جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت جنگلی

نام: لاک‌پشت جنگلی Wood turtle
نام علمی: Glyptemys insculpta
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: خزندگان
راسته: لاک‌پشت
زیرراسته: نهان‌گردن
بالاخانواده: سنگ‌پشت‌واران
خانواده: برکه‌زیان
سرده: Glyptemys
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EN) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پلیستوسن (۲/۵۸ تا ۰/۰۱۱۷ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌ها، کشتزارها، باتلاق‌ها، بوته‌زارهای نمناک و نهرهای شمال شرقی کشور آمریکا و بخش‌هایی از کانادا
زندگانی: ۴۰ سال (دربند تا ۵۸ سال)
سن بلوغ: ۱۴ تا ۱۸ سالگی
زادآوری: ۱ تا ۷ تخم (با ۴۷ تا ۶۹ روز زمان ماندن در تخم)
خوراک: همه‌چیزخواری و بیشتر گیاهان همچون خزه، قارچ، سبزه و میوه، همچنین شکار بی‌مهرگان و حشرات، نرم‌تنان، لاشه‌ی جانوران و...
رنگ: قهوه‌ای تا قهوه‌ای گراینده به خاکستری، اندام به رنگ نارنجی یا سرخ
اندازه: وزن ۱ کیلوگرم، بدن به درازای ۱۴ تا ۲۰ سانتی‌متر
ویژگی: لاک‌پشت جنگلی جانوری روزگرد، آرام و کُندرو، دارای لاکی سخت چسبیده به ستون مهره‌ها و دنده‌ها، همچنین دارای پاهایی کوتاه و کلفت و اندامی پوشیده از پولک و...

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت جنگلی

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت جنگلی

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت جنگلی

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت جنگلی

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت جنگلی

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده