جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی سگان (بخش نخست)

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی سگان (بخش نخست)

خانواده‌ی سگان یا گُرگان Canidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی سگ‌سانیان، از راسته‌ی گوشت‌خوارسانان و از رده‌ی پستانداران هستند. از برجسته‌ترین گونه‌های این خانواده می‌توان گرگ‌ها، روباه‌ها، شغال‌ها، سگ یا سگ رام‌شده و کایوت را نام برد. گونه‌های خانواده‌ی سگان در همه‌ی قاره‌های جهان به جز جنوبگان یافت می‌شوند. این جانوران پوزه‌ای کشیده، دندان‌هایی برای شکستن استخوان و بریدن گوشت، گوش‌هایی سه‌گوش و ایستاده، دُمی پُرمو و دست و پایی بلند دارند. همچنین آنان ۵ انگشت در دست‌ها و ۴ انگشت در پاهای‌شان دارند. گونه‌های خانواده‌ی سگان همگی پنجه‌رو هستند و بر روی انگشتان پا راه می‌روند. پنجه‌های پای سگان به‌وارون خانواده‌ی گربه‌ایان ثابت هستند و جمع نمی‌شوند. این پنجه‌ها دارای غلاف ناخن نیستند و در رد پای آنان اثر ناخن دیده می‌شود. آنان حس بویایی، شنوایی و بینایی نیرومندی دارند. گونه‌های این خانواده دارای غده‌های سازنده‌ی بو در بخش زیرین دُم هستند و سرزمین خود را با ادرار نشانه‌گذاری و مرزبندی می‌کنند. روباه صحرا با وزن ۱ تا ۱/۹ کیلوگرم و درازای ۳۴ تا ۳۹ سانتی‌متر و گرگ خاکستری با وزن ۳۰ تا ۸۰ کیلوگرم و درازای ۶۵ تا ۷۸ سانتی‌متر، کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین گونه‌های خانواده‌ی سگان به‌شمار می‌روند. در این نوشته که به بخش نخست خانواده‌ی سگان می‌پردازد با ۲۳ گونه (از ۴۵ گونه و زیرگونه) آشنا می‌شویم.

سرده‌ی سگ‌ها Canis

 

شغال طلایی (شغال معمولی)

نام: شغال طلایی (شغال معمولی) Golden jackal
نام علمی: Canis aureus

پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: دره‌ها، کرانه‌های رودها و شاخه‌های آن‌ها، آبراهه‌ها، دریاچه‌ها و کرانه‌های دریاهای جنوب شرقی قاره‌ی اروپا، جنوب و جنوب غربی قاره‌ی آسیا و بخش‌هایی از جنوب شرقی آسیا
اندازه: وزن ۶ تا ۱۴ کیلوگرم برای نرها و ۷ تا ۱۱ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۷۱ تا ۸۵ سانتی‌متر برای نرها و ۶۹ تا ۷۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۲۰ تا ۳۰ سانتی‌متر، بلندای بدن تا شانه‌ها ۴۵ تا ۵۰ سانتی‌متر

نگاره: Sheau Torng Lim
(آشنایی بیشتر با شغال طلایی)

 

کایوت

نام: کایوت Coyote
نام علمی: Canis latrans

پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، سبزه‌زارها، بیابان‌ها، باتلاق‌ها، کشت‌زارها، پیرامون شهرها و منطقه‌های شهری آمریکای شمالی و مرکزی
اندازه: وزن ۸ تا ۲۰ کیلوگرم برای نرها و ۷ تا ۱۸ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۷۵ تا ۱۰۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۴۰ سانتی‌متر، بلندای بدن تا شانه‌ها ۵۰ سانتی‌متر

نگاره: Miroslaw Krol
(آشنایی بیشتر با کایوت)

 

گرگ طلایی آفریقایی

نام: گرگ طلایی آفریقایی African golden wolf
نام علمی: Canis lupaster

پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌ها، سبزدشت‌ها، بیابان‌ها، منطقه‌های نیمه‌خشک، منطقه‌های کرانه‌ای، منطقه‌های سنگی، درخت‌زارها، درختچه‌زارها، سبزه‌زارها و کشت‌زارهای کشورهای سنگال، بورکینافاسو، کامرون، جمهوری آفریقای مرکزی، جیبوتی، اریتره، اتیوپی، گینه، مالی، موریتانی، نیجر، سومالی، سودان جنوبی، سودان، صحرای غربی، نیجریه، چاد، مراکش، الجزایر، تونس، لیبی، کنیا، مصر و تانزانیا در شمال قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۷ تا ۱۵ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۷۴ تا ۸۹ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۹ تا ۳۵ سانتی‌متر، بلندای بدن تا شانه‌ها ۴۰ سانتی‌متر (ماده‌ها ۱۲ درصد کوچک‌ترند.)

نگاره: Mourad-Harzallah
(آشنایی بیشتر با گرگ طلایی آفریقایی)

 

گرگ خاکستری

نام: گرگ خاکستری Gray wolf
نام علمی: Canis lupus

پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، تالاب‌ها، درختچه‌زارها، سبزه‌زارها، چراگاه‌ها، بیابان‌ها و کوه‌های قاره‌های اروپا و آسیا و شمال آمریکای شمالی در نیم‌کره‌ی شمالی زمین
اندازه: وزن ۳۰ تا ۸۰ کیلوگرم برای نرها و ۲۳ تا ۵۵ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۶۵ تا ۷۸ سانتی‌متر برای نرها و ۵۲ تا ۶۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۳۵ تا ۵۲ سانتی‌متر، بلندای بدن تا شانه‌ها ۶۰ تا ۹۰ سانتی‌متر

نگاره: Wolf-Gallery
(آشنایی بیشتر با گرگ خاکستری)

 

گرگ سرخ

نام: گرگ سرخ Red wolf
نام علمی: Canis rufus

پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: مرداب‌های چمن‌زارهای کرانه‌ای، باتلاق‌ها و کشت‌زارهای جنوب شرقی کشور آمریکا در آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۲۰ تا ۴۱ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۱۰۰ تا ۱۳۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۰ تا ۴۲ سانتی‌متر، بلندای بدن تا شانه‌ها ۶۶ تا ۷۹ سانتی‌متر (ماده‌ها ۱۰ درصد کوچک‌ترند.)

نگاره: Samuel Maglione
(آشنایی بیشتر با گرگ سرخ)

 

گرگ اتیوپیایی

نام: گرگ اتیوپیایی Ethiopian wolf
نام علمی: Canis simensis

پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: سبزه‌زارها و خلنگزارهای کوهستانی کشور اتیوپی در شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۱۴ تا ۱۹ کیلوگرم برای نرها و ۱۱ تا ۱۴ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۹۳ تا ۱۰۱ سانتی‌متر برای نرها و ۸۴ تا ۹۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۲۷ تا ۳۹ سانتی‌متر، بلندای بدن تا شانه‌ها ۵۳ تا ۶۲ سانتی‌متر

نگاره: Naturgucker.de
(آشنایی بیشتر با گرگ اتیوپیایی)

سرده‌ی جنگل‌سگ‌ها Cuon

 

سگ وحشی آسیایی

نام: سگ وحشی آسیایی Dhole
نام علمی: Cuon alpinus

پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: راه‌های جنگلی، بستر رودخانه‌ها، منطقه‌های بی‌درخت جنگل‌ها، سبزدشت‌های جنگلی انبوه، توده‌های درختی دشت‌ها و تپه‌های کشورهای بنگلادش، بوتان، کامبوج، چین، هند، اندونزی، مالزی، میانمار، نپال، تایلند و لائوس در جنوب، شرق و جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۱۵ تا ۲۱ کیلوگرم برای نرها و ۱۰ تا ۱۷ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۹۱ سانتی‌متر، دُم به درازای ۴۰ تا ۴۳ سانتی‌متر، بلندای بدن تا شانه‌ها ۴۳ تا ۵۶ سانتی‌متر

نگاره: Davidvraju
(آشنایی بیشتر با سگ وحشی آسیایی)

سرده‌ی گرگی‌ها Lycaon

 

سگ وحشی آفریقایی

نام: سگ وحشی آفریقایی African wild dog
نام علمی: Lycaon pictus

پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: سبزه‌زارها، گرم‌دشت‌ها، درخت‌زارهای باز، منطقه‌های نیمه‌بیابانی و منطقه‌های کوهستان‌های زیر صحرای بزرگ آفریقا (بیشتر در کشورهای کنیا، تانزانیا، زامبیا، زیمبابوه، بوتسوانا، موزامبیک و آفریقای جنوبی در جنوب شرقی و شرق قاره‌ی آفریقا)
اندازه: وزن ۱۸ تا ۳۶ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۷۱ تا ۱۱۲ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۹ تا ۴۱ سانتی‌متر، بلندای بدن تا شانه‌ها ۶۰ تا ۷۵ سانتی‌متر (ماده‌ها ۳ تا ۷ درصد کوچک‌ترند.)

نگاره: Marco Valentini
(آشنایی بیشتر با سگ وحشی آفریقایی)

سرده‌ی Lupulella

 

شغال پهلونواری

نام: شغال پهلونواری Side-striped jackal
نام علمی: Lupulella adusta

پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های درختی نمناک، گرم‌دشت‌ها، توده‌های درختی، مرداب‌ها، بوته‌زارها، سبزه‌زارها، باتلاق‌ها، منطقه‌های کوهستانی و منطقه‌های زیرکشت زیر صحرای بزرگ آفریقا
اندازه: وزن ۶/۵ تا ۱۴ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۶۹ تا ۸۱ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۰ تا ۴۱ سانتی‌متر، بلندای بدن تا شانه‌ها ۳۵ تا ۵۰ سانتی‌متر

نگاره: Leon Molenaar
(آشنایی بیشتر با شغال پهلونواری)

 

شغال پشت‌سیاه

نام: شغال پشت‌سیاه Black-backed jackal
نام علمی: Lupulella mesomelas

پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: بیابان‌های کرانه‌ای خشک، سبزه‌زارها، کشت‌زارها، گرم‌دشت‌ها و منطقه‌های کوهستانی کشورهای آفریقای جنوبی، نامیبیا، بوتسوانا، زیمبابوه، کنیا، سومالی، جیبوتی، اریتره و اتیوپی در جنوب و شرق قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۶ تا ۱۳ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۶۷ تا ۸۱ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۰ سانتی‌متر، بلندای بدن تا شانه‌ها ۳۸ تا ۴۸ سانتی‌متر

نگاره: George Lamson
(آشنایی بیشتر با شغال پشت‌سیاه)

سرده‌ی غاری‌های راستین Speothos

 

سگ بیشه

نام: سگ بیشه Bush dog
نام علمی: Speothos venaticus

پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت، گرم‌دشت‌های نمناک و دیگر زیستگاه‌های نزدیک آب در کشورهای کاستاریکا و پاناما در آمریکای مرکزی و کشورهای کلمبیا، ونزوئلا، گویان، برزیل، اکوادور، پرو، بولیوی، پاراگوئه و آرژانتین در آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۵ تا ۸ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۵۷ تا ۷۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۲/۵ تا ۱۵ سانتی‌متر، بلندای بدن تا شانه‌ها ۲۰ تا ۳۰ سانتی‌متر

نگاره: Michal Hruby
(آشنایی بیشتر با سگ بیشه)

سرده‌ی روباه‌های آمریکای جنوبی Lycalopex

 

روباه آند

نام: روباه آند Andean fox
نام علمی: Lycalopex culpaeus

پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی معتدل پهن‌برگ، جنگل‌های سخت‌برگ، جنگل‌های برگریز، درختچه‌زارها، سبزه‌زارها، بیابان‌ها، چاپارال‌ها و فلات‌ها همانند فلات آلتی‌پلانو در دامنه‌های رشته‌کوه آند در جنوب کشور کلمبیا و کشورهای اکوادور، پرو، بولیوی، شیلی و آرژانتین در غرب آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۱۱/۴ کیلوگرم برای نرها و ۸/۴ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۶۳ تا ۸۸ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۲ تا ۴۴ سانتی‌متر

نگاره: Wild Lapse
(آشنایی بیشتر با روباه آند)

 

روباه داروین

نام: روباه داروین Darwin's fox
نام علمی: Lycalopex fulvipes

پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی معتدل جنوبی در منطقه‌های آرائوکانیا و لوس ریوس در مرکز کشور شیلی و جزیره‌ی شیلوئه در منطقه‌ی لوس لاگوس کشور شیلی در غرب آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۱/۸ تا ۴ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۴۸ تا ۵۹ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۷/۵ تا ۲۵/۵ سانتی‌متر، بلندای بدن تا شانه‌ها ۲۵ سانتی‌متر

نگاره: Jono Dashper
(آشنایی بیشتر با روباه داروین)

 

روباه خاکستری آمریکای جنوبی (روباه پاتاگونیا)

نام: روباه خاکستری آمریکای جنوبی (روباه پاتاگونیا) South American gray fox
نام علمی: Lycalopex griseus

پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: کوهپایه‌ها، دشت‌ها، پامپاها، بیابان‌ها، سبزه‌زارهای باز و لبه‌ی جنگل‌های دو سوی رشته‌کوه آند در کشورهای آرژانتین و شیلی در آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۲/۵ تا ۴/۵ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۴۵ تا ۶۷ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۰ تا ۴۳ سانتی‌متر، بلندای بدن تا شانه‌ها ۴۰ تا ۴۵ سانتی‌متر

نگاره: Zorro Chilla
(آشنایی بیشتر با روباه خاکستری آمریکای جنوبی)

 

روباه پامپا

نام: روباه پامپا Pampas fox
نام علمی: Lycalopex gymnocercus

پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: سبزه‌زارهای باز پامپا، نزدیک زمین‌های کشاورزی، جنگل‌های چاکو، جنگل‌های کوهستانی، درختچه‌زارهای خشک، تالاب‌ها، تپه‌ها، خلنگزارها و بیابان‌های کشورهای اروگوئه، پاراگوئه، شرق بولیوی، شمال و مرکز آرژانتین و جنوب برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۲/۴ تا ۸ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۶۲ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۴ سانتی‌متر، بلندای بدن تا شانه‌ها ۴۰ سانتی‌متر (ماده‌ها ۱۰ درصد کوچک‌ترند.)

نگاره: Pablof
(آشنایی بیشتر با روباه پامپا)

 

روباه سِچورا

نام: روباه سِچورا Sechuran fox
نام علمی: Lycalopex sechurae

پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های خشک، بیابان‌های گرم‌دشت‌مانند، بیابان سچورا، کناره‌های تخته‌سنگ‌ها، غرب رشته‌کوه آند و کرانه‌های غرب کشور پرو و جنوب غربی اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۲/۶ تا ۴/۲ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۵۰ تا ۷۸ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۷ تا ۳۴ سانتی‌متر، بلندای بدن تا شانه‌ها ۲۲ تا ۳۶ سانتی‌متر

نگاره: Nigel Voaden
(آشنایی بیشتر با روباه سچورا)

 

روباه سپیدموی

نام: روباه سپیدموی Hoary fox
نام علمی: Lycalopex vetulus

پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای باز، بوته‌زارها و گرم‌دشت‌های هموار با درختان پراکنده‌ی ایالت‌های ماتو گروسو، ماتوگروسو جنوبی، گوییاس، مینا ژرایس، سائو پائولو، توکانتینس، باهیا، پیاوی، سئارا و پارائیبای کشور برزیل در آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۳ تا ۴ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۵۸ تا ۷۲ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۵ تا ۳۶ سانتی‌متر، بلندای بدن تا شانه‌ها ۳۳ تا ۳۷ سانتی‌متر

نگاره: Rafael Martos Martins
(آشنایی بیشتر با روباه سپیدموی)

سرده‌ی روباه‌سگی‌ها Cerdocyon

 

روباه خرچنگ‌خوار

نام: روباه خرچنگ‌خوار Crab-eating fox
نام علمی: Cerdocyon thous

پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌ها، سبزه‌زارها، درخت‌زارها، جنگل‌های نیمه‌گرمسیری، جنگل‌ها و درخت‌زارهای کرانه‌ی رودها و توده‌های درختچه‌ای تیغ‌دار کشورهای کلمبیا، ونزوئلا، گویان، سورینام، جنوب برزیل، شرق بولیوی، پاراگوئه، اروگوئه و شمال شرقی آرژانتین در آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۴/۵ تا ۷/۷ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۶۴ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۸/۵ سانتی‌متر، بلندای بدن تا شانه‌ها ۵۰ سانتی‌متر

نگاره: Eric Carpenter
(آشنایی بیشتر با روباه خرچنگ‌خوار)

سرده‌ی زرین‌سگی‌ها Chrysocyon

 

گرگ یال‌دار

نام: گرگ یال‌دار Maned wolf
نام علمی: Chrysocyon brachyurus

پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: سبزه‌زارها، گرم‌دشت‌ها، جنگل‌های درختچه‌ای خشک، منطقه‌های باتلاقی، لبه‌ی جنگل‌ها و منطقه‌های رودخانه‌ای کشورهای برزیل، پاراگوئه، آرژانتین، بولیوی و پرو در آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۲۰ تا ۲۵ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۱۰۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۴۵ سانتی‌متر، بلندای بدن تا شانه‌ها ۷۵ تا ۹۰ سانتی‌متر

نگاره: Anankkml
(آشنایی بیشتر با گرگ یال‌دار)

سرده‌ی ناکامل‌سگ‌ها Atelocynus

 

سگ گوش‌کوتاه

نام: سگ گوش‌کوتاه Short-eared dog
نام علمی: Atelocynus microtis

پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی آمازون در کشورهای پرو، بولیوی، برزیل، کلمبیا، اکوادور و ونزوئلا در شمال آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۹ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۷۰ تا ۱۰۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۰ سانتی‌متر، بلندای بدن تا شانه‌ها ۳۵ سانتی‌متر (ماده‌ها ۳۰ درصد بزرگ‌ترند.)

نگاره: Galozapatarios
(آشنایی بیشتر با سگ گوش‌کوتاه)

سرده‌ی شب‌نوردها Nyctereutes

 

سگ‌راکون معمولی

نام: سگ‌راکون معمولی Common raccoon dog
نام علمی: Nyctereutes procyonoides

پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، درخت‌زارها، کشت‌زارها، چمن‌زارهای نمناک درختی و کرانه‌های درختی رودها و دریاچه‌ها شرق سیبری در کشور روسیه، شمال شرقی چین، شمال ویتنام، جزیره‌مانند کره و ژاپن در شرق و جنوب شرقی قاره‌ی آسیا (غیر بومی: کشورهای استونی، فنلاند، لتونی، لیتوانی، بلغارستان، صربستان، فرانسه، رومانی، اسلواکی، سوئیس، اتریش، بلاروس، لهستان، بوسنی و هرزگوین، مولداوی، مقدونیه‌ی شمالی، رومانی، اوکراین، آلمان، نروژ، بخش‌های اروپایی روسیه، دانمارک و سوئد در قاره‌ی اروپا)
اندازه: وزن ۳ تا ۱۰ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۳۳ تا ۵۳ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۲ تا ۱۸ سانتی‌متر، بلندای بدن تا شانه‌ها ۳۳ تا ۴۰ سانتی‌متر

نگاره: Blickwinkel
(آشنایی بیشتر با سگ‌راکون معمولی)

 

سگ‌راکون ژاپنی

نام: سگ‌راکون ژاپنی Japanese raccoon dog
نام علمی: Nyctereutes viverrinus

پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های برگریز و سوزنی‌برگ نزدیک دریا، دریاچه‌ها و رودها و همچنین منطقه‌های شهری جزیره‌های هونشو، شیکوکو و کیوشو در کشور ژاپن در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۳ تا ۵ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۴۰ تا ۵۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۵ سانتی‌متر

نگاره: PRILL Mediendesign

سرده‌ی گوش‌سگی‌ها Otocyon

 

روباه گوش‌خفاشی

نام: روباه گوش‌خفاشی Bat-eared fox
نام علمی: Otocyon megalotis

پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های خشک و نیمه‌خشک، سبزه‌زارها، گرم‌دشت‌های خشک، درخت‌زارهای باز اقاقیا و لبه‌ی درخت‌زارهای کشورهای اتیوپی، اریتره، سومالی، جنوب شرقی سودان، کنیا، اوگاندا، تانزانیا، شمال زامبیا، شمال مالاوی، جنوب آنگولا، جنوب زامبیا، جنوب موزامبیک، آفریقای جنوبی، نامیبیا، بوتسوانا، زیمبابوه، لسوتو و اسواتینی در شرق و جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۳ تا ۵/۵ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۴۶ تا ۶۶ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۳ تا ۳۴ سانتی‌متر، بلندای بدن تا شانه‌ها ۳۰ تا ۴۰ سانتی‌متر

نگاره: Yathin S Krishnappa
(آشنایی بیشتر با روباه گوش‌خفاشی)

گونه‌های خانواده‌ی سگان (بخش نخست) - (بخش دوم)


بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده