌ریش‌ریش Fringe-toed velvet gecko
نام علمی: Oedura filicipoda
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

نگاره: Stephen Zozaya

 

گکوی مخملی مرمرین غربی

نام: گکوی مخملی مرمرین غربی Western marbled velvet gecko
نام علمی: Oedura fimbria
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۹/۴ تا ۱۰/۴ سانتی‌متر، دُم ۶۰ تا ۸۰ درصد این اندازه

نگاره: Stephen Zozaya

 

گکوی مخملی گوهرنشان

نام: گکوی مخملی گوهرنشان Jewelled velvet gecko
نام علمی: Oedura gemmata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی شمال سرزمین شمالی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

نگاره: Matt Summerville

 

گکوی مخملی لاغر

نام: گکوی مخملی لاغر Gracile velvet gecko
نام علمی: Oedura gracilis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

نگاره: Stephen Zozaya

 

گکوی مخملی کویینکان

نام: گکوی مخملی کویینکان Quinkan velvet gecko
نام علمی: Oedura jowalbinna
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی شمال شرقی ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶ تا ۶/۹ سانتی‌متر، دُم ۶۰ تا ۸۰ درصد این اندازه

نگاره: Stephen Zozaya

 

گکوی مخملی آرکادیا

نام: گکوی مخملی آرکادیا Arcadia velvet gecko
نام علمی: Oedura lineata
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی جنگل‌های شرق ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۷ تا ۷/۹ سانتی‌متر، دُم ۷۰ تا ۸۰ درصد این اندازه

نگاره: Stephen Zozaya

 

گکوی مخملی مِرینی

نام: گکوی مخملی مِرینی Mereenie velvet gecko
نام علمی: Oedura luritja
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های ماسه‌سنگی سرزمین شمالی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۰ سانتی‌متر، دُم ۶۵ تا ۸۷ درصد این اندازه

نگاره: Anders Zimny

 

گکوی مخملی مرمرین

نام: گکوی مخملی مرمرین Marbled velvet gecko
نام علمی: Oedura marmorata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی شمال سرزمین شمالی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

نگاره: Anders Zimny

 

گکوی مخملی خال‌چشمی

نام: گکوی مخملی خال‌چشمی Ocellated velvet gecko
نام علمی: Oedura monilis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شرق ایالت کوئینزلند و شمال شرقی ایالت نیو ساوت ولز کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۸/۱ تا ۹/۶ سانتی‌متر، دُم ۵۰ تا ۸۰ درصد این اندازه

نگاره: Stephen Zozaya

 

گکوی مخملی دامنه‌ی سنگ آهک

نام: گکوی مخملی دامنه‌ی سنگ آهک Limestone range velvet gecko
نام علمی: Oedura murrumanu
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های سنگی ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۰ سانتی‌متر، دُم ۷۰ درصد این اندازه

نگاره: Jordan mulder

 

گکوی مخملی آراسته

نام: گکوی مخملی آراسته Ornate velvet gecko
نام علمی: Oedura picta
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: شرق ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۶/۹ تا ۸ سانتی‌متر، دُم ۷۰ تا ۸۰ درصد این اندازه

نگاره: Stephen Zozaya

 

گکوی مخملی خال‌دار جنوبی

نام: گکوی مخملی خال‌دار جنوبی Southern spotted velvet gecko
نام علمی: Oedura tryoni
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و منطقه‌های سنگی جنوب شرقی ایالت کوئینزلند و شمال شرقی ایالت نیو ساوت ولز کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

نگاره: Jules Farquhar

 

سرده‌ی Pseudothecadactylus

 

گکوی دُم‌لایه‌ی کِیپ یورک

نام: گکوی دُم‌لایه‌ی کِیپ یورک Cape York pad-tail gecko
نام علمی: Pseudothecadactylus australis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جزیره‌مانند کیپ یورک در شمال ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

نگاره: Anders Zimny

 

گکوی غاری غول‌‌پیکر غربی

نام: گکوی غاری غول‌‌پیکر غربی Western Giant Cave Gecko
نام علمی: Pseudothecadactylus cavaticus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌ی کیمبرلی ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۱/۵ سانتی‌متر، دُم ۶۰ تا ۸۰ درصد این اندازه

نگاره: Stephen Zozaya

 

گکوی غاری غول‌پیکر

نام: گکوی غاری غول‌پیکر Giant cave gecko
نام علمی: Pseudothecadactylus lindneri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: سرزمین شمالی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

نگاره: Matt Clancy

 

سرده‌ی Rhacodactylus

 

گکوی گارگویل

نام: گکوی گارگویل Gargoyle gecko
نام علمی: Rhacodactylus auriculatus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جنوب جزیره‌ی گراند تره وابسته به گروه‌جزیره‌ی کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: وزن ۶۰ تا ۷۰ گرم، بدن به درازای ۱۷ تا ۲۲ سانتی‌متر

نگاره: Hemisferio Reptiles

 

گکوی غول‌پیکر کالِدونیای نو

نام: گکوی غول‌پیکر کالِدونیای نو New Caledonian giant gecko
نام علمی: Rhacodactylus leachianus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جنوب و شرق جزیره‌ی گراند تره وابسته به گروه‌جزیره‌ی کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: وزن ۲۱۲ تا ۲۷۹ گرم، بدن به درازای ۳۶ تا ۴۳ سانتی‌متر (بزرگ‌ترین گکوی جهان)

نگاره: Jason.Knudson

 

گکوی پوزه‌زبر بزرگ

نام: گکوی پوزه‌زبر بزرگ Greater rough-snouted gecko
نام علمی: Rhacodactylus trachyrhynchus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جزیره‌ی گراند تره وابسته به گروه‌جزیره‌ی کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۹ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: T. Duval

 

گکوی غول‌پیکر پوزه‌زبر کوچک

نام: گکوی غول‌پیکر پوزه‌زبر کوچک Lesser rough-snouted giant gecko
نام علمی: Rhacodactylus trachycephalus
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جزیره‌ی پاینس وابسته به گروه‌جزیره‌ی کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۰ تا ۱۴ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Lubomír Klátil

 

گونه‌های خانواده‌ی دوگانه‌انگشتان (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم)

 

بن‌مایگان: wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده