​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

جانوران مهره‌دار - خزندگان: مارمولک خاردم مصری

نام: مارمولک خاردم مصری Egyptian mastigure - ویژگی: مارمولک خاردُم مصری به رنگ قهوه‌ای روشن تا خاکستری روشن، دارای دُمی کلفت، کوتاه و بسیار خاردار با ۲۰ تا ۲۳ حلقه، با وزن ۱/۵ تا ۱/۶ کیلوگرم، بدنی به درازای ۷۶ سانتی‌متر
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: مارمولک خاردم صحرا

نام: مارمولک خاردم صحرا Sahara mastigure - ویژگی: مارمولک خاردُم صحرا به رنگ نُخودی یا نارنجی، دارای دُمی کلفت، کوتاه و بسیار خاردار با ۲۰ تا ۲۳ حلقه، با وزن ۲۵۰ گرم، بدنی به درازای ۲۸ تا ۳۵ سانتی‌متر
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: مارمولک خاردم مزین

نام: مارمولک خاردم مزین Ornate mastigure - ویژگی: مارمولک خاردُم مزین به رنگ سبز با حلقه‌های زرد رنگ، ولی در هنگام زادوری نرها رنگارنگ‌تر، دارای دُمی کلفت، کوتاه و بسیار خاردار با ۲۰ تا ۲۳ حلقه، با بدنی به درازای ۳۰ تا ۴۰ سانتی‌متر
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: آگامای سینا

نام: آگامای سینا Sinai agama - ویژگی: آگامای سینا گونه‌ای مارمولک، در هنگام زادوری نرها دارای اندامی به رنگ آبی و ماده‌ها دارای لکه‌های سرخ گراینده به قهوه‌ای در دو سوی بدن، با وزن ۲۳ گرم، بدنی به درازای ۱۸ سانتی‌متر (با دُم، دُم نزدیک به دو سوم درازای بدن)
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: آگامای معمولی

نام: آگامای معمولی Common agama - ویژگی: آگامای معمولی یا آگامای سرسرخ سنگی Red-headed rock agama یا آگامای رنگین‌کمانی Rainbow agama گونه‌ای مارمولک، در هنگام زادوری نرها دارای سر، گردن و دُمی به رنگ نارنجی و بدنی به رنگ آبی
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: مارمولک اژدهای گردن‌سیاه

نام: مارمولک اژدهای گردن‌سیاه Black-necked agama - ویژگی: مارمولک اژدهای گردن‌سیاه دارای بیشترین انبوهی در پارک ملی کروگر در کشور آفریقای جنوبی، در هنگام زادوری نرها دارای سر، دست‌ها و دُمی به رنگ آبی و پشتی خال خالی به رنگ‌های سبز، آبی و نارنجی
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت ماداگاسکار

نام: لاک‌پشت ماداگاسکار Angonoka tortoise - ویژگی: لاک‌پشت ماداگاسکار دارای لاکی سخت چسبیده به ستون مهره‌ها و دنده‌ها، با وزن ۱۰/۳ کیلوگرم برای نرها و ۸/۸ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدنی به درازای ۴۲ سانتی‌متر برای نرها و ۳۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت پرتوافکن

نام: لاک‌پشت پرتوافکن Radiated tortoise - ویژگی: لاک‌پشت پرتوافکن دارای لاکی سخت چسبیده به ستون مهره‌ها و دنده‌ها، همچنین دارای یکی از زیباترین لاک‌های جهان، با وزن ۱۶ کیلوگرم و بدنی به درازای ۴۱ سانتی‌متر
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت خال‌دار

نام: لاک‌پشت خال‌دار Spotted turtle - ویژگی: لاک‌پشت خال‌دار دارای لاکی سخت چسبیده به ستون مهره‌ها و دنده‌ها و با نقطه‌هایی زرد، همچنین دارای زیستگاه‌هایی همچون مرداب‌ها، باتلاق‌ها و چمن‌زارهای نمناک، بدنی به درازای ۳/۵ تا ۱۲/۵ سانتی‌متر
دنباله‌ی نوشته

جانوران مهره‌دار - خزندگان: لاک‌پشت پاسرخ

نام: لاک‌پشت پاسرخ Red-footed tortoise - ویژگی: لاک‌پشت پاسرخ دارای لاکی سخت چسبیده به ستون مهره‌ها و دنده‌ها، با وزن ۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم، بدنی به درازای ۳۰ تا ۴۰ سانتی‌متر
دنباله‌ی نوشته