جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی دوگانه‌انگشتان (بخش سوم)

جانوران مهره‌دار - خزندگان: گونه‌های خانواده‌ی دوگانه‌انگشتان (بخش سوم)

خانواده‌ی دوگانه‌انگشتان یا گکویان دوگانه‌انگشت Diplodactylidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی مارمولک‌سانیان، از راسته‌ی پولک‌داران و از رده‌ی خزندگان هستند. در این نوشته که به بخش سوم خانواده‌ی دوگانه‌انگشتان می‌پردازد با ۲۵ گونه (از ۱۲۵ گونه) آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی گکوهای زمینی Lucasium

 

گکوی زمینی خال‌سفید

نام: گکوی زمینی خال‌سفید White-spotted ground gecko
نام علمی: Lucasium alboguttatum
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: کرانه‌های غربی ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

نگاره: Frank Deschandol

 

گکوی دشت‌شنی جنوبی

نام: گکوی دشت‌شنی جنوبی Southern Sandplain Gecko
نام علمی: Lucasium bungabinna
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ایالت‌های استرالیای جنوبی و استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

نگاره: Brad Maryan

 

گکوی جیغو

نام: گکوی جیغو Gibber gecko
نام علمی: Lucasium byrnei
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای باز و بیابان‌های شنی سرزمین شمالی و ایالت‌های نیو ساوت ولز، کوئینزلند و استرالیای جنوبی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۸ سانتی‌متر

نگاره: Jules Farquhar

 

گکوی مهره‌دار

نام: گکوی مهره‌دار Beaded gecko
نام علمی: Lucasium damaeum
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های بیابانی خشک کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۷ سانتی‌متر

نگاره: Jules Farquhar

 

گکوی زمینی راه‌راه کم‌رنگ

نام: گکوی زمینی راه‌راه کم‌رنگ Pale-striped ground gecko
نام علمی: Lucasium immaculatum
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: سرزمین شمالی و ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

نگاره: Stephen Zozaya

 

گکوی زمینی گیلبِرت

نام: گکوی زمینی گیلبِرت Gilbert ground gecko
نام علمی: Lucasium iris
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: شمال ایالت کوئینزلند کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۳ تا ۶/۳ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Stephen Zozaya

 

گکوی زمینی مین

نام: گکوی زمینی مین Main's ground gecko
نام علمی: Lucasium maini
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های خشک و نیمه‌خشک جنوب ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

نگاره: Anders Zimny

 

Lucasium microplax

نام: -
نام علمی: Lucasium microplax
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: سرزمین شمالی و ایالت‌های استرالیای جنوبی و استرالیای غربی کشور استرالیا و در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

نگاره: Nick Gale

 

گکوی رودخانه‌ی الیگاتور

نام: گکوی رودخانه‌ی الیگاتور Alligator River gecko
نام علمی: Lucasium occultum
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: شمال سرزمین شمالی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

نگاره: Anders Zimny

 

گکوی زمینی لکه‌دار

نام: گکوی زمینی لکه‌دار Mottled ground gecko
نام علمی: Lucasium squarrosum
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های خشک ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

نگاره: Stephen Zozaya

 

گکوی نقش‌جعبه‌ای

نام: گکوی نقش‌جعبه‌ای Box-patterned gecko
نام علمی: Lucasium steindachneri
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های خشک و نیمه‌خشک ایالت‌های کوئینزلند و نیو ساوت ولز و بخش‌های کوچکی از شرق استرالیای جنوبی و سرزمین شمالی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۵/۹ سانتی‌متر، دُم یک دوم این اندازه

نگاره: Aaron Fenner

 

گکوی زمینی پوزه کم‌رنگ

نام: گکوی زمینی پوزه کم‌رنگ Pale-snouted ground gecko
نام علمی: Lucasium stenodactylum
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای گرم‌دشت‌ها و منطقه‌های سنگی درختچه‌ای ایالت نیو ساوت ولز کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: بدن به درازای ۹ سانتی‌متر 

نگاره: Ryan Francis

 

گکوی وومبی

نام: گکوی وومبی Wombey's gecko
نام علمی: Lucasium wombeyi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارها و منطقه‌های سنگی ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

نگاره: Angus McNab

 

گکوی زمینی پیلبارا

نام: گکوی زمینی پیلبارا Pilbara ground gecko
نام علمی: Lucasium woodwardi
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌ی پیلبارا در ایالت استرالیای غربی کشور استرالیا در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: -

نگاره: Shawn Scott

 

سرده‌ی گکوهای خزه‌ای Mniarogekko

 

گکوی خزه‌ای کالِدونیای نو

نام: گکوی خزه‌ای کالِدونیای نو Mossy New Caledonian gecko
نام علمی: Mniarogekko chahoua
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جزیره‌ی پاینس و جنوب جزیره‌ی گراند تره وابسته به گروه‌جزیره‌ی کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۴/۷ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Matthias Deuss

 

گکوی خزه‌ای رود نِهو

نام: گکوی خزه‌ای رود نِهو Nehoue River Mossy Gecko
نام علمی: Mniarogekko jalu
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شمال جزیره‌ی گراند تره وابسته به گروه‌جزیره‌ی کالدونیای نو (از سرزمین‌های فرادریایی فرانسه) در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۴ سانتی‌متر، دُم کم‌وبیش همین اندازه

نگاره: Matthias Deuss

 

سرده‌ی گکوهای سبز Naultinus

 

گکوی سبز اوکلَند

نام: گکوی سبز اوکلَند Auckland green gecko
نام علمی: Naultinus elegans
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و درختچه‌زارهای جزیره‌ی شمالی کشور نیوزیلند در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۷/۵ سانتی‌متر، دُم بلندتر از این اندازه

نگاره: Dylan van Winkel
(آشنایی بیشتر با گکوی سبز اوکلَند)

 

گکوی سبز اوپوری

نام: گکوی سبز اوپوری Aupouri green gecko
نام علمی: Naultinus flavirictus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و درختچه‌زارهای جزیره‌مانند اوپوری در شمال جزیره‌ی شمالی کشور نیوزیلند در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۸/۳ سانتی‌متر، دُم بلندتر از این اندازه

نگاره: Nick Harker
(آشنایی بیشتر با گکوی سبز اوپوری)

 

گکوی گوهرنشان

نام: گکوی گوهرنشان Jewelled gecko
نام علمی: Naultinus gemmeus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و درختچه‌زارهای شرق جزیره‌ی جنوبی کشور نیوزیلند در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: وزن ۱۵ گرم، پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۷/۲ تا ۸/۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۰ سانتی‌متر

نگاره: Carey Knox
(آشنایی بیشتر با گکوی گوهرنشان)

 

گکوی سبز نورتلند

نام: گکوی سبز نورتلند Northland green gecko
نام علمی: Naultinus grayii
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و درختچه‌زارهای منطقه‌ی نورتلند در شمال جزیره‌ی شمالی کشور نیوزیلند در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: وزن ۲۳ گرم، پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۱۰ سانتی‌متر، دُم بلندتر از این اندازه

نگاره: Nick Harker
(آشنایی بیشتر با گکوی سبز نورتلند)

 

گکوی سبز مارلبورو

نام: گکوی سبز مارلبورو Marlborough green gecko
نام علمی: Naultinus manukanus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و درختچه‌زارهای منطقه‌ی مارلبورو در جزیره‌ی شمالی کشور نیوزیلند در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: وزن ۱۲/۵ گرم، پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۸/۱ سانتی‌متر، دُم بلندتر از این اندازه

نگاره: Nick Harker
(آشنایی بیشتر با گکوی سبز مارلبورو)

 

گکوی سبز وِلینگتون

نام: گکوی سبز وِلینگتون Wellington green gecko
نام علمی: Naultinus punctatus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و درختچه‌زارهای شرق جزیره‌ی شمالی کشور نیوزیلند در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۹/۵ سانتی‌متر، دُم بلندتر از این اندازه

نگاره: Nick Harker

 

گکوی زبر

نام: گکوی زبر Rough gecko
نام علمی: Naultinus rudis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و درختچه‌زارهای شمال شرقی جزیره‌ی جنوبی کشور نیوزیلند در قاره‌ی اقیانوسیه
زیستگاه: جنگل‌ها و درختچه‌زارهای شمال شرقی جزیره‌ی جنوبی کشور نیوزیلند در قاره‌ی اقیانوسیه

نگاره: Samuel Purdie

 

گکوی سبز نِلسون

نام: گکوی سبز نِلسون Nelson green gecko
نام علمی: Naultinus stellatus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و درختچه‌زارهای شمال غربی جزیره‌ی جنوبی کشور نیوزیلند در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۸/۱ سانتی‌متر، دُم بلندتر از این اندازه

نگاره: Tony Jewell

 

گکوی سبز کرانه‌ای غربی

نام: گکوی سبز کرانه‌ای غربی West Coast green gecko
نام علمی: Naultinus tuberculatus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و درختچه‌زارهای غرب جزیره‌ی جنوبی کشور نیوزیلند در قاره‌ی اقیانوسیه
اندازه: وزن ۱۴/۵ گرم، پوزه تا پایه‌ی دُم به درازای ۸/۵ سانتی‌متر، دُم بلندتر از این اندازه

نگاره: Nick Harker

 

گونه‌های خانواده‌ی دوگانه‌انگشتان (بخش نخست) - (بخش دوم) - (بخش سوم) - (بخش چهارم) - (بخش پنجم)

 

بن‌مایگان: wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده