جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی سگان (بخش نخست)

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی سگان (بخش نخست)

خانواده‌ی سگان یا گُرگان Canidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی سگ‌سانیان، از راسته‌ی گوشت‌خوارسانان و از رده‌ی پستانداران هستند. از برجسته‌ترین گونه‌های این خانواده می‌توان گرگ‌ها، روباه‌ها، شغال‌ها، سگ یا سگ رام‌شده و کایوت را نام برد. گونه‌های خانواده‌ی سگان در همه‌ی قاره‌های جهان به جز جنوبگان یافت می‌شوند. این جانوران پوزه‌ای کشیده، دندان‌هایی برای شکستن استخوان و بریدن گوشت، گوش‌هایی سه‌گوش و ایستاده، دُمی پُرمو و دست و پایی بلند دارند. آنان همچنین ۵ انگشت در دست‌ها و ۴ انگشت در پاهای‌شان دارند. گونه‌های خانواده‌ی سگان همگی پنجه‌رو هستند و بر روی انگشتان پا راه می‌روند. پنجه‌های پای سگان به‌وارون خانواده‌ی گربه‌ایان ثابت هستند و جمع نمی‌شوند. این پنجه‌ها دارای غلاف ناخن نیستند و در رد پای آنان اثر ناخن دیده می‌شود. آنان حس بویایی، شنوایی و بینایی نیرومندی دارند. گونه‌های این خانواده دارای غده‌های سازنده‌ی بو در بخش زیرین دُم هستند و سرزمین خود را با ادرار مرزبندی می‌کنند. روباه صحرا با وزن ۱ تا ۱/۹ کیلوگرم و درازای ۳۴ تا ۳۹ سانتی‌متر و گرگ خاکستری با وزن ۳۰ تا ۸۰ کیلوگرم و درازای ۶۵ تا ۷۸ سانتی‌متر، کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین گونه‌های خانواده‌ی سگان به‌شمار می‌روند. در این نوشته که به بخش نخست خانواده‌ی سگان می‌پردازد با ۲۳ گونه (از ۴۵ گونه و زیرگونه) آشنا می‌شویم.

سرده‌ی سگ‌ها Canis

 

شغال طلایی

نام: شغال طلایی (شغال معمولی) Golden jackal
نام علمی: Canis aureus

پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، دره‌ها، کرانه‌های رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و دریاهای جنوب شرقی اروپا، جنوب و جنوب غربی آسیا و بخش‌هایی از جنوب شرقی آسیا
اندازه: وزن ۶ تا ۱۴ کیلوگرم برای نرها و ۷ تا ۱۱ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۷۱ تا ۸۵ سانتی‌متر برای نرها و ۶۹ تا ۷۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۲۰ تا ۳۰ سانتی‌متر، بلندای بدن ۴۵ تا ۵۰ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با شغال طلایی)

 

کایوت

نام: کایوت Coyote
نام علمی: Canis latrans

پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: دشت‌ها، چمن‌زارها و بیابان‌های آمریکای شمالی و مرکزی
اندازه: وزن ۸ تا ۲۰ کیلوگرم برای نرها و ۷ تا ۱۸ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۷۵ تا ۱۰۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۴۰ سانتی‌متر، بلندای بدن ۵۰ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با کایوت)

 

گرگ طلایی آفریقایی

نام: گرگ طلایی آفریقایی African golden wolf
نام علمی: Canis lupaster

پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارها، درختچه‌زارها، دشت‌ها، منطقه‌های گرمسیری و نیمه‌خشک و کشتزارهای شمال، شمال شرقی، غرب و شاخ قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۷ تا ۱۵ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۷۴ تا ۸۹ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۹ تا ۳۵ سانتی‌متر، بلندای بدن ۴۰ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با گرگ طلایی آفریقایی)

 

گرگ خاکستری

نام: گرگ خاکستری Gray wolf
نام علمی: Canis lupus

پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، تالاب‌ها، درختچه‌زارها، چمن‌زارها، چراگاه‌ها، بیابان‌ها و کوه‌های قاره‌های اروپا، آسیا و شمال آمریکای شمالی در نیم‌کره‌ی شمالی زمین
اندازه: وزن ۳۰ تا ۸۰ کیلوگرم برای نرها و ۲۳ تا ۵۵ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۶۵ تا ۷۸ سانتی‌متر برای نرها و ۵۲ تا ۶۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۳۵ تا ۵۲ سانتی‌متر، بلندای بدن ۶۰ تا ۹۰ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با گرگ خاکستری)

 

گرگ سرخ

نام: گرگ سرخ Red wolf
نام علمی: Canis rufus

پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: کوه‌ها و زمین‌های باتلاقی جنوب شرقی کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۲۰ تا ۴۱ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۱۰۰ تا ۱۳۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۰ تا ۴۲ سانتی‌متر، بلندای بدن ۶۶ تا ۷۹ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با گرگ سرخ)

 

گرگ اتیوپیایی

نام: گرگ اتیوپیایی Ethiopian wolf
نام علمی: Canis simensis

پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارهای کوهستانی کشور اتیوپی در قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۱۴ تا ۱۹ کیلوگرم برای نرها و ۱۱ تا ۱۴ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۹۳ تا ۱۰۱ سانتی‌متر برای نرها و ۸۴ تا ۹۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۲۷ تا ۳۹ سانتی‌متر، بلندای بدن ۵۳ تا ۶۲ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با گرگ اتیوپیایی)


سرده‌ی جنگل‌سگ‌ها Cuon

 

سگ وحشی آسیایی

نام: سگ وحشی آسیایی Dhole
نام علمی: Cuon alpinus

پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های مرکز، جنوب، شرق و جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۱۵ تا ۲۱ کیلوگرم برای نرها و ۱۰ تا ۱۷ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۹۱ سانتی‌متر، دُم به درازای ۴۰ تا ۴۳ سانتی‌متر، بلندای بدن ۴۳ تا ۵۶ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با سگ وحشی آسیایی)


سرده‌ی گرگی‌ها Lycaon

 

سگ وحشی آفریقایی

نام: سگ وحشی آفریقایی African wild dog
نام علمی: Lycaon pictus

پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارها، گرم‌دشت‌ها و درخت‌زارهای باز زیر صحرای بزرگ آفریقا
اندازه: وزن ۱۸ تا ۳۶ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۷۱ تا ۱۱۲ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۹ تا ۴۱ سانتی‌متر، بلندای بدن ۶۰ تا ۷۵ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با سگ وحشی آفریقایی)


سرده‌ی Lupulella
 

شغال پهلونواری

نام: شغال پهلونواری Side-striped jackal
نام علمی: Lupulella adusta

پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارها و درختچه‌زارهای زیر صحرای بزرگ آفریقا
اندازه: وزن ۶/۵ تا ۱۴ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۶۹ تا ۸۱ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۰ تا ۴۱ سانتی‌متر، بلندای بدن ۳۵ تا ۵۰ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با شغال پهلونواری)

 

شغال پشت‌سیاه

نام: شغال پشت‌سیاه Black-backed jackal
نام علمی: Lupulella mesomelas

پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارها، درختچه‌زارها، گرم‌دشت‌ها و منطقه‌های نیمه‌بیابانی شرق و جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۶ تا ۱۳ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۶۷ تا ۸۱ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۰ سانتی‌متر، بلندای بدن ۳۸ تا ۴۸ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با شغال پشت‌سیاه)


سرده‌ی غاری‌های راستین Speothos
 

سگ بیشه

نام: سگ بیشه Bush dog
نام علمی: Speothos venaticus

پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و گرم‌دشت‌های نمناک شمال آمریکای جنوبی و کشور کاستاریکا در آمریکای مرکزی
اندازه: وزن ۵ تا ۸ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۵۷ تا ۷۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۲/۵ تا ۱۵ سانتی‌متر، بلندای  بدن ۲۰ تا ۳۰ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با سگ بیشه)


سرده‌ی روباه‌های آمریکای جنوبی Lycalopex
 

روباه آند

نام: روباه آند Andean fox
نام علمی: Lycalopex culpaeus

پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های باز و جنگل‌های دامنه‌های رشته‌کوه آند در غرب آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۱۱/۴ کیلوگرم برای نرها و ۸/۴ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۶۳ تا ۸۸ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۲ تا ۴۴ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با روباه آند)

 

روباه داروین

نام: روباه داروین Darwin's fox
نام علمی: Lycalopex fulvipes

پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های منطقه‌های آرائوکانیا و لوس ریوس و جزیره‌ی شیلوئه‌ی کشور شیلی در آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۱/۸ تا ۴ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۴۸ تا ۵۹ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۷/۵ تا ۲۵/۵ سانتی‌متر، بلندای بدن ۲۵ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با روباه داروین)

 

روباه خاکستری آمریکای جنوبی

نام: روباه خاکستری آمریکای جنوبی (روباه پاتاگونیا) South American gray fox
نام علمی: Lycalopex griseus

پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: دشت‌ها، چمن‌زارها و بیابان‌های دو سوی رشته‌کوه آند در کشورهای آرژانتین و شیلی در آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۲/۵ تا ۴/۵ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۴۵ تا ۶۷ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۰ تا ۴۳ سانتی‌متر، بلندای بدن ۴۰ تا ۴۵ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با روباه خاکستری آمریکای جنوبی)

 

روباه پامپا

نام: روباه پامپا Pampas fox
نام علمی: Lycalopex gymnocercus

پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارهای پامپا، تپه‌ها و بیابان‌های کشورهای آرژانتین، اروگوئه، بولیوی، پاراگوئه و برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۲/۴ تا ۸ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۶۲ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۴ سانتی‌متر، بلندای بدن ۴۰ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با روباه پامپا)

 

روباه سچورا

نام: روباه سِچورا Sechuran fox
نام علمی: Lycalopex sechurae

پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: سرزمین‌های خشک غرب پرو همچون بیابان سچورا و جنوب غربی اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۲/۶ تا ۴/۲ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۵۰ تا ۷۸ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۷ تا ۳۴ سانتی‌متر، بلندای بدن ۲۲ تا ۳۶ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با روباه سچورا)

 

روباه سپیدموی

نام: روباه سپیدموی Hoary fox
نام علمی: Lycalopex vetulus

پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای باز، بوته‌زارها و گرم‌دشت‌های کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۳ تا ۴ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۵۸ تا ۷۲ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۵ تا ۳۶ سانتی‌متر، بلندای بدن ۳۳ تا ۳۷ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با روباه سپیدموی)


سرده‌ی روباه‌سگی‌ها Cerdocyon

 

روباه خرچنگ‌خوار

نام: روباه خرچنگ‌خوار Crab-eating fox
نام علمی: Cerdocyon thous

پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌ها، درخت‌زارها و لبه‌ی جنگل‌های شمال، شرق و مرکز آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۴/۵ تا ۷/۷ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۶۴ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۸/۵ سانتی‌متر، بلندای بدن ۵۰ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با روباه خرچنگ‌خوار)


سرده‌ی زرین‌سگی‌ها Chrysocyon
 

گرگ یال‌دار

نام: گرگ یال‌دار Maned wolf
نام علمی: Chrysocyon brachyurus

پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های باز و نیمه‌باز، درخت‌زارها، چمن‌زارها و بوته‌زارهای کشورهای برزیل، پاراگوئه، آرژانتین، بولیوی و پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۲۰ تا ۲۵ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۱۰۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۴۵ سانتی‌متر، بلندای بدن ۷۵ تا ۹۰ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با گرگ یال‌دار)


سرده‌ی ناکامل‌سگ‌ها Atelocynus

 

سگ گوش‌کوتاه

نام: سگ گوش‌کوتاه Short-eared dog
نام علمی: Atelocynus microtis

پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های آمازون در کشورهای پرو، بولیوی، برزیل، کلمبیا، اکوادور و ونزوئلا در شمال آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۹ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۷۰ تا ۱۰۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۰ سانتی‌متر، بلندای بدن ۳۵ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با سگ گوش‌کوتاه)


سرده‌ی شب‌نوردها Nyctereutes
 

سگ‌راکون معمولی

نام: سگ‌راکون معمولی Common raccoon dog
نام علمی: Nyctereutes procyonoides

پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای روسیه، چین، ویتنام، ژاپن و جزیره‌مانند کره در شرق و جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۳ تا ۱۰ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۳۳ تا ۵۳ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۲ تا ۱۸ سانتی‌متر، بلندای بدن ۳۳ تا ۴۰ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با سگ‌راکون معمولی)

 

سگ‌راکون ژاپنی

نام: سگ‌راکون ژاپنی Japanese raccoon dog
نام علمی: Nyctereutes viverrinus

پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جزیره‌های هونشو، شیکوکو و کیوشو در کشور ژاپن
اندازه: وزن ۳ تا ۵ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۴۰ تا ۵۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۵ سانتی‌متر


سرده‌ی گوش‌سگی‌ها Otocyon

 

روباه گوش‌خفاشی

نام: روباه گوش‌خفاشی Bat-eared fox
نام علمی: Otocyon megalotis

پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های خشک و نیمه‌خشک شرق و جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۳ تا ۵/۵ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۴۶ تا ۶۶ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۳ تا ۳۴ سانتی‌متر، بلندای بدن ۳۰ تا ۴۰ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با روباه گوش‌خفاشی)


گونه‌های خانواده‌ی سگان (بخش نخست) - (بخش دوم)


بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۷ مشارکت کننده