جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی گربه‌ایان (بخش نخست)

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی گربه‌ایان (بخش نخست)

خانواده‌ی گربه‌ایان یا گربگان Felidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی گربه‌سانیان، از راسته‌ی گوشت‌خوارسانان و از رده‌ی پستانداران هستند. از برجسته‌ترین گونه‌های این خانواده می‌توان شیر، ببر، پلنگ، یوزپلنگ، وَشَق‌ها، سیاه‌گوش، جگوار و گربه یا گربه‌ی رام‌شده را نام برد. گونه‌های خانواده‌ی گربه‌ایان در همه‌ی قاره‌های جهان به جز اقیانوسیه و جنوبگان یافت می‌شوند. این جانوران سری کوچک، پوزه‌ای کوتاه، گوش‌هایی کم‌وبیش کوچک و چشمانی درشت با توانایی دید در شب دارند. گربه‌ها با سبیل‌های خود این توانایی را دارند که همه چیز را لمس کنند و راه خود را در تاریکی شب بیابند. آنان با ۲۸ تا ۳۰ دندان، از همه‌ی گوشت‌خوارسانان دندان‌های کم‌تری دارند. همه‌ی گونه‌های خانواده‌ی گربه‌ایان به‌جز یوزپلنگ، دست و پای کوتاهی دارند. همگی آنان پنجه‌رو هستند و بر روی انگشتان پا راه می‌روند. آنان دارای ۵ انگشت در دست‌ها و ۴ انگشت در پاهای‌شان هستند و هر یک از انگشت‌ها پنجه‌های تیز و بلندی دارند. به‌وارون پنجه‌های خانواده‌ی سگان، پنجه‌های گربه‌ها ثابت نیستند و جمع می‌شوند. این پنجه‌ها دارای غلاف ناخن هستند و در رد پای آنان اثر ناخن دیده نمی‌شود (به‌جز یوزپلنگ). 
گونه‌های خانواده‌ی گربه‌ایان با پنهان شدن یا ماه‌رخ رفتن (دزدانه نزدیک شدن) و پرش ناگهانی، جانوران دیگر را شکار می‌کنند. آنان در کف دست و پای خود پینه‌هایی نرم دارند که پیرامون‌شان را مو فراگرفته‌اند. آنان با این پینه‌ها می‌توانند با کمترین صدا به شکار خود نزدیک شوند. بیشتر گونه‌های کوچک این خانواده، سنگ‌نوردانی ورزیده و برخی شناگرانی توانا هستند. آنان تنهازیست هستند (به‌جز شیر) و سرزمین خود را با ادرار، مدفوع و خراشیدن درختان مرزبندی می‌کنند. گربه‌ی خال‌زنگاری با وزن ۰/۹ تا ۱/۶ کیلوگرم و درازای ۳۵ تا ۴۸ سانتی‌متر و ببر با وزن ۶۵ تا ۳۲۵ کیلوگرم و درازای ۳۹۰ سانتی‌متر، کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین گونه‌های خانواده‌ی گربه‌ایان به‌شمار می‌روند. در این نوشته که به بخش نخست خانواده‌ی گربه‌ایان می‌پردازد با ۲۸ گونه (از ۵۸ گونه و زیرگونه) آشنا می‌شویم.

 

زیرخانواده‌ی گربه‌ایان کوچک Felinae
سرده‌ی ثابت‌پنجه‌ها Acinonyx

 

یوزپلنگ

نام: یوزپلنگ Cheetah
نام علمی: Acinonyx jubatus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌ها و رشته‌کوه‌های خشک قاره‌ی آفریقا و منطقه‌های تپه‌ای بیابان‌های مرکزی کشور ایران
اندازه: وزن ۲۱ تا ۷۲ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۱۱۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۶۰ تا ۸۰ سانتی‌متر، بلندای بدن ۶۷ تا ۹۴ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با یوزپلنگ)

 

سرده‌ی سیاه‌گوش‌ها Caracal

 

سیاه‌گوش (کاراکال)

نام: سیاه‌گوش (کاراکال) Caracal
نام علمی: Caracal caracal
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، درختچه‌زارها، گرم‌دشت‌ها و منطقه‌های نیمه‌بیابانی زیر صحرای بزرگ آفریقا، منطقه‌ی خاورمیانه، آسیای میانه و بخش‌هایی از پاکستان و شمال غربی هند
اندازه: وزن ۷/۲ تا ۱۹ کیلوگرم برای نرها و ۷ تا ۱۵/۹ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۷۸ تا ۱۰۸ سانتی‌متر برای نرها و ۷۱ تا ۱۰۳ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۲۱ تا ۳۴ سانتی‌متر برای نرها و ۱۸ تا ۳۱/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها، بلندای بدن ۴۰ تا ۵۰ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با سیاه‌گوش)

 

گربه‌ی طلایی آفریقایی

نام: گربه‌ی طلایی آفریقایی African golden cat
نام علمی: Caracal aurata
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی غرب و مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۵/۵ تا ۱۶ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۶۱ تا ۱۰۱ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۶ تا ۴۶ سانتی‌متر، بلندای بدن ۳۸ تا ۵۵ سانتی‌متر

 

سرده‌ی زرین‌گربه‌ها Catopuma

 

گربه‌ی طلایی آسیایی

نام: گربه‌ی طلایی آسیایی Asian golden cat
نام علمی: Catopuma temminckii
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و چمن‌زارهای شمال شرقی قاره‌مانند هند، کشور چین و جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۹ تا ۱۶ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۶۶ تا ۱۰۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۴۰ تا ۵۷ سانتی‌متر، بلندای بدن ۵۶ سانتی‌متر

 

گربه‌ی شاخابی

نام: گربه‌ی شاخابی Bay cat
نام علمی: Catopuma badia
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای اندونزی، مالزی و برونئی در جزیره‌ی بورنئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۳ تا ۴ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۴۹/۵ تا ۶۷ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۰ تا ۴۰ سانتی‌متر


سرده‌ی گربه‌ها Felis

 

گربه (گربه‌ی رام‌شده)

نام: گربه (گربه‌ی رام‌شده) Cat
نام علمی: Felis catus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: همه‌ی قاره‌های جهان به‌جز جنوبگان
اندازه: وزن ۴ تا ۵ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۴۶ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۰ سانتی‌متر، بلندای بدن ۲۳ تا ۲۵ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با گربه)

 

گربه‌ی وحشی اروپایی

نام: گربه‌ی وحشی اروپایی European wildcat
نام علمی: Felis silvestris
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های پهن‌برگ و مخلوط معتدل قاره‌ی اروپا و منطقه‌ی قفقاز
اندازه: وزن ۳/۸ تا ۷/۳ کیلوگرم برای نرها و ۲/۴ تا ۴/۷ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۵۵ تا ۶۵ سانتی‌متر برای نرها و ۴۷ تا ۵۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۲۷ تا ۳۲ سانتی‌متر برای نرها و ۲۵ تا ۳۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها (آشنایی بیشتر با گربه‌ی وحشی اروپایی)

 

گربه‌ی جنگلی

نام: گربه‌ی جنگلی Jungle cat
نام علمی: Felis chaus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: تالاب‌ها، باتلاق‌ها، کرانه‌های دریاها و رودها و درختچه‌زارها و چمن‌زارهای منطقه‌های خاورمیانه و قفقاز و مرکز، جنوب و جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۲ تا ۱۶ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۵۹ تا ۷۶ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۱ تا ۳۶ سانتی‌متر، بلندای بدن ۳۶ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با گربه‌ی جنگلی)

 

گربه‌ی وحشی آفریقایی

نام: گربه‌ی وحشی آفریقایی African wildcat
نام علمی: Felis lybica
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های تپه‌ای و کوهستانی، گرم‌دشت‌ها، چمن‌زارها و بوته‌زارهای قاره‌ی آفریقا، غرب آسیا، آسیای میانه و بخش‌هایی از کشورهای چین و هند
اندازه: وزن ۳/۲ تا ۴/۵ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۴۷ تا ۶۰ سانتی‌متر برای نرها و ۴۱ تا ۵۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۲۷ تا ۳۷ سانتی‌متر برای نرها و ۲۴ تا ۳۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها (آشنایی بیشتر با گربه‌ی وحشی آفریقایی)

 

گربه‌ی پاسیاه

نام: گربه‌ی پاسیاه Black-footed cat
نام علمی: Felis nigripes
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارهای خشک، گرم‌دشت‌ها و بیابان‌های کشورهای آفریقای جنوبی، بوتسوانا، نامیبیا و زیمبابوه در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۱/۶ تا ۲/۴ کیلوگرم برای نرها و ۱/۱ تا ۱/۶ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۴۲/۵ تا ۵۰ سانتی‌متر برای نرها و ۳۳/۷ تا ۳۶/۸ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۱۵ تا ۲۰ سانتی‌متر برای نرها و ۱۵/۷ تا ۱۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها، بلندای بدن ۲۵ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با گربه‌ی پاسیاه)

 

گربه‌ی شنی

نام: گربه‌ی شنی Sand cat
نام علمی: Felis margarita
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: بیابان‌های شنی و سنگلاخی منطقه‌ی خاورمیانه، آسیای میانه و شمال قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۱/۵ تا ۳/۴ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۳۹ تا ۵۲ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۳ تا ۳۱ سانتی‌متر، بلندای بدن ۲۴ تا ۳۶ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با گربه‌ی شنی)

 

گربه‌ی کوهی چینی

نام: گربه‌ی کوهی چینی Chinese mountain cat
نام علمی: Felis bieti
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارها، درختچه‌زارها و لبه‌ی جنگل‌های شرق استان چینگ‌های و شمال غربی استان سیچوآن در کشور چین
اندازه: وزن ۶/۵ تا ۹ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۶۹ تا ۸۴ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۹ تا ۴۱ سانتی‌متر، بلندای بدن ۳۵ تا ۴۵ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با گربه‌ی کوهی چینی)

 

سرده‌ی جگواروندی‌ها Herpailurus

 

جگواروندی (گربه‌ی اِیرا)

نام: جگواروندی (گربه‌ی اِیرا) Jaguarundi
نام علمی: Herpailurus yagouaroundi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، بیابان‌ها و منطقه‌های باز کشور مکزیک در آمریکای شمالی، سراسر آمریکای مرکزی و شمال، شرق و مرکز آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۳/۵ تا ۷ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۵۳ تا ۷۷ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۱ تا ۵۲ سانتی‌متر، بلندای بدن ۳۶ سانتی‌متر

 

سرده‌ی پلنگچه‌ها Leopardus

 

پلنگچه

نام: پلنگچه Ocelot
نام علمی: Leopardus pardalis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و گرم‌دشت‌های جنوب غربی کشور آمریکا، غرب، شرق و جنوب کشور مکزیک، سراسر آمریکای مرکزی، شمال آمریکای جنوبی و جزیره‌های ترینیداد و مارگاریتا در دریای کارائیب
اندازه: وزن ۷ تا ۱۵/۵ کیلوگرم برای نرها و ۷ تا ۱۲ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۵۵ تا ۱۰۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۰ تا ۴۵ سانتی‌متر، بلندای بدن ۴۰ تا ۵۰ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با پلنگچه)

 

ببرک (گربه‌ی ببری شمالی)

نام: ببرک (گربه‌ی ببری شمالی) Oncilla
نام علمی: Leopardus tigrinus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شمال آمریکای جنوبی و بخش‌‌هایی از کشورهای کاستاریکا و پاناما در آمریکای مرکزی
اندازه: وزن ۱/۵ تا ۳ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۳۸ تا ۵۹ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۰ تا ۴۲ سانتی‌متر، بلندای بدن ۲۵ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با ببرک)

 

گربه‌ی پامپا (کولوکولو)

نام: گربه‌ی پامپا (کولوکولو) Pampas cat
نام علمی: Leopardus colocola
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای باز، درختچه‌زارها، منطقه‌های سرد و بیابانی نیمه‌خشک و دامنه‌های کوه‌های غرب و مرکز آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۳ تا ۷ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۴۳/۵ تا ۷۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۲ تا ۳۲ سانتی‌متر، بلندای بدن ۳۰ تا ۳۵ سانتی‌متر

 

کودکود

نام: کودکود Kodkod
نام علمی: Leopardus guigna
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی معتدل رشته‌کوه آند در مرکز و جنوب کشور شیلی و بخش‌هایی از آرژانتین در آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۲ تا ۲/۵ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۳۷ تا ۵۱ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۰ تا ۲۵ سانتی‌متر، بلندای بدن ۲۵ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با کودکود)

 

مارگای

نام: مارگای Margay
نام علمی: Leopardus wiedii
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شرق، غرب و جنوب کشور مکزیک، سراسر آمریکای مرکزی و شمال آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۲/۶ تا ۴ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۴۸ تا ۷۹ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۳ تا ۵۱ سانتی‌متر، بلندای بدن ۳۰ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با مارگای)

 

گربه‌ی جفروی

نام: گربه‌ی جفروی Geoffroy's cat
نام علمی: Leopardus geoffroyi
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارهای باز و درختچه‌زارهای کشورهای آرژانتین، بولیوی، برزیل، پاراگوئه و اروگوئه در جنوب آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۲ تا ۵ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۶۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۱ سانتی‌متر، بلندای بدن ۲۰ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با گربه‌ی جفروی)

 

گربه‌ی کوهی آند

نام: گربه‌ی کوهی آند Andean mountain cat
نام علمی: Leopardus jacobita
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: دامنه‌های سنگی رشته‌کوه آند در کشورهای آرژانتین، شیلی، پرو و بولیوی در آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۵/۵ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۵۷/۷ تا ۸۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۴۱ تا ۴۸ سانتی‌متر، بلندای بدن ۳۶ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با گربه‌ی کوهی آند)

 

گربه‌ی ببری جنوبی

نام: گربه‌ی ببری جنوبی Southern tiger cat
نام علمی: Leopardus guttulus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها و گرم‌دشت‌های جنوب برزیل، شرق پاراگوئه و شمال شرقی آرژانتین در آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۱/۸ تا ۳/۵ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۳۸ تا ۵۹ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۰ تا ۴۲ سانتی‌متر، بلندای بدن ۲۵ سانتی‌متر

 

سرده‌ی یوزگربه‌ها Leptailurus

 

یوزگربه (سروال)

نام: یوزگربه (سروال) Serval
نام علمی: Leptailurus serval
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: بیشتر زیستگاه‌ها به‌جز جنگل‌های بارانی زیر صحرای بزرگ آفریقا
اندازه: وزن ۸ تا ۱۸ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۶۷ تا ۱۰۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۰ سانتی‌متر، بلندای بدن ۵۴ تا ۶۲ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با یوزگربه)

 

سرده‌ی وشق‌ها Lynx

 

وَشَق کانادایی

نام: وَشَق کانادایی Canada lynx
نام علمی: Lynx canadensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های انبوه آلاسکا، کانادا و شمال کشور آمریکا
اندازه: وزن ۶ تا ۱۷ کیلوگرم برای نرها و ۵ تا ۱۲ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۷۳ تا ۱۰۷ سانتی‌متر، دُم به درازای ۵ تا ۱۳ سانتی‌متر، بلندای بدن ۴۸ تا ۵۶ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با وَشَق کانادایی)

 

وَشَق اوراسیایی

نام: وَشَق اوراسیایی Eurasian lynx
نام علمی: Lynx lynx
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شمال، مرکز و شرق اروپا، غرب، مرکز و شمال آسیا، فلات تبت و رشته‌کوه هیمالیا
اندازه: وزن ۱۲ تا ۳۲ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۷۶ تا ۱۰۶ سانتی‌متر برای نرها و ۷۳ تا ۹۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۱۱ تا ۲۴/۵ سانتی‌متر، بلندای بدن ۵۵ تا ۷۵ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با وَشَق اوراسیایی)

 

وَشَق ایبری

نام: وَشَق ایبری Iberian lynx
نام علمی: Lynx pardinus
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، چمن‌زارها و درختچه‌زارهای کشورهای اسپانیا و پرتغال در جزیره‌مانند ایبری و بخش‌هایی از جنوب کشور فرانسه
اندازه: وزن ۷ تا ۱۶ کیلوگرم برای نرها و ۹ تا ۱۰ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۷۵ تا ۸۲ سانتی‌متر برای نرها و ۶۸ تا ۷۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۱۲/۵ تا ۱۶ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با وَشَق ایبری)

 

گربه‌ی دُم‌کوتاه (وَشَق سرخ)

نام: گربه‌ی دُم‌کوتاه (وَشَق سرخ) Bobcat
نام علمی: Lynx rufus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، منطقه‌های نیمه‌بیابانی و کوهستان‌های کشورهای کانادا، آمریکا و مکزیک در آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۶/۴ تا ۱۸/۳ کیلوگرم برای نرها و ۴ تا ۱۵/۳ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۴۷/۵ تا ۱۲۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۹ تا ۲۰ سانتی‌متر، بلندای بدن ۳۰ تا ۶۰ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با گربه‌ی دُم‌کوتاه)

 

سرده‌ی گربه‌های پالاس Otocolobus

 

گربه‌ی پالاس

نام: گربه‌ی پالاس Pallas's cat
نام علمی: Otocolobus manul
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارها و بوته‌زارهای کوه‌های منطقه‌ی قفقاز، فلات‌های ایران و تبت، رشته‌کوه‌های هندوکش و هیمالیا، منطقه‌ی آلتای-سایان و کوه‌های سیبری جنوبی در قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۲/۵ تا ۴/۵ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۴۶ تا ۶۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۱ تا ۳۱ سانتی‌متر، بلندای بدن ۳۰ تا ۳۵ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با گربه‌ی پالاس)

 

سرده‌ی گربه‌های مرمری Pardofelis

 

گربه‌ی مرمری

نام: گربه‌ی مرمری Marbled cat
نام علمی: Pardofelis marmorata
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های شمال هند، نپال، میانمار، لائوس، تایلند، ویتنام، کامبوج، جزیره‌مانند مالزی و جزیره‌های سوماترا و بورنئو در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۲ تا ۵ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۴۵ تا ۶۲ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۵ تا ۵۵ سانتی‌متر، بلندای بدن ۲۸ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با گربه‌ی مرمری)

 

گونه‌های خانواده‌ی گربه‌ایان (بخش نخست) - (بخش دوم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۵ مشارکت کننده